Anda di halaman 1dari 94

MODUL SOALAN DAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN
REKA BENTUK DAN
TEKNOLOGI TAHUN 4
KSSR SEMAKAN 2017
Isi Ka nga
). jB tit 0 IJ
. 0 IJ 0B!Bn
3. Modul lnstrumen Pentaksiran
4.Penghargaan
OBJEKTIF MODUL

 Dengan adanya modul ini, diharapkan soalan-soalan dan penilaian yang terkandung di
dalam buku ini dapat membantu guru dan murid untuk menguasai fakta-fakta penting
mengenai tajuk-tajuk pembelajaran mata pelajaran RBT KSSR yang telah dirangka
khusus untuk murid Tahun 4.

 Memberi panduan kepada guru untuk melaksanakan ujian formatif ataupun sumatif
matapelajaran RBT KSSR Tahun 4 .

 Membantu guru untuk melaksanakan penilaian Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)


dengan berpandukan Contoh Penilaian Amali yang disediakan.

 Memaparkan contoh penerapan EMK terkini berdasarkan kandungan KSSR.

 Memaparkan kandungan pengetahuan yang perlu guru sampaikan kepada murid


berdasarkan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang telah dipilih
berpandukan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang terkini.
SOALA
UNIT 1 ( KESELAMATAN BENGKEL )
BAHAGIAN A: 20 MARKAH
Jawab Soalan Berikut Dengan Pilihan Jawapan Yang Telah Diberikan

1. Yang manakah berikut adalah berkaitan dengan Keselamatan am di tempat kerja.

A Dapatkan kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bengkel.


B Boleh bawa beg masuk ke dalam bengkel.
C jangan buka tingkap dan pintu sebelum memulakan kerja.
D Gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan boros.

2. Berikut adalah pernyataan berkaitan Keselamatan diri dan rakan KECUALI

A Boleh memakai barang perhiasan semasa berada di dalam bengkel.


B Pakai pakaian yang sesuai dan kemas serta memakai kasut.
C Ikat rambut yang panjang dengan kemas atau tudung dimasukkan ke dalam apron
D Jangan bermain atau bergurau di dalam bengkel.

3. Bengkel yang disenggara dengan baik dapat mengelakkan berlakunya................................ketika


berada di bengkel di samping mewujudkan suasana yang kondusif dan selamat.

A kekekotoran
B kemalangan
C kekemasan
D kebersihan

4. Bahan-bahan yang ………………..dan mudah terbakar hendaklah disimpan di tempat yang


sesuai dan selamat.

A selamat
B elektrik
C berbahaya
D bersepah
5. Objek di atas ialah……………………………….
A. Alat pemadam kebakaran
B. Alatan –alatan tajam
C. Kit model
D. Peti pertolongan cemas.

6. Apakah peraturan dan keselamatan am berdasarkan gambar tersebut?


A. Dilarang membawa masuk beg ke dalam bengkel.
B. Gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul.
C. Melaporkan kepadaguru jika berlaku kemalangan atau kecederaan.
D.Membersihkan dengan segera jika terdapat tumpahan minyak di
lantai.

7. Antara yang berikut, yang manakah merupakan peraturan dan keselamatan alatan dan bahan yang
betul ?

A. Mematikan semua suis elektrik sebelum meninggalkan bengkel.


B. Memakai pakaian dan kasut yang sesuai.
C. Mencuci tangan dengan sabun dan air selepas melakukan aktiviti amali.
D.Dilarang menggunakan bekas bahan bracun, bahan kimia dan bahan
mudah terbakar sebagai bahan projek.
Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah.

8. Apakah peraturan dan keselamatan diri yang tidak dipatuhi oleh murid tersebut.
A. Tidak melipat lengan baju.
B. Tidak memakai kasut yang sesuai.
C. Tidak memakai pakaian yang sesuai.
D. Tidak mengikat rambut semasa di dalam bengkel.

9. Bersihkan kotoran pada gunting dengan atau berus yang sesuai.

A. reja kain
B. penyapu
C. Pemadam
D. air

10. Sapukan atau yang sesuai untuk merawat kelecuran .


A. gula - garam
B. krim - losen
C. gam - kanji
D. Minyak - tepung

11. Peraturan keselamatan di dalam bengkel RBT (Reka Bentuk dan Teknologi) perlu dipatuhi supaya

A. Murid-murid dapat pujian daripada guru besar.


B. Murid-murid dapat melakukan aktiviti dengan selamat.
C. Murid-murid dapat menguji bahan sesuka hati.
D. Murid-murid dapat berlatih menjadi ahli kimia.
12. Murid yang disenaraikan berkemungkinan sukar untuk mengalami kecederaan dalam bengkel
KECUALI

A. Murid yang berkasut getah.


B. Murid yang patuh kepada peraturan dan keselamatan.
C. Murid yang merancang kerja yang akan dilakukan
D. Murid yang ingin menyiapkan projek dengan cepat.

13. Antara barang yang berikut, yang manakah anda boleh pakai di dalam bengkel RBT?
A. rantai
B. gelang
C. jam tangan
D. cincin

14.Antara pakaian berikut, yang manakah anda perlu pakai untuk melindungi pakaian daripada kotor
ketika membuat kerja di dalam bengkel?

A. Apron
B. Baju hujan
C. Baju getah
D. Jaket

15. Keadaan lantai berikut boleh menyebabkan berlakunya kemalangan di dalam bengkel KECUALI

A. Licin
B. Berair
C. Bersih
D. Tidak rata

16. Antara berikut yang manakah tidak sepatutnya dilakukan semasa bekerja di dalam bengkel?

A. Tanggalkan tali leher


B. Pakai apron yang menutupi rambut
C. Gulungkan baju yang berlengan panjang.
D. Pakai selipar di dalam bengkel.

17. Bahan-bahan di bawah terdapat di dalam ……….

- kain anduh
- plaster
- kapas

A. Kotak keselamatan
B. Peti besi
C. Rak alatan dan bahan
D. Peti pertolongan cemas

18. Alat pemadam api sepatutnya disimpan


A. di belakang almari.
B. di tempat yang mudah dilihat dan diambil.
C. di dalam stor yang terkunci.
D. di tempat yang tinggi

19. Apakah yang tidak terdapat dalam peti pertolongan cemas ?


A. kain anduh
B. ubat iodine
C. makanan
D. gunting

20. Alatan yang digunakan perlu dibersihkan dan disimpan supaya


A. sentiasa bersih dan mudah digunakan.
B. tidak berbau busuk.
C. berkilat dan menarik
D. selamat dan tidak mudah hilang.

BAHAGIAN B
Subjektif (15 markah)

Soalan 1 : Tulis BETUL atau SALAH pada ruangan yang disediakan.

1. Dapatkan kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bengkel. (.............................)


2. Jangan laporkan kemalangan yang berlaku kepada guru dengan segera.
(........................)
3. Semua alatan tidak perlu disusun pada rak atau panel alatan dengan
teratur (...............................)
4. Ikat atau masukkan tudung ke dalam apron (..............................................)
5. Biarkan bahan yang tumpah di atas lantai (.....................................)

Soalan 2. Nyatakan maksud warna pada simbol dan tanda keselamatan

- larangan - zon aman - informasi umum


- waspada - wajib dipatuhi.

Bil Warna Maksud

1. MERAH

2. KUNING

3. HIJAU

4. BIRU
5. PUTIH

Soalan 3: Nomborkan langkah keselamatan yang betul mengikut turutan sekiranya berlaku
kemalangan terkena renjatan elektrik.

Laporkan kepada guru.

Alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan


penebat seperti kayu atau tali pinggang

Jangan sentuh mangsa

Hubungi ambulan untuk rawatan lanjut.

Rehatkan mangsa di tempat yang selesa.

Bahagian C
Soalan Essei (5 markah)

Lengkapkan jadual dibawah dengan jawapan yang betul.

PUNCA KESAN

Masuk bengkel tanpa kebenaran guru.

Ruang kerja akan menjadi sempit dan


menghalang laluan .

Tiada pengudaraan yang baik dan


pencahayaan tidak cukup.

Meggunakan bahan tanpa berhemah.


UNIT 2 (PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK)
BAHAGIAN A (20 Markah)
ARAHAN SOALAN 1 HINGGA 20:
Baca soalan dengan teliti dan pilih jawapan yang betul.

1. Reka bentuk bermaksud


A. corak atau bentuk sesuatu produk yang direka
B. corak atau bentuk sesuatu produk terkini
C. corak atau bentuk sesuatu produk terbaik
D. corak atau bentuk sesuatu produk yang mewah

2. Mengapakah setiap produk mempunyai reka bentuk yang berbeza?


A. Untuk menambahkan ilmu pengetahuan
B. Untuk memenuhi cita rasa pengguna
C. Untuk menjimatkan kos pengeluaran
D. Untuk mengelirukan pengguna

3. Antara berikut yang manakah kepentingan reka bentuk?


i. Memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza
ii. Membantu kerja dan memudahkan urusan
iii. Menjimatkan kos
iv. Memberikan pilihan yang terhad
A. i dan ii
B. i dan iv
C. ii dan iii
D. iii dan iv

4. Apresiasi reka bentuk merupakan terhadap reka bentuk yang


dihasilkan
A. elemen
B. gabungan idea
C. analisis
D. penghargaan

5. Apakah maksud produk?


A. Cantuman reka bentuk
B. Lakaran yang terbaik digambarkan oleh pereka
C. Barang, perkhidmatan dan sebagainya yang dihasilkan oleh seseorang atau mesin
D. Menambah kepelbagaian pilihan pengguna dalam pasaran

6. Apakah apresiasi yang boleh perolehi melalui gambar di bawah?

i. Mudah dibawa
ii. Mudah digunakan
iii. Sukar ditutup
iv. Sukar dipegang
A. i dan ii
B. i dan iv
C. ii dan iii
D. iii dan iv

7. Bagaimanakah elemen warna yang panas memberi kesan pada objek dan orang yang
melihatnya?
A. Ia menimbulkan suasana ceria dan riang
B. Ia menimbulkan suasana tenang dan damai
C. Ia menimbulkan perasaan yang cemas dan gelisah
D. Ia menimbulkan suasana yang selesa

8. Gabungan beberapa dalam reka bentuk dapat mencetuskan idea


penghasilan produk
A. idea
B. pemerhatian
C. elemen
D. perbincangan
9. Apakah elemen dalam reka bentuk yang sesuai bagi gambar dibawah?

A. Elemen garisan.
B. Elemen bentuk
C. Elemen tekstur
D. Elemen warna

10. Elemen reka bentuk yang manakah dapat membuat perbandingan besar atau kecil?
A. Elemen nilai
B. Elemen ruang
C. Elemen saiz
D. Elemen rupa

11. Apakah nama garisan ini?

A. Garisan berlingkar
B. Garisan tebal
C. Garisan beralun
D. Garisan halus

12. Apakah fungsi garisan yang terdapat pada gambar dibawah ini?
A. Garisan dapat menghasilkan ton yang terang atau gelap
B. Garisan mewujudkan situasi pergerakan bagi yang melihatnya
C. Garisan menghasilkan pelbagai jenis corak
D. Garisan yang menimbulkan bentuk

13. Langkah pertama dalam proses penghasilan produk ialah…..

A. menjanakan idea
B. melakarkan reka bentuk produk
C. menganalisis dan menilai
D. membuat penambahbaikan

14. Langkah akhir dalam proses penghasilan produk ialah…..


A. Menganalisis dan menilai
B. membuat penambahbaikan
C. membuat pembentangan projek atau produk
D. membuat pengiraan kos

15. Antara elemen yang perlu dianalisis pada lakaran yang dipilih adalah….
i. elemen rupa
ii. elemen bentuk
iii. elemen produk
iv. elemen idea
A. i dan ii
B. i dan iv
C. ii dan iii
D. iii dan i
16. Tujuan analisis lakaran yang dipilih adalah untuk…..
A. mengesan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada lakaran produk
B. menguji sesuatu produk
C. membuat perbandingan kekemasan produk
D. memastikan produk dapat berfungsi dengan baik

17. ialah objek yang hampir atau betul-betul menyerupai objek yang sebenar.
A. Lukisan
B. Gambar
C. Lakaran
D. Model

18. Bagi penghasilan projek atau produk digalakkan menggunakan bahan kitar semula. Apakah
maksud bahan kitar semula?
A. Bahan atau bekas terpakai yang boleh digunakan semula sama ada untuk tujuan yang
sama atau tujuan yang lain
B. Bahan mentah yang sangat mahal di pasar
C. Bekas yang baharu dibeli di pasaraya yang terdekat
D. Bahan yang boleh didapati seperti sumber hutan

19. Pilih pekerjaan yang mempunyai kaitan dengan reka bentuk?


i. Doktor
ii. Setiausaha
iii. Pereka Grafik
iv. Arkitek
A. i dan ii
B. i dan iv
C. ii dan iii
D. iii dan iv

20. Set alatan manakah yang selalunya digunakan dalam penghasilan produk reka bentuk?

A. Pembaris keluli, gunting, pistol perekat panas dan pisau


B. Pembaris keluli, playar gabung, gunting dan pemutar skru
C. Pita pengukur, gergaji tangan, sesiku L dan penggarit
D. Pita pengukur, tukul Warrington, pisau dan playar muncung tirus
BAHAGIAN B
1. Susun semula proses menghasilkan reka bentuk projek eksperimental di bawah
mengikut urutan yang betul. (06 markah)

Menilai lakaran yang dihasilkan dan membuat penambahbaikan. 4

Melakarkan reka bentuk produk. 2

Menjanakan idea bagi menghasilkan lakaran.


1

Menganalisis lakaran reka bentuk produk. 3

Menghasilkan reka bentuk produk mengikut lakaran yang dibuat. 5

Membuat persembahan reka bentuk produk. 6

2. Tuliskan 4 kerjaya yang beriktan dengan kemahiran reka bentuk (04 markah)

( 3 markah)

Pereka Grafik Cef

KERJAYA DALAM
REKA BENTUK

Juruanimasi Pereka Fesyen

BAHAGIAN C: ESEI RINGKAS (5 markah)


Soalan:
Bolehkah kita menghasilkan reka bentuk produk yang baik tanpa membuat lakaran terlebih
dahulu? Nyatakan alasan anda.

Jawapan:
UNIT 3 PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI
BAHAGIAN A: 20 MARKAH
Jawab soalan berikut dengan pilihan jawapan yang telah diberikan

1. Pada masa kini penggunaan teknologi dapat mempercepatkan kerja manusia Apakah
yang dimaksudkan dengan teknologi?

A. Penyelarasan ilmu pengetahuan dalam pendidikan


B. Penggunaan pengetahuan sains dalam mereka cipta alat- alat yang dapat
memudahkan urusan harian manusia
C. Kekuatan dalam mengawal alatan dan mesin
D. Kemahiran reka alat baru dan bahan terbuang

2. Antara berikut yang manakah bukan kepentingan teknologi kepada manusia


A. Merugikan masa kos dan tenaga
B. Memberi peluang kerjaya
C. Memudahkan urusan
D. Menjamin kehidupan yang lebih berkualiti

3. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi konvensioal


A. Teknologi yang mudah dan senang untuk diamalkan
B. Teknologi yang mampu mengatasi kecepatan cahaya
C. Teknologi yang menggunakan mesin ringkas seperti pisau, tukul, dan gergaji
tangan
D. Bidang kuasa yang melibatkan inovasi alatan elektrik dan plastik

4. Berikut ialah keburukan teknologi yang disalah guna kecuali…


A. Menjadi malas dan bergantung penuh kepada keupayaan mesin
B. Pelepasan asap kenderaan
C. Terlalu banyak bahan kimia dalam makanan dan minuman sehingga terjejas
kesihatan
D. Memudahkan hubungan jarak jauh

5. Apakah definisi teknologi moden?


A. Teknologi yang digunakan sejak tahun 2000
B. Menggunakan mesin kompleks seperti pengisar, mesin jahit dan pembersi vakum
C. Teknologi pembuatan yang melibatkan robot semata mata
D. Kemahiran manipulasi kekuatan manusia untuk kekal membiak

6. Antara berikut yang manakah contoh alatan yang menggunakan peralatan teknologi
A. gergaji tangan
B. pemutar skru
C. mesin pengisar makanan
D. lesung batu

7. Apakah yang akan berlaku sekiranya tiada perkembangan teknologi pada masa kini ?
A. Kerja menjadi lambat
B. Kerja dihasilkan lebih cepat.
C. Hasil lebih berkualiti
D. Produk yang dihasilkan lebih mahal

8. Penanaman hidroponik merupakan salah satu penggunaan teknologi. Jenis teknologi


manakah yang tanaman ini dikenali sebagai ………………
A. teknologi pertanian
B. teknologi pengangkutan
C. teknologi komunikasi
D. teknologi pembuatan

9. Antara bahan berikut yang manakah tidak digunakan untuk penghasilan hasil produk
kapal terbang mini ?

A. Pen 3d
B. Gunting
C. Pensil
D. Kain perca

10. Berdasarkan langkah – langkah menghasilkan reka bentuk produk bermaklumat di


bawah, apakah X?
Menjana idea

Membuat lakaran reka bentuk produk

Menilai maklumat dan membuat penambahbaikan

Menghasilkan produk

A. mengira kos bahan


B. menghias lakaran
C. membersihkan produk
D. membuat bentangan produk

11. Antara berikut komunikasi yang manakah benar tentang teknologi peralatan secara
konvensional dan moden ?

Konvensional Moden

A. Hasil kurang berkualiti Hasil lebih berkualiti

B. Senang digunakan Sukar digunakan

C. Mahal harganya Murah harganya

D. Sukar diperolehi Mudah diperolehi

12. Apakah contoh alatan teknologi yang digunakan untuk membuat kek cawan ?
A. Senduk kayu
B. Pengisar makanan
C. Pemutar kek
D. Lesung batu

Sistem yang digunakan untuk menghantar maklumat dari satu temat ke tempat yang lain dengan cepat

13. Pernyataan di atas merujuk kepada kepentingan penggunaan teknologi kepada


manusia. Apakah teknologi yang paling sesuai dengan pernyataan di atas

A. Teknologi makanan
B. Teknologi pertanian
C. Teknologi komunikasi
D. Teknologi pembuatan

14. Teknologi ini lebih tertumpu kepada kenderaan yang selamat dan mesra alam sekitar.
Nyatakan kenderaan yang menggunakan teknologi ini ialah

A. basikal
B. keretapi elektrik
C. kereta sorong
D. perahu

15. Apakah bukan langkah keselamatan semasa menggunakan alatan teknologi pen 3d di
sekolah ?

A. Meminta kebenaran guru untuk menggunakan alatan


B. Memegang hasil produk ketika masih panas
C. Menggunakan tangan yang basah semasa memegang alatan
D. Bergurau dengan rakan semasa memegang alatan yang panas
Soalan 16, 17 dan 18 berdasarkan Jadual 1 di bawah:
Bil Bahan Kuantiti Harga seunit Jumlah
(unit) (RM) (RM)

1. Filamen pen (biru) 5 meter 1.00

2. Filamen pen (kuning ) 5 meter 5.00

3. Plastesin 1 unit 0.80

4. Pita pelekat 1 unit 0.20 0.20

Kos Keseluruhan
JADUAL 1

16. Berapakah harga seunit bagi filamen pen kuning ?


A. RM 0.10
B. RM1.00
C. RM 0.20
D. RM 0.50

17. Berapakah kuantiti filemen biru yang digunakan untuk menghasilkan reka bentuk
penghasilan kapal terbang mini di atas?
A. 5
B. 2
C. 1
D. 4

18. Kira kos keseluruhan bagi kos bahan yang berikut.


A. RM 1.80
B. RM 2.00
C. RM 3.10
D. RM 11.00
19. Pilih langkah –langkah yang betul dalam penghasilan produk
i. Menjana idea untuk menghasilkan produk
ii. Menilai lakaran dan membuat penambahbaikan
iii. Menghasilkan reka bentuk produk
iv. Melakarkan reka bentuk

A. i, ii, iii, iv
B. ii, iii iv, i
C. i , iv , ii, iii
D. iii , ii ,i, iv

20. Pilih maklumat yang perlu ada pada sesuatu lakaran reka bentuk

i. warna
ii. saiz
iii. bentuk
iv. harga

A. i dan ii
B. i, ii dan iii
C. i, iii dan iv
D. I, ii, iii, dan iv
Bahagian B
Soalan struktur
( 35 markah )

A. Nyatakan kepentingan teknologi berikut kepada manusia

1.

Pembuatan kereta

2.

Pembiakan tumbuhan

3.

Komunikasi

4. Nyatakan satu kepentingan menghasilkan lakaran bermaklumat?

5. Apakah kesan jika manusia masih menggunakan peralatan konvensional ?

6. Nyatakan tiga jenis elemen yang perlu diambil kira semasa penilaian lakaran produk
i.

ii.

iii.

B. Nyatakan kepentingan teknologi kepada kehidupan manusia

1.

2.
Kepentingan
teknologi kepada kehidupan manusia

3.

4.

5.
Padankan penggunaan teknologi perlatan secara konvensional dan moden bagi sesuatu
produk

12

13

14

15
Bahagian C
Soalan esei
(5 markah )

1. Bandingkan teknologi peralatan secara konvensional dengan teknologi peralatan


secara moden.
UNIT 4 (REKA BENTUK PEMBUNGKUSAN)
BAHAGIAN A (20 Markah)
ARAHAN SOALAN 1 HINGGA 20:
Baca soalan dengan teliti dan pilih jawapan yang betul.

1. Proses reka bentuk pembungkusan hanya dibuat untuk ____ _______


A. Makanan dan makanan basah
B. Makanan dan bukan makanan
C. Bukan makanan dan minuman
D. Bukan makanan dan makanan kering

2. Pembungkusan tradisional lazimnya melibatkan penggunaan bahan semula jadi berasaskan


tumbuhan seperti __ _______ _
A. Daun pisang dan daun kelapa
B. Daun pisang dan Daun mangga
C. Daun kelapa dan daun pudina
D. Daun salad dan daun pisang

3. Berikut merupakan ciri-ciri pembungkusan produk, kecuali _____ _ ___


A. Mesra pengguna
B. Kekal kuantiti
C. Maklumat pelabelan
D. Mesra alam

4. Pelabelan yang tidak penting dalam sesuatu pembungkusan produk adalah


_____________
A. Nama produk
B. Tarikh luput
C. Berat
D. Warna
5. Berikut ialah kepentingan pembungkusan produk, kecuali

A. Mengelakkan produk daripada tercemar


B. Mengawal keselamatan produk
C. Menyampaikan maklumat yang tidak sempurna
D. Melindungi mutu dan fizikal produk

6. Berikut merupakan produk minuman, apakah bahan yang digunakan untuk pembungkusan
produk ini?

A. Aluminium B. Kotak C. Plastik D. Daun

7. Alatan yang digunakan untuk mengukur dan menanda ialah .

I. pen
II. pensel
III. pembaris
IV. pisau
A. I dan III B. I dan IV

C. II dan III D. II dan IV

8. Langkah pertama bagi proses lakaran reka bentuk pembungkusan ialah _ ?

A. menilai lakaran

B. menjanakan idea

C. mengira kos bahan

D. melakarkan reka bentuk


9. Manakah pembungkusan makanan kering yang betul?

A. Tepung gandum yang terdapat dalam bungkusan plastik

B. Nasi lemak yang terdapat dalam bungkusan daun pisang

C. Jus buah yang terdapat dalam bungkus kotak

D. Buah-buahan yang terdapat dalam bungkusan plastik

10. Mengapakah perlu membuat kiraan kos bahan sebelum menghasilkan reka bentuk produk?

A. Untuk menjimatkan masa

B. Untuk menambahkan bahan

C. Untuk mengelakkan pembaziran

D. Untuk menghasilkan produk yang baik

11. Mengapakah terdapat pelbagai jenis reka bentuk pembungkusan bagi sesuatu produk yang
sama?

A. Melindungi produk C. Menarik minat pembeli

B. Mencantikkan produk D. Produk lebih tahan lama

12. Apakah ciri pembungkusan yang terdapat pada reka bentuk pembungkusan di bawah?

A. Mesra alam C. Mudah disimpan

B. Mesra pengguna D. Maklumat pelabelan


13. Pak Cik Arif ingin menjual tanah baja untuk tanaman. Berikut ialah ciri pembungkusan
produk yang perlu ada dalam reka bentuk pembungkusan tersebut kecuali

A. mempunyai maklumat pelabelan C. mudah dibawa dan disimpan

B. berupaya mengekalkan kualiti D. murah dan wangi

14. Manakah antara berikut bukan contoh reka bentuk pembungkusan bagi produk tepung?

A. C.

B. D.

15. Mengapakah maklumat pelabelan penting dalam setiap pembungkusan?

A. Supaya pengguna dapat mengetahui tempat produk tersebut dijual

B. Supaya pengguna dapat mengetahui kandungan bahan sebelum membelinya

C. Supaya pengguna dapat mengetahui cara-cara menghasilkan produk tersebut

D. Supaya pengguna dapat mengetahui jumlah pengeluaran produk tersebut.


16. Apakah yang akan berlaku jika pembungkusan produk dalam keadaan tidak baik?

I. Produk akan dibuang


II. Produk akan tercemar
III. Produk tidak tahan lama
IV. Produk dijual pada harga yang rendah

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

17. Berikut ialah sejenis produk makanan. Yang manakah reka bentuk pembungkusan yang
sesuai bagi produk tersebut?

A. C.

B. D.
18. Apakah yang akan terjadi sekiranya proses mengukur dan menanda tidak dilakukan
dengan betul?

A. Projek akan lebih cantik

B. Membazirkan bahan dan alatan

C. Kerugian bahan sekiranya tersilap tanda

D. Saiz produk tidak akan sama antara satu sama lain.

19. Reka bentuk pembungkusan produk perlu direka mengikut kesesuaian dan keperluan
produk yang dihasilkan supaya

I. produk sukar ditiru oleh orang lain.


II. keselamatan produk terpelihara daripada kerosakan.
III. produk tahan lama dan sentiasa dalam keadaan baik.
IV. dapat meyakinkan pengguna bahawa produk tersebut bermutu tinggi

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

20. Antara berikut, apakah maklumat yang perlu diterangkan semasa membuat pembentangan
projek reka bentuk pembungkusan?

I. Alatan yang digunakan


II. Persengketaan semasa membina projek
III. Nama projek yang dihasilkan
IV. Cara-cara menghasilkan reka bentuk pembungkusan produk.

A. I, II dan III C. I, III dan IV


B. I, II dan IV D. II, III dan IV
Bahagian B

Soalan Struktur (15 markah)

1. Bezakan antara pembungkusan tradisional dan moden.

Pembungkusan Tradisional Pembungkusan Moden

Penggunaan bahan berasaskan tumbuhan Penggunaan bahan logam

Penggunaan bahan berasaskan tanah liat Penggunaan bahan plastik

Penggunaan surat khabar Penggunaan bahan kaca

2. Lengkapkan rajah di bawah bagi menerangkan kepentingan pembungkusan

Mudah dibawa

Untuk melindungi dan menjaga kebersihan


Kepentingan
barangan
Pembungkusan

Untuk memudahkan penyimpanan

Memelihara kualiti barangan


3. Nyatakan maklumat yang terdapat pada label pembungkusan makanan.

RM 15.00 (d)

(b) (a)

(c)

(e)

a.

b.

c.

d.

e.
Bahagian C
Esei Ringkas (5 Markah)

1. Apakah kesan kepada sesuatu produk sekiranya, pembungkusan tidak dilakukan


dengan betul dan kemas?
UNIT 5 : REKA BENTUK MAKANAN
BAHAGIAN A (20 Markah)
ARAHAN SOALAN 1 HINGGA 20:
Baca soalan dengan teliti dan pilih jawapan yang betul.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk makanan?


A) Penghasilan makanan untuk dijual
B) Penghasilan makanan secara hiasan atau ukiran
C) Menghasilkan makanan secara komersil
D) Makanan yang dihasilkan untuk dihidang

2. Pernyataan yang manakah berkaitan dengan reka bentuk makanan?

A) Penghasilan makanan yang dihias atau diukir


B) Peningkatan tahap keselamatan sesuatu jenis makanan
C) Mengubah bentuk makanan supaya makanan lebih sedap
D) Mereka bentuk makanan agar lebih mudah untuk dimasak

3. Berikut adalah kepentingan reka bentuk makanan kecuali:


A) Memberikan pilihan yang terhad kepada pengguna
B) Meningkatkan nilai komersial
C) Memperkenalkan budaya pelbagai kaum
D) Memenuhi kehendak pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang baharu

4. Antara berikut yang manakah mempengaruhi reka bentuk makanan?

I Permintaan pengguna
II Budaya dan sosial
III Perubahan trend
IV Situasi masyarakat
A) I, II dan IV
B) II,III dan IV
C) 1.II dan III
D) I,II,III dan IV
5. Berikut adalah kriteria penilaian reka bentuk makanan, kecuali

A) keindahan, iaitu warna, bau dan rasa


B) nilai murni, iaitu tidak melanggar tatasusila
C) kesesuaian saiz, iaitu keperluan dan sasaran pengguna
D) peralatan, iaitu alat yang digunakan untuk mereka bentuk

6. Faktor berikut mempengaruhi reka bentuk makanan, kecuali

A) mengikut trend semasa


B) meningkatkan nilai komersil
C) memenuhi kehendak pengguna
D) ruang dapur yang sesuai

7. Apakah kepentingan reka bentuk makanan?

I memenuhi cita rasa pengguna


II mengisi masa lapang pengguna
III mengekalkan kesegaran makanan
IV memberikan nilai tambah kepada makanan

A) I dan II
B) I dan IV
C) II dan III
D) III dan IV

8. Apakah perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjana idea untuk


menghasilkan reka bentuk makanan?
A) Bahan, alatan dan saiz
B) Kelazatan sesuatu makanan
C) Rasa
D) Citarasa
9. Susun langkah kerja penghasilan reka bentuk makanan mengikut urutan yang betul.

I menyenaraikan bahan makanan yang sesuai digunakan


II menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan
III membuat lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang dihasilkan
IV mengenal pasti reka bentuk yang sesuai pada bahan makanan yang dipilih
V menghasilkan reka bentuk pada makanan yang dipilih berdasarkan lakaran
yang disediakan

A) I , IV , III , IV
B) I , IV , III , II , V
C) IV , I , II , III , V
D) IV , I , III , II , V

10. Alat yang manakah digunakan dalam reka bentuk makanan?

I II

III
IV

A) I dan II
B) I dan III
C) II dan III
D) II dan IV
11. Apakah jenis makanan yang tidak sesuai digunakan dalam reka bentuk makanan?

A) B)

C) D)

12. Apakah elemen reka bentuk yang boleh diaplikasikan pada reka bentuk makanan?
I Rupa
II Tekstur
III Warna
IV Kontras

A) I, II dan III
B) I, II dan IV
C) I, III dan IV
D) II, III dan IV

13. Pilih padanan yang sesuai bagi makanan berikut mengikut kaum.

A) Kaum Melayu- capati


B) Kaum India – nasi lemak
C) Kaum Cina – maruku
D) Kaum Iban – manuk pansuh
14. Berikut adalah jenis lakaran bermaklumat reka bentuk makanan, kecuali

A) reka bentuk hiasan pada produk


B) reka bentuk pada alas meja makan
C) reka bentuk makanan pada susunan pinggan
D) reka bentuk makanan dengan menggunakan acuan

15. Apakah maklumat yang perlu ada pada suatu lakaran reka bentuk maklumat?

I Jenis kemasan
II Bahan yang digunakan
III Bahan yang digunakan untuk membuat makanan
IV Perkakasan yang digunakan untuk menyediakan makanan

A) I dan II
B) I dan IV
C) II dan III
D) III dan IV

16. Perkara yang difikirkan semasa menjana idea untuk membina lakaran ialah

A) bahan , saiz , trend dan permintaan


B) bahan, saiz, trend dan reka bentuk
C) bahan, saiz, permintaan dan bentuk
D) bahan, saiz, kesesuaian reka bentuk

17. Mengapakah kita perlu mengira kos bahan bagi sesuatu produk reka bentuk makanan
yang ingin dihasilkan?

A) Supaya makanan lebih lazat


B) Menjadikan produk makanan yang dihasilkan menarik perhatian
C) Supaya tidak membazir
D) Supaya produk yang dihasilkan lebih mewah
Soalan 18, 19 dan 20 berdasarkan Jadual 1 di bawah:

Bil Bahan Kuantiti Harga seunit Jumlah


(unit) (RM) (RM)

1. Roti 2 keping 0.15


2. Telur rebus 2 biji 0.60

3. Salad 4 helai 0.10


4. Tomato 0.10 0.30

5. Pisang 1 biji 0.50

Kos Keseluruhan
JADUAL 1

18. Berapakah harga seunit bagi telur rebus?

A) RM 0.20
B) RM0.30
C) RM 0.10
D) RM 0.50

19. Berapakah kuantiti buah tomato yang digunakan untuk menghasilkan reka bentuk
makanan di atas?

A) 3
B) 2
C) 1
D) 4

20. Kira kos keseluruhan bagi kos bahan yang berikut.

A) RM 1.80
B) RM 2.00
C) RM 3.10
D) RM 2.10
SOALAN SUBJEKTIF (15 markah)

1) Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberikan

pepejal bijirin tumbuhan kreativiti konfeksi

a) Makanan ialah sesuatu bahan dalam bentuk pepejal atau cecair dan dihasilkan
daripada haiwan atau tumbuhan yang boleh dimakan.
b) Reka bentuk makanan ialah pembentukan, hiasan atau ukiran pada sesuatu
makanan mengikut kreativiti dan idea sendiri.
c) Antara jenis makanan yang boleh digunakan untuk membuat reka bentuk makanan
ialah konfeksi, produk bakeri, bijirin , sayur – sayuran dan buah-buahan.

2) Nyatakan lima kepentingan reka bentuk makanan.


i. Mengikut trend semasa
ii. Memberikan pilihan kepada pengguna
iii. Memenuhi kehendak pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang baharu
iv. Meningkatkan nilai komersial
v. Memperkenalkan budaya pelbagai kaum
3) Senaraikan langkah penghasilan reka bentuk makanan

Menjana idea

Melakarkan reka bentuk bermaklumat

Menilai lakaran dan membuat penambahbaikan

Mengira kos bahan

Menghasilkan reka bentuk produk


SOALAN ESEI (5 markah)

Mengapakah lakaran di atas perlu disediakan sebelum menghasilkan sesuatu reka bentuk
makanan?

- Supaya idea dan konsep yang tepat dapat disampaikan dalam penghasilan sesuatu produk
makanan
- mengelakkan pembaziran masa
- mengelakkan pembaziran tenaga
- mengelakkan pembaziran kos
- memudahkan penyediaan bahan dan alatan yang diperlukan
- Mana-mana jawapan yang sesuai
UNIT 6: REKA BENTUK PENGATURCARAAN
BAHAGIAN A (20 Markah)
ARAHAN SOALAN 1 HINGGA 20:
Baca soalan dengan teliti dan pilih jawapan yang betul.

1. Sesetengah perkakasan harian yang terdapat di rumah mempunyai atur cara komputer.
Apakah yang dimaksudkan dengan atur cara komputer?

A. Urutan langkah-langkah untuk melaksanakan suatu tugasan


B. Rajah bersimbol yang menunjukkan langkah-langkah penyelesaian masalah
C. Satu set pernyataan yang menunjukkan Langkah perlaksanaan suatu tugasan dari
mula hingga tamat
D. Urutan arahan berkod yang dimasukkan ke dalam komputer yang membolehkan
data diproses oleh komputer

2. Perkakasan di rumah yang menggunakan pengaturcaraan ialah .

I. dapur gas
II. pinggan mangkuk
III. mesin basuh automatik
IV. ketuhar gelombang mikro

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
3. Gambar menunjukkan sebuah penyaman udara.

Apakah atur cara yang ada pada perkakasan ini?

A. Menentukan berat muatan


B. Menentukan suhu yang sesuai dengan keperluan manusia
C. Mengenal pasti suhu yang terdapat di dalam sesebuah rumah
D. Melaraskan suhu bilik berdasarkan isyarat daripada pengguna

4. Antara berikut merupakan kepentingan atur cara dalam perkakasan harian, kecuali
.

A. membazir duit
B. mudah dijual di pasaran
C. memudahkan suatu kerja
D. menjimatkan masa dan tenaga

5. Pengaturcaraan ialah yang mengarahkan komputer melakukan


sesuatu tindakan.

A. carta alir
B. algoritma
C. set arahan
D. perkakasan
6. Pernyataan berikut merujuk kepada .

Untuk memasak air, masukkan air ke dalam jag pemanas. Letakkan jag pemanas di
tapaknya. Hidupkan suis dan tunggu sehingga suis tutup secara automatik. Setelah
itu, tuang air panas tersebut ke dalam teko.

A. carta alir
B. algoritma
C. pseudokod
D. pengaturcaraan

7. Algoritma boleh dijelaskan dalam 2 bentuk penulisan iaitu .

I. pseudokod
II. carta alir
III. carta buih
IV. jadual

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

8. Apakah yang dimaksudkan dengan pseudokod?

A. Satu set penyataan yang menyerupai bahasa atur cara komputer


B. Satu urutan langkah-langkah untuk menjalankan sesuatu tugasan
C. Satu arahan berkomputer untuk menyelesaikan atur cara yang bermasalah
D. Gambar rajah dalam bentuk simbol geometri dan dihubungkan dengan anak panah
9. Berikut adalah langkah-langkah membeli minuman melalui mesin peruncitan
automatik.

I. Ambil minuman
II. Masukkan duit mengikut harga minuman yang dipilih
III. Ambil baki wang jika ada
IV. Tekan butang pada minuman yang dipilih

A. I, II, III, IV
B. II, IV, III, I
C. II, IV, III, I
D. IV, II, I, III

10. Apakah yang dimaksudkan dengan carta alir?

A. Satu set pernyataan yang menyerupai bahasa atur cara komputer


B. Satu set arahan yang disusun mengikut urutan untuk mengarahkan komputer
membuat suatu tugasan
C. Satu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau
melaksanakan suatu tugasan
D. Langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik yang menggunakan simbol
yang dihubungkan dengan anak panah
11. Yang manakah antara simbol geometri berikut memberikan maksud MULA/TAMAT?

A.

B.

C.

D.

12. Berikut merupakan contoh aplikasi pengaturcaraan yang boleh digunakan untuk
membangunkan suatu atur cara kecuali .

A. Build Your Own Blocks (BYOB)


B. Scratch
C. Micro bit
D. Facebook

13. Antara yang berikut, yang manakah fitur-fitur antara muka dalam perisian
pengaturcaraan Scratch?

I. Stage
II. Sprite
III. Carta alir
IV. Bar menu

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
14. Imej atau karakter dalam Scratch dikenali sebagai .

A. blok
B. Sprite
C. Events
D. Palette

15. Antara kategori blok yang berikut, yang manakah digunakan untuk menggerakkan
objek?

A. Events dan Motion


B. Looks dan Control
C. Control dan Sensing
D. Sensing dan Operators

16. Bunyi muzik boleh disetkan pada menu .

A. Image
B. Events
C. Sound
D. Looks

17. Antara fitur berikut, yang manakah boleh digunakan untuk menggerakkan semua
objek dalam aplikasi Scratch?

A.

B.

C.

D.
18. Apakah fungsi blok di atas?

A. Menggerakkan Sprite
B. Mengeluarkan dialog pada Sprite
C. Mengeluarkan bunyi pada animasi
D. Bertindak sebagai pemula animasi

19. Sprite yang manakah sesuai dengan blok pada gambar di atas?

A.

B.

C.

D.
20. Berikut menunjukkan blok Gerakan (motion block) yang mengandungi senarai arahan
pergerakan sesuatu Sprite.

Apakah arahan yang diberikan dalam blok pergerakan di atas?

A. Sprite bergerak ke kanan sebanyak 10 langkah, kemudian menukar arah


B. Sprite bergerak ke kanan mengikut bilangan langkah yang dinyatakan pada blok
C. Sprite bergerak ke kiri dan ke kanan mengikut bilangan langkah yang dinyatakan
di dalam blok
D. Sprite bergerak ke depan sebanyak 10 langkah dan melantun apabila tersentuh
dinding Stage
BAHAGIAN B - SOALAN STRUKTUR

A. Senaraikan lima perkakasan elektrik di rumah anda yang menggunakan


pengaturcaraan komputer untuk menjalankan fungsinya.
B. Padankan fitur berikut dengan fungsinya.

1 Tabs Digunakan untuk pelbagai operasi


seperti menyimpan fail

Cursor
2 Untuk memulakan pergerakan atau
tools memberhenti pergerakan objek

Bar Pentas untuk Sprite bergerak dan


3
Menu berinteraksi

Mempunyai menu untuk merancang


4 Stage pergerakan objek, memaparkan
Costumes dan memasukkan unsur
bunyi

Play Untuk menduplikasi, menghapuskan,


5
/Stop membesarkan dan mengecilkan
Sprite.
C. Labelkan nama fitur pada paparan dibawah.

1. 2.

4.

3. 5.
D. Lengkapkan langkah-langkah menghasilkan pengaturcaraan dalam
aplikasi Scratch berikut dengan pilihan jawapan yang diberi dengan
menulis A, B, C, D dan seterusnya pada tempat kosong.

Menggerakkan Objek
A Stage E Sprite
B Scripts Area F Motion

C G

D H Events

Langkah 1 : lancarkan aplikasi Scratch.

E
Langkah 2 : Pilih dan latar belakang paparan.

H C B
Langkah 3 : Klik .. Tarik dan setkan blok ke .

F G Scripts Area
Langkah 4 : Klik . Tarik dan setkan blok ke .

D A
Langkah 5 : Klik pada untuk memerhatikan pergerakan objek.
BAHAGIAN C
SOALAN ESEI RINGKAS
(5 markah)

1. Jelaskan maksud algoritma.


Algoritma ialah satu urutan langkah-langkah untuk menjalankan sesuatu tugasan atau
menyelesaikan sesuatu. Penyataan algoritma mestilah boleh difahami. Algoritma juga
boleh dijelaskan melalui pseukod dan carta alir.

2. Jelaskan maksud carta alir.


Carta alir ialah gambar rajah dalam bentuk simbol geometrik dan dihubungkan dengan
anak panah yang menunjukkan langkah-langkah bagi menyelesaikan sesuatu masalah
yang ditunjukkan dalam algoritma. Antara fungsi yang terdapat pada symbol geometri
tersebut ialah MULA/TAMAT, PROSES, INPUT-OUTPUT dan anak panah yang
berfungsi sebagai aliran dalam carta alir tersebut.
I STRU
PENTAKSIRAN
PENILAIAN (BORANG SEMAK)
UNIT 1: KESELAMATAN BNGKEL
Mata Pelajaran RBT Tahun 4
Standard
1.1.2. Menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan.
Pembelajaran
Penerangan Aktiviti Menghasilkan poster keselamatan di dalam bengkel.
Murid mengamalkan nilai kerjasama, kebersihan , keselamatan dan
Penerapan Nilai adab (etika) sepanjang menghasilkan poster keselamatan di dalam
bengkel.
BIL NAMA E1 E2 E3 E4 E5 E6 JUMLAH CATATAN

Skala pemarkahan 3 cemerlang 2 baik 1 sederhana

ELEMEN
E1: Menggunakan alatan dan bahan yang sesuai
E2: Memilih tanda keselamatan yang sesuai.
E3: Menyusun dan membentuk reka bentuk poster mengikut lakaran.
E4: Poster yang dihasilkan cantik, kemas dan sangat kreatif.
E5: Sikap kerjasama dalam kumpulan yang baik
E6: Mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan amalan kerja yang baik semasa
menghasilkan poster.

SENARAI SEMAK (Kendiri)


Unit 1: Amalan Keselamatan Bengkel

MATA PELAJARAN RBT TAHUN 4


BIDANG KEMAHIRAN Amalan keselamatan bengkel.
Aktiviti: Murid-murid menghasilkan satu buku skrap amalan keselamatan bengkel secara
berkumpulan.

ARAHAN: AKTIVITI BERKUMPULAN


1. Murid mengumpulkan maklumat berkaitan tajuk buku skrap yang akan
dihasilkan.
2. Murid menyediakan bahan untuk menghasilkan buku skrap.
3. Murid membahagikan tugas kepada setiap ahli kumpulan.
4. Murid menghasilkan buku skrap.
5. Murid membentangkan buku skrap yang dihasilkan.

NAMA KUMPULAN: ………………………………………………….

KELAS: …………………………… TARIKH:…………………………

KEMAHIRAN PENGUASAAN CATATAN


MURID

1. Murid memilih maklumat


yang akan dihasilkan.

2. Murid melakarkan reka


bentuk buku skrap.

3. Murid membuat
penambahbaikkan pada buku
skrap.

4. Murid menghasilkan buku


skrap mengikut kreativiti dan
kesesuaian.

5.Murid membentangkan buku


skrap yang dihasilkan.

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI

Cemerlang

Baik

Sederhana/Memuaskan.
lemah
SENARAI SEMAK (Kendiri)
Unit 2: Pengenalan kepada Reka Bentuk

MATA PELAJARAN RBT TAHUN 4


BIDANG KEMAHIRAN Pengenalan kepada Reka Bentuk
Aktiviti: Murid-murid menghasilkan satu reka bentuk produk bertema secara
berkumpulan. Contoh kereta idaman, bangunan, perabot dan lain-lain.

ARAHAN: AKTIVITI BERKUMPULAN


1. Murid menjana idea lakaran produk bertema yang akan dihasilkan.
2. Murid melakarkan reka bentuk produk bertema
3. Murid membuat penambahbaikkan pada lakaran.
4. Murid menghasilkan reka bentuk produk bertema mengikut lakaran yang
dihasilkan.
5. Murid membentangkan kelebihan produk yang dihasilkan.

NAMA KUMPULAN: ………………………………………………….

KELAS: …………………………… TARIKH:…………………………

KEMAHIRAN PENGUASAAN CATATAN


MURID

1. Murid menjana idea lakaran


produk bertema yang akan
dihasilkan.

2. Murid melakarkan reka


bentuk produk bertema.

3. Murid membuat
penambahbaikkan pada
lakaran.

4. Murid menghasilkan reka


bentuk produk bertema
mengikut lakaran yang
dihasilkan.

5.Murid membentangkan
kelebihan produk yang
dihasilkan.

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI

Cemerlang

Baik

Sederhana/Memuaskan.
lemah

REKOD BERTERUSAN (RUNNING RECORD)


UNIT 2: Pengenalan kepada Reka Bentuk

Nama Kumpulan Kelas


Pemerhati/Nama guru Masa
Tarikh

Aktiviti:
1. Murid-murid menghasilkan satu reka bentuk produk bertema secara berkumpulan.
Contoh kereta idaman, bangunan, perabot dan lain-lain.
2. Ketua Kumpulan mengagihkan tugasan kepada ahli kumpulan mengikut tugasan
masing-
masing.
 Murid menjana idea lakaran produk bertema yang akan dihasilkan.
 Murid melakarkan reka bentuk produk bertema
 Murid membuat penambahbaikkan pada lakaran.
 Murid menghasilkan reka bentuk produk bertema mengikut lakaran yang
dihasilkan.
 Murid membentangkan kelebihan produk yang dihasilkan

CATATAN/PEMERHATIAN ULASAN
Jenis idea lakaran produk bertema

Rupa lakaran produk bertema

Penglibatan kerjasama murid dalam


kumpulan

Hasil reka bentuk sebenar produk bertema

Kebersihan/keselamatan dan nilai murni


sepanjang amali dijalankan.

Pembentangan kelebihan produk yag


dihasilkan.
SKALA RADAR (KENDIRI)
Unit 3 : Pengenalan Kepada Teknologi
Nama murid:
Tahun :
Tarikh:
Mata pelajaran : RBT
Tandakan ( / ) mana yang sesuai dengan anda.

Kemahiran Tahap Penguasaan Ulasan


1 2 3 4 5 6

1. Menyatakan teknologi berdasarkan


pengalaman dan pengetahuan sedia ada.

2. Membincangkan kepentingan teknologi


kepada kehidupan manusia.

3. Membanding beza penggunaan


teknologi peralatan secara konvensional
dan moden.

4. Menghasilkan lakaran bermaklumat


produk yang akan dibuat.
5. Menganalisis lakaran yang dibuat dan
membuat penambahbaikan.

6. Menilai kesesuaian maklumat pada


lakaran.
7. Mengira kos bahan bagi reka bentuk
produk yang akan dihasilkan.

8. Mengukur dan menanda bahan mengikut


lakaran yang dihasilkan.

9. Memotong bahan mengikut reka bentuk


yang dirancang .

10. Mencantumkan bahan yang dipotong


menggunakan alatan yang sesuai.

11. Menghasilkan produk menggunakan


teknologi yang dipilih.
12. Membuat persembahan secara kreatif.

CONTOH 4: GAMBAR AKTIVITI (Pemerhatian)

Guru melakukan pemerhatian dan mengambil gambar sepanjang aktiviti pembelajaran.


Contoh dalam aktiviti menghasilkan produk kapal terbang mini . Pemerhatian dibuat dalam
setiap peringkat dan proses emenghasilkan produk.

Mata pelajaran: Reka Bentuk dan Teknologi


Unit 3 pengenalan kepada teknologi
Standard kandungan: 3.1 Aplikasi teknologi
Standard pembelajaran: 3.1.7 menghasilkan produk dengan menggunakan teknologi yang
dipilih ( Pen 3D )

Kumpulan :
Nama Ahli kumpulan :
1.
2.
3.
4.

Langkah penghasilan
Penyediaan lakaran produk Hasil produk
bermaklumat
(tarikh/hari/masa)
SKALA RADAR (Kendiri)

Unit 4

Tajuk : Reka bentuk Pembungkusan


Nama Produk : ……………………………………………………………….
makanan ( ) minuman ( ) lain-lain (nyatakan) : …………………………
Nama murid : …………………………………………………………………………

Tahun : ………………………………………

Tandakan (/) mana yang sesuai dengan anda.

Rendah Tinggi
Ulasan
BIL KEMAHIRAN
1 2 3 4

1 Lakaran bermaklumat sama dengan


penghasilan produk pembungkusan.

2 Mesra alam ( bahan mudah lupus)

3 Kekemasan produk pembungkusan

4 Maklumat pelabelan;

 jenama produk
 nama produk
 maklumat pengeluar
 tarikh luput
 berat
 harga
 kod bar
 tanda halal
5 Reka bentuk pembungkusan sesuai dengan
produk.

6 Persembahan hasil produk

7 Jumlah markah

8 Jumlah keseluruhan /

BORANG PENILAIAN

UNIT 4 : REKA BENTUK PEMBUNGKUSAN

Mata Pelajaran RBT Tahun 4

Standard Kandungan 4.1 Reka Bentuk Pembungkusan Produk


Menghasilkan reka bentuk pembungkusan mengikut lakaran
Penerangan Aktiviti
bermaklumat yang telah dihasilkan
Murid mengamalkan nilai kerjasama, kebersihan (memakai apron dan
Penerapan Nilai kep), keselamatan (menggunakan peralatan) dan adab (etika)
sepanjang reka bentuk pembungkusan

BIL NAMA E1 E2 E3 E4 E5 E6 JUMLAH CATATAN

Skala pemarkahan 3 Cemerlang 2 Baik 1 Sederhana

ELEMEN
E1: Menyatakan ciri reka bentuk pembungkusan yang baik
E2: Menjelaskan kepentingan reka bentuk pada pembungkusan produk
E3: Menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk pembungkusan produk
E4: Menganalisis lakaran yang telah dibuat
E5: Mencadangkan penambahbaikan dan pengubahsuaian pada lakaran
E6: Menghasilkan reka bentuk pembungkusan mengikut lakaran dan membuat persembahan
(penerangan produk)
PENILAIAN (BORANG SEMAK)

UNIT 5 : REKA BENTUK MAKANAN

Mata Pelajaran RBT Tahun 4


5.1.8 Menghasilkan satu reka bentuk pada bahan makanan yang
Standard
dipilih berdasarkan lakaran yang disediakan menggunakan
Pembelajaran
bahan dan alatan yang sesuai.
Menghasilkan reka bentuk produk makanan mengikut lakaran
Penerangan Aktiviti
bermaklumat yang telah dihasilkan
Murid mengamalkan nilai kerjasama, kebersihan (memakai apron dan
Penerapan Nilai kep) , keselamatan (menggunakan peralatan) dan adab (etika)
sepanjang reka bentuk makanan

BIL NAMA E1 E2 E3 E4 E5 E6 JUMLAH CATATAN

Skala pemarkahan 3 cemerlang 2 baik 1 sederhana

ELEMEN
E1: Menggunakan alatan dan bahan yang sesuai
E2: Memotong bahan mengikut saiz yang sesuai
E3: Menyusun dan membentuk reka bentuk produk mengikut lakaran
E4: Produk reka bentuk dan dihasilkan sangat kreatif
E5: Sikap kerjasama dalam kumpulan yang baik
E6: Mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan amalan kerja yang baik semasa
menjalankan projek

GAMBAR AKTIVITI (Pemerhatian)

UNIT 5 : REKA BENTUK MAKANAN


Mata Pelajaran RBT Tahun 4

5.1.8 Menghasilkan satu reka bentuk pada bahan makanan yang


Standard
dipilih berdasarkan lakaran yang disediakan menggunakan
Pembelajaran
bahan dan alatan yang sesuai.

Guru melakukan pemerhatian dan mengambil gambar sepanjang


Penerangan Aktiviti aktiviti.menghasilkan reka bentuk produk makanan mengikut lakaran
bermaklumat yang telah dihasilkan

Murid mengamalkan nilai kerjasama, kebersihan (memakai apron dan


Penerapan Nilai kep) , keselamatan (menggunakan peralatan) dan adab (etika)
sepanjang reka bentuk makanan

Kelas :

Nama Kumpulan :

Ahli :

Sebelum Semasa Selepas


REKOD SENARAI SEMAK AMALI
TOPIK 6 : REKA BENTUK PENGATURCARAAN

KELAS :
TARIKH :

STANDARD 6.2.3 Membina atur cara struktur kawalan jujukan menggunakan fitur-fitur yang sesuai untuk sesuatu objek:
PEMBELAJARAN i. Melakukan pergerakan dari kedudukan A ke kedudukan B dengan kadar kelajuan berbeza.
ii.Memaparkan dialog yang sesuai.
iii.Mengeluarkan bunyi yang sesuai.
PENERANGAN AKTIVITI Memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu serta menggerakkan objek dalam perisian pengaturcaraan.

PERGERAKAN DIALOG BUNYI

BIL NAMA P1 P2 P1 P2 P1 P2

TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK


BERJAYA BERJAYA BERJAYA BERJAYA BERJAYA BERJAYA
BERJAYA BERJAYA BERJAYA BERJAYA BERJAYA BERJAYA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
HURAIAN PENTAKSIRAN AMALI
TOPIK 6 : REKA BENTUK PENGATURCARAAN

PERKARA HURAIAN CATATAN

P1 Sprite bergerak
Sprite dapat bergerak tetapi kelajuan Sprite sepatutnya bertambah selepas mendengar
PERGERAKAN
Kelajuan pergerakan Sprite lagu hari lahir
P2
bersesuaian

D1 Dialog dipaparkan
DIALOG Diolog dapat dipaparkan serta bersesuaian dengan bunyi dan situasi
D2 Dialog bersesuaian dengan situasi

B1 Bunyi dimasukkan dalam skrip


BUNYI Bunyi dapat dimainkan dengan situasi
B2 Bunyi bersesuaian dengan situasi

: TOPIK 6 : REKA BENTUK PENGATURCARAAN


KELA
S _
A.
B. MEMASUKKAN
MENGGERAKKAN
DIALOG
OBJEK
Tentuka Tentuka
n n
Pilih dan Setkan Pilih dan
Pemula Pemula
Blok untuk Setkan Blok
Segmen Segmen
Objek untuk Dialog
Atur Atur
Cara Cara
BIL NAMA MURID Segmen Segmen
Atur Cara Atur Cara
di Tarikh di Tarikh
SCRIPT SCRIPT
S AREA S AREA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

: TOPIK 6 : REKA BENTUK PENGATURCARAAN


KELA
S _
C. MEMASUKKAN D. MEMASUKKAN
BUNYI OBJEK BAHARU
Tentuka
BIL NAMA MURID n
Pilih dan Setkan Pilih Satu Objek
Pemula New
Blok untuk SPRITE
Baharu dalam
Segmen Library
Bunyi
Atur
Cara
Segmen Segmen
Atur Cara Atur Cara
di Tarikh di Tarikh
SCRIPTS SCRIPTS
AREA AREA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PENGHARGAAN
PENGHARGAAN
Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat
secara langsung mahupun secara tidak langsung dalam pembinaan Modul Soalan dan Instrumen
Pentaksiran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 KSSR Semakan 2017 terutamanya kepada

Penolong Pengarah Unit TVET Negeri Selangor


Puan Misuzainah Binti Termudi

dan

Panel Pembinaan Modul


Nik Syuzaili binti Sang Pri, SK (P) Methodist Klang
Mohd Salleh bin Marhat, SK Sungai Binjai
Abdul Hadi Kamil bin Mukhtar, SK Antara Gapi
Azlisham bin Mat Desa , SK Rasa
Hazrin bin Mohamad Hamzah, SK Kuala Kubu Bharu
Wan Mohd Azlan bin Wan Nawan, SK Pasir Panjang
Noor Faizah binti Mohd Yusof, SK Seri Makmur
Norhaida bt Mustaffa, SK TTDI Jaya
Ruzila binti Abdullah, SK USJ 20
Thanepakiam A/P Lachimanan, SK Taman Megah
Nabila Syazween bt Farid, SK Gombak Utara
Sivakame Tanasegaram, SK Gombak Utara
Mohamad Rahim bin Mohamad, SK Sri Langat
Mohd Arif bin Razali, SK Sijangkang Jaya
Ahmad Syafiq Firdaus bin Mohamad, SK Tanjung Jawa
Ahmad Khumaizi bin Aspani, SK Jeram
Shamsudin bin Abdul Rahman, SK Dato’ Maharajalela
Normaisuzilla binti Ahmad Sahami , SK Bandar Rinching
Marziyana binti Mokhtar Rudin, SK Bandar Bukit
Mahkota Teo Hun Boon, SK Ampang
Natasha binti Yusof, SK Dengkil
Rosetah bt Arep @ Ariff, SK Salak
Megat Azhar bin Megat Ahmad Zaher, SK Dengkil