Anda di halaman 1dari 8

1

TATA IBADAH MINGGU OIKUMENE


PERJAMUAN KUDUS dan SAKRAMEN BAPTISAN KUDUS
JEMAAT EFRATA LEMBOBARU
Minggu, 30 Mei 2021

SAPAAN MAJELIS JEMAAT


Penatua : Selamat pagi dan salam sejahtera…
Puji dan syukur bagi Allah Bapa kita didalan Yesus Kristus, dalam
kemurahan dan kasih setia Tuhan, kita hadir beribadah saat ini,
mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepadaNya.
Pelayan Firman hari ini, Pdt. Martha Elfiana Lumbalipu, S.Th,
bersama seluruh Majelis Jemaat, menyambut dengan penuh
sukacita kehadiran Bapak, Ibu sekalian, dalam keyakinan Tuhan
akan memberi kekuatan hidup percaya bagi kita. Menyambut
pelayanan Firman dijemput jemaat berdiri:
Menyanyi NKB 17:1 “Agunglah Kasih Allahku”
Agunglah kasih Allahku tiada yang setaranya
Neraka dapat direngkuh kartikapun tergapailah
Kar’na kasihNya agunglah Sang Putra menjelma
Dia mencari yang sesat dan diampuniNya
Ref.
O kasih Allah agunglah tiada bandingnya
Kekal, teguh dan mulia dijunjung umatNya

PANGGILAN BERIBADAH
P.F : Bersyukurlah kepada TUHAN, serukanlah nama-Nya, perkenalkanlah
perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa! Bernyanyilah bagi-Nya,
bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah segala perbuatan-Nya yang
ajaib!
Menyanyi NKB 3:1, “Terpujilah Allah”
Terpujilah Allah hikmatNya besar, begitu kasihNya tuk dunia cemar
Sehingga dib’rilah PutraNya Kudus, mengangkat manusia serta menebus
Ref.
Pujilah, Pujilah! Buatlah dunia, bergemar, bergemar mendengar suaraNya
Dapatkanlah Allah demi PutraNya, b’ri puji padaNya sebab hikmatNya.

TAHBISAN DAN SALAM


P.F : Dalam nama Bapa, dan Anak dan Roh Kudus, Amin.
Tuhan menyertai saudara sekalian
J : Amin, Amin, Amin. (jemaat duduk)
2

PENGAKUAN DOSA
P.F. : Saudara-saudara, marilah kita dengan rasa malu dan dengan
kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah, kita
berdoa: Bapa kami yang di Sorga, dengan kasihMu Engkau telah
menjadikan kami. Dengan kasihMu Engkau telah menjaga kami. Dengan
kasihMu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna dan menjadi
serupa dengan dengan Kristus Tuhan kami. Dengan rendah hati kami
mengaku bhwa kami sering tidak mengasihi Tuhan, dengan segenap
hati roh dan jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak
mengasihi sesama kami manusia, seperti Kristus telah mengasihi kami.
Memang Engkau hidup didalam kami, tetapi keinginan daging telah
membuat kami lupa akan kehendakMu. Ampunilah kami., Bapa tolonglah
kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang
salah itu. pimpinlah kami dengan RohMu, agar kami dapat berlaku
seoerti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk kedalam
kemuliaanMu yang sempurna sebagai ciptaanMu. Demi Yesus Kristus
Tuhan kami. Amin.-
Menyanyi PKG 84 : 1 , 4. “Ku berserah Kepada Allahku”
Ku berserah kepada Allahku, didarat pun dilaut menderu
Tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi t’rus menjagaku
Ref.
Ku tahu benar ku dipegang erat, digunung tinggi dan samudera
Di taufan g’lap ku didekap Bapa Sorgawi t’rus menjagaku
Meski berjalan di lembah tetap, gembala baik membimbingku tetap
Ku dihentar dan tak gentar, Bapa Sorgawi t’rus menjagaku, Ref.

BERITA PENGAMPUNAN DOSA


PF : Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan
bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian
pengampunan dosa dan berita anugerah Allah: Ia sendiri telah memikul
dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati
terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah
sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang
kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu.
(I Petrus 2:24-25)
Menyanyi PKG 32 “ Agunglah Kasih Allahku”
Agunglah kasih Allahku tiada yang setaranya
Neraka dapat direngkuh kartika pun tergapailah
Kar’na kasihNya agunglah, Sang Putra menjelma
3

Dia mencari yang sesat dan diampuniNya


Ref.
O kasih Allah agunglah tiada bandingnya
Kekal teguh dan mulia dijunjung umatNya
Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya
Andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya
Takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia
Dan langit pun takkan lengkap memuat kasihNya, Ref…

BAPTISAN KUDUS (Ibadah Jam 09.00)


PENETAPAN BAPTISAN:
Pelayan Firman:
Dengarkanlah amanat baptisan menurut Matius 28:18-20
Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa
di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah
mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan
ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."

ARTI DAN MAKSUD BAPTISAN:


Pelayan Firman:
Baptisan Kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita keampunan dosa
oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita dibaptiskan demi nama Bapa, dan Anak
dan Roh Kudus.
Dibaptiskan dalam nama Bapa, menyaksikan dan memeteraikan kepada kita
bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan
kita dan hendak mengangkat kita menjadi anakNya dan warisNya.
Dibaptiskan dalam nama Anak, menyaksikan dan memeteraikan kepada kita
bahwa Ia membasuh kita dari pada dosa, serta menerima kita dalam
persekutuan mautNya dan kebangkitanNya, sehingga kita dilepaskan dari semua
dosa dan dianggap benar di hadapan Allah.
Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, meneguhkan bahwa Roh Kudus akan
berdiam dalam diri kita dan memberikan kepada kita oleh persekutuan dengan
Kristus, suatu hidup baru dari hari ke hari.

Demikianlah bahwa dengan baptisan bahwa kita masuk dalam persekutuan


orang beriman yang merupakan Tubuh Kristus dan ikut mengambil bagian dalam
pekerjaan keselamatan Allah.
4

DASAR BAPTISAN ANAK-ANAK


Pelayan Firman:
Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan itu, janganlah kita lalai
untuk membaptiskan mereka. Karena merekapun diperkenankan Allah untuk
menerima perjanjian anugerahNya, dalam Yesus Kristus:
"Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka,
sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah. Aku
berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah
seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Ia memeluk
anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan-Nya atas mereka Ia memberkati
mereka. (Markus 10:14b-16)

NASEHAT DAN SOAL-SOAL BAPTISAN:


Pelayan Firman:
Saudara-saudara dalam Yesus Kristus. Kamu telah mendengarkan bahwa
Baptisan Kudus adalah suatu amanat Allah yang memeteraikan perjanjianNya
kepada kita dan anak-anak kita. Sebab itu haruslah kita pakai baptisan menurut
maksud itu juga dan jangan karena kebiasaan atau kepercayaan yang sia-sia.
Karena itu wajiblah Bapak, Ibu dan para saksi mengajarkan kepada anak-
anaknya dalam pertumbuhannya.
Supaya nyata bahwa kehendak hatimu demikian, maka kami menjemput
saudara-saudara (orang tua dan saksi) untuk berdiri serta menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut ini di hadapan Allah dan jemaatNya:
1. Percayakah saudara-saudara bahwa berdasarkan janji Allah, maka anakmu
diterima dalam perjanjian Allah dan karena itu harus dibaptiskan?
2. Berjanjikah saudara-saudara akan mengajar anakmu dalam iman kepada
Yesus Kristus dan membimbing mereka dalam ibadah dan pengajaran
gereja, serta berusaha mmenjadi teladan yang baik hingga ia mengaku
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya?

Pelayan Firman:
Keluarga ........................................... dan para SAKSI, apakah jawabmu?

Ortu/saksi: Ya, kami percaya dan berjanji!

BERDOA
Pelayan Firman:
Ya Allah yang maha kuasa dan kekal; kami mohon kepadaMu kiranya oleh
pengasihanMu, Engkau menerima anak ini di dalam anugerahMu. Sucikanlah dia
5

dari dosa dan terimalah dalam persekutuanMu. Kiranya dia beroleh percaya yang
sungguh-sungguh supaya dapat melanjutkan kehidupannya dengan berani hati
dan dengan penuh pengharapan yang teguh kepadaMu. Jadikanlah dia anggota
gerejaMu yang hidup dan mengasihi Engkau dengan segenap hatinya serta
bertanggung jawab bagi pekerjaan keselamatanMu di dunia ini. Amin
Menyanyi PKG 23:1 “Berhembuslah Roh Kudus”
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini
Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasaMu
Pulihkanlah g’rejaMu di akhir zaman
Berhembuslah, berhembuslah, s’karang
Ref.
Urapilah kami dengan minyak baru
Penuhilah kami dengan hadiratMu
Kami rindu Tuhan melihat kuasaMu
Dicurahkan di tempat ini

--(Sementara jemaat menyanyi, Pelayan Firman Turun dari Mimbar)--

PELAKSANAAN BAPTISAN:
PF : (mengundang orang tua dan saksi untuk membawa anak mereka
ke tempat pelaksanaan baptisan)
PF : Mengambil air tiga kali dan membaptis sambil berkata:
.............................................................., Aku baptiskan
engkau dalam nama Bapa, dan Anak dan Roh Kudus.
Amin
Selesai baptisan diucapkan: “Tuhan menjaga keluar
masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Amin
(Orang tua, saksi dan anak kembali ke tempat duduk)
……………..Penyerahan Blanko Baptis…………..

Menyanyi PKG 231 “Kasih Dari Surga”


Kasih dari surga memenuhi tempat ini, Kasih dari Bapa surgawi
Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, Membuat damai di hidupku
Ref.
Mengalir kasih dari tempat tinggi, Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa
Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, Mengalir memenuhi hidupku

----(Sementara jemaat menyanyi, Pelayan Firman Naik Mimbar)----


6

PEMBERITAAN FIRMAN:
- Doa Pembacaan Alkitab
- Pembacaan Alkitab
- Khotbah

PERSEMBAHAN
PF : Marilah kita memberi persembahan dengan mengingat Firman Tuhan :
“Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan
menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan
menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil
membawa berkas-berkasnya.”. (Mazmur 126:5-6)
Menyanyi PKJ No. 264:1-3 “APALAH ARTI IBADAHMU”
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur?
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur?
Ref.
Ibadah sejati, jadikanlah persembahan.
Ibadah sejati: kasihilah sesamamu!
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan,
Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh
Itulah tugas pelayanan, juga panggilan,
Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ref...
Berbahagia orang yang hidup beribadah,
Yang melayani orang susah dan lemah
Dan penuh kasih menolong orang yang terbeban;
Itulah tanggung jawab orang beriman Ref..

PERJAMUAN KUDUS
PF : Saudara-saudara, saat ini kita akan masuk dalam Perjamuan Kudus
Oikumene, sebagai tanda ucapan Syukur kita atas segala Kasih sayang
Tuhan yang tak berkesudahan dalam perjalanan gereja di dunia ini. Karena
itu, dengarkanlah penetapan Perjamuan Kudus : (I Kor 11:23-26)
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari
Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan,
mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya; Ia
memecah-mecahkannya dan berkata: "Inilah tubuh-Ku, yang diserahkan
bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku!" Demikian juga
Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata: "Cawan ini adalah
perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku; perbuatlah ini, setiap
7

kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku!" Sebab setiap


kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan
kematian Tuhan sampai Ia datang.
Menyanyi KJ 412 : 1-3, “Tuntun Aku Tuhan Allah”
Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia
Kau perkasa dan setia bimbing aku yang lemah
Roti sorga, roti sorga puaskanlah jiwaku, Puaskanlah jiwaku
Buka sumber air hidup penyembuhan jiwaku
Dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu
Jurus’lamat, Jurus’lamat Kau perisai hidupku , Kau perisai hidupku
Pada batas Sungai Yordan hapuskanlah takutku
Ya penumpas kuasa maut tuntun aku sertaMu
Pujianku, pujianku bagiMu selamanya, BagiMu selamanya

PERJAMUAN
PF. : Roti yang kami pecah-pecahkan ini, adalah persekutuan dengan tubuh
Kristus. Ambilah ! Makanlah menjadi peringatan akan Dia.

: Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah
Persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah menjadi peringatan akan
Dia.

PEMBACAAN ALKITAB ( Yohanes 6 : 35 )


PF. : Kata Yesus kepada mereka: "Akulah roti hidup; barangsiapa datang
kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepada-
Ku, ia tidak akan haus lagi. Kembalilah dalam Damai Sejahtera Tuhan
kita Yesus Kristus.
Menyanyi NKB 196 :1-3, “Ku Beroleh Berkat”
Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap yang tidak dib ’ri dunia
Di relung hatiku walau sarat beban, ada damai sejahtera baka
Ref.
Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku ku dalamNya
“Aku senantiasa memberkatimu” itulah janjiNya kepadaku

Saat damai penuh masuk dihatiku dunia menjadi cerah


Kesusahan lenyap, g’lap berganti terang Yesus Tuhan agung mulia , Ref….
Harta yang terbesar di bejana fana kumiliki didunia
Pada hari mulia aku dibawaNya masuk sorga kekal sertaNya,
Ref…
8

(Pundi dijalankan, sloki dikumpulkan, Pelayan Firman kembali ke


mimbar)
DOA SYUKUR

WARTA JEMAAT

DOA SYAFAAT

NYANYIAN PENGUTUSAN
Menyanyi NKB 211:1 “Pakailah Waktu Anugerah”
Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, Hidupmu singkat bagaikan kembang
Mana benda yang kekal dihidupmu, Hanyalah kasih tak akan lekang
Ref.
Tiada yang baka di dalam dunia, S’gala yang indahpun akan lenyap
Namun kasihmu demi Tuhan Yesus, Sungguh bernilai dan tinggal tetap

BERKAT (Jemaat Berdiri)


PF : Jemaat, pulanglah dalam Damai Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan :
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan menyinari
engkau dengan wajahNya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan
menghadapkan wajahNya kepadamu, dan memberi engkau damai
sejahtera. Amin.
J : Amin, amin, amin
(jemaat duduk)

Ibadah Selesai

Anda mungkin juga menyukai