Anda di halaman 1dari 7

SJK ( C ) CHONG HWA 2 , KLUANG , JOHOR

PERANCANGAN STRATEGIK
( TAKTIKAL DAN OPERASI )

KELAB BOLA KERANJANG (PEREMPUAN)


TAHUN 2018 - 2022

DISEDIAKAN OLEH:
GURU PENASIHAT KELAB BOLA KERANJANG (PEREMPUAN)
ANALISIS SWOT KELAB BOLA KERANJANG PEREMPUAN
SJK ( C ) CHONG HWA 2 , KLUANG , JOHOR
KEKUATAN ( Strength ) KELEMAHAN ( Weaknesses )
 Guru penasihat yang berpengalaman.  Masa latihan yang terhad.
 Murid berminat dan berbakat.  Kebanyakan murid kurang mahir dalam teknik-teknik
 Guru komited dengan tugas. asas bola keranjang.
 Kawalan murid lebih mudah.  Murid kurang mahir dalam peraturan perlawanan bola
 Mempunyai kemudahan gelanggang bola keranjang. keranjang.
 Murid kurang stamina.
 Murid kurang melibatkan diri dalam latihan permainan
yang diadakan.
 Tiada ruang yang mencukupi untuk mereka berlatih.

PELUANG (Opportunity ) CABARAN ( Threat )


 Sekolah mempunyai gelanggang bola keranjang.  Masa dan cuaca ketika latihan dijalankan kurang
 Bantuan latihan dari ibu bapa yang berpengalaman. sesuai.
 Mengadakan perlawanan persahabatan dengan  Ibu bapa kurang memberi galakan.
sekolah lain.  Kurang bola keranjang.
 Membuat persediaan murid untuk mewakili sekolah,  Tiada jurulatih.
daerah, negeri dan kebangsaan.
 Mempelawa jurulatih dari luar untuk mengadakan
latihan.

PELAN STRATEGIK

UNIT : Kokurikulum ( Kelab Bola Keranjang )

ISU STRATEGIK : Pencapaian murid dalam peringkat negeri ( MSSJ ) kurang memuaskan

MATLAMAT STRATEGIK : Meningkatkan keputusan murid dalam peringkat negeri ( MSSJ )


SASARAN
KPI INISIATIF/
BIL OBJEKTIF
TOV 2018 2019 2020 2021 2022 STRATEGI

Meningkatkan Pencapaian murid Temp Temp Temp Naib Johan Johan 1. Program
1. keputusan murid dalam dalam peringkat at ke- at ke- at ke- Johan Peningkatan
peringkat negeri negeri ( MSSJ ) 5 4 3 Teknik-teknik
( MSSJ ) Permainan

2. Program
Kemenangan
Bola Keranjang

PELAN TAKTIKAL ( 1 )

Objektif : Meningkatkan keputusan murid dalam peringkat negeri ( MSSJ )

Program / Tanggungjawab Tempoh KOS / Output KPI PELAN


Aktiviti SUMBER KONTIGENSI
Strategi 1 : Kelab Bola 06 Februari RM 50 per Peningkatan 2 orang murid Program Pakar Bola
Keranjang 2018 seorang murid pencapaian dapat memperoleh Keranjang
Menjalankan Sekolah setiap bulan murid dalam pingat dalam
Program hingga peringkat negeri peringkat negeri
Peningkatan ( Tanggungan (MSSJ) ( MSSJ ) pada
Teknik-teknik 24 murid sendiri ) tahun 2018
Permainan November
2018 * Untuk
Penyertaan
Kelab Bola
Keranjang

PELAN OPERASI ( 1 )
Strategi ( 1 ) : Menjalankan Program Peningkatan Teknik-teknik Permainan
Bil Aktiviti Tarikh Kos Tanggungjawab Bahan-bahan KPI
Pembentangan kertas
Guru Penasihat
kerja kepada Guru
1. 4 Januari 2018 - Kelab Bola - 1 Kertas Kerja
Besar dan Guru
Keranjang
Penolong Kanan KK
Semua AJK
Mesyuarat Salinan Fotostat 1 Program
2. 8 Januari 2018 - Kelab Bola
Kelab Bola Keranjang Kertas Kerja dibentangkan
Keranjang
Penyediaan Guru Penasihat dan Modul Latihan
Rancangan Kelab Jurulatih Kelab Bola 1 Rancangan Kelab
3. 8 Januari 2018 -
Bola Keranjang Kelab Bola Keranjang Bola Keranjang
Bersama Jurulatih Keranjang ( 1M 1S )
Guru Penasihat dan Salinan 1 Jadual
Penyediaan Jadual
4. 9 Januari 2018 - Jurulatih Rancangan Kelab Bola
Kelab Bola Keranjang
Keranjang
1 Laporan
Guru Penasihat
Pendaftaran ahli-ahli Pendaftaran
5. 9 Januari 2018 - Kelab Bola -
Kelab Bola Keranjang Ahli-ahli
Keranjang
Permulaan Program 11 Januari 2018 RM50 Guru Penasihat dan Salinan
1 Laporan
Peningkatan Setiap Hari setiap murid Jurulatih Rancangan
6. perjumpaan
Teknik-teknik Isnin / Selasa per Kelab Bola Kelab Bola
murid-murid
Permainan setiap bulan Keranjang Keranjang
1 Laporan
Pemantauan Bagi
7. Setiap Akhir Bulan - GPK KK - pemantauan
Program
Program
Guru Penasihat dan
Laporan
Penambahbaikan Jurulatih 1 Laporan
8. Setiap Akhir Bulan - Pemantauan
Program Kelab Bola Penambahbaikan
Program
Keranjang

PELAN TAKTIKAL ( 2 )

Objektif : Meningkatkan keputusan murid dalam peringkat negeri ( MSSJ )


Program / KOS / PELAN
Tanggungjawab Tempoh Output KPI
Aktiviti SUMBER KONTIGENSI

Strategi 2 : Kelab Bola 1 Disember RM 100 per Peningkatan 3 orang murid Program Cemerlang
Keranjang 2018 seorang murid pencapaian dapat memperoleh Kelab Bola
Menjalankan Sekolah murid dalam pingat dalam Keranjang
Program hingga ( Tanggungan peringkat negeri peringkat negeri
Kemenangan murid sendiri ) ( MSSJ ) ( MSSJ ) pada
Bola 31 Disember tahun 2019
Keranjang 2018 * Untuk
Penyertaan
Program
Kemenangan
Kelab Bola
Keranjang

PELAN OPERASI ( 2 )

Strategi ( 2 ) : Menjalankan Program Kemenangan Bola Keranjang


Bil Aktiviti Tarikh Kos Tanggungjawab Bahan-bahan KPI
1. Pembentangan kertas 15 November 2018 - Guru Penasihat - 1 Kertas Kerja
kerja kepada Guru
Kelab Bola
Besar dan Guru
Keranjang
Penolong Kanan KK
Semua AJK
Mesyuarat Salinan Fotostat 1 Program
2. 16 November 2018 - Kelab Bola
Kelab Bola Keranjang Kertas Kerja dibentangkan
Keranjang
Penyediaan
Guru Penasihat dan Agenda dan 1 Rancangan
Rancangan
Jurulatih Syarat Program
3. Kemenangan Kelab 17 November 2018 -
Kelab Bola Pertandingan Kemenangan Kelab
Bersama
Keranjang MSSJ Bola Keranjang
Jurulatih
Salinan
Penyediaan Jadual Guru Penasihat dan 1 Jadual
Rancangan
Program Jurulatih Program
4. 18 November 2018 - Program
Kemenangan Kelab Kelab Bola Kemenangan Kelab
Kemenangan
Bola Keranjang Keranjang Bola Keranjang
Kelab
Pendaftaran ahli-ahli 1 Laporan
Guru Penasihat
Bagi Program Pendaftaran
5. 19 November 2018 - Kelab Bola -
Kemenangan Kelab Ahli-ahli
Keranjang
Bola Keranjang Program
Permulaan Program Setiap Guru Penasihat dan Salinan 1 Laporan
RM100
6. Kemenangan Kelab Hari Isnin Jurulatih Rancangan perjumpaan
setiap murid
Bola Keranjang hingga Jumaat Program murid-murid
Guru Penasihat 1 Laporan
Pemantauan Bagi Setiap
7. - Kelab Bola - pemantauan
Program Akhir Minggu
Keranjang Program

Anda mungkin juga menyukai