Anda di halaman 1dari 1

DASA MALA

OM AWIGNAM ASTU NAMA SIDHAM.......

PENGAKSAMAN ING ULUN ....

RI PADANNE SIRAYANG.........

LAMAKANA TAN KEKENING SOSOSD UPADRAWA......

KWASAN NIRA PADUKA BATARA.....

(GENDING) - RAHINA TATAS KEMANTIAN HUMUNI MREDANGGA KALA SANGKA GURNITAN TARA

- PUPUH GINADA BASUR

MJIL.....

SANGHYANG KAWISWARA MURTI

YAYATANGSAH ANUNGGEL KUNANG TATWA CARITA.....

CARITANAN...

YATA AMOJARAKENA DASA MALA NGARANIE

SAMANGKANA KUNANG TATWA CARITA

WARNANAN URIP RAKSASA ANGAWI IKANANG CORAH

AMERIH SUKANING AWAK TANTON LARANING MITRA

HEHEHEHEHEHHE........

SAKTI TEMEN IKANANG NGONG

TAN HANA DEWA MARIKANANG SWARGA WANI LAWAN NGONG

DEWA:

YIH RAKSASA KALAKANTA YAYATIKI DEWA ( - ) APAN KITA ANGAWI IKANANG CORAH YATA
ANGALARAKEN IKANANG DASA MALA TAN PURUNGAN PEJAH KALAKANTA

RAKSASA : BEAH.... YIHH BETARA AYUWA KITA AKEH MOJAR KENAK SENTA HAKENE KAWISESAN TE

DEWA: YATNA YATNA KITA MIH SEKEJAP PEJAH KALAKANTA