Anda di halaman 1dari 5

Ulul Azmi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


Artikel ini adalah bagian dari seri
Islam

Rukun Islam

Syahadat · Shalat · Puasa
Zakat · Haji

Rukun Iman

Allah · Al-Qur'an · Malaikat
Nabi · Hari Akhir
Qada & Qadar

Tokoh Islam

Muhammad SAW
Nabi & Rasul · Sahabat
Ahlul Bait

Kota Suci

Mekkah ·Madinah · Yerusalem
Najaf · Karbala · Kufah
Kazimain · Mashhad ·Istanbul

Hari Raya

Hijrah · Idul Fitri · Idul Adha ·Asyura·Ghadir


Khum

Arsitektur

Masjid ·Menara ·Mihrab
Ka'bah
Arsitektur Islam

Jabatan Fungsional

Khalifah ·Ulama ·Muadzin
Imam·Mullah·Ayatullah
Mufti

Teks & Hukum

Al-Qur'an ·Hadist · Sunnah
Fiqih · Fatwa · Syariat

Manhaj

Salafush Shalih

Mazhab

Sunni
Hanafi ·Hambali
Maliki ·Syafi'i

Syi'ah
Dua Belas Imam
Ismailiyah·Zaidiyah

Lain-lain
Ibadi · Khawarij
Murji'ah·Mu'taziliyah

Lihat Pula

Portal Islam

Indeks mengenai Islam

lihat • bicara • sunting
Ulul Azmi adalah sebuah julukan yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi/
istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa, dalam menyebarkan agama.

Hanya lima rasul yang mendapatkan julukan ini, dari beberapa rasul yang telah diutus oleh Allah. Gelar ini
adalah gelar tertinggi/istimewa ditingkat para nabi dan rasul. Tentang gelar ini telah dijelaskan pada Al-
Qur'an Surah Al-Ahqaaf ayat 35 dan Asy-Syuraa ayat 13.
Daftar isi
 [sembunyikan]

1 Rasul Ulul Azmi


2 Kriteria Ulul Azmi
3 Kisah Ulul Azmi
o 3.1 Nuh
o 3.2 Ibrahim
o 3.3 Musa
o 3.4 Isa
o 3.5 Muhammad

4 Referensi
[sunting]Rasul Ulul Azmi
Para Rasul yang memiliki julukan Ulul Azmi adalah:

 Nuh
 Ibrahim
 Musa
 Isa
 Muhammad

[sunting]Kriteria Ulul Azmi


Ada beberapa kriteria yang menjadi acuan untuk mendapatkan gelar ini, diantara lain adalah:

 Mendapat pengiktirafan Allah


 Memiliki kesabaran yang tinggi semasa berdakwah
 Sentiasa memohon kepada Allah supaya kaum mereka tidak diturunkan azab
 Sentiasa berdoa kepada Allah supaya memberi hidayah kepada kaum mereka
[sunting]Kisah Ulul Azmi
[sunting]Nuh

Nuh adalah rasul pertama yang diutus Allah untuk meluruskan akidah dan akhlak umat yang telah
menyimpang jauh dari ajaran yang benar. Kualifikasi Nuh sebagai ulul azmi di antaranya karena
kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Nuh tanpa menyerah terus menerus
mendakwahi keluarga, kerabat dan masyarakat umum, untuk kembali kejalan yang lurus. Hampir 1000
tahun usianya jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Bahkan istri dan anaknya yang
bernama Kan’an termasuk penentangnya. Atas kehendak Allah umat Nuh yang membangkang
ditenggelamkan dengan gelombang air bah dan semuanya hancur, kecuali Nuh dan pengikutnya yang
beriman.

[sunting]Ibrahim

Sejak masih bayi Ibrahim harus diasingkan ke dalam gua, yang disebabkan oleh
perintah Raja Namrudz untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Setelah dewasa, ia harus
berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala termasuk kedua orang tuanya yang pembuat
berhala. Bahkan ia harus menerima siksaan yang pedih, yaitu dibakar hidup-hidup dan diusir dari kampung
halamannya. Sudah hampir seratus tahun usia dan pernikahannya dengan Sarah, ia belum dikaruniai anak
hingga istrinya meminta ia menikahi seorang budak berkulit hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri.
Akhirnya Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Allah memerintahkan Ibrahim
untuk “membuang” istri dan anak yang baru lahir dan sangat dicintainya itu ke tanah gersang di Makkah.
Karena kesabaran dan kepatuhannya, perintah itu dilaksanakan. Namun, perintah lebih berat diterima
Ibrahim, yaitu harus mengorbankan Ismail yang baru beranjak remaja. Hal ini pun beliau laksanakan,
meskipun akhirnya yang disembelih adalah seekor domba. selain itu ujian Ibrahim yang lain adalah
membangun Ka'bah, membersihkan ka'bah dari kemusyrikan, menghadapi Raja Namrudz yangzalim.

[sunting]Musa

Musa termasuk orang sabar dalam menghadapi dan mendakwahi Firaun. Selain itu, dia juga mampu untuk
bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat pembangkang. Ketika Musa akan menerima wahyu di
Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah berhala emas anak
sapi. Harun yang ditugasi mengganti peran Musa, tidak sanggup menghalang bahkan hendak dibunuh.
Tetapi, Musa pernah tidak dapat bersabar ketika berguru kepada Khidir.

[sunting]Isa

Banyak hal yang menunjukkan bahwa Isa memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran
Allah. Terutama, ketika Isa sabar menerima cobaan sebagai seorang yang miskin, pengkhianatan seorang
muridnya, menghadapi fitnah, penolakan dan hendak dibunuh oleh kaum Bani Israil.
[sunting]Muhammad

Sejak kecil sampai dewasa, Muhammad selalu mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun dia sudah
menjadi yatim piatu. Setelah dewasa ia harus membantu meringankan beban paman yang merawatnya sejak
kecil.

Tantangan terberat yang dihadapi adalah setelah diangkatnya menjadi seorang rasul. Penentangan bukan
saja dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab, pamannya sendiri. Muhammad juga harus ikut menderita
tatkala Bani Hasyim diboikot (diasingkan) di sebuah lembah dikarenakan dakwahnya.

Tokoh-tokoh Quraisy mempelopori pemboikotan tersebut yang isinya antara lain melarang berhubungan


jual beli, pernikahan, dan hubungan sosial lainya kepada Bani Hasyim. Pemboikotan yang berjalan sekitar
3 tahun itu dan telah menghabiskan hartanya dan istrinya, Khadijah.

Anda mungkin juga menyukai