Anda di halaman 1dari 5

MODUL 4

SMK KEM TERENDAK


MODUL PENGUKUHAN 2021
(PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI RUMAH)

TEMA : UNIT 4 : KATEGORI JARING

TAJUK : BOLA TAMPAR

DSKP : 1) Melakukan kemahiran asas bola tampar dengan lakuan yang betul
2) Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan mekanik dalam
kemahiran asas bola tampar

SASARAN : TINGKATAN 1

OBJEKTIF : MURID DAPAT MENGIKUTI PdPR SECARA


BERSTRUKTUR DAN TERANCANG

TEMPOH : 1 JAM ( Sepanjang PdPR)

PENTAKSIRAN : LATIHAN BERASASKAN FORMAT BAHARU KSSM

PANITIA : PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

NAMA
KELAS
LATIHAN BOLA TAMPAR

1) Permainan bola tampar merupakan satu permainan kategori jaring yang melibatkan
__________ orang pemain dalam satu pasukan.

A. Empat C. Enam
B. Lima D. Tujuh

2) Berapakah kiraan mata bagi pasukan yang dikira sebagai pemenang?

A. 20 mata C. 21 mata
B. 22 mata D. 23 mata

3) Ketika menyerang, pemain perlu melakukan __________, _______ dan __________ .

I kemahiran servis III menyepak

II mengumpan IV merejam

A. I, II dan III C. I, III dan IV


B. I, II dan IV D, II, III dan IV

4) Dalam situasi bertahan, kemahiran __________ dan __________ digunakan.


I mengadang III menyepak

II menumbuk IV menyangga

A. I dan II C. III dan IV


B. II dan III D. I dan IV

5)
6) Teknik ini dinamakan ________________

A. teknik menyangga C. teknik melambung


B. teknik memukul D. teknik memegang

7) Gambar menunjukkan kemahiran?

A. kemahiran menghadang C. Kemahiran merejam


B. kemahiran sevis D. kemahiran menyangga
8) Teknik ini dinamakan teknik ________________________________
A. teknik menyakat C. teknik mentambut
B. teknik menghadang D. teknik servis

9) Gambar menunjukkan satu kemahiran asas dalam bola tampar iaitu

A. Menyangga C. Servis
B. Menghadang D. Merejam

10) Gambar menunjukkan kemahiran asas .......................

A. Servis atas bahu


B. servis bawah bahu
C. menyambut bola
D. memegang bola

11) Bagaimanakah servis dilakukan?

A. servis dilakukan secara bergilir-gilir semua bepeluang melakukan servis


B. orang yang sama melakukan servis sehingga permainan tamat
C. servis dilakukan sesuka hati
D. tiada perubahan servis
12) Tangan pemain perlu __________ semasa melakukan rejaman.

A. Bengkok C. lurus
B. Tegak D. kuat

13) Maksimum sentuhan bola ialah sebanyak __________ sebelum dihantar ke


gelanggang pihak lawan.

A. empat kali C. lima kali


B. dua kali D. tiga kali

14) Susun atur pemain bola tampar adalah mengikut strategi pasukan yang berputar untuk
melakukan servis mengikut

A. Arah jam C. Lawan jam


B. Sesuka hati D. Arahan jurulatih

15) Kemahiran ini digunakan semasa mengambil bola servis pihak lawan.

A. Servis C. Merejam
B. Menahan D. Menyangga