Anda di halaman 1dari 2

1.

2 DEFINISI TAMADUN

Kamus Dewan (1998)


Keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, cara berkelakuan, berfikir, segala

hasil kegiatan, penciptaan berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat, tamadun

dan peradaban.
Sarjana Barat Sarjana Islam
Arnold Toynbee: Ibn Khaldun:
- Suatu sistem masyarakat yang dapat - Kemuncak pembangunan yg berkait
membantu manusia menambah hasil dengan peningkatan kemewahan,
pengeluaran atau produktiviti dan ia keindahan suasana dan minat kpd
mempunyai empat elemen iaitu bahan- pelbagai aspek industry yg boleh
bahan ekonomi, sistem politik, mempertingkatkan kualitinya. Termasuklah
pengetahuan dan seni. keperluan kpd bahan2 makanan, pakaian
dan sebagainya.
J.K. Fiebleman:
- Kepandaian mengeksploitasi material oleh Muhammad Rasyid Redha:
masyarakat. - Agama adalah asas kpd tamadun. Ini krn
- Proses masyarakat ke ats material dengan peningkatan unsur maknawi (spiritual) akn
sendiri menjadikan barang baru sbg mendorong kebangkitan fizikal.
keperluan. Rasionalnya semua tamadun di dunia ini
ditegakkan berasaskan kepercayaan
E.B. Taylor: agama. Peningkatan atau kemusnahan
- Suatu rangkaian rumit yg merangkumi sesuatu tamadun itu bergantung kpd
aspek-aspek keilmuan, kepercayaan, keteguhan pegangan agama atau
kesenian, nilai-nilai moral, perundangan, sebaliknya.
tradisi, bakat dan kebolehan yg dihasilkan oleh
masyarakat. Sayyid Qutb:
- Segala bentuk kemajuan yg dihasilkan
Osward Spengler: oleh sekumpulan masyarakat spt sistem
- Lebih mementingkan kebendaan, kerana sosial, pemerintahan, politik, ekonomi dan
kebendaan itu membawa kepada kebudayaan yg berteraskn syariat Allah
kemajuan. serta bercirikan nilai-nilai moral Islam.
Will Durrant: Said Hawa:
- Peraturan masyarakat yg dapat membantu - Tamadun secara umum terbahagi kpd 2
meningkatkan pengeluaran, kebudayaan, - Tamadun Islam; Segala aspek kemajuan
dan ia merangkumi 4 elemen iaitu sumber yg tegak di atas kebudayaan Islam serta
ekonomi, sistem politik, tradisi moral dan hasilnya relevan dgn kebudayaan itu.
kesenian. - Tamadun Jahiliah; Segala kemajuan yg
dijelmakn dlm bentuk kebendaan dgn tidak
mengambil kira aspek kerohanian & moral.

Umar Audah al-Khatib:


- Himpunan ilmu pengetahuan, syariat,
peraturan tradisi dan moral yg
menunjukkan keadaan pemikiran,
ekonomi, akhlak, politik, kesenian &
seluruh kehidupan.

Muhammad al-Bahiy:
- Keseluruhan penghasilan atau produktiviti
yg menggambarkn nilai keperibadian
manusia sama ada brbentuk falsafah,
pengetahuan, kesenian, politik,
kesusasteraan dan lain-lain.