UNIT BERUNIFORM PENGAKAP 2011 PELAN TAKTIKAL ISU 1.

Melahirkan ahli-ahli Pengakap yang berkemahiran dan berpotensi dalam ilmu Pengakap STRATEGIK MATLAMAT 1. Mencadangkan agenda menarik sewaktu mesyuarat pengakap STRATEGIK 2. Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalam mengendalikan aktiviti INDIKATOR 1. % penyertaan pelajar dalam menghadiri aktiviti unit beruniform yang dianjurkan oleh pihak sekolah PRESTASI OBJEKTIF JANGKA PENDEK Dalam perjumpaan Unit Beruniform Pengakap 2011  80 % murid menghadiri aktiviti kelab. JANGKA PANJANG Dalam perjumpaan Unit Beruniform Pengakap 2013  100 % pelajar menghadiri aktiviti kelab STRATEGI 1 1. Mengadakan program atau aktivitii yang menarik perhatian ahli kelab untuk melibatkan diri. 2. Memberikan motivasi kepada pelajar, faedah yang didapati daripada setiap penglibatan kokurikulam yang disertai. Tahun 2011 % kehadiran Pelajar 80% % mengetahui ilmi-ilmu pengakap 60% % melahirkan kepimpinan dan pengurusan dikalangkan pelajar ( pengakap raja ) 60%

SASARAN

PELAN TINDAKAN UNIT UNIFORM PENGAKAP 2011 Bil 1 Program/Projek Bengkel Asas Persetiaan dan UndangUndang Pengakap Bengkel Prinsip-Prinsip Asas Pengakap TGJB Guru-guru Penasihat Tempoh 1 Hari Kos/ Sumber Output Indikator Prestasi Kemahiran aktiviti kokurikulum meningkat Kemahiran aktiviti kokurikulum meningkat Murid berdisplin dan bermotivasi tinggi Pelan Kontigensi Guru-guru Penasihat PIBG dan Penigkatan kemahiran Sumbangan pengakap Ibubapa PIBG dan Mengetahui ilmu-ilmu Sumbangan Pengakap Ibubapa PIBG dan Mengaplikasikan ilmuSumbangan ilmu yang dipelajari Ibubapa PIBG dan Menambahbaikan tahap Sumbangan pengurusan di kalangan Ibubapa pelajar PIBG dan Penglibatan pelajar Sumbangan didalam aktiviti Ibubapa kokurikulam meningkat 2 Guru-guru Penasihat 1 Hari Guru-guru Penasihat 3 Perkhemahan dan ujian-ujian kelayakan Guru-guru Penasihat 3 Hari Guru-guru Penasihat 4 Hari Kantin Badan Beruniform Guru-guru Penasihat 1 hari Murid Guru-guru bermotivasi dan Penasihat berdisplin % kehadiran Guru-guru pelajar setiap Penasihat kali perjumpaan meningkat 5 Perkhemahan Perdana Badan Beruniform Guru-guru Penasihat 3 hari .

Pelan Operasi 1 UNIT BERUNIFORM PENGAKAP 2011 Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos : Bengkel Asas Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap : Mendedahkan kemahiran asas Pengakap : Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam ilmu pengakap : 1 hari : Semua pelajar : Langkah 1 2 3 4 Proses Kerja Mesyuarat AJK Mesyuarat penyelarasan Surat Menyurat Perlaksanaan Tanggungjawab Penyelaras Guru Penasihat Guru – guru Penasihat Guru – guru Penasihat Guru Penasihat KPI Bilangan Mesyuarat Bilangan tempoh masa Bilangan tempoh masa Bilangan tempoh masa Sasaran 1 kali 1 kali Plan Kontigensi / Status Edaran Kertas Kerja Edaran tetentatif program 2 minggu lebih awal Surat Edaran 1 hari Ceramah jurulatih dalamam .

Pelan Operasi 2 UNIT BERUNIFORM PENGAKAP2011 Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos : Bengkel Prinsip-prinsip Asas Pengakap : Melahirkan ahli-ahli pengakap berkepimpinan : Kemahiran aktiviti berpengakap meningkat : 2 hari ( Julai : Semua pelajar dan guru penasihat : Langkah 1 2 Proses Kerja Mesyuarat AJK Mempromosikan program kepada pelajar dan guru penasihat Menyediakan bahan-bahan fotostat untuk tujuan bengkel Perlaksanaan Tanggungjawab Penyelaras Guru Penasihat Peyelaras Guru Penasihat Guru – guru Penasihat Guru Penasihat KPI Bilangan Mesyuarat Bilangan tempoh masa Bilangan tempoh masa Bilangan tempoh masa Sasaran 1 kali Julai Plan Kontigensi / Status Edaran Kertas Kerja Edaran tetentatif program 3 4 1 minggu lebih awal Edaran bahan bahan 2 hari Ceramah jurulatih dalaman .

Pelan Operasi 3 UNIT BERUNIFORM PENGAKAP 2011 Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos : Perkhemahan dan ujian-ujian kelayakan : Melahirkan ahli-ahli pengakap yang berkepimpinan : Meningkatkan pengetahuan dan kelayakan-kelayakan pelajar dan berpengakap : 3 hari ( Ogos ) : Semua pelajar dan guru penasihat : Langkah 1 2 3 Proses Kerja Mesyuarat AJK Menyuarat penyelarasan Mempromosikan program dan surat pemberitahuan dan kebenaran ibubapa/penjaga Perlaksanaan Tanggungjawab Penyelaras dan Guru Penasihat Guru – guru Penasihat Guru – guru Penasihat Guru – guru Penasihat dan pelajar KPI Bilangan Mesyuarat Bilangan tempoh masa Bilangan tempoh masa Bilangan tempoh masa Sasaran 1 kali 1 kali 2 minggu sebelum program 3 hari (Ogos) Plan Kontigensi / Status Edaran Kertas Kerja Edaran tentatif program Surat Edaran 4 Ceramah dari jurulatih dalamam .

Pelan Operasi 4 UNIT BERUNIFORM PENGAKAP 2011 Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos : Hari Kantin badan Beruniform : Meningkatkan motivasi dan displin pelajar dalam aktiviti ko-kurikulum : Meningkatkan kefahaman murid dan ibu bapa tentang kepentingan kokurikulum : 1 hari : Semua pelajar : Langkah 1 2 3 Proses Kerja Mesyuarat AJK Makluman kepada pelajar dan ibubapa/penjaga Mempromosikan program kepada pelajar dan surat kepada ibubapa/penjaga Pelaksanaan Tanggungjawab Penyelaras Guru Penasihat Guru – guru Penasihat Guru – guru Penasihat Guru Penasihat Pelajar – pelajar KPI Bilangan Mesyuarat Bilangan tempoh masa Bilangan tempoh masa Bilangan tempoh masa Sasaran 1 kali 1 kali 1 minggu sebelum program 1 hari Plan Kontigensi / Status Edaran Ketas kerja Surat Edaran Edaran tentatif program 4 .

pelajar Ceramah daripada jurulatih dalaman . : Meningkatkan sifat waja diri dan kepimpinan di kalangan pelajar : 3 hari : Semua pelajar : Langkah 1 2 3 Proses Kerja Mesyuarat AJK Mesyuarat penyelarasan Mempromosikan program/surat kebenaran ibubapa/penjaga Pelaksanaan Tanggungjawab Penyelaras Guru Penasihat Guru – guru Penasihat Guru Penasihat KPI Bilangan Mesyuarat Bilangan tempoh masa Bilangan tempoh masa Bilangan tempoh masa Sasaran 1 kali 1 kali 2 minggu sebelum program 3 hari Plan Kontigensi / Status Edaran Kertas Kerja Edaran tentatif program Surat edaran 4 Guru Penasihat Pelajar .Pelan Operasi 5 UNIT BERUNIFORM PENGAKAP 2011 Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos : Perkhemahan Perdana Badan Beruniform : Meningkatkan kemenjadian pelajar dalam aktiviti kokurikulum peringkat sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful