Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

A. BUTIRAN PDP

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tarikh 14 Jun 2019 (Jumaat)

Masa 11:10 a.m – 12:10 p.m (30 minit)

Kelas 4 Arif

Bilangan Murid 30 orang

Tema MP Modul 4

Tajuk Membaca dan menulis notasi muzik

Kemahiran/Fokus Membaca dan mengenal nilai notasi

Kemahiran Sedia Ada Murid pernah mempelajari tentang meter lagu.

Standard Kandungan 4.1 Membaca dan menulis notasi muzik

4.1.3 Menulis nilai not dan tanda rehat.

- semibrif
-minim
Standard Pembelajaran
-krocet
-kuaver

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1. Mengenal pasti nilai bagi 4 jenis notasi muzik yang
dipelajari.
Objektif Pembelajaran
2. Menepuk corak irama berbeza dengan betul
berserta iringan muzik.

Pentaksiran Keupayaan membaca dan mengenal notasi muzik.

Tabiat Berfikir (HOM/KBAT) Analisis

TMK : Audio Visual

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti : imaginasi dan visualisasi


KBAT :Analisis dan mengaplikasi
BUTIRAN GURU

Berdisiplin – murid dapat mendengar


penerangan guru dengan fokus semasa
mempelajari tentang jenis dan nilai not

Keyakinan diri – murid memberi kerjasama dan


Penerapan Nilai
berkeyakinan diri untuk membantu murid lain
semasa menepuk corak irama dengan iringan
muzik

Komputer, projektor, kibod, pembesar suara, slaid


Bahan Bantu Mengajar pembentangan, dadu, kad imbas, audio ( lagu
Selamat Hari Raya )

Seni dalam Pendidikan Pergerakan

B.

Tema Fokus Bimbingan(TFB) : Pelaksanaan pdp : Fasa Imaginasi

Kemahiran Insaniah (KI): TS3, CS1

Pedagogi Masa Ini(PMI): Pembelajaran berpusatkan murid, TMK


1.

2.
2.

Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Masa (Minit) Pembelajaran

Guru menampal kad


3. Memberikan imbas not disekeliling
gambaran tentang kelas.
topik yang akan
dipelajari. Guru menanyakan
4. kepada murid apakah
perbezaan yang dapat
Contoh soalan : dilihat pada setiap kad
-Apakah perbezaan imbas tersebut. BBM: Kad
Set Induksi imbas
( 2 Minit) setiap gambar ini?
-Siapa tahu nama Murid menjawab
pertanyaan secara Nilai: Disiplin
not ini?
verbal.

Guru memperkenalkan
topik yang akan
dipelajari.

1. Guru memaparkan slaid


pembentangan tentang
Fasa Imaginasi jenis dan nilai not.

Penerangan tentang
jenis dan nilai 2. Guru menerangkan
setiap jenis not BBM:
not melalui slaid
serta nilainya. Slaid (rujuk
pembentangan.
lampiran 1
3. Guru mengajarkan murid ), Kibod
cara menepuk nilai not
Langkah 1 Not dan nilai not : KI: CS1, TS3
(8 Minit) tersebut dalam meter 4/4
Krocet
Kuaver 4. Guru mengarahkan TMK: Audio
Minim murid menepuk Visual
Semibrif satu corak irama
dengan iringan Nilai:
muzik. Berdisiplin

5. Guru mengulangi
langkah 4 untuk setiap
jenis not.

Guru memaparkan
Fasa perkembangan petikan skor kepada BBM: Petikan
murid. skor (rujuk
Aktiviti lampiran 2 ),
Langkah 2 menepuk corak
(10 Minit) irama. Guru membimbing murid dadu
untuk menepuk corak KBAT :
irama mengikut skor Aplikasi
dengan iringan muzik.
3.
1. Murid menyebut semula
nama not dan nilai
setiap not yang telah
4. dipelajari.

2. Aplikasi ilmu tentang Murid dibahagikan Nilai:


nilai not yang telah kepada tiga kumpulan. Berdisiplin
dipelajari.
Setiap kumpulan akan
diberi peluang
3.
membaling dadu, dadu
5. tersebut akan
menentukan corak irama
manakah yang akan
murid praktikkan.
4.
Guru akan membimbing
setiap kumpulan
5. melakukan aktiviti
tersebut dengan iringan
muzik.

Guru memaparkan
kepada murid skor yang
Fasa Tindakan mengandungi jenis not
berbeza seperti dalam
Menepuk corak irama fasa sebelumnya.
dengan iringan lagu
yang berbeza Guru mengarahkan
murid menepuk corak
irama tersebut
Lagu : mengikut skor.
Selamat Hari Raya
Guru memainkan lagu BBM: Skor
Selamat Hari Raya
sambil membantu murid EMK: Kreativiti
Langkah mengenal pasti detik
3 (8 lagu.
Minit) TMK: Audio
Nilai:
Guru menunjukkan cara
menepuk corak irama Keyakinan Diri
dengan iringan muzik.

Guru memanggil murid


secara rawak untuk
membimbing rakan lain
menepuk corak irama
dengan iringan lagu
Selamat Hari Raya.

.
Kognitif 1.
Rumusan isi pelajaran
Penutupan Merujuk semula jenis
(2 Minit) not dan nilai not yang
telah dipelajari
Guru memberikan
pujian atas sikap murid
yang berdisiplin dan
bekerjasama ketika di
dalam kelas.
2.
Sosial
Pujian atas usaha
dan kejayaan.

Catatan Refleksi Pelajar:


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Catatan Guru Pembimbing:


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Catatan Pensyarah Penyelia:


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai