Anda di halaman 1dari 10

CATATAN PENGAJARAN & SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN

PEMBELAJARAN (PKP) 2.0 SELANGOR


Bermula 01.02.2021 05.02.2021
MINGGU 3 26.01.2021-04.02.2021
TARIKH 01.02.21 HARI ISNIN MASA 12.00-1.00 PETANG
TINGKAT 2 CEKAL MATAPELAJAR BAHASA MELAYU
AN AN
TAJUK TATABAHASA-BINA AYAT LIN SLIDE PPT-MICROSOFT (MEET)
K
OBJEKTI Murid dapat menjawab kuis yang disertakan linknya yang diberikan oleh guru di aplikasi
F kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “google
dokumen”
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - _____ orang murid yang mengikuti Pdpc guru secara “online” dan ____ orang murid yang
I mengikuti Pdpc guru secara “offline”
- _____ orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap
TARIKH 01.02.21 HAR ISNIN MASA 2.00-3.00 PETANG
I
TINGKAT 2 FIKIR MATAPELAJA BAHASA MELAYU
AN RAN
TAJUK LIN
K
OBJEKTI Murid dapat membuat karangan panjang berpandukan rangka karangan yang diberikan oleh guru
F di aplikasi kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi Google dokumen
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - _____ orang murid yang mengikuti Pdpc guru secara “online” dan ____ orang murid yang
I mengikuti Pdpc guru secara “offline”
- _____ orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap
TARIKH 10/12/20 HA KHAMIS MASA 9.30-11.00 PAGI
RI
TINGKAT 2 BESTARI MATAPELAJAR BAHASA MELAYU
AN AN
TAJUK IMBUHAN AWALAN DAN IMBUHAN LINK https://forms.gle/cZX982YzQ1PVaPPE6m
AKHIRAN
OBJEKTI Murid dapat menjawab kuis yang disertakan linknya yang diberikan oleh guru di aplikasi
F kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “WhatApps”
kelas
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - 20 orang murid yang mengikuti Pdpc guru
I - 20 orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap

TARIKH 10/12/20 HARI KHAMIS MASA 9.30-11.00 PAGI


TINGKAT 2 JUJUR MATAPELAJAR BAHASA MELAYU
AN AN
TAJUK IMBUHAN AWALAN DAN IMBUHAN LIN https://forms.gle/cZX982YzQ1PVaPPE6m
AKHIRAN K
OBJEKTI Murid dapat menjawab kuis yang disertakan linknya yang diberikan oleh guru di aplikasi
F kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “WhatApps”
kelas
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - 15 orang murid yang mengikuti Pdpc guru
I - 15 orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap

Disemak oleh :
(Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang) Tarikh :
Disemak oleh :
(Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang) Tarikh :
CATATAN PENGAJARAN & SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN
PEMBELAJARAN BERSYARAT (PKPB) 3.0 SELANGOR
Bermula 9.11.20  27.11.20
MINGGU 48 14.2020-18.12.2020
TARIKH 14/12/20 HARI ISNIN MASA 8.00-9.30 PAGI
TINGKAT 1 JUJUR MATAPELAJA BAHASA MELAYU
AN RAN
TAJUK UJIAN AKHIR TAHUN BM LIN https://forms.gle/7nAHRx9nQDVndo9eA
K
OBJEKTI Murid dapat membuat karangan panjang berpandukan rangka karangan yang diberikan oleh guru
F di aplikasi kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi Google dokumen
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - 7 orang murid yang mengikuti Pdpc guru
I - 7 orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap

TARIKH 15/12/20HAR SELASA MASA 11.00-12.30 PETANG


I
TINGKAT 1 BESTARI MATAPELAJAR PJ/PK
AN AN
TAJUK UJIAN AKHIR TAHUN PJPK LINK https://forms.gle/CgTJZZLzqZvxCnGz6
TINGKATAN 1
OBJEKTI Murid dapat menjawab kuis yang disertakan linknya yang diberikan oleh guru di aplikasi
F kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “WhatApps”
kelas
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - 29 orang murid yang mengikuti Pdpc guru
I - 29 orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap

TARIKH 15/12/20 HA SELASA MASA 11.00-12.30 PETANG


RI
TINGKAT 1 JUJUR MATAPELAJAR PJ/PK
AN AN
TAJUK UJIAN AKHIR TAHUN PJPK LINK https://forms.gle/CgTJZZLzqZvxCnGz6
TINGKATAN 1
OBJEKTI Murid dapat menjawab kuis yang disertakan linknya yang diberikan oleh guru di aplikasi
F kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “WhatApps”
kelas
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - 4 orang murid yang mengikuti Pdpc guru
I - 4 orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap

TARIKH 16/12/20 HARI RABU MASA 9.30-11.00 PAGI


TINGKAT 2 DEDIKASI MATAPELAJA REKA BENTUK & TEKNOLOGI
AN RAN
TAJUK UJIAN AKHIR TAHUN RBT LINK https://forms.gle/sQ1SxoLSgBiBMQws9
TINGKATAN 2
OBJEKTI Murid dapat menjawab kuis yang disertakan linknya yang diberikan oleh guru di aplikasi
F kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “google
dokumen”
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - 9 orang murid yang mengikuti Pdpc guru
I - 9 orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap

Disemak oleh :
(Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang)

Tarikh :
CATATAN PENGAJARAN & SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN
PEMBELAJARAN BERSYARAT (PKPB) 3.0 SELANGOR
Bermula 8.10.20  27.11.20
MINGGU 48 14/12/2020 18/12/2020
TARIKH 16/12/20 HARI RABU MASA 9.30-11.00 PAGI
TINGKAT 2 KHIDMAT MATAPELAJARA REKA BENTUK & TEKNOLOGI
AN N
TAJUK UJIAN AKHIR TAHUN RBT LINK https://forms.gle/sQ1SxoLSgBiBMQws9
TINGKATAN 2
OBJEKTI Murid dapat menjawab kuis yang disertakan linknya yang diberikan oleh guru di aplikasi
F kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “google
dokumen”
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - 1 orang murid yang mengikuti Pdpc guru
I - 1 orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap

TARIKH 17/12/20HAR KHAMIS MASA 8.00-9.30 PAGI


I
TINGKAT 1 ILTIZAM MATAPELAJAR REKA BENTUK & TEKNOLOGI
AN AN
TAJUK LINK
OBJEKTI Murid dapat membuat karangan panjang berpandukan rangka karangan yang diberikan oleh guru
F di aplikasi kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi Google dokumen
APPLIKA WhatApps, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - 7 orang murid yang mengikuti Pdpc guru
I - 7 orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap

TARIKH 17/12/20 HA KHAMIS MASA 9.30-11.00 PAGI


RI
TINGKAT 2 BESTARI MATAPELAJAR BAHASA MELAYU
AN AN
TAJUK UJIAN AKHIR TAHUN BM LINK https://forms.gle/7nAHRx9nQDVndo9eA
OBJEKTI Murid dapat menjawab kuis yang disertakan linknya yang diberikan oleh guru di aplikasi
F kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “WhatApps”
kelas
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - 24 orang murid yang mengikuti Pdpc guru
I - 24 orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap

TARIKH 17/12/20 HARI KHAMIS MASA 9.30-11.00 PAGI


TINGKAT 2 JUJUR MATAPELAJA BAHASA MELAYU
AN RAN
TAJUK UJIAN AKHIR TAHUN BM LINK https://forms.gle/7nAHRx9nQDVndo9eA
OBJEKTI Murid dapat menjawab kuis yang disertakan linknya yang diberikan oleh guru di aplikasi
F kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “WhatApps”
kelas
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - 9 orang murid yang mengikuti Pdpc guru
I - 9 orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap
Disemak oleh :
(Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang)

Tarikh :
JUMA
AT
18.12.20
SERAH
AN
BRM
DOKU
MEN
PBD,
PIBG &
BAKTI
Disemak oleh S
(Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang)
:

Tarikh :