Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

NamaGuru : Edham Redza Bin Ahmad Foad

Kelas : PKBP 2

Subjek : Sains, Sosial dan Alam Sekitar

Tarikh : 22 Mac 2010 Hari : Selasa

Masa : 11.00 – 12.00 pm (60 minit)

Bil. Murid : 4 lelaki 2 perempuan Jumlah : 6 orang

Tajuk : Menyiasat Benda Hidup

Sukatan Pelajaran :
1. Hubungan manusia dengan alam sekeliling.
1.5.1 Manusia, haiwan dan tumbuhan.

Kemahiran :
Menganalisis tentang proses kitaran hidup haiwan.
- proses kitaran hidup rama-rama.

Penggabungjalinan isi kandungan :


Ilmu - Sains, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam
Kemahiran berfikir - perbandingan, pertimbangan dan mengingat
Teori kecerdasan pelbagai - verbal linguistik, kinestatik

Hasil Pembelajaran :
Di akhir pelajaran, pelajar dapat;
i. menyebut satu persatu tentang kitaran hidup rama-rama menurut
peringkat dengan betul.
ii. menyusun kitaran hidup rama-rama mengikut urutan yang betul.

Pengetahuan sedia ada :


1. Pelajar pernah melihat serangga seperti rama-rama, belalang dan lipas.
2. Pelajar telah mengetahui haiwan dalam kumpulan boleh beranak.

Penerapan nilai-nilai murni :


1. Bersyukur dan mengagumi ciptaan Tuhan
2. Kesedaran menjaga kebersihan alam sekitar
3. Bekerjasama

Unsur Terapi :
1. Terapi pertuturan
2. Terapi motor halus
Resos/Bbm :
1. Video.
2. Carta.
3. Gambar.
4. Kad perkataan atau kad imbasan.
5. Bahan bantu mengajar multimedia.
6. Lagu.

Langkah/
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan/BBM
Jangkamasa

1. Guru menayangkan tayangan video


Bbm :
kepada pelajar berkaitan dengan
bahan
kitaran hidup rama-rama.
multimedia
2. Semasa menonton tayangan video, - laptop
Set induksi guru bertanya soalan untuk - lcd
5 minit mengaitkan tayangan video tersebut
dengan pengetahuan umum Terapi :
mengenai rama-rama. pertuturan
3. Guru dan pelajar bersoal jawab
tentang tayangan video berkaitan dan Penggabungjalin
mengaitkan dengan isi pelajaran hari an:
ini. Bahasa Inggeris

1. Guru memaparkan carta kitaran hidup


Bbm :
rama-rama kepada pelajar.
Carta
Kad gambar

KBK :
mengenal pasti

Penggabungjalin
an:
Langkah 1 Sains
15 minit Pend. Islam
Carta Kitaran hidup rama-rama.

2. Guru menerangkan kepada pelajar Nilai murni:


tentang peringkat-peringkat kitaran Bersyukur dan
hidup rama-rama mengikut urutan mengagumi
yang betul berdasarkan gambar iaitu; ciptaan Tuhan
a. Peringkat pertama, telur.
b. Peringkat kedua, larva.
c. Peringkat ketiga, pupa.
d. Peringkat keempat, rama-rama.
1. Guru bersoaljawab dengan pelajar
berdasarkan peringkat-peringkat yang
terdapat dalam kitaran hidup rama-
rama. Contoh soalan adalah seperti
berikut;

Langkah 2 a. "Ini peringkat ke berapa?". Cth soalan peringkat


15 minit b. "Ini gambar apa?". hidup rama-rama.

2. Pelajar menyebut semula nama-nama


peringkat kitaran hidup rama-rama.

(Pada pelajaran yang akan datang, guru


akan lebih menerangkan mengenai ciri-
ciri setiap kitaran).
1. Guru menunjukkan gambar dan Terapi motor
meminta pelajar menyebut nama halus
peringkat kitaran hidup rama-rama.
2. Pelajar membuat aktiviti pengukuhan
menerusi bahan bantu mengajar
Langkah 3 multimedia yang telah disediakan.
20 minit
3. Guru mengedarkan lembaran kerja
kepada murid.
4. Murid cuba menyiapkan kerja dengan
pengawasan guru.

1. Guru memaparkan lirik lagu rama-


rama melalui slaid kepada pelajar.
2. Guru memperdengarkan lagu berserta
gerakan badan kepada pelajar yang
mirip penerbangan rama-rama.
Penutup
3. Pelajar menyanyikan lagu secara
5 minit
beramai-ramai sambil melakukan
gerakan badan yang di bimbing oleh
guru. Lirik lagu rama-
4. Guru dan pelajar sama-sama rama.
menyanyikan lagu tersebut berserta
gerakan badan.
Refleksi Guru :
......................................................................................................................
......................................................................................................................
............................................................

Catatan Guru Pemerhati :


......................................................................................................................
......................................................................................................................
............................................................