Anda di halaman 1dari 31

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

07.45 - 08.15
Pendidikan Jasmani
15 Isnin 3.5.2021 6 Amanah
30 minit

MODUL KEMAHIRAN : PERMAINAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARINGAN

UNIT 3: ANEKA SUKAN

TAJUK Pandai Servis

1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori jaring dengan lakuan yang betul.

2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas
STANDARD KANDUNGAN permainan kategori jaring.

5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.7.1 Melakukan servis ke ruang sasaran menggunakan anggota badan dan alatan.

1.7.2 Menerima bola yang diservis menggunakan anggota badan, menghantar kepada rakan sepasukan,
atau mengembalikan ke gelanggang lawan.
STANDARD PEMBELAJARAN
2.7.1 Menyatakan perkaitan antara pemindahan daya dengan jarak objek ke ruang sasaran semasa
melakukan servis.

5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1. Melakukan servis ke ruang sasaran menggunakan anggota badan dan alatan.


OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2. Menerima bola yang diservis menggunakan anggota badan, menghantar kepada rakan sepasukan,
3. Menyatakan perkaitan antara pemindahan daya dengan jarak objek ke ruang sasaran.
4. Mengenal pasti arah bola atau bulu tangkis yang diservis dan bertindak balas mengikut situasi.
5. Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.
Murid dapat membincangkan 2 kemahiran melakukan servis dengan betul.
KRITERIA KEJAYAAN

1. Murid diterangkan mengenai kemahiran memulakan servis.


2. Murid menyatakan perbezaan daya ketika kontak bola antara servis atas kepala dengan servis
bawah tangan. (KBAT)
AKTIVITI
3. Murid melakukan permainan bola tangan. (PBD)
PDPC
4. Murid memberi isyarat kepada rakan untuk menerima bola bagi mengelakkan pelanggaran.
5. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
BT m/s 25
BBB

Mengaplikasi
KBAT EMK Kreativiti dan Inovasi

Games (Permainan) Kerjasama


PAK 21 NILAI MURNI

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Permainan


TAHAP PENGUASAAN (TP) 6
(PBD)

REFLEKSI / IMPAK KEHADIRAN : /


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

08.15 - 08.45
Pendidikan Jasmani
15 Isnin 3.05.2021 4 Aspirasi
30 minit

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

UNIT 4: SEDIA BERTARUNG

TAJUK TUTUP RUANG

1.7 Melakukan kemahiran asas permainan kategori jarring dengan lakuan yang betul.

2.7 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan
STANDARD KANDUNGAN kategori jaring.

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

1.7.4 Melakukan gerak kaki ke pelbagai arah.

2.7.2 Menjelaskan posisi sedia (ready position) untuk bergerak pantas ke arah bola dalam kemahiran
STANDARD PEMBELAJARAN gerak kaki.

5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikal.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Murid melakukan kemahiran gerak kaki ke pelbagai arah dengan lakuan yang betul.
2. Menyatakan posisi sedia untuk bergerak pantas ke arah bola.
3. Mengenal pasti ruang selamat untuk beraktiviti.
Murid berjaya melakukan kemahian servis bawah menggunakan tangan dan kaki dengan betul.
KRITERIA KEJAYAAN

1. Murid diterangkan mengenai kemahiran gerak kaki ke pelbagai arah dengan betul.
2. Murid memanaskan badan.
3. Murid melaksanakan aktiviti yang disediakan oleh guru. (KBAT)
AKTIVITI
4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk tujuan perlawanan kecil. (PBD)
PDPC
5. Murid bermain permainan kecil “Gerak Pantas”. (PAK21)
6. Murid menyejukkan badan dan disoal jawab tentang keseluruhan aktiviti.
7. Murid menyambung aktiviti pada hari seterusnya.
BT m/s 24-25
BBB

Menilai
KBAT EMK Kreativiti dan Inovasi

Games (Permainan) Kerjasama


PAK 21 NILAI MURNI

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Permainan


TAHAP PENGUASAAN (TP) 6
(PBD)

REFLEKSI / IMPAK KEHADIRAN : / 34


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

09.15 - 09.45
Pendidikan Jasmani
15 Isnin 03.05.2021 5 Aspirasi
30 minit

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

UNIT 3: SERANG MENANG

TAJUK Siapa Handal

1.6 Melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul.

2.7 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan
STANDARD KANDUNGAN kategori jaring.

5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.7.1 Melakukan pelbagai jenis servis menggunakan anggota badan dan alatan yang dibenarkan.

1.7.2 Melakukan pelbagai jenis hantaran menggunakan anggota badan dan alatan yang dibenarkan
mengikut situasi.

2.7.1 Mengenal pasti titik kontak dan lakuan ikut lajak untuk menghasilkan pelbagai jenis servis dan
STANDARD PEMBELAJARAN hantaran.

2.7.2 Menjelaskan perkaitan antara kelajuan kontak alatan atau anggota badan dengan kelajuan objek
pasca kontak (selepas kontak) semasa hantaran, smesy, rejaman dan libasan.

5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Melakukan 3 jenis servis menggunakan tangan dan raket.


2. Menjelaskan perkaitan kelajuan kontak dan ikut lajak dalam servis.
3. Menerima cabaran dan berasa seronok ketika beraktiviti.
Murid berjaya melakukan servis dengan lakuan yang betul.
KRITERIA KEJAYAAN
1. Murid diterangkan mengenai kemahiran servis menggunakan tangan dan raket dengan lakuan
yang betul.
2. Murid memanaskan badan.
AKTIVITI 3. Murid bergerak secara dalam kumpulan kecil untuk aktiviti servis ke sasaran. (KBAT)
PDPC 4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk tujuan permainn kecil. (PBD)
5. Murid bermain permainan kecil Servis dan Sasar:. (PAK21)
6. Murid menyejukkan badan dan disoal jawab tentang keseluruhan aktiviti.
7. Murid menyambung aktiviti pada hari seterusnya.
BT m/s 22
BBB

Menilai
KBAT EMK Kreativiti dan Inovasi

Games (Permainan) Kerjasama


PAK 21 NILAI MURNI

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Permainan


TAHAP PENGUASAAN (TP) 6
(PBD)
KEHADIRAN : / 30

REFLEKSI / IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

09.45 - 10.15
Pendidikan Jasmani
15 Isnin 03.05.2021 5 Amanah
30 minit

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

UNIT 3: SERANG MENANG

TAJUK Siapa Handal

1.6 Melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul.

2.7 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan
STANDARD KANDUNGAN kategori jaring.

5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.7.1 Melakukan pelbagai jenis servis menggunakan anggota badan dan alatan yang dibenarkan.

1.7.2 Melakukan pelbagai jenis hantaran menggunakan anggota badan dan alatan yang dibenarkan
mengikut situasi.

2.7.1 Mengenal pasti titik kontak dan lakuan ikut lajak untuk menghasilkan pelbagai jenis servis dan
STANDARD PEMBELAJARAN hantaran.

2.7.2 Menjelaskan perkaitan antara kelajuan kontak alatan atau anggota badan dengan kelajuan objek
pasca kontak (selepas kontak) semasa hantaran, smesy, rejaman dan libasan.

5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Melakukan 3 jenis servis menggunakan tangan dan raket.


2. Menjelaskan perkaitan kelajuan kontak dan ikut lajak dalam servis.
3. Menerima cabaran dan berasa seronok ketika beraktiviti.
Murid berjaya melakukan servis dengan lakuan yang betul.
KRITERIA KEJAYAAN
1. Murid diterangkan mengenai kemahiran servis menggunakan tangan dan raket dengan lakuan
yang betul.
2. Murid memanaskan badan.
AKTIVITI 3. Murid bergerak secara dalam kumpulan kecil untuk aktiviti servis ke sasaran. (KBAT)
PDPC 4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk tujuan permainn kecil. (PBD)
5. Murid bermain permainan kecil Servis dan Sasar:. (PAK21)
6. Murid menyejukkan badan dan disoal jawab tentang keseluruhan aktiviti.
7. Murid menyambung aktiviti pada hari seterusnya.
BT m/s 22
BBB

Menilai
KBAT EMK Kreativiti dan Inovasi

Games (Permainan) Kerjasama


PAK 21 NILAI MURNI
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Permainan
TAHAP PENGUASAAN (TP) 6
(PBD)

REFLEKSI / IMPAK KEHADIRAN : / 30


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

11.15 - 12.15
15 Isnin 03.05.2021 4 Aspirasi BAHASA MELAYU
60 minit

TEMA 4 : KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN ESTETIKA

12. Adat Dijunjung Budaya TAJUK Seni Benang Emas


UNIT
Disanjung

KEMAHIRAN BAHASA 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera.

STANDARD PEMBELAJARAN 2.3.2 Membaca karya bukan sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai.

Pada akhir PdPC murid dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Membaca teks dengan gaya dan intonasi yang betul.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya membaca teks dengan gaya dan intonasi yang betul.

Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.(PAK 21)
Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dengan tajuk pelajaran.

2. Murid diminta membuka buku teks ms 80.

3. Murid membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan.(KBAT)


AKTIVITI
4. Murid dibimbing membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.(PBD)
PDPC
5. Murid berkongsi pengalaman berkunjung ke Muzium Kraftangan Malaysia. (PAK 21)

6. Murid diberikan tugasan mencari contoh kraftangan yang dihasilkan oleh usahawan bumiputera.
(PAK 21)

7. Murid membuat latihan di buku tulis.(PBD)

Penutup :
Murid bersoal-jawab dengan guru semasa guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
BBB Buku Teks: 80,Buku latihan

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi

KBAT Mengaplikasi EMK Nilai Murni

PAK-21 Learning Experiences (Pengalaman Peribadi) NILAI MURNI Patriotisme

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 3 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Buku Latihan

KEHADIRAN : / 34

REFLEKSI / IMPAK
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

0745 - 0815
15 Selasa 04.05.2021 2 AMANAH PJ
30 minit

TEMA SERANGAN

KEMAHIRAN Permainan TAJUK Pukul dan Lari

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran manipulasi

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.8. Memukul bola yang diletakkan di atas tee dengan menggunakan pemukul berbentuk silinder seperti bet

Pada akhir PdPC murid dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran memukul bola di atas tee dengan menggunakan pemukul silinder.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya melakukan kemahiran memukul bola menggunakan pemukul silinder dengan betul.

1) Perkongsian aktiviti daripada guru.


2) Rujukan daripada buku teks m/s 24
3) Penerangan oleh guru.
AKTIVITI 4) Murid ditunjukkan cara memukul bola di atas tee.
PDPC 5) Dalam kumpulan, murid melaksanakan aktiviti ‘Pukul Bola Atas Tee’.
6) Aktiviti dijalankan dengan bimbingan guru.
7) Perbincangan dan penutup.
8) Aktiviti disambung pada hari seterusnya.
BBB Buku Teks muka surat 24

KBAT Mengaplikasi EMK Nilai Murni

PAK-21 Recap Group (Mengulangi / mengingat semula)


NILAI MURNI Rasional

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 3 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Main Peranan

KEHADIRAN : / 33

REFLEKSI / IMPAK
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

08.45 - 09.15
Pendidikan Jasmani
15 Selasa 04.05.2021 1 Aspirasi
30 minit

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

UNIT 2: GERAK GEMBIRA

TAJUK Ikut Irama

1.2 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor

1.3 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor


STANDARD KANDUNGAN
2.2 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dalam pergerakan lokomotor dan bukan
lokomotor.

5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti.


1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor mengikut irama.

1.3.3 Melakukan pergerakan bukan lokomotor mengikut irama.

STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.3 Mengenal pasti perbezaan tempo semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan
lokomotor mengikut irama.

5.3.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan aktiviti fizikal.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1. Melakukan sekurangnya 3 contoh gerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut irama
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
dengan lakuan yang betul.
2. Mengenal pasti perbezaan tempo semasa pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
3. Berkomunikasi sesame rakan ketika melakukan aktiviti.
Murid berjaya membuat sekurangnya 3 contoh pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan
KRITERIA KEJAYAAN lakuan yang betul mengikut irama.

1. Murid diterangkan mengenai pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor oleh guru.
2. Murid melakukan pergerakan tersebut sambal mengikut irama dengan bimbingan guru. (PBD)
AKTIVITI 3. Murid melakukan aktiviti dalam stesen yang disediakan oleh guru.
PDPC 4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
6. Murid menyambung aktiviti pada hari seterusnya.

BT m/s 14
BBB

Mengaplikasi
KBAT EMK Kreativiti dan Inovasi

Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Kongsi) Kerjasama


PAK 21 NILAI MURNI

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Pemerhatian


TAHAP PENGUASAAN (TP) 6
(PBD)

REFLEKSI / IMPAK KEHADIRAN : / 31


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

09.45 - 10.15
Pendidikan Jasmani
15 Selasa 04.05.2021 6 Aspirasi
30 minit

MODUL KEMAHIRAN : PERMAINAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARINGAN

UNIT 3: ANEKA SUKAN

TAJUK Pandai Servis

1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori jaring dengan lakuan yang betul.

2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas
STANDARD KANDUNGAN permainan kategori jaring.

5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.7.1 Melakukan servis ke ruang sasaran menggunakan anggota badan dan alatan.

1.7.2 Menerima bola yang diservis menggunakan anggota badan, menghantar kepada rakan sepasukan,
atau mengembalikan ke gelanggang lawan.
STANDARD PEMBELAJARAN
2.7.1 Menyatakan perkaitan antara pemindahan daya dengan jarak objek ke ruang sasaran semasa
melakukan servis.

5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1. Melakukan servis ke ruang sasaran menggunakan anggota badan dan alatan.


OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2. Menerima bola yang diservis menggunakan anggota badan, menghantar kepada rakan sepasukan,
3. Menyatakan perkaitan antara pemindahan daya dengan jarak objek ke ruang sasaran.
4. Mengenal pasti arah bola atau bulu tangkis yang diservis dan bertindak balas mengikut situasi.
5. Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.
Murid dapat membincangkan 2 kemahiran melakukan servis dengan betul.
KRITERIA KEJAYAAN

1. Murid diterangkan mengenai kemahiran memulakan servis.


2. Murid menyatakan perbezaan daya ketika kontak bola antara servis atas kepala dengan servis
bawah tangan. (KBAT)
AKTIVITI
3. Murid melakukan permainan bola tangan. (PBD)
PDPC
4. Murid memberi isyarat kepada rakan untuk menerima bola bagi mengelakkan pelanggaran.
5. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
BT m/s 25
BBB

Mengaplikasi
KBAT EMK Kreativiti dan Inovasi

Games (Permainan) Kerjasama


PAK 21 NILAI MURNI
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Permainan
TAHAP PENGUASAAN (TP) 6
(PBD)

REFLEKSI / IMPAK KEHADIRAN : / 33


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

11.45 - 12.45
15 Selasa 04.05.2021 4 Aspirasi BAHASA MELAYU
60 minit

TEMA 4 : KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN ESTETIKA

12. Adat Dijunjung Budaya TAJUK Seindah Pinakol


UNIT
Disanjung

KEMAHIRAN BAHASA 3.0 KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD KANDUNGAN 3.3 Menghasilkan penulisan.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan.

Pada akhir PdPC murid dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Mengedit dan memurnikan teks.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya mengedit dan memurnikan teks dengan betul.

Pengenalan :
Murid mendengar penerangan guru tentang Pinakol dan ditunjukan beberapa contoh cenderamata
yang dihasilkan daripada Pinakol.
Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dengan tajuk pelajaran.

2. Murid diminta membuka buku teks ms 81.

3. Murid membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan.(KBAT)


AKTIVITI
4. Murid dibimbing mengedit dan memurnikan petikan dengan perkataan, tanda baca dan
PDPC
imbuhan.(PBD)

5. Secara berkumpulan, murid berbincang untuk mengedit dan memurnikan petikan.(PAK 21)

6. Bincangkan, usaha yang perlu dilakukan oleh individu dan kerajaan untuk memajukan perniagaan
tersebut. (PAK 21)

7. Murid membuat latihan di buku tulis.(PBD)

Penutup :
Murid bersoal-jawab dengan guru semasa guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
BBB Buku Teks: 81,Buku latihan

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi

KBAT Mengaplikasi EMK Keusahawanan

PAK-21 Table Talkers (Perbincangan di meja) NILAI MURNI Kerajinan

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 3 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Buku Latihan

KEHADIRAN : / 34

REFLEKSI / IMPAK
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

08.15 - 08.45
Pendidikan Jasmani
15 Rabu 05.05.2021 4 Aspirasi
30 minit

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

UNIT 4: SEDIA BERTARUNG

TAJUK TUTUP RUANG

1.7 Melakukan kemahiran asas permainan kategori jarring dengan lakuan yang betul.

2.7 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan
STANDARD KANDUNGAN kategori jaring.

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

1.7.4 Melakukan gerak kaki ke pelbagai arah.

2.7.2 Menjelaskan posisi sedia (ready position) untuk bergerak pantas ke arah bola dalam kemahiran
STANDARD PEMBELAJARAN gerak kaki.

5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikal.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Murid melakukan kemahiran gerak kaki ke pelbagai arah dengan lakuan yang betul.
2. Menyatakan posisi sedia untuk bergerak pantas ke arah bola.
3. Mengenal pasti ruang selamat untuk beraktiviti.
Murid berjaya melakukan kemahian servis bawah menggunakan tangan dan kaki dengan betul.
KRITERIA KEJAYAAN

1. Murid diterangkan mengenai kemahiran gerak kaki ke pelbagai arah dengan betul.
2. Murid memanaskan badan.
3. Murid melaksanakan aktiviti yang disediakan oleh guru. (KBAT)
AKTIVITI
4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk tujuan perlawanan kecil. (PBD)
PDPC
5. Murid bermain permainan kecil “Gerak Pantas”. (PAK21)
6. Murid menyejukkan badan dan disoal jawab tentang keseluruhan aktiviti.
7. Murid menyambung aktiviti pada hari seterusnya.
BT m/s 24-25
BBB

Menilai
KBAT EMK Kreativiti dan Inovasi

Games (Permainan) Kerjasama


PAK 21 NILAI MURNI

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Permainan


TAHAP PENGUASAAN (TP) 6
(PBD)

KEHADIRAN : / 34

REFLEKSI / IMPAK
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

Pendidikan Jasmani
08.45 - 09.15
15 Rabu 05.05.2021 6 Amanah

30 minit

MODUL KEMAHIRAN : PERMAINAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARINGAN

UNIT 3: ANEKA SUKAN

TAJUK Pandai Servis

1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori jaring dengan lakuan yang betul.

2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas
STANDARD KANDUNGAN permainan kategori jaring.

5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.7.1 Melakukan servis ke ruang sasaran menggunakan anggota badan dan alatan.

1.7.2 Menerima bola yang diservis menggunakan anggota badan, menghantar kepada rakan sepasukan,
atau mengembalikan ke gelanggang lawan.
STANDARD PEMBELAJARAN
2.7.1 Menyatakan perkaitan antara pemindahan daya dengan jarak objek ke ruang sasaran semasa
melakukan servis.

5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1. Melakukan servis ke ruang sasaran menggunakan anggota badan dan alatan.


OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2. Menerima bola yang diservis menggunakan anggota badan, menghantar kepada rakan sepasukan,
atau mengembalikan ke gelanggang lawan.
3. Menyatakan perkaitan antara pemindahan daya dengan jarak objek ke ruang sasaran.
4. Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.
Murid dapat membincangkan 2 kemahiran melakukan servis dengan betul.
KRITERIA KEJAYAAN
1. Murid diterangkan mengenai kemahiran memulakan servis.
2. Murid menyatakan perbezaan daya ketika kontak bola antara servis atas kepala dengan servis
bawah tangan. (KBAT)
AKTIVITI 3. Murid memanaskan badan.
PDPC 4. Murid melakukan permainan bola tangan. (PBD)
5. Murid memberi isyarat kepada rakan untuk menerima bola bagi mengelakkan pelanggaran.
6. Murid menyejukkan badan.
7. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
BT m/s 25
BBB

Mengaplikasi
KBAT EMK Kreativiti dan Inovasi

Games (Permainan) Kerjasama


PAK 21 NILAI MURNI

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Permainan


TAHAP PENGUASAAN (TP) 6
(PBD)
KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

Pendidikan Jasmani
09.45 - 10.15
15 Rabu 05.05.2021 5 Amanah
30 minit

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

UNIT 3: SERANG MENANG

TAJUK Siapa Handal

1.6 Melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul.

2.7 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan kategori
STANDARD KANDUNGAN jaring.

5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.7.1 Melakukan pelbagai jenis servis menggunakan anggota badan dan alatan yang dibenarkan.

1.7.2 Melakukan pelbagai jenis hantaran menggunakan anggota badan dan alatan yang dibenarkan
mengikut situasi.

2.7.1 Mengenal pasti titik kontak dan lakuan ikut lajak untuk menghasilkan pelbagai jenis servis dan
STANDARD PEMBELAJARAN hantaran.

2.7.2 Menjelaskan perkaitan antara kelajuan kontak alatan atau anggota badan dengan kelajuan objek
pasca kontak (selepas kontak) semasa hantaran, smesy, rejaman dan libasan.

5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Melakukan 3 jenis hantaran menggunakan tangan dan alatan.


2. Menjelaskan perkaitan kelajuan kontak dan ikut lajak dalam servis.
3. Menerima cabaran dan berasa seronok ketika beraktiviti.
Murid berjaya melakukan servis dengan lakuan yang betul.
KRITERIA KEJAYAAN
1. Murid diterangkan mengenai kemahiran hantaran menggunakan tangan dan alatan dengan
lakuan yang betul.
2. Murid memanaskan badan.
AKTIVITI 3. Murid bergerak secara dalam kumpulan kecil untuk aktiviti servis ke sasaran. (KBAT)
PDPC 4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk tujuan permainan kecil. (PBD)
5. Murid bermain permainan kecil Hantar dan Sasar. (PAK21)
6. Murid menyejukkan badan dan disoal jawab tentang keseluruhan aktiviti.
7. Guru membuat kesimpulan aktiviti bersama murid.
BT m/s 22
BBB

Menilai
KBAT EMK Kreativiti dan Inovasi

Games (Permainan) Kerjasama


PAK 21 NILAI MURNI
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Permainan
TAHAP PENGUASAAN (TP) 6
(PBD)

REFLEKSI / IMPAK KEHADIRAN : / 30

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

11.15 - 11.45
Pendidikan Kesihatan
15 Rabu 05.05.2021 1 Aktif
30 minit

MODUL KEMAHIRAN : PENYALAHGUNAAN BAHAN

UNIT 9 : Gaya Hidup Sihat

TAJUK Saya Selamat (Penggunaan Ubat)

3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga dan
STANDARD KANDUNGAN masyarakat.

3.1.5 Menilai kepentingan menyimpan ubat di tempat yang betul dan selamat.
STANDARD PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Mengetahui sekurangnya 2 kepentingan menyimpan ubat di tempat yang betul dan selamat.

Murid berjaya menyatakan sekurangnya 2 contoh kepentingan menyimpan ubat di tempat yang betul
KRITERIA KEJAYAAN dan selamat.

1. Murid diterangkan mengenai tajuk hari ini iaitu “Kepentingan Menyimpan Ubat Di tempat Yang
Betul dan Selamat”.
2. Murid merujuk buku teks muka surat 77.
AKTIVITI
3. Murid berbincang bersama guru mengenai pentingnya menyimpan ubat di tempat yang betul.
PDPC
4. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan padanan maklumat
5. Guru membimbing murid membuat lembaran kerja.
6. Rumusan dan penutup.
BT m/s 75
BBB

Memahami
KBAT EMK Kreativiti dan Inovasi

Presentations (Persembahan)- individu. Kerjasama


PAK 21 NILAI MURNI

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Soal jawab


TAHAP PENGUASAAN (TP) 3
(PBD)

REFLEKSI / IMPAK KEHADIRAN : / 19


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PKJR)

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

12.15 - 13.15
15 Rabu 05.05.2021 4 Aspirasi BAHASA MELAYU
60 minit

TEMA 4 : KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN ESTETIKA

12. Adat Dijunjung Budaya TAJUK Tiupan Emas


UNIT
Disanjung
3 : Peraturan dan undang-undang Akibat Tidak Mematuhi Peraturan
TEMA PKJR TAJUK PKJR
jalan raya dan Undang-undang Jalan Raya

KEMAHIRAN BAHASA 4.0 ASPEK SENI BAHASA

4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera.


STANDARD KANDUNGAN
3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya
4.2.1 Melafazkan dan menjelaskan maksud sajak.
STANDARD PEMBELAJARAN HP PKJR
3.1.4 Menjelaskan peraturan dan undang-undang jalan raya di persekitaran mereka
Pada akhir PdPC murid dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menjelaskan maksudnya.

Murid berjaya mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menjelaskan
KRITERIA KEJAYAAN
maksudnya dengan betul.
Pengenalan :
Murid mendengar penerangan guru tentang kegunaan Nafiri untuk kebudayaan.
Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dengan tajuk pelajaran.

2. Murid diminta membuka buku teks ms 82.

3. Murid membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan.(KBAT)

4. Murid dibimbing mendeklamasikan sajak dan memahami maksudnya.(PBD)


AKTIVITI
5. Secara berkumpulan, murid berbincang untuk mencari maksud setiap rangkap pantun.(PAK 21)
PDPC
6. Murid menganalisis dan menyenaraikan kegunaan dan keunikan Nafiri berdasarkan sajak yang
ditulis. (PAK 21)

7. Murid secara berpasangan, membaca dialog di dalam BAM halaman 14.

8. Murid membincangkan peraturan dan undang-undang jalan raya yang terdapat dalam dialog.

9. Murid menyenaraikan hasil perbincangandalam buku latihan.

Penutup :
Murid bersoal-jawab dengan guru semasa guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
BBB Buku Teks: 82,Buku latihan, BAM m/s 14

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi

KBAT Menganalisis EMK Nilai Murni

Semangat
PAK-21 Table Talkers (Perbincangan di meja) NILAI MURNI
bermasyarakat

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 3 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Buku Latihan

KEHADIRAN : / 34

REFLEKSI / IMPAK
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

0745 - 0815
15 Khamis 06.05.2021 2 AMANAH PJ
30 minit

TEMA SERANGAN

KEMAHIRAN Permainan TAJUK Pukul dan Lari

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran manipulasi

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.8. Memukul bola yang diletakkan di atas tee dengan menggunakan pemukul berbentuk silinder seperti bet

Pada akhir PdPC murid dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran memukul bola di atas tee dengan menggunakan pemukul silinder.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya melakukan kemahiran memukul bola menggunakan pemukul silinder dengan betul.

1) Perkongsian aktiviti daripada guru.


2) Rujukan daripada buku teks m/s 24
3) Penerangan oleh guru.
AKTIVITI 4) Murid ditunjukkan cara memukul bola di atas tee.
PDPC 5) Dalam kumpulan, murid melaksanakan aktiviti ‘Pukul Bola Atas Tee’.
6) Murid bermain permainan kecil “Pukul dan Menang” dengan bimbingan daripada guru.
7) Aktiviti dijalankan dengan bimbingan guru.
8) Perbincangan dan penutup.
BBB Buku Teks muka surat 24

KBAT Mengaplikasi EMK Nilai Murni

PAK-21 Recap Group (Mengulangi / mengingat semula)


NILAI MURNI Rasional

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 3 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Main Peranan

KEHADIRAN : / 33

REFLEKSI / IMPAK
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

08.45 - 09.15
Pendidikan Jasmani
15 Khamis 06.05.2021 1 Aspirasi
30 minit

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

UNIT 2: GERAK GEMBIRA

TAJUK Ikut Irama

1.2 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor

1.3 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor


STANDARD KANDUNGAN
2.2 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dalam pergerakan lokomotor dan bukan
lokomotor.

5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti.


1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor mengikut irama.

1.3.3 Melakukan pergerakan bukan lokomotor mengikut irama.

STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.3 Mengenal pasti perbezaan tempo semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan
lokomotor mengikut irama.

5.3.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan aktiviti fizikal.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1. Melakukan sekurangnya 3 contoh gerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut irama
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
dengan lakuan yang betul.
2. Mengenal pasti perbezaan tempo semasa pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
3. Berkomunikasi sesame rakan ketika melakukan aktiviti.
Murid berjaya membuat sekurangnya 3 contoh pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan
KRITERIA KEJAYAAN lakuan yang betul mengikut irama.

1. Murid diterangkan mengenai pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor oleh guru.
2. Murid melakukan pergerakan tersebut sambil mengikut irama dengan bimbingan guru. (PBD)
AKTIVITI 3. Murid melakukan aktiviti dalam stesen yang disediakan oleh guru.
PDPC 4. Permainan kecil dijalankan dengan bimbingan dan pengawasan guru.
5. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti.
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

BT m/s 14
BBB

Mengaplikasi
KBAT EMK Kreativiti dan Inovasi

Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Kongsi) Kerjasama


PAK 21 NILAI MURNI

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Pemerhatian


TAHAP PENGUASAAN (TP) 6
(PBD)

REFLEKSI / IMPAK KEHADIRAN : / 31


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

Pendidikan Jasmani
09.15 - 09.45
15 Khamis 06.05.2021 6 Aspirasi

30 minit

MODUL KEMAHIRAN : PERMAINAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARINGAN

UNIT 3: ANEKA SUKAN

TAJUK Pandai Servis

1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori jaring dengan lakuan yang betul.

2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas
STANDARD KANDUNGAN permainan kategori jaring.

5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.7.1 Melakukan servis ke ruang sasaran menggunakan anggota badan dan alatan.

1.7.2 Menerima bola yang diservis menggunakan anggota badan, menghantar kepada rakan sepasukan,
atau mengembalikan ke gelanggang lawan.
STANDARD PEMBELAJARAN
2.7.1 Menyatakan perkaitan antara pemindahan daya dengan jarak objek ke ruang sasaran semasa
melakukan servis.

5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1. Melakukan servis ke ruang sasaran menggunakan anggota badan dan alatan.


OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2. Menerima bola yang diservis menggunakan anggota badan, menghantar kepada rakan sepasukan,
atau mengembalikan ke gelanggang lawan.
3. Menyatakan perkaitan antara pemindahan daya dengan jarak objek ke ruang sasaran.
4. Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.
Murid dapat membincangkan 2 kemahiran melakukan servis dengan betul.
KRITERIA KEJAYAAN
1. Murid diterangkan mengenai kemahiran memulakan servis.
2. Murid menyatakan perbezaan daya ketika kontak bola antara servis atas kepala dengan servis
bawah tangan. (KBAT)
AKTIVITI 3. Murid memanaskan badan.
PDPC 4. Murid melakukan permainan bola tangan. (PBD)
5. Murid memberi isyarat kepada rakan untuk menerima bola bagi mengelakkan pelanggaran.
6. Murid menyejukkan badan.
7. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
BT m/s 25
BBB

Mengaplikasi
KBAT EMK Kreativiti dan Inovasi
Games (Permainan) Kerjasama
PAK 21 NILAI MURNI

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Permainan


TAHAP PENGUASAAN (TP) 6
(PBD)

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

Pendidikan Jasmani
09.45 - 10.15
15 Khamis 06.05.2021 5 Aspirasi
30 minit

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

UNIT 3: SERANG MENANG

TAJUK Siapa Handal

1.6 Melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul.

2.7 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan kategori
STANDARD KANDUNGAN jaring.

5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.7.1 Melakukan pelbagai jenis servis menggunakan anggota badan dan alatan yang dibenarkan.

1.7.2 Melakukan pelbagai jenis hantaran menggunakan anggota badan dan alatan yang dibenarkan
mengikut situasi.

2.7.1 Mengenal pasti titik kontak dan lakuan ikut lajak untuk menghasilkan pelbagai jenis servis dan
STANDARD PEMBELAJARAN hantaran.

2.7.2 Menjelaskan perkaitan antara kelajuan kontak alatan atau anggota badan dengan kelajuan objek
pasca kontak (selepas kontak) semasa hantaran, smesy, rejaman dan libasan.

5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Melakukan 3 jenis hantaran menggunakan tangan dan alatan.


2. Menjelaskan perkaitan kelajuan kontak dan ikut lajak dalam servis.
3. Menerima cabaran dan berasa seronok ketika beraktiviti.
Murid berjaya melakukan servis dengan lakuan yang betul.
KRITERIA KEJAYAAN
1. Murid diterangkan mengenai kemahiran hantaran menggunakan tangan dan alatan dengan
lakuan yang betul.
2. Murid memanaskan badan.
AKTIVITI 3. Murid bergerak secara dalam kumpulan kecil untuk aktiviti servis ke sasaran. (KBAT)
PDPC 4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk tujuan permainan kecil. (PBD)
5. Murid bermain permainan kecil Hantar dan Sasar. (PAK21)
6. Murid menyejukkan badan dan disoal jawab tentang keseluruhan aktiviti.
7. Guru membuat kesimpulan aktiviti bersama murid.
BT m/s 22
BBB
Menilai
KBAT EMK Kreativiti dan Inovasi

Games (Permainan) Kerjasama


PAK 21 NILAI MURNI

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Permainan


TAHAP PENGUASAAN (TP) 6
(PBD)

KEHADIRAN : / 30

REFLEKSI / IMPAK
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

11.15 - 11.45
15 Khamis 06.05.2021 4 Aspirasi BAHASA MELAYU
60 minit

TEMA 4 : KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN ESTETIKA

12. Adat Dijunjung Budaya TAJUK Penyeri Majlis


UNIT
Disanjung

KEMAHIRAN BAHASA 5.0 ASPEK TATABAHASA

STANDARD KANDUNGAN 5.2 Memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan mengikut konteks; (iii) kata imbuhan apitan

Pada akhir PdPC murid dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Menyenaraikan dan membina ayat daripada kata berimbuhan apitan.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menyenaraikan dan membina ayat daripada kata berimbuhan apitan dengan betul.

Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.(PAK 21)
Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dengan tajuk pelajaran.

2. Murid diminta membuka buku teks ms 83.

3. Murid membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan.(KBAT)


AKTIVITI
4. Murid dibimbing membina ayat menggunakan kata berimbuhan apitan.(PBD)
PDPC
5. Secara berkumpulan, murid diminta mencari gambar dan maklumat setiap barangan tradisional
yang terdapat dalam buku teks.(PAK 21)

6. Murid membentangkan maklumat yang diperolehi di hadapan kelas. (PAK 21)

7. Murid membuat latihan di buku tulis.(PBD)

Penutup :
Murid bersoal-jawab dengan guru semasa guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
BBB Buku Teks: 83, Buku latihan

SISTEM BAHASA Tatabahasa

KBAT Mengaplikasi EMK Nilai Murni

Semangat
PAK-21 Presentations (Persembahan)- berkumpulan. NILAI MURNI
bermasyarakat

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 3 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Buku Latihan

KEHADIRAN : / 34

REFLEKSI / IMPAK
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

11.45 - 12.15
Pendidikan Kesihatan
15 Khamis 06.05.2021 2 Arif
30 minit

MODUL KEMAHIRAN : KEKELUARGAAN

UNIT 9 : HARI YANG CERIA

TAJUK Peranan Diri Sendiri dan Keluarga

4.1 Peranan diri sendiri dan keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan
keluarga.
STANDARD KANDUNGAN
Kepentingan menghargai diri dan ahli keluarga.

4.1.3 Menilai kepentingan menghargai diri dan sesama ahli keluarga tanpa mengira jantina.
STANDARD PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Menyatakan sekurangnya 3 contoh kepentingan menghargai diri dan sesama keluarga tanpa mengira
jantina dengan betul.

Murid berjaya menyatakan sekurangnya 3 contoh kepentingan menghargai diri dan sesama keluarga
KRITERIA KEJAYAAN tanpa mengira jantina dnegan betul.

1. Murid diterangkan mengenai tajuk hari ini iaitu “Menilai Kepentingan Menghargai Diri dan
Keluarga”.
2. Murid merujuk buku teks muka surat 82.
AKTIVITI 3. Murid diterangkan mengenai tajuk ini oleh guru.
PDPC 4. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan padanan maklumat
5. Guru bersama murid berbincang mengenai cara menghargai diri dan keluarga.
6. Lembaran kerja.
7. Rumusan dan penutup.
BT m/s 82
BBB

Mengaplikasi
KBAT EMK Kreativiti dan Inovasi

Brainstorming (Sumbangsaran) Kerjasama


PAK 21 NILAI MURNI

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Soal jawab


TAHAP PENGUASAAN (TP) 3
(PBD)

KEHADIRAN : / 34

REFLEKSI / IMPAK
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
11.15 – 12.15 Reka
Bentuk dan
15 Ahad 02.05.2021 4 Amanah
60 minit Teknologi

MODUL 3.0 Pengenalan Kepada Teknologi

UNIT 3. PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI

STANDARD KANDUNGAN 3.1 Aplikasi Teknologi

3.1.7 Menghasilkan produk dengan menggunakan teknologi yang dipilih.


STANDARD PEMBELAJARAN

Pada akhir PdPC murid akan dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Menghasilkan produk dengan menggunakan teknologi yang dipilih.

Murid berjaya mengukur, menanda, memotong, mencantum, menyusun dan membentuk


KRITERIA KEJAYAAN produk.

Murid mengimbas pelajaran lalu. Guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran pada hari
tersebut. (PAK21)

1. Murid dibimbing menghasilkan produk pilihan mereka sama ada kapal terbang mini
atau bekas pensel.
2. Murid yang memilih kapal terbang mini menggunakan acuan untuk mendapatkan
bentuk yang lebih baik.
AKTIVITI 3. Murid menyimpan filamen di dalam bekas kedap udara.
PDPC 4. Murid mengikut langkah-langkah seperti dalam buku teks untuk menyiapkan produk
masing-masing. (PBD)
5. Murid membuat persediaan untuk membuat persembahan reka bentuk produk
bertema yang dihasilkan. (KBAT)
Penutup:-

Murid membuat kesimpulan tentang pelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Recap Group (Mengulangi / mengingat semula)

BT halaman 49-52.
BBB

KBAT Mencipta

NILAI Kerjasama

EMK Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PENGUASAAN 3 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Projek Mudah

REFLEKSI / IMPAK KEHADIRAN : / 27


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

08.45 - 09.45
15 Ahad 02.05.2021 4 Aspirasi BAHASA MELAYU
60 minit

TEMA 4 : KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN ESTETIKA

12. Adat Dijunjung Budaya TAJUK Anggun Jahitan Tradisional


UNIT
Disanjung

KEMAHIRAN BAHASA 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan secara kritis.

Pada akhir PdPC murid dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Memberikan respons terhadap soalan yang diberikan.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya memberikan respons terhadap soalan yang diberikan dengan betulnya.

Pengenalan :
Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.(PAK 21)
Aktiviti :

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dengan tajuk pelajaran.

2. Murid diminta membuka buku teks ms 79.

3. Murid membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan.(KBAT)


AKTIVITI
4. Murid dibimbing mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan secara kritis.
PDPC
(PBD)

5. Murid mencari maklumat tentang contoh jahitan tradisional dan bentangkan di hadapan kelas.
(PAK 21)

6. Murid membuat latihan di buku tulis.(PBD)

Penutup :
Murid bersoal-jawab dengan guru semasa guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
BBB Buku Teks: 79,Buku latihan

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi

KBAT Menilai EMK Keusahawanan

PAK-21 Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Kongsi) NILAI MURNI Kerajinan

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 3 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Buku Latihan

KEHADIRAN : / 34

REFLEKSI / IMPAK
MINGGU 15
02.05.2021
HINGGA
06.05.2021
CUTI AWAL
RAMADHAN

13.04.2021
SELASA