Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 2

TARIKH 6 FEBRUARI 2020 ( KHAMIS)


KELAS 2 KARISMA
MASA 9:30 pagi – 10:30 pagi (60 minit)
BIDANG Nombor dan Operasi
TAJUK TAMBAH, TOLAK, DARAB DAN BAHAGI
STANDARD KANDUNGAN 2.1 Tambah
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1 Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 1000.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN -Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 1000.

Tambah Dua Nombor (Muka surat 46 – 48)J1


1. Murid menambah tanpa mengumpul semula dengan membilang
terus, menggunakan blok asas, petak seratus dan sebagainya.
2. Guru menegaskan kepentingan meletakkan digit pada tempat
yang betul.
AKTIVITI 3. Murid menambah bermula daripada sa, diikuti puluh dan ratus.
4. Murid diuji mengira secara mental.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
6. Guru menilai hasil kerja murid.

enambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 1000.

ELEMEN Sains dan Teknologi


Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
Spesimen KURIKULUM Patriotisme
Gambar (EMK) Nilai Murni
Carta TMK
/ Lain-lain Keusahawanan

Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
KE-21 pair,share
Penyayang / Hot seat Gallery walk
Patriotik Permainan Peta i-think
3 stray 1 Deklamasi sajak
Lain-lain stay / nyanyian

an Kerja / Pemerhatian / Lisan


Hasil Kerja Kuiz
Projek Lain-lain

t dijalankan kerana kekangan guru (CUTI SAKIT KERAJAAN).


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 3
MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS: 3 ASPIRASI
TARIKH/HARI: 6 FEBRUARI 2020 ( KHAMIS ) MASA: 10:30 pagi – 11:30 pagi (60 minit)
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TAJUK 2.0 OPERASI ASAS
STANDARD KANDUNGAN: 2.2 Tolak dalam lingkungan 10000
STANDARD 2.2.2 Menyelesaikan ayat matematik tolak melibatkan dua nombor dari satu nombor dalam
PEMBELAJARAN: lingkungan 10 000.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Menyelesaikan ayat matematik tolak melibatkan dua nombor dari satu nombor dalam lingkungan
10 000.
KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menyelesaikan ayat matematik tolak melibatkan dua nombor dari satu nombor dalam
lingkungan 10 000 dengan betul.
AKTIVITI PENGAJARAN Aktiviti 1. Satu nombor dipaprkan pada tayangan slide power point. Contoh nombor 8000.
&PEMBELAJARAN (PDP): 1 2. Murid diminta membina satu nombor tiga digit. Contoh 798. Murid diminta menolak
nombor yang dibina daripada 8000 secara bentuk lazim.
3. Murid dibimbing untuk menolak nombor dari nilai sa dahulu dan sekiranya tidak boleh
ambil pada puluh dan sekiranya puluh dan ratus pun tidak ada ambil dari ribu. 8000-78
= 7202
4. Setelah mendapat jawapan daripada bentuk lazim tadi, Murid lain diminta membina
satu nombor empat digit yang baru. Murid dikehendaki menolak bombor tersebut
daripada baki nombor tadi. 7202-1345 = 57.
1. Setiap kumpulan diberi set nombor operasi tolak melibatkan dua nombor dari satu
A nombor. (Gallery Tour)
Aktiviti 2. Murid dikehendaki menyelesaikan operasi tersebut secara bentuk lazim di atas kertas
2 mahjong. Hasil kerja kumpulan lain dletakan di atas meja untuk murid lain melihatnya.
3. Kumpulan asal hendaklah meletakkan pensel dan kertas di atas meja supaya
kumpulan yang datang melawat boleh memberikan komen dan membetulkan jawapan
sekirannya salah.
4. Ahli kumpulan juga diarahkan untuk berpecah sementara waktu untuk melihat stesen
lain.
Aktiviti 1. Murid membuat latihan di dalam buku latihan matematik.
3
ABM/ BBM: Video / Kad nombor. / Lain-lain= kertas mahjong,
Interaktif game Modul kertas A4, pensel, pen
marker
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK): TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme
/ Nilai Murni Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi
TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat / Mengaplikasi Menilai
/ Memahami /Menganalisis Mencipta
PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz Lisan Pembentangan / Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP): / Kerja Pemerhatian Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja
Berkumpulan berpasangan
TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID
(Nyatakan bilangan Murid) TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Jigsaw problem
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Window pane Gallery Tour /
Match mine Pembentangan Nyanyian
REFLEKSI: PdPc tidak dapat dijalankan kerana kekangan masa guru (CUTI SAKIT KERAJAAN).

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 1

TARIKH 6 FEBRUARI 2020 (KHAMIS)


KELAS 1 KARISMA
MASA 12:00 Tgh – 12:30 Tgh (30 minit)
BIDANG Nombor dan Operasi
TAJUK Nombor hingga 100
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Nilai Nombor
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Menamakan nombor hingga 100
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menamakan nombor hingga 100
Cerdas Ria (Buku teks – Muka surat 11)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
AKTIVITI
2. Murid menamakan nombor hingga 100.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
KRITERIA Murid akan dapat menamakan nombor hingga 100
KEJAYAAN
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULU Patriotisme
Power Point Gambar M (EMK) Nilai Murni
Internet Carta TMK
Model / Lain-lain Keusahawanan

KEMAHIRAN Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


ABAD KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi KE-21 pair,share
Pemikir Penyayang / Hot seat Gallery walk
Kerja Patriotik Permainan Peta i-think
Berpasukan 3 stray 1 Deklamasi sajak
Bersifat ingin Lain-lain stay / nyanyian
tahu
PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan
PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARA Drama Projek Lain-lain
N
REFLEKSI PdPc tidak dapat dijalankan kerana kekangan guru(CUTI SAKIT KERAJAAN).
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 3
MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS: 3 OPTIMIS
TARIKH/HARI: 6 FEBRUARI 2020 (KHAMIS) MASA: 8:10 pagi – 9:10 pagi (60 minit)
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TAJUK 2.0 OPERASI ASAS
STANDARD KANDUNGAN: 2.1 Tambah dalam ligkungan 10 000
STANDARD 2.1.1 Menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan dua nombor hasil tambah dalam lingkungan
PEMBELAJARAN: 10 000
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan dua nombor hasil tambah dalam lingkunga
10000
KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan dua nombor hasil tambah dalam
lingkungan 10000 dengan betul.
AKTIVITI PENGAJARAN Aktivit 1. Murid ditunjukan blok asas dan dikehendaki menyatakan bilangannya. (Konsep Asas)
&PEMBELAJARAN (PDP): i1 2. Kemudian sebilangan blok asas ditunjukkan lagi dan ditambah kepada blok asas yang
asal.
3. Murid menyatakan jumlahnya. Seorang murid lagi menulis penambahan yang
ditunjukkan dalam bentuk lazim
1. Empat keping kad angka di paparkan di hadapan murid. Contoh kad 1,2,3,4.
2. Murid diminta untuk membina satu nombor daripada kad angka tersebut contoh nombor
yang dibina ialah 3214. Kemudian seorang murid lagi membina nombor lain daripada
kad angka yang dipaparkan. Contoh 1423.
3. Seorang murid lain menambah kedua-dua nombor yang dibina tadi dalam bentuk lazim.
4. Murid diingatkan supaya meletakkan digit pada nilai tempat yang betul dalam pengiraan
bentuk lazim.
1. Setiap pasangan diberi petak 3 x 3 (Tic Tac Toe)
2. Murid dibahagikan kepada murid X dan murid O.
3. Murid X memilih satu petak dan terbalikkan petak tersebut. Di bawah petak tersebut
terdapat soalan.
4. Soalan yang diberi adalah ayat matematik operasi tambah.
5. Murid X dikehendaki menjawab soalan dibawah petak tersebut dengan mengira dalam
bentuk lazim di atas kertas yang disediakan. Jika betul jawapannya, maka murid itu
boleh memangkah X pada petak yang dipilih.
ABM/ BBM: Video / Kad angka, Kad soalan / Lain-lain= Blok asas,
Interaktif game Modul kertas, pensil,
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK): TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme
/ Nilai Murni Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi
TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
/ Mengingat / Mengaplikasi Menilai
/ Memahami Menganalisis Mencipta
PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP): Kerja Pemerhatian Lembaran Kerja / Lain-lain : Kerja
Berkumpulan berpasangan
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan / Jigsaw problem
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Window pane Gallery Walk
Match mine Pembentangan Nyanyian
REFLEKSI: PdPc tidak dapat dijalankan kerana kekangan guru (MC).