Anda di halaman 1dari 2

Strategi Pengajaran Rasulullah s.a.

Strategi/kaedah huraian contoh sumber Penyedia/pengkaji


 merupakan satu  Nabi Muhammad saw mengajar
Mengajar konsep daripada sahabatnya iaitu Mua’dz supaya 1.Jeje Zaenudin(2018).Tadarruj Norsyam binti
secara manhaj dakwah berdakwah tentang islam secara dalam berdakwah. Mahmud
beransur-ansur Rasulullah saw. bertahap atau beransur-ansur. http://jurnal.stidnatsir.ac.id

 Al- tadarruj -Hadis riwayat imam bukhari 2. Noraini Mohamad,Mariam


bermaksud Rasulullah saw bersabda yang Abdul Majid,Badlihisham Mohd
pendekatan bermaksud: Nasir(2017).Penerapan elemen
pengajaran dengan tadarruj dalam modul pengajaran
menggunakan Sesungguhnya kamu akan saudara
kaedah beransur- mendatangi suatu kaum dari Ahli baru.http://www.mendeley.com
ansur, bertahap, Kitab, maka hendaklah yang pertama
berperingkat atau kali kamu ajarkan kepada mereka
dengan bahasa adalah tentang mengesakann Allah.
yang lebih mudah ia Jika mereka telah mengerti tentang itu
boleh difahami maka ajarkanlah kepada mereka solat
sebagai metode lima waktu sehari semalam, jika
yang bersesuaian mereka telah melaksanakan solat
dengan kehendak maka ajarkan kepada mereka bahwa
golongan sasaran Allah mewajibkan zakat dari harta
mereka yang diambil dari orang-orang
kaya mereka dan dikembalikan
kepada orang-orang miskin mereka.

 Nabi Muhammad saw mengajar para


sahabat tentang keimanan kepada
Allah taala terlebih dahulu sebelum
mengajar para sahabat al-quran
- Hadis riwayat Ibnu Majah,
Daripada Sayyidina Jundub bin
Abdullah beliau berkata: kami
bersama-sama Nabi dan umur kami
Ketika itu hamper baligh.Baginda
mengajarkan kepada kami perkara
yang berkaitan dengan keimanan
sebelum mengajar al –quran,selepas
itu barulah kami belajar al-quran dan
iman kami bertambah dengannya.

Anda mungkin juga menyukai