Anda di halaman 1dari 4

Imbuhan

Kata Kerja
Transitif
Tidak Transitif 没有 pasif
- Aktif 主动 (T / TT)
o meN
o beR
- Pasif 被动 (Transitif)
o Di…… oleh
Ali membaca buku. (Aktif)
谁 在做 什么
什么 被做 谁
Buku dibaca oleh Ali. (Pasif)

Amira menulis kerja sekolah. (Aktif)


Kerja sekolah ditulis oleh Amira.
Abu membeli sayur-sayuran di
pasar.
Sayur-sayuran dibeli oleh Abu di
pasar.

Ahmad mencuci kasut di tandas


pada waktu pagi.
Kasut dicuci oleh Ahmad di tandas
pada waktu pagi.
Pada waktu petang, Helmi
membaling bola di padang
bersama kawan-kawannya.
Pada waktu petang, bola dibaling
oleh Helmi di padang bersama
kawan-kawannya.

Wei Han memanggil Chun Han


semasa di tandas kerana dia tidak
mencuci tangan.
Chun Han dipanggil oleh Wei Han
semasa di tandas kerana dia tidak
mencuci tangan.