Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 KAYUAGUNG
SMA RUJUKAN
Jl.Letnan Muchtar Saleh No. 07 Kayuagung, Telp. (0712) 321147 Kode Pos 30612
Website: www.sman1kayuagung.sch.id/E-mail: smansakayuagung@yahoo.co.id
Terakreditasi : A (AMAT BAIK)

QUIZ 1
MATEMATIKA PEMINATAN
Dengan menggunakan sifat – sifat bilangan pangkat.
Selesaikanlah soal berikut. Pililah satu jawaban yang paling tepat

1. Hasil dari adalah ….. KD 3.1


a.
b.
c.
d.
e.

2. Bentuk sederhana dari ( ) ( ) adalah ….


a.
b.
c.
d.
e.
3. Hasil dari ( ) ( ) adalah ….. KD 3.1
a.
b.
c.
d.
e.

4. Bentuk sederhana dari adalah ….. KD 3.1

a.
b.
c.
d.
e.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 KAYUAGUNG
SMA RUJUKAN
Jl.Letnan Muchtar Saleh No. 07 Kayuagung, Telp. (0712) 321147 Kode Pos 30612
Website: www.sman1kayuagung.sch.id/E-mail: smansakayuagung@yahoo.co.id
Terakreditasi : A (AMAT BAIK)

5. Hasil dari ( ) adalah …. KD 3.1


a.
b.
c.
d.
e.

( ) ( )
6. Hasil dari ( )
adalah ….. KD 3.1

a.
b.
c.
d.
e.
( )
7. Bentuk sederhana dari ( )
adalah ….. KD 3.1

a.
b.
c.
d.
e.

8. Bentuk positif dari adalah ….. KD 3.1


a.
b.

c.

d.

e.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 KAYUAGUNG
SMA RUJUKAN
Jl.Letnan Muchtar Saleh No. 07 Kayuagung, Telp. (0712) 321147 Kode Pos 30612
Website: www.sman1kayuagung.sch.id/E-mail: smansakayuagung@yahoo.co.id
Terakreditasi : A (AMAT BAIK)

9. Bentuk positif dari adalah ….. KD 3.1

a.
b.
c.
d.
e.

10. Bentuk positif dari adalah ….. KD 3.1

a.

b.

c.

d.
e.

11. Hasil positif dari adalah ….. KD 3.1

a.

b.

c.
d.
e.