Anda di halaman 1dari 7

SJKT RAJAJI

UJIAN BULANAN 1
BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN) TAHUN 2 2019
( 1 JAM 15 MINIT )

NAMA : ………………………………… KELAS:………………………


Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian :Bahagian A dan Bahagian B. Anda
dikehendaki menjawab semua soalan dalam kedua-dua bahagian ini. Tiap-tiap soalan
dalam Bahagian A diikuti oleh tiga jawapan, iaitu A,B dan C. Bagi setiap soalan, pilih
satu jawapan sahaja.

BAHAGIAN A
(20Markah)

1. Setiap hari, Aini akan ke sekolah _______________ pukul 7.00 pagi.

A. akan B. pada C. kepada

2. Ibu membelikan buah-buahan_____sayur di pasar.

A. dan B. sambil C.atau

3. Puan Gayatri seorang guru. ______________ mengajar mata pelajaran Bahasa


Malaysia.

A. Dia B. Baginda C.Beliau

4. Ramli dan Adnan menggunakan _____________ galah untuk mengait buah


rambutan.

A. sebatang B. sebiji C.sebuah

1
Soalan 5 berdasarkan gambar.

5.

Malik sedang _______________ ikan di tepi tasik.

A. menjemur B. mengecat C.memancing

6. Adik gembira _________________ ayah sudah pulang.

A. atau B.kerana C.tetapi

7. Haikal dan Zamri mengayuh basikal. ______________ hendak pergi ke padang.

A. Dia B. Mereka C.Kami

Soalan 8 berdasarkan gambar.

8. Buku cerita itu sangat ________________.

A. tebal B. busuk C. gemuk

9. Jumaini amat ______________ akan peraturan sekolah.

A. kemas B. rajin C.patuh

2
10. _________________ kemalangan itu berlaku ?

A. Di manakah B.Berapakah C. Apakah

Soalan 11 berdasarkan gambar.

11. Semua murid berkumpul di tapak _____________ sekolah.

A. perhimpunan B. permainan C.perkhemahan

12. ______________ memakai selendang yang berwarna merah.

A. Abang B. Datuk C. Nenek

13. ____________________ akan bertugas di Hospital Besar Banting pada bulan


hadapan.

A. Inspektor Ravi B. Cikgu Kavitha C.Doktor Nanthini

14. Kita perlu berhati – hati semasa ______________ jalanraya.

A. memotong B. melompat C.melintas

15. Terdapat sarang burung di ______________ sebatang pokok.

A. dalam B. atas C.sana

3
16. Murid-murid bertepuk tangan ____________ bersorak.

A. sambil B. tetapi C.atau

Soalan 17 hingga 20
Baca petikan di bawah. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Haikal seorang anak tunggal. Dia tinggal bersama ibunya. Ayah Haikal telah lama meninggal

dunia. Namun begitu, Haikal tidak patah semangat. Setiap hari, Haikal tidak lupa untuk

belajar. Dia juga sering membantu ibunya menyiram pokok bunga. Haikal gembira apabila

dapat meringankan beban ibunya. Haikal berjanji akan belajar bersungguh-sungguh untuk

membantu ibunya.

17. Berapa orangkah adik-beradik Haikal?

A. Dua orang B. Tiga orang C.Tiada adik-beradik

18. Haikal tinggal bersama siapa?

A. Neneknya B. Ibunya C.Ayahnya

19. Apakah perkara yang tidah dilupakan oleh Haikal?

A. Tidak lupa untuk bermain.


B. Tidak lupa untuk belajar.
C. Tidak lupa untuk tidur.

20. Mengapakah Haikal berasa gembira?

A. Kerana dapat belajar di sekolah.


B. Kerana dapat bermain bersama kawan-kawannya.
C. Kerana dapat meringankan beban ibunya.

4
Bahagian B
(30Markah)

Soalan 21

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat.

Puan Rajes seorang ________________________ . Beliau bekerja di sebuah

____________________ di Kuala Lumpur. Beliau akan pergi ketempat kerja dengan

menaiki sebuah _____________________. Puan Rajes membantu

____________________ merawat pesakitnya. Puan Rajes sangat mengambil berat

tentang kesihatan ____________________.Beliau selalu memberikan

__________________ kepada pesakitnya. Puan Rajes disukai oleh semua

___________________ kerana dia seorang yang baik hati.

hospital jururawat orang doktor pesakitnya kereta ubat

( 7Markah )

Soalan 22

Isi tempat kosong dengan bandingan semacam yang betul.

1. Uma berjalan sangat lambat seperti _______________________________


kerana terjatuh semasa bermain.

2. Ayah membawa kami ke Muzium Negara yang sangat besar seperti


________________________________ pada cuti sekolah yang lalu.

3. Suasana di pasar pagi itu riuh seperti ________________________________


membingitkan telinga kami.

pasar kura-kura gajah

( 3Markah )
5
Soalan 23

Padankan simpulan bahasa dengan maksudnya.

Mengikuti langkah yang dilakukan


Ringan tulang
oleh orang terdahulu

Lipas kudung Rajin bekerja dan berusaha

Jejak langkah Membuat sesuatu kerja dengan


pantas

Ambil berat Hadiah atau oleh-oleh yang dibawa


semasa melawat seseorang

Buah tangan Mengambil tahu atau prihatin


tentang sesuatu perkara

( 10 Markah )

6
Soalan 24

Isi tempat kosong dengan penjodoh bilangan yang betul berdasarkan gambar.

Gambar Penjodoh Bilangan

Beberapa _________________biskut.

Se______________________ baju
tidur.

Se________________________
bunga ros.

Se______________________ pokok
rambutan.

Se_________________ kambing
biri-biri.

( 10Markah )

- KERTAS SOALAN TAMAT -

Anda mungkin juga menyukai