Anda di halaman 1dari 4

ELECTRICAL APPLIANCES SERVICING

AMALI 1

NAMA DAN ALAMAT


SEKOLAH

KOD SEKOLAH

NAMA PELAJAR

NO KAD PENGENALAN

TARIKH PENTAKSIRAN

CARRY OUT PREVENTIVE MAINTENANCE ON CONNECTION TERMINATION

ARAHAN
Anda dikehendaki membuat penyelenggaraan alatan elektrik.

Anda perlu melaksanakan perkara berikut:

a) mengesan kerosakan alatan elektrik


b) melengkapkan jadual bacaan
No. & TAJUK
PENGALAMAN ELECTRICAL APPLIANCES SERVICING
PEMBELAJARAN

TAJUK CARRY OUT PREVENTIVE MAINTENANCE ON CONNECTION


TUGASAN TERMINATION

TEMPAT : TEMPOH : CODE NO.


Bengkel Elektrik 3 jam ETE 6024

KELENGKAPAN DAN BAHAN


1. Alatan elektrik
2. meter pelbagai
3. test pen
4. playar muncung tirus
5. playar gabung

GAMBARAJAH LITAR
LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

Membuat pemeriksaan visual 1. Periksa alatan elektrik menggunakan daya


penglihatan untuk memastikan kerosakan
yang berlaku.

Mendapatkan kerosakan 2. Dengan menggunakan alatan


pengujian, dapatkan kerosakan yang
mungkin berlaku berdasarkan litar
skematik.

Menulis laporan 3. tuliskan laporan .


MENYAMBUNG, MENGAWAL DAN MENUKAR ARAH PUTARAN MOTOR DC MAJMUK

HASIL KERJA - PRODUK


(Nota : Perkara-perkara yang dinilai bergantung kepada keperluan sesuatu bidang kemahiran)

MARKAH DIBERI PERATUS


MARKAH
BIL PERKARA YANG DINILAI PEMBERAT MARKAH
0 1 2 3 DIPEROLEH
DIPEROLEH
1. Persediaan, Pelaksanaan dan
pemantauan – 40%
(Proses & Prosedur kerja)
i. Menyambung Motor DC majmuk 2
ii. Menghidupkan Motor DC majmuk 2
iii. Menukar arah putaran Motor DC / 33 X 40
2
majmuk
iv. Membuat sambungan punca dengan
1
betul.
v. Memasang sambungan bekalan dan
mengamalkan langkah-langkah 4
keselamatan.
JUMLAH (1) 11 %
2.
Penilaian hasil kerja - 50%
Keputusan/laporan/rekod
i. Menyambung punca Motor DC
2
Majmuk.
ii. Mengawal Motor DC majmuk 2 / 27X 50
iii. Menukar arah putaran Motor DC
2
majmuk
iv. Mengenalpasti punca sambungan. 2
v. Membuat pengujian. 1
JUMLAH (2) 9 %
3. Sikap dan keselamatan - 10%
i. Persediaan diri 1
ii. Pengurusan peralatan 1
iii. Kekemasan kawasan kerja 1 / 15 X 10
iv. Keselamatan diri & peralatan 1
v. Ketepatan masa 1
JUMLAH (3) 5 %
JUMLAH BESAR (1 + 2 + 3 ) %

MARKAH PEPERIKSAAN AKHIR PRAKTIKAL (100%)