Anda di halaman 1dari 1

Nomor : 09/PPA.

SM/II/2015
Lampiran :-
Perihal : UNDANGAN RESES

Kepada Yth
apa!/ I"# :

$i
 %empat

 Assalamualaikum Wr Wb.

Salam &ilat#rahmi Kami &ampai!an !epada apa! I"# &e!el#ar'a


m#dah-m#dahan &elal# dalam !eadaan &ehat (al )a*t.  Amin Yarobbal
‘Alamin.

er&ama ini+ Kami men'#ndan' apa!/I"# #nt#! hadir dalam a,ara


e&e& "er&ama An''ota $P$ Proin&i a(a arat an' In&a
Allah a!an dila!&ana!an pada :

ari : SELASA
 %an''al : 2 3e"r#ari 2015 4a!
t# : 09.00 &/d
Sele&ai
 %empat : alaman Pondo! Pe&antren Sa"il#l
Mardiah A,ara : Reses Bersama Bpk. Nasir, S. Ag
  (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat)

$emi!ian #ndan'an ini !ami &ampai!an+ &emo'a Kita di"eri


!elon''aran #nt#! "i&a hadir dalam a,ara ter&e"#t. Ata& perhatianna
Kami &ampai!an terima !a&ih.

Wallahul Muwafeq Ilaa Aqwamithorieq


Wassalamu’alaikum. Wr. Wb

Sindangwangi, 21 Februari 2015

Pengasuh PP. Sabilul Mardiyyah

KH. Zaenuddin Dimyati