Anda di halaman 1dari 1

1 “Nah, ambil wang _______!” kata emak sambil menghulurkan wang kepada saya. 7 Duduklah di _______ yang kausuka.

A itu A mana
B ini B siapa
C sini C siapa-siapa
D situ D mana-mana

2 Ayah pergi ke Ipoh. Dia ada urusan di _______. 8 Entah _______ yang disimpannya di dalam peti besi itu.
A itu A bila-bila
B sini B apa-apa
C sana C siapa-siapa
D mana D mana-mana

3 “Cuaca di _______ sungguh sejuk,” kata Sabri sambil menahan kesejukan. 9 _______ pun tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan peperiksaan.
A mana A Bila-bila
B sini B Apa-apa
C situ C Mana-mana
D ini D Siapa-siapa

4 “Jangan berkelakuan _______, tidak elok,” nasihat ibu kepada Zarina. 10 Jemputlah ke rumah saya _______ encik ada masa lapang.
A begitu A bila
B begini B siapa
C itu C bila-bila
D ini D siapa-siapa

5 Kalau tidak ada _______ masalah projek itu akan siap sebulan lagi. 11 “_______lah ucapan daripada Guru Besar,” kata juruacara majlis.
A apa-apa A Ini
B bila-bila B Begini
C mana-mana C Begitu
D siapa-siapa D Demikian

6 Pak Haji Daud bertindak _______ supaya anaknya tidak mengulangi kesalahan 12“Ahmad, tolong ambilkan saya kamus yang terletak di atas meja _______,”
itu lagi. kata
A begitu Laily kepada Ahmad.
B begini A sana
C situ B situ
D sini C ini
D itu

Latihan Kata Ganti Nama Tunjuk & Kata Ganti Nama Tak Tentu