Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEM TERENDAK, KEM

TERENDAK, 76200 MELAKA.

Emel : mee0094@gmail.com Telefon : 06-3571126


Faks : 06-3573775

MODUL TERANCANG
PEMBELAJARAN KENDIRI MURID TAHUN
2021

SUBJEK: BAHASA MELAYU (MODUL 6)


TINGKATAN 1

BAHAGIAN A : SISTEM BAHASA


4.2 Memahami dan menggunakan perbandingan semacam, peribahasa, kata-kata hikmat, kiasa,
madah pujangga, dan bahasa berirama dalam komunikasi penulisan.
4.2.1 Memahami dan menggunakan perbandingan semacam dalam komunikasi dan penulisan
dengan betul, tepat dan mengikut konteks.

BAHAGIAN B: KOMSAS
4.1 Memahami dan mengapresiasi karya sastera dengan memberikan respons peribadi dari
aspek pengulangan kata dan singkatan kata dengan betul dan penuh penghayatan.
4.1.3 Memahami dan mengapresiasi karya sastera dengan memberikan respons peribadi dari
aspek pengulangan kata dan singkatan kata dengan betul dan penuh penghayatan.

BAHAGIAN C : KARANGAN
1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu atau topik.
1.8.2 Mengulas peristiwa mengikut urutan secara jelas dan bernas menggunakan ayat gramatis.

TEMA : PENGURUSAN KEWANGAN


NAMA : _____________________________ TINGKATAN
:______________________________ BAHAGIAN A : SISTEM
BAHASA (PERIBAHASA)
1. Peribahasa merupakan satu cabang -Bidalan disebut dengan ringkas dan sering
bahasa sastera yang terdiri daripada ayat yang disebut sejak dahulu.
pendek, indah, dan sedap didengar.
- Sebagai contoh, ada udang di sebalik
2. Peribahasa mengandungi iktibar atau batu bermaksud mempunyai niat tertentu atas
pengajaran,nasihat dan teguran yang berguna. perbuatan atau pertolongan yang diberikan.
3. Peribahasa juga mencerminkan
keadaan bangsa masyarakat itu sendiri.
Pepatah
4. Peribahasa terbahagi kepada empat
- Pepatah merupakan peribahasa yang
jenis iaitu simpulan bahasa, bidalan,
mementingkan nasihat, pengajaran dan
pepatah, dan perumpamaan.
pendidikan.
-Lazimnya, pepatah berbentuk susunan
Simpulan Bahasa perkataan yang berangkap dan terdapat
pengulangan kata.
- Simpulan Bahasa ialah rangkaian
dua perkataan atau lebih yang membawa - Sebagai contoh, ada ubi ada batas,
makna yang lain daripada erti perkataan ada masa boleh balas bermaksud perbuatan
tersebut tetapi masih mempunyai perkaitan jahat akan mendapat balasan juga.
dengan perkataan-perkataan yang
mendukungnya.
Perumpamaan
- Contohnya, asam garam bermaksud
berbagai-bagai pengalaman kehidupan - Perumpamaan ialah sejenis
seperti pahit mais, suka duka, dan peribahasa yang mengandungi perkataan
sebagainya, bukannya membawa erti “asam” bak, bagai, ibarat, laksana, seperti dan
dan “garam” yang biasa kita lihat. umpama dalam susunan kata-kata yang
membentuknya.
- Sebagai contoh, bagai ayam disambar
Bidalan
helang yang bermaksud nasib buruk.
- Bidalan ialah peribahasa yang
mengandungi nasihat dan pengajaran tentang
sesuatu perkara.

LATIHAN
A. Gariskan simpulan bahasa yang paling sesuai dalam ayat-ayat dibawah ini.
1. Kehadiran ibu dan ayah Faizal itu disambut dengan ( tangan terbuka, panjang tangan)
olehnya.
2. Barang-barang jualan tapak ekspo tersebut tidak boleh ditawarkan lagi kerana (durian
runtuh, harga mati ).
3. Janganlah bersifat seperti (kera sumbang, hidung belang) sehingga menyebabkan jiran
tetangga tidak mengenali kita.
4. Murid-murid (memasang telinga, tumbuk rusuk) semasa guru mengajar di hadapan.
5. Cikgu Hajar memberitahu ayah bahawa adik sukar memahami mata pelajaran yang
diajar kerana (terang hati, gelap hati).

B. Baca ayat-ayat di bawah ini, kemudian nyatakan bidalan yang bersesuaian.


1. Sudah tiga hari hujan lebat turun dan dikhuatiri akan berlakunya banjir.Oleh itu, ibu
menyimpan segala dokumen yang penting ke dalam sampul plastik bagi mengelakkan
dokumen tersebut rosak terkena banjir. ____________________________________ .
2. Azhar berasa geram apabila Savi ingin mengambil bolanya setelah meminjam kasutnya
kelmarin. ____________________________________________ .
3. Nuha tidak suka makan sayur sejak kecil. Namun begitu, dia mencuba untuk
memakannya ketika keluar bersama rakan-rakannya. Kini, dia mula menyukai sayur-sayuran.
__________ _______________________________________ .

C. Berikan maksud setiap pepatah di bawah ini.


1. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berbudi.
___________________________________________________________ . 2.
Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis.
___________________________________________________________ .
3. Naik seperti semut, turun seperti ribut.
___________________________________________________________ .

D. Lengkapkan ayat-ayat di bawah ini dengan perumpamaan yang sesuai.


1. Kehidupan Amira ______________________________ sejak kematian ibu bapanya.
2. Sejak kecil lagi Shahrul dijaga dengan sangat baik oleh ibu bapanya
_________________ ____________________________________________ .
3. Mesyuarat itu tidak mendapat kata sepakat kerana setiap ahli berpegang pada pendapat
sendiri sahaja. Sikap mereka ___________________________________________ .

BAHAGIAN B : KOMSAS
LATIHAN
1. Berdasarkan rangkap kedua, mengapakah kita perlu berterima kasih kepada tanah ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Banyak gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Kuingin Berterima Kasih.
Nyatakan tiga gaya bahasa yang terdapat dalam sajak tersebut.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang
negara ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

BAHAGIAN C : KARANGAN
Teknik Menulis Ulasan Pembinaan Ulasan
1. Penulisan ulasan merupakan soalan Ayat 1 - menyatakan tema.
yang terdapat dalam bahagian C dalam
Ayat 2 - isi tersurat + isi tersirat (huraian) +
format terbaharu Pentaksiran Tingkatan 3
contoh (jika ada)
(PT3) Bahasa Melayu. Soalan ini wajib
dijawab oleh calon. Ayat 3 - penanda wacana + isi tersurat + isi
tersirat (huraian) + contoh (jika ada)
2. Markah yang diperuntukkan untuk
bahagian ini adalah sebanyak 15 markah. Ayat 4 - penanda wacana + isi tersurat + isi
tersirat (huraian) + contoh (jika ada)
3. Panjangnya ulasan hendaklah antara
80 hingga 100 patah perkataan. Ayat 5 - ayat penegasan
4. Lazimnya bahan ransangan yang akan
dikemukakan terdiri daripada gambar foto,
gambar rajah, ilustrasi kartun, poster, iklan,
petikan, catatan, carta, graf dan sebagainya.
Pra penulisan Ulasan
1. Memahami kehendak soalan.
a) Baca arahan soalan dengan teliti.
b) Kenal pasti kata kunci soalan.
c) Gunakan kosa kata yang luas,
peribahasa, dan penanda wacana yang
bersesuaian. d) Tulis ulasan dalam satu
perenggan.
e) Gunakan bahasa yang ringkas, padat,
dan jelas dalam penulisan ulasan.
f) Pastikan panjang ulasan calon antara
80 hingga 100 patah perkataan.
LATIHAN
Lihat poster di bawah ini dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam poster
tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.

[15 markah]

DISEDIAKAN OLEH :

PN. NUR „IZZATI BINTI AHMAD RADZI