Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN A

SEKOLAH KEBANGSAAN BACHANG, MELAKA


REKOD PRESTASI MATAPELAJARAN MUZIK TAHAP 2 TAHUN 2011
PENGGAL 1

KELAS NAMA GURU


NILAI TABII ADAB BELAJARNILAI TABII ADAB BELAJAR
JUMLAH PERATUS MARKAH GRED
BIL NAMA MURID KERJA KELAS
K.RUMAHKELAKUAN SIKAP 1 2 3 4PEROLEHAN SKOR GRED PENGGAL 1 PENGGAL 1

1a 4 5 5 5 5 4 1 4 33 83 B 50 C
2a 5 5 5 5 5 1 1 3 30 75 B 90 A
3a 5 5 5 5 5 1 1 4 31 78 B 92 A
4a 5 5 5 5 5 1 1 5 32 80 B 94 A
5a 5 5 5 5 5 5 1 2 33 83 B 96 A
6a 5 5 5 5 5 5 1 3 34 85 A 98 A
7a 5 5 5 5 5 5 1 4 35 88 A 100 A
8a 5 5 5 5 5 1 1 2 29 73 B 88 A
9a 5 5 5 5 5 1 1 3 30 75 B 90 A
10 a 5 5 5 5 5 1 1 4 31 78 B 92 A
11 a 5 5 5 5 5 1 1 5 32 80 B 94 A
12 a 5 5 5 5 5 5 1 2 33 83 B 96 A
13 a 5 5 5 5 5 5 1 3 34 85 A 98 A
14 a 5 5 5 5 5 5 1 4 35 88 A 100 A
15 a 5 5 5 5 5 1 1 2 29 73 B 88 A
16 a 5 5 5 5 5 1 1 3 30 75 B 90 A
17 a 5 5 5 5 5 1 1 4 31 78 B 92 A
18 a 5 5 5 5 5 1 1 5 32 80 B 94 A
19 a 5 5 5 5 5 5 1 2 33 83 B 96 A
20 a 5 5 5 5 5 5 1 3 34 85 A 98 A
21 a 5 5 5 5 5 5 1 4 35 88 A 100 A
22 a 5 5 5 5 5 1 1 2 29 73 B 88 A
23 a 5 5 5 5 5 1 1 3 30 75 B 90 A
24 a 5 5 5 5 5 1 1 4 31 78 B 92 A
25 a 5 5 5 5 5 1 1 5 32 80 B 94 A
26 a 5 5 5 5 5 5 1 2 33 83 B 96 A
27 a 5 5 5 5 5 5 1 3 34 85 A 98 A
28 a 5 5 5 5 5 5 1 4 35 88 A 100 A
29 a 5 5 5 5 5 1 1 2 29 73 B 88 A
30 a 5 5 5 5 5 1 1 3 30 75 B 90 A
31 a 5 5 5 5 5 1 1 4 31 78 B 92 A
32 a 5 5 5 5 5 1 1 5 32 80 B 94 A
33 a 5 5 5 5 5 5 1 2 33 83 B 96 A
34 a 5 5 5 5 5 5 1 3 34 85 A 98 A
35 a 5 5 5 5 5 5 1 4 35 88 A 100 A
36
37
38
39
40

BILANGAN A
BILANGAN B
BILANGAN C
BILANGAN D
BILANGAN E
BILANGAN HADIR
TIDAK HADIR
JUMLAH MURID
JUMLAH LULUS
PERATUS LULUS

PETUNJUK NILAI TABII ADAB BELAJAR

1 Mengambil bahagian yang cergas dalam kegiatan nyanyian, gerakan dan kumpulan instrumental
2 Berupaya mengenali unsur - unsur kebudayaan kebangsaan.
3 Berupaya mengenal beraneka jenis irama dan melodi
4 Berkeupayaan membuat gerakan kreatif yang mudah dengan penuh perasaan berdasarkan lagu / melodi yang didengari.

SKALA
GRED A Cemerlang 85 - 100 Perlu Pengayaan
GRED B Baik 65 - 84 Perlu Galakkan
GRED C Memuaskan 45 - 64 Perlu Bimbingan
GRED D Perlu Pembaikan 20 - 44 Perlu Bimbingan Intensif
GRED E Pemulihan 0 - 19 Perlu Pemulihan TT GURU MATAPELAJARAN

PERATUS SKOR MATAPELAJARAN …… X 100% = …………………………………..


40