Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 3

TARIKH 3 FEBRUARI 2020 (ISNIN)


KELAS 3 OPTIMIS
MASA 9:30 pagi – 10:30 pagi (60 minit)
BIDANG Nombor dan Operasi
TAJUK Nombor bulat hingga 10000
STANDARD KANDUNGAN 1.8 Penyelesaian masalah
STANDARD 1.8.1 Menyelesaiakan masalah melibatkan nombor bulat hingga 10 000 dalam situasi harian
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN Menyelesaiakan masalah melibatkan nombor bulat hingga 10 000 dalam situasi harian
1. Murid duduk dalam kumpulan yang diberi. Setiap kumpulan akan mendapat kad penyelesaian masalah
yang sama.
2. Murid dikehendaki berbincang dalam kumpulan untuk mencari dan menggariskan maklumat penting
yang terdapat dalam soalan tersebut.
3. Murid menyelesaikan masalah dengan menggunakan strategi yang telah dipelajari di atas kertas
mahjong.
4. Murid membentangkan hasil dapatan di hadapan kelas
5. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. Jika ada 5 orang ahli, maka setiap seorang akan menjawab
AKTIVITI
soalan tertentu. Contohnya Murid A untuk soalan 1, Murid B untuk soalan 2. (Jigsaw)
6. Setelah selesai, beberapa kumpulan meja dilabelkan sebagai A,B,C,D dan E. Semua murid A dari
setiap kumpulan berkumpul di meja A dan begitu juga untuk huruf-huruf yang lain
7. Contohnya semua murid A yang menjawab soalan 1 akan berdiskusi sehingga mendapat jawapan
yang tepat bagi soalan penyelesaian masalah.
8. Untuk pusingan seterusnya, mereka kembali ke kumpulan masing-masing dan menerangkan kepada
ahli kumpulan B,C,D dan E.
9. Murid membuat latihan dalam buku aktiviti.
nyelesaiakan masalah melibatkan nombor bulat hingga 10 000 dalam situasi harian

gka, Kad soalan, kertas mahjong, ELEMEN Sains dan Teknologi


MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar
KURIKULUM Patriotisme
(EMK) / Nilai Murni
TMK
Keusahawanan

rdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
komunikasi KE-21 pair,share
Penyayang Hot seat Gallery walk
rja Berpasukan Patriotik / Permainan / Peta i-think
rsifat ingin tahu Lain-lain 3 stray 1 stay Deklamasi sajak
/ nyanyian

Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan


Tugasan Hasil Kerja Kuiz
Drama Projek / Lain-lain

murid telah hadir ke sekolah hari ini.


murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 2

TARIKH 3 FEBRUARI 2020 (ISNIN)


KELAS 2 KARISMA
MASA 10:30 pagi – 11:30 pagi (60 minit)
BIDANG Nombor dan Operasi
TAJUK Nombor hingga 1000
1.1 Kenali Nombor
1.3 Bilang Nombor
STANDARD KANDUNGAN
1.4 Nilai tempat dan nilai digit
1.6 Bundar Nombor
1.1.2 Menentukan nilai nombor hingga 1000.
1.4.1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor.
STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.2 Mencerakin sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit.
1.6.1 Membundarkan nombor bulat hingga ratus terdekat.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor hingga 1000.

Latih Diri (Muka surat 1 – 44)J1


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk
pelajaran.
2. Murid menjalankan aktiviti simulasi menentukan pola nombor.
AKTIVITI
3. Murid menjalankan aktiviti simulasi menggunakan blok asas untuk membundarkan
nombor kepada puluh terdekat.
4. Guru dan murid bersoal jawab tentang pola nombor dan bundar nombor.
5. Murid melengkapkan latihan di dalam buku aktiviti berkaitan tajuk
6. Guru menilai hasil kerja murid.
ya Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor hingga 1000.

ELEMEN Sains dan Teknologi


Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
Spesimen KURIKULUM Patriotisme
Gambar (EMK) Nilai Murni
Carta TMK
/ Lain-lain Keusahawanan

ya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
munikasi KE-21 pair,share
Penyayang / Hot seat Gallery walk
Patriotik Permainan Peta i-think
3 stray 1 Deklamasi sajak
Lain-lain stay / nyanyian

mbaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


Hasil Kerja Kuiz
Projek Lain-lain
d dapat mencapai standard yang ditetapkan.
d boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
d memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 1

Mata Pelajaran Pendidikan Seni Tarikh dan Masa 3 FEB 2020 (ISNIN) 11:30 pagi – 12:30 tgh
Visual
Kelas 1 KARISMA Tema dan Tajuk CAPAN
Bidang Menggambar Teknik Lukisan
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menyenaraikan bahasa seni yang ada pada contoh karya.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.
Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu” Suasana Pagi” dan bersoal jawab berkaitan watak atau objek
(Aktiviti PdP) yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Menyenaraikan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-
think.(EK1)
3. Murid Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik.(EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai garisan,
jalinan, warna, ruang dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan.(EK 2)
5. Murid membuat perancangan awal penghasilan karya dengan bimbingan guru.
(Lakaran dan senarai semak).
PAK 21 NILAI EMK
 Perwatakan  Baik hati  Tolong-menolong  Kreatif dan inovatif
 Komunikasi  Kerjasama  Bertanggungjawab  Keusahawanan
 Pemikiran Kritis  Bertolak ansur  Hemah tinggi  TMK
 Adil  Hormat  Nilai murni
 Kolaborasi
menghormati
 Kreativiti  Keberanian  Kasih sayang  Patriotisme
PETA I THINK BBB PBS
 Peta bulatan Carta Hasil kerja guru  Lisan
 Peta buih Power point Bahan maujud  Pemerhatian
 Peta alir Gambar  Hasil kerja
BBB Media : Kertas lukisan, pensel warna/warna pastel/pen
PENILAIAN PDPC Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik capan berdasarkan dua
standard kandungan.
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 -0 TAHAP 2 -0 TAHAP 3 -0
BAHASA SENI TAHAP 4 -34 TAHAP 5 -0 TAHAP 6 -0
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 -0 TAHAP 2 -0 TAHAP 3 -0
KEMAHIRAN SENI TAHAP 4 -0 TAHAP 5 -34 TAHAP 6 -0
34/35 murid telah hadir ke sekolah hari ini.
REFLEKSI 34/34 orang murid mencapai objektif yang ditetapkan.

Anda mungkin juga menyukai