Anda di halaman 1dari 1

1. Nyatakan dua kelebihan penggunaan teknologi dalam PdP.

 menjimatkan masa
 menjadikan pengajaran lebih menarik
 memudahkan pencarian maklumat
 melahirkan generasi yang celik IT
 meningkatkan kemahiran guru dalam bidang teknologi

2. Bincangkan tentang dua jenis media yang boleh meransang pembelajaran terhadap
pelajar yang menghadapi masalah pendengaran.

 FM system
 Induction Loop

3. Senaraikan komponen-komponen yang terdapat dalam TPACK.

 Pengetahuan Pedagogi (PK)


 Teknologi Pengetahuan Kandungan (TCK)

4. Berikan dua kelebihan tentang TPACK dalam pendidikan.

 Melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran kerana berfokuskan kepada isi-isi


penting kepada topik yang akan disampaikan.
 Menjimatkan masa, tenaga dan wang.