Anda di halaman 1dari 1

Tarikh : 14.03.

2018 Hari : Rabu

Pengajian Am
Tingkatan 6A (Kumpulan 1)

Tajuk : Carta Pai Bertingkat

Objektif : Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran semua pelajar dapat :


1. Mengemukakan 3 ciri utama Carta Pai Bertingkat.
2. Mengenalpasti bentuk asas Carta Pai Bertingkat.
3. Mengetahui cara-cara melukis Carta Pai Bertingkat yang betul.
4. Melukis Jadual utk Carta Pai Bertingkat berdasarkan kepada data
dalam soalan yang diberi.

Isi Pelajaran : Melukis Carta Pai Bertingkat

Aktiviti : 1. Pengenalan kepada bentuk asas carta pai bertingkat


2. Penerangan kepada cara-cara untuk melukis carta pai
bertingkat yang betul.
3. Sesi soal jawab mengenai masalah yang berkaitan dengan carta
pai bertingkat.
4. Penjelasan dan penerangan kepada masalah / soalan yang
berkaitan dengan carta pai bertingkat.
5. Latihan melukis carta pai bertingkat berdasarkan data yang
diberikan dalam petikan soalan.

Nilai : Rajin dan bekerjasama

KBKK: Pelajar dapat menukarkan maklumat dari bentuk prosa kepada


bentuk grafik carta pai bertingkat.

Refleksi :

Anda mungkin juga menyukai