Anda di halaman 1dari 3

1. kerajinan 1. baik hati 1. prihatin 1.

hormat semangat rasional tabah


2. kasih sayang 2. berdikari 2. patriotisme 2. hemah bermasyarakat (buat
3. kejujuran 3. Bertanggung- tinggi (kejiranan) pertimbangan)
4. kerjasama jawab
5. kesyukuran 4. berdisiplin
6. keadilan
7. kebebasan
8. keberanian
9. kebersihan
fizikal & mental
10.kesederhanaan Nilai yang pertama.. kita sepatutnya
Seterusnya.. kita mestilah
..contohnya.. Nilai yang pertama,
Selain itu.. kita seharusnya
..seperti.. kita sepatutnya baik
Di samping itu.. kita hendaklah
Ini terbukti… hati contohnya Ali
..kerana.. membantu ibu di
Nilai seterusnya.. kita sepatutnya
..misalnya..
Nilai terakhir.. kita haruslah dapur.
..umpama..
Lengkapkan jadual di bawah :

Markah :

Nama : ________________________________ Kelas : ___________________