Anda di halaman 1dari 2

Nombor dan Operasi: Tahun 4

Lembaran Kerja 1
Nama: _____________________________________ Kelas: ____________

Tambah dan tulis jawapan di kotak paling luar

= =
3 459 7 144
+
+
4 216

+ +
2 335 6 327

= =

Selesaikan seperti contoh yang diberikan.


Contoh:

Soalan asal Ubah suai 3. Soalan asal Ubah suai

2 439 +1 2 440 1 149


+ 3123 ‒1 + 3122 + 2114
5 562 5 562

1. Soalan asal Ubah suai 4. Soalan asal Ubah suai

4 332 3 558
+ 1439 + 4225

2. Soalan asal Ubah suai 5. Soalan asal Ubah suai

2 216 68 978
+ 5528 + 10 332