Anda di halaman 1dari 3

ISU DAN INTERVENSI MURID PEMULIHAN KHAS

BIL MURID
TAHUN ISU INTERVENSI
PEMULIHAN KHAS
TAHUN 2  Bahasa Melayu : 4  3 orang belum Bahasa Melayu
Orang menguasai suku  Memberikan latih
 Matematik : 4 kata KV tubi membaca suku
Orang  1 orang belum kata KV dan
menguasai perkataan KVKV
perkataan KVKV  Memberikan modul
 4 orang belum bacaan kepada
menguasai operasi murid untuk
tambah. dibawa ke rumah.
 1 orang murid  Memberi panduan
mengalami kepada ibu bapa
masalah untuk
ketidakhadiran ke menggunakan
sekolah. modul bacaan.
 Meminta ibu bapa
membuat aktiviti
imlak di rumah.

Matematik
 Latih tubi
membilang
nombor
berdasarkan
gambar.
 Memberikan
modul latihan
matematik kepada
murid.
 Memberikan
panduan kepada
ibu bapa untuk
mengajar murid
menggunakan
modul.

Ketidakhadiran
 Berhubung dengan
ibu bapa bagi
mengetahui sebab
murid tidak hadir.
 Memberikan
ganjaran kepada
murid yang sering
hadir ke sekolah
sebagai motivasi
murid.
 Memberikan
latihan untuk
murid dirumah.
Tahun 3  Bahasa Melayu : 2  1 orang murid Bahasa Melayu
orang tidak menguasai  Memberikan
 Matematik : 6 perkataan modul bacaan
orang kvkkvkvkk kepada murid di
 1 orang murid rumah
tidak menguasai  Memberikan
suku kata kvk panduan kepada
 6 orang murid ibu bapa untuk
tidak menguasai membimbing
operasi darab anak-anak
menggunakan
modul
 Meminta ibu bapa
melaksanakan
aktiviti imlak
selepas aktiviti
bacaan modul
 Memberikan
latihan bertulis
kepada murid.

Matematik
 Memberikan
modul latihan
kepada murid
untuk
dilaksanakan di
rumah.
 Memberikan
latihan berterusan
mengenai topik
yang lepas untuk
murid mengimbas
kembali topik yang
lalu.
Tahun 4  Bahasa Melayu : 1  Satu orang murid Bahasa Melayu
orang tidak menguasai  Memberikan
 Matematik : 3 kemahiran suku aktiviti menulis
orang kata tertutup kepada murid
 Murid berupaya secara berterusan.
untuk membaca  Melaksanakan
dengan lancar aktiviti imlak
tetapi tidak dapat  Membimbing
menulis perkataan murid menulis
yang mempunyai suku kata tertutup
suku kata menggunakan
tertutup. kaedah fonik bagi
 3 orang murid setiap huruf
tidak menguasai terakhir.
operasi darab.
Matematik
 Memberikan
modul latihan
kepada murid
untuk
dilaksanakan di
rumah.
 Memberikan
latihan berterusan
mengenai topik
yang lepas untuk
murid mengimbas
kembali topik yang
lalu.
Tahun 6 Matematik : 1 orang  Murid tidak  Sentiasa
menguasai operasi memberikan
bahagi. latihan berterusan
 Murid mudah lupa mengenai topik
apa yang diajar yang lepas untuk
dalam murid mengimbas
pembelajaran semula topik yang
lepas. lalu.
 Memberikan
aktiviti bertulis
secara berterusan
kepada murid.
 Memberikan
modul latihan
kepada murid di
rumah.

Anda mungkin juga menyukai