Anda di halaman 1dari 6

CATATAN PENGAJARAN & SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN

PEMBELAJARAN (PKP) 2.0 SELANGOR


Bermula 20.1.21  22.1.21
MINGGU 1 13.01.2021 26.01.2021
TARIKH 20.01.21 HARI RABU MASA 2.00-3.00 PETANG
TINGKAT 1 CEKAL MATAPELAJARAN PJ/PK
AN
TAJUK GIMNASTIK ASAS LINK https://forms.gle/4psG87vhLpbp7nWB8
OBJEKTI Murid hadir pembelajaran secara dalam talian melalui aplikasi (google Meet) serta dapat
F menjawab kuis yang disertakan linknya oleh guru dalam aplikasi kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “WhatApps”
kelas
APPLIKA WhatApps, meet, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - _____ orang murid yang mengikuti Pdpc guru secara “online” dan ____ orang murid yang
I mengikuti Pdpc guru secara “offline”
- _____ orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap
TARIKH 21.01.21 HAR KHAMIS MASA 10.30-11.30 PAGI
I
TINGKAT 2 FIKIR MATAPELAJAR BAHASA MELAYU
AN AN
TAJUK SURAT KIRIMAN RASMI DAN LINK https://quizizz.com/join?gc=60699380
TIDAK RASMI
OBJEKTI Murid hadir pembelajaran secara dalam talian melalui aplikasi (google Meet) serta dapat
F menyertai “live lesson” oleh Quizizz yang disertakan linknya oleh guru dalam aplikasi kumpulan
“WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “WhatApps”
kelas
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - _____ orang murid yang mengikuti Pdpc guru secara “online” dan ____ orang murid yang
I mengikuti Pdpc guru secara “offline”
- _____ orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap
TARIKH 21.01.21
HA KHAMIS MASA 2.00 – 3.00 PETANG
RI
TINGKAT 1 HARMONI MATAPELAJAR REKA BENTUK & TEKNOLOGI
AN AN
TAJUK PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK & LINK SLIDE PPT-MICROSOFT
TEKNOLOGI (MEET)
OBJEKTI Murid hadir pembelajaran secara dalam talian melalui aplikasi “google Meet” serta dapat
F menjawab kuis yang disertakan linknya oleh guru dalam aplikasi kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “WhatApps”
kelas
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - _____ orang murid yang mengikuti Pdpc guru secara “online” dan ____ orang murid
I yang mengikuti Pdpc guru secara “offline”
- _____ orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap
TARIKH 22.01.21 HARI JUMAA MASA 2.00-3.00 PETANG
T
TINGKAT 2 CEKAL MATAPELAJA BAHASA MELAYU
AN RAN
TAJUK SURAT KIRIMAN RASMI DAN LINK https://quizizz.com/join?gc=60699380
TIDAK RASMI
OBJEKTI Murid hadir pembelajaran secara dalam talian melalui aplikasi (google Meet) serta dapat
F menyertai “live lesson” oleh Quizizz yang disertakan linknya oleh guru dalam aplikasi kumpulan
“WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “WhatApps”
kelas
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - _____ orang murid yang mengikuti Pdpc guru secara “online” dan ____ orang murid
I yang mengikuti Pdpc guru secara “offline”
- _____ orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap
Disemak oleh :
(Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang)

Tarikh :
CATATAN PENGAJARAN & SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN
PEMBELAJARAN (PKP) 2.0 SELANGOR
Bermula 25.01.202129.01.2021
MINGGU 2 26.01.2021-04.02.2021
TARIKH 25/01/21 HARI ISNIN MASA 12.00-1.00 PM
TINGKAT 2 CEKAL MATAPELAJARA BAHASA MELAYU
AN N
TAJUK KOMSAS- PANTUN ALAM LIN https://forms.gle/vBf23jzhC3KSeC7t7
REMAJA K
OBJEKTI Murid dapat menjawab kuis yang disertakan linknya yang diberikan oleh guru di aplikasi
F kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “google
dokumen”
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - _____ orang murid yang mengikuti Pdpc guru secara “online” dan ____ orang murid yang
I mengikuti Pdpc guru secara “offline”
- _____ orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap
TARIKH 25/01/21 HAR ISNIN MASA 2.00-3.00 PM
I
TINGKAT 2 FIKIR MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU
AN
TAJUK KOMSAS- PANTUN ALAM LINK https://forms.gle/vBf23jzhC3KSeC7t7
REMAJA
OBJEKTI Murid dapat menjawab kuis yang disertakan linknya yang diberikan oleh guru di aplikasi
F kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi Google dokumen
APPLIKA WhatApps, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - _____ orang murid yang mengikuti Pdpc guru secara “online” dan ____ orang murid
I yang mengikuti Pdpc guru secara “offline”
- _____ orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap
TARIKH 26/01/21
HA SELASA MASA 10.30-11.30 PAGI
RI
TINGKAT 2 HARMONI MATAPELAJARAN REKA BENTUK & TEKNOLOGI
AN
TAJUK MASALAH INVENTIF LINK https://forms.gle/Kv43Cki1NowYs2g7A
OBJEKTI Murid hadir pembelajaran secara dalam talian melalui aplikasi “google Meet” serta dapat
F menjawab kuis yang disertakan linknya oleh guru dalam aplikasi kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “WhatApps”
kelas
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - _____ orang murid yang mengikuti Pdpc guru secara “online” dan ____ orang murid yang
I mengikuti Pdpc guru secara “offline”
- _____ orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap
TARIKH 26/01/21 HARI SELASA MASA 12.00-1.00 PETANG
TINGKAT 1 EFISIEN MATAPELAJA REKA BENTUK & TEKNOLOGI
AN RAN
TAJUK PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK & LIN https://forms.gle/advfJRFDfxZFbDBy8
TEKNOLOGI K
OBJEKTI Murid hadir pembelajaran secara dalam talian melalui aplikasi “google Meet” serta dapat
F menjawab kuis yang disertakan linknya oleh guru dalam aplikasi kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “WhatApps”
kelas
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - _____ orang murid yang mengikuti Pdpc guru secara “online” dan ____ orang murid yang
I mengikuti Pdpc guru secara “offline”
- _____ orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap

Disemak oleh :
(Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang)

Tarikh :
CATATAN PENGAJARAN & SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN
PEMBELAJARAN (PKP) 2.0 SELANGOR
Bermula 25.01.202129.01.2021
MINGGU 2 26.01.2021-04.02.2021
TARIKH 27.01.21 HARI RABU MASA 2.00-3.00 PETANG
TINGKAT 1 CEKAL MATAPELAJARAN PJPK
AN
KESIHATAN DIRI DAN https://forms.gle/wEQNSa7oXgortWHx5
TAJUK LINK
REPRODUKTIF
OBJEKTI Murid hadir pembelajaran secara dalam talian melalui aplikasi “google Meet” serta dapat
F menjawab kuis yang disertakan linknya oleh guru dalam aplikasi kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “WhatApps”
kelas
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - _____ orang murid yang mengikuti Pdpc guru secara “online” dan ____ orang murid yang
I mengikuti Pdpc guru secara “offline”
- _____ orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap

TARIKH 29.01.21 HA JUMAAT MASA 2.00-3.00 PETANG


RI
TINGKAT 2 CEKAL MATAPELAJAR BAHASA MELAYU
AN AN
TAJUK TATABAHASA-AYAT LINK SLIDE PPT TAJUK BINA AYAT LENGKAP (MEET)
LENGKAP
OBJEKTI Murid hadir pembelajaran secara dalam talian melalui aplikasi “google Meet” serta dapat
F menjawab kuis yang disertakan linknya oleh guru dalam aplikasi kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “WhatApps”
kelas
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - _____ orang murid yang mengikuti Pdpc guru secara “online” dan ____ orang murid yang
I mengikuti Pdpc guru secara “offline”
- _____ orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap

Disemak oleh :
(Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang)

Tarikh :
CATATAN PENGAJARAN & SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN
PEMBELAJARAN (PKP) 2.0 SELANGOR
Bermula 01.02.202105.02.2021
MINGGU 3 26.01.2021-04.02.2021
TARIKH 01/02/21 HARI ISNIN MASA 12.00-1.00 PM
TINGKAT 2 CEKAL MATAPELAJARA REKA BENTUK & TEKNOLOGI
AN N
TAJUK LIN https://docs.google.com/document/d/15cb9tiEYcQR
KARANGAN –AMALAN K dlb4zAu0WjxEXPY0R4s-0e-50unjQkVU/edit?
JIMAT CERMAT
usp=sharing
OBJEKTI Murid dapat menjawab kuis yang disertakan linknya yang diberikan oleh guru di aplikasi
F kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 2. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi “google
dokumen”
APPLIKA WhatApps, Quizizz, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - _____ orang murid yang mengikuti Pdpc guru secara “online” dan ____ orang murid yang
I mengikuti Pdpc guru secara “offline”
- _____ orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap
TARIKH 01/02/21 HAR ISNIN MASA 2.00-3.00 PM
I
TINGKAT 2 FIKIR MATAPELAJARAN REKA BENTUK & TEKNOLOGI
AN
TAJUK LINK https://docs.google.com/document/d/15cb9
KARANGAN –AMALAN JIMAT
tiEYcQRdlb4zAu0WjxEXPY0R4s-0e-
CERMAT
50unjQkVU/edit?usp=sharing
OBJEKTI Murid dapat menjawab kuis yang disertakan linknya yang diberikan oleh guru di aplikasi
F kumpulan “WhatApps” kelas.
AKTIVITI 2. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru melalui applikasi Google dokumen
APPLIKA WhatApps, Google Form (kuiz)
SI
REFLEKS - _____ orang murid yang mengikuti Pdpc guru secara “online” dan ____ orang murid
I yang mengikuti Pdpc guru secara “offline”
- _____ orang murid yang menghantar tugasan dengan lengkap

Disemak oleh :
(Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang)

Tarikh :