Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MUZIK

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Kelas 4 Arif

Bilangan murid 31 orang

Tarikh (Hari) 23 Ogos 2019 (Jumaat)

Masa 11:10 pagi – 11.40 pagi (30 minit)

Tema / Tajuk Modul 3 : Apresiasi Muzik

Kemahiran / Fokus Mengenali alat muzik klasik Barat

Standard Kandungan 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

Standard Pembelajaran 3.1.1 Mengenal pasti muzik yang didengar


- alat muzik bertali, tiupan,mengetuk dsb
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

Objektif Pembelajaran 1. Menyatakan empat jenis alat muzik dalam orkestra simfoni iaitu alat bertali,
tiupan, bras dan perkusi.

2. Menjawab sekurang-kurangnya 3 jawapan daripada 5 soalan dengan betul.

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti – Dapat mengemukakan idea pergerakan yang sesuai ketika
mendengar lagu.

TMK : Audio Visual


BUTIRAN GURU

Kreativiti : imaginasi dan visualisasi

KBAT :Analisis dan mengaplikasi

1. Berdisiplin – murid dapat mendengar penerangan guru dengan fokus semasa


mempelajari tentang alat muzik klasik barat
Penerapan Nilai
2. Kerjasama – murid dapat memberi kerjasama dalam kumpulan dan bersama
guru apabila sedang menjalankan pembelajaran.

Sumber / Bahan Bantu Mengajar 1. Kibod


2. Komputer riba
3. LCD
4. Speaker

B.

Tema Fokus Bimbingan(TFB) : Pelaksanaan pdp : Fasa Imaginasi

Kemahiran Insaniah (KI): TS3, CS1

Pedagogi Masa Ini(PMI): Pembelajaran berpusatkan murid, TMK

Aktiviti
Fasa / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pengajaran dan Pembelajaran
Set Induksi 1. Beberapa orang murid dipanggil ke
Murid akan meneka hadapan untuk melakonkan alat muzik yang PMI: Pembelajaran Induktif
(3 minit) apakah alat muzik yang akan diberitahu oleh guru.
dilakonkan oleh - simbal, violin, flute Nilai: Menumpukan perhatian,
2. Murid tersebut akan membuat aksi cara
bermain dan murid yang lain dikehendaki
untuk meneka apakah alat muzik yang ketelitian, kerjasama
dilakonkan oleh rakannya di hadapan.
rakannya.
3. Murid dibimbing oleh guru dan diberikan KBAT: melakonkan permainan
jawapan yang betul. alat muzik yang diimaginasikan
4. Aktiviti tersebut akan diulang sebanyak 3
kali.

1. Murid diperkenalkan alat muzik klasik


Barat menggunakan Prezi.
- sejarah alat muzik klasik barat
BBM : Video, LCD, Komputer
- jenis alat muzik
riba, Speaker.
Langkah 1 - bertiup, bertali, perkusi dan
Pengenalan alat muzik bras.
PMI: Pembelajaran Terarah
(7 minit) klasik barat 2. Murid diminta untuk merujuk buku teks
Kendiri
(muka surat 66) untuk mengenali alat muzik
klasik barat dengan lebih jelas.
Nilai: menumpukan perhatian
3. Murid menonton video ‘Orkestra Simfoni’
dan diminta untuk mengenalpasti alat muzik
yang digunakan berdasarkan video tersebut
dengan teliti.
Aktiviti berkumpulan 1. Murid dibahagikan kepada dua KI: Pembelajaran Sepanjang
Perkembangan dalam pengukuhan kumpulan, iaitu kumpulan satu dan Hayat
(8 minit) pengetahuan tentang kumpulan dua.
2. Seorang wakil murid daripada kumpulan
satu akan dipanggil ke hadapan.
3. Murid tersebut diminta untuk memegang
tab.
4. Dalam tab tersebut akan menunjukkan
perkataan alat muzik klasik Barat.
5. Ahli kumpulan yang lain dikehendaki
untuk membuat aksi atau lakonkan cara
permainan. PMI:Pembelajaran Terarah
6. Wakil murid tersebut akan meneka nama Kendiri
alat muzik klasik Barat
alat muzik yang dilakonkan oleh rakannya. Nilai: Bekerja secara sistematik
7. Sekiranya jawapan betul, tab akan KBAT : meneroka
ditundukkan. Manakala, sekiranya tidak
mahu menjawab soalan, tab akan
didongakkan.
8 Markah akan ditulis dihadapan.
9. Aktiviti diulang sehingga kumpulan dua
dapat melakukan aktiviti tersebut.
10. Kumpulan yang dapat markah tertinggi
adalah pemenang
Murid membuat latihan 1. Guru memberikan beberapa soalan
Tindakan berdasarkan soalan berkaitan alat muzik klasik barat kepada
(10 minit) yang diberikan oleh murid. KI: Kemahiran Sosial, Komunikasi
guru 2. Murid diminta untuk menulis jawapan di
dalam buku latihan muzik masing-masing. PMI: Inkuri Penemuan
3. Guru membimbing murid ketika
Nilai: Kerjasama dan
menjawab soalan dan membincangkan
berkomunikasi dengan baik, jujur.
jawapan bersama murid-murid.
KBAT : mengingat semula
1. Guru menyoal semula murid tentang
muzik klasik barat: KI: Kemahiran Komunikasi
Penutup Murid merumuskan
- Namakan tiga alat muzik bras?
tentang aktiviti yang
- Namakan tiga alat muzik bertali? Nilai: Berani, menumpukan
(2 minit) telah dilaksanakan
- Berikan satu alat muzik perkusi. perhatian
- Berikan satu alat muzik bertiup..
CATATAN:

Anda mungkin juga menyukai