Anda di halaman 1dari 7

ARIBULAN : APRIL 2021 ARI : Satu / Dua / Tiga / Empat / Lima

KELAS : TAHUN 2 JAM : 1030-1100 TIMPUH : 30 minit / 60 minit

TEMA : FOKUS :

PBTT : Aplikasyen ENK : Peneguh global UP : Nyaga pengerai

STANDARD ISI : 1.1 STANDARD PELAJAR : 1.1.1 (i), (ii)

OBJEKTIF PELAJAR : Ba pengujung pelajar saritu nembiak ulih;

� mending lalu nyadaka lagu nitih tiun ti betul

� mending lalu ngeluluka randau

� berandauka pasal diri sebilik

KEREBAN : bub aktiviti , kad gambar

MALIN PELAJAR : 1. PEMUKA

� Nembiak berandau senentang gambar nya enggau iring pengajar.

� Pengajar nerangka ngagai nembiak kaul pelajar enggau topik saritu.

2. AKTIVITI 1 – ARAM MENDING LALU NYADA

� Nembiak macha leka lagu Sayauka Pengerai dalam bup enggau iring pengajar.

� Pengajar mai nembiak mendingka audio lalu mai nembiak nyadaka lagu belalauka
leka lagu dalam bup teks.

� Dalam raban, nembiak nyadaka lagu nitihka entak sebut sereta tiun ti betul.

� Nembiak berandauka chara nyaga pengerai bepelasarka leka lagu enggau iring
pengajar.

3. AKTIVITI 2 – ARAM MENDING LALU NGELULU

� Pengajar mai nembiak beratika teks randau dalam bup teks

� Nembiak mendingka Audio

4. AKTIVITI 3 – ARAM NGISI LAPANG

� Pengajar mai nembiak beratika dialog dalam bup aktiviti.

� Dalam raban, nembiak ngeluluka randau sereta meri respons mudah ti engkeman
belalauka dialog nya.
� Nembiak ngisi lapang dalam dialog ngena leka jaku ti engkeman.

5. PENUTUP

� Nembiak nyebut rambai jaku ti bechura mirah.

� Nembiak nulis rambai jaku ti bechura mirah ngena tulis tampung.

REFLEKSI :

� Penyampau nembiak : _____ ari ____ iku nembiak

� _____ ari _____ iku nembiak ulih ngeluluka randau

� _____ ari _____ iku nembiak ulih ngisi lapang ngena jaku ganti nama ti engkeman

� _____ ari _____ iku nembiak ulih ngaga ayat ngena jaku nama pengempu

UNIT 2: DUNYA PENEMU

ARIBULAN : APRIL 2021 ARI : Satu / Dua / Tiga / Empat / Lima

KELAS : TAHUN 1 JAM : 1200-1230 TIMPUH : 30 minit /

TEMA : DUNYA ENSERA & CHERITA FOKUS : Aram Macha

PBTT : Aplikasyen ENK : Peneguh global UP : Nyaga pengerai

STANDARD ISI : 1.1 STANDARD PELAJAR : 1.1.1 (i), (ii)

OBJEKTIF PELAJAR : Ba pengujung pelajar saritu nembiak ulih;

� mending lalu nyadaka lagu nitih tiun ti betul

� mending lalu ngeluluka randau

� berandauka chara nyaga pengerai

KEREBAN : bub aktiviti , kad gambar


MALIN PELAJAR : PEMUKA

� Nembiak berandau senentang gambar nya enggau iring pengajar.

� Pengajar nerangka ngagai nembiak kaul pelajar enggau topik saritu.

AKTIVITI 1 – ARAM MENDING LALU NYADA

� Nembiak macha leka teks dalam bup enggau iring pengajar.

� Pengajar mai nembiak mendingka audio lalu mai nembiak nyadaka lagu belalauka
leka lagu dalam bup teks.

� Dalam raban, nembiak nyadaka lagu nitihka entak sebut sereta tiun ti betul.

� Nembiak berandauka chara nyaga pengerai bepelasarka leka lagu enggau iring
pengajar.

AKTIVITI 2 – ARAM MENDING LALU NGELULU

� Pengajar mai nembiak beratika dialog dalam bup aktiviti.

� Dalam raban, nembiak ngeluluka randau sereta meri respons mudah ti engkeman
belalauka dialog nya.

� Nembiak ngisi lapang dalam dialog ngena leka jaku ti engkeman.

PENUTUP

� Nembiak nyebut rambai jaku ti bechura mirah.

REFLEKSI :

� Penyampau nembiak : _____ ari ____ iku nembiak

� _____ ari _____ iku nembiak ulih ngeluluka randau

� _____ ari _____ iku nembiak ulih ngisi lapang ngena jaku ganti nama ti engkeman

� _____ ari _____ iku nembiak ulih ngaga ayat ngena jaku nama pengempu
ARIBULAN : APRIL 2021 ARI : Lima

KELAS : TAHUN 1 JAM : 1030-1130 TIMPUH : 60 minit

TEMA : DUNYA ENSERA & CHERITA FOKUS : Aram Macha

PBTT : Aplikasyen ENK : Peneguh global UP : Nyaga pengerai

STANDARD ISI : 1.1 STANDARD PELAJAR : 1.1.1 (i), (ii)

OBJEKTIF PELAJAR : Ba pengujung pelajar saritu nembiak ulih;

� mending lalu nyadaka lagu nitih tiun ti betul

� mending lalu ngeluluka randau

� berandauka chara nyaga pengerai

KEREBAN : bub aktiviti , kad gambar

MALIN PELAJAR : PEMUKA

� Nembiak berandau senentang gambar nya enggau iring pengajar.

� Pengajar nerangka ngagai nembiak kaul pelajar enggau topik saritu.

AKTIVITI 1 – ARAM MENDING LALU NYADA

� Nembiak macha leka teks dalam bup enggau iring pengajar.

� Pengajar mai nembiak mendingka audio lalu mai nembiak nyadaka lagu belalauka
leka lagu dalam bup teks.

� Dalam raban, nembiak nyadaka lagu nitihka entak sebut sereta tiun ti betul.

� Nembiak berandauka chara nyaga pengerai bepelasarka leka lagu enggau iring
pengajar.

AKTIVITI 2 – ARAM MENDING LALU NGELULU

� Pengajar mai nembiak beratika dialog dalam bup aktiviti.

� Dalam raban, nembiak ngeluluka randau sereta meri respons mudah ti engkeman
belalauka dialog nya.

� Nembiak ngisi lapang dalam dialog ngena leka jaku ti engkeman.


PENUTUP

� Nembiak nyebut rambai jaku ti bechura mirah.

REFLEKSI :

� Penyampau nembiak : _____ ari ____ iku nembiak

� _____ ari _____ iku nembiak ulih ngeluluka randau

� _____ ari _____ iku nembiak ulih ngisi lapang ngena jaku ganti nama ti engkeman

� _____ ari _____ iku nembiak ulih ngaga ayat ngena jaku nama pengempu

UNIT 2: KAMI SEBILIK

ARIBULAN : APRIL 2021 ARI : Lima

KELAS : TAHUN 2 JAM : 1100-1200 TIMPUH : 60 minit

TEMA : DUNYA ENSERA & CHERITA FOKUS : Aram Macha

PBTT : Aplikasyen ENK : Peneguh global UP : Nyaga pengerai

STANDARD ISI : 1.1 STANDARD PELAJAR : 1.1.1 (i), (ii)


OBJEKTIF PELAJAR : Ba pengujung pelajar saritu nembiak ulih;

� mending lalu nyadaka lagu nitih tiun ti betul

� mending lalu ngeluluka randau

� berandauka chara nyaga pengerai

KEREBAN : bub aktiviti , kad gambar

MALIN PELAJAR : PEMUKA

� Nembiak berandau senentang gambar nya enggau iring pengajar.

� Pengajar nerangka ngagai nembiak kaul pelajar enggau topik saritu.

AKTIVITI 1 – ARAM MENDING LALU NYADA

� Nembiak macha leka teks dalam bup enggau iring pengajar.

� Pengajar mai nembiak mendingka audio lalu mai nembiak nyadaka lagu belalauka
leka lagu dalam bup teks.

� Dalam raban, nembiak nyadaka lagu nitihka entak sebut sereta tiun ti betul.

� Nembiak berandauka chara nyaga pengerai bepelasarka leka lagu enggau iring
pengajar.

AKTIVITI 2 – ARAM MENDING LALU NGELULU

� Pengajar mai nembiak beratika dialog dalam bup aktiviti.

� Dalam raban, nembiak ngeluluka randau sereta meri respons mudah ti engkeman
belalauka dialog nya.

� Nembiak ngisi lapang dalam dialog ngena leka jaku ti engkeman.

PENUTUP

� Nembiak nyebut rambai jaku ti bechura mirah.

REFLEKSI :

� Penyampau nembiak : _____ ari ____ iku nembiak

� _____ ari _____ iku nembiak ulih ngeluluka randau

� _____ ari _____ iku nembiak ulih ngisi lapang ngena jaku ganti nama ti engkeman

� _____ ari _____ iku nembiak ulih ngaga ayat ngena jaku nama pengempu