Anda di halaman 1dari 9

MATA PELAJARAN : KAJIAN TEMPATAN

TARIKH : 23 JULAI 2009

MASA : 7.40 – 8.40 PAGI

TAHUN : 4 MELUR

BILANGAN MURID : 45 ORANG

TEMA : 2. PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

TOPIK : 2.1 LATAR BELAKANG KAWASAN SETEMPAT

SUBTOPIK : C. CUACA

II. Pengaruh cuaca terhadap kegiatan harian

OBJEKTIF : MENGENAL LOKASI TEMPAT TINGGAL MURID

HASIL PEMBELAJARAN :

Di akhir pembelajaran ini murid dapat –

1. Menjelaskan pengaruh cuaca terhadap kegiatan harian penduduk setempat

2. Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil oleh murid sewaktu banjir

3. Bersyukur tentang keadaan cuaca di kawasan tempat tinggal murid.

PENGETAHUAN SEDIA ADA : MURID TELAH MEMPELAJARI JENIS-JENIS CUACA DI MALAYSIA PADA SESI
PEMBELAJARAN SBELUM INI.

NILAI MURNI : Bersyukur

SUMBER ABM : KAD GAMBAR

KAD PERKATAAN

ARTIKEL ‘KESELAMATAN KETIKA BANJIR’

ELEMEN
CATATAN /
LANGKAH PROSEDUR PERLAKSANAAN PEMBELAJARAN
ALATAN
BESTARI
SET KEMAHIRAN ABM : Kad
INDUKSI 1. Guru mempamerkan gambar kanak-kanak BELAJAR gambar
(5 minit) bermain di padang. - memperolehi
maklumat
2. guru bersoal jawab dengan murid berkenaan
dengan gambar tersebut.
- Apa yang kamu kihat dalam gambar ini?
= kanak-kanak bermain
- Pada waktu bila aktiviti ini sesuai dijalankan?
= pada waktu petang
- Kenapa?
= cuaca redup / kurang panas

1. Kelas dibahagikan kepada 3 kumpulan. (15


orang = 1 kumpulan)

2. guru menerangkan peraturan permainan


‘Teka Perbuatan’ dan cara bermain.

3. wakil bagi setiap kumpulan di panggil ke


hadapan bergilir-gilir dan diberikan satu kad
perkataan.
KEMAHIRAN
4. murid berkenaan perlu melakonkan gaya atau
BELAJAR:
menyampaikan ayat dalam kad tersebut kepada IP : Menyatakan
- memperolehi
rakan kumpulan tanpa menggunakan mulut / aktiviti harian
maklumat
bercakap. yang boleh
dilakukan
KEMAHIRAN
5. setiap kumpulan diberikan 2 minit untuk mengikut cuaca.
LANGKAH BERFIKIR:
meneka. Jawapan yang penuh = 10 markah,
1 - menjana idea
jawapan separuh = 5 markah dan tiada Alatan : kad
(10 minit) - menyelesaikan
jawapan / salah = 0 markah. perkataan
masalah
6. setiap kumpulan diberikan 2 soalan dan NILAI :
TEORI KECERGASAN
diteka secara bergilir-gilir. - kerjasama
PELBAGAI:
- yakin
- interpersonal
7. kad jawapan yang sudah diteka akan ditampal
- kinestatik
di papan hitam.

KAD PERKATAAN:
1. MENJEMUR PAKAIAN (panas)
2. MEMESIN RUMPUT (panas)
3. BERJALAN DENGAN PAYUNG (hujan)
4. BERMAIN LAYANG-LAYANG (berangin)
5. MENYAPU SAMPAH DI HALAMAN RUMAH
(redup)
6. BERCUCUK TANAM (redup)

LANGKAH KEMAHIRAN IP =
2 1. Murid berbincang bersama-sama tentang BELAJAR: mengkategorikan
(10 minit) cuaca yang sesuai untuk melakukan aktiviti - mendengar aktiviti harian
dalam kad perkataan. - mengingat mengikut
- mencatat keadaan cuaca
2. murid diminta mengisi jawapan dalam
lembaran kerja yang diberikan.

3. murid juga diminta untuk berfikir dan


menyatakan aktiviti lain yang boleh dilakukan
ABM:
mengikut keadaan cuaca untuk diisi dalam PEMBELAJARAN
- lembaran kerja
lembaran kerja. KONTEKSTUAL
- kad perkataan
4. lampiran yang sudah siap perlu ditampal di
dalam lembaran kerja.

1. Murid diminta merujuk Buku Teks halaman 56


berkenaan gambar suasana ketika banjir.

2. guru bersoal jawab dengan murid


berpandukan Buku Teks.

- Apakah punca banjir?


= hujan yan turun tidak berhenti-henti INKUIRI PENEMUAN
= air sungai yang melimpah dari tebing sungai
LANGKAH TKP:
3 - Berdasarkan pandangan murid, apakah faktor - verbal linguistik
(5 minit) kegiatan manusia yang menggalakkan
berlakunya banjir? KEMAHIRAN
= pembuangan sampah ke dalam longkang, BERFIKIR:
parit menyebabkan saliran air tersumbat - menjana idea
= pengurusan sistem saliran yang lemah
= pembalakan hutan yang berleluasa
= pembangunan tidak terancang

3. guru mencatat jawapan murid pada papan


hitam

LANGKAH 1. Murid berada dalam kumpulan bertiga.


4 INKUIRI PENEMUAN
(15 minit) 2. setiap kumpulan akan diberikan artikel
petikan berkenaan banjir dari internet KEMAHIRAN
BELAJAR:
3. murid diminta menulis sekurang-kurangnya 4 - memperolehi
langkah keselamatan ketika banjir di dalam buku maklumat
latihan. - membaca
- mencatat
4. jawapan boleh diperolehi dari dalam artikel
dan perbincangan antara ahli kumpulan. KEMAHIRAN
BERFIKIR:
5. guru memilih beberapa orang murid secara - menyelesaikan
rawak untuk membacakan jawapan mereka masalah
TKP:
kepada kelas.
- interpersonal

1. Guru merumuskan pembelajaran hari ini


PENUTUP tentang pengaruh cuaca terhadap aktiviti hairan
(5 minit) serta langkah keselamatan ketika banjir.

2. guru menerapkan nilai murni pada murid


KAJIAN TEMPATAN

TAHUN 4

NAMA : KELAS :

Nyatakan aktiviti yang bersuaian dilakukan bagi keadaan cuaca di bawah.

Redup Hujan

1.__________________________ 1.__________________________

2.__________________________ 2.__________________________

3.__________________________ 3.__________________________

Panas Berangin

1.__________________________ 1.__________________________

2.__________________________ 2.__________________________

3.__________________________ 3.__________________________
MATA PELAJARAN : KAJIAN TEMPATAN

TARIKH : 18 OGOS 2009

MASA : 11.10 – 12.10PAGI

TAHUN : 4 SIANTAN

BILANGAN MURID : 45 ORANG

TEMA : 2. PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

TOPIK : 2.6 IDIENTITI KAMPUNG HALAMANKU

SUBTOPIK : KEISTIMEWAAN SETEMPAT

III. PRASARANA

- Kemudahan dan perkhidmatan awam

HASIL PEMBELAJARAN :

Di akhir pembelajaran ini murid dapat, menceritakan keistimewaan prasarana yang terdapat di tempat
tinggal murid

OBJEKTIF :

1. Menyenaraiakn sekurang-kurangnya 3 contoh prasarana di tempat tinggal murid

2. Menyatakan keisitmewaan atau kegunaan prasarana

3. Memberikan 2 atau lebih langkah penggunaan yang bijak bagi prasarana yang disediakan

PENGETAHUAN SEDIA ADA : MURID TELAH MEMPELAJARI KEISTIMEWAAN SETEMPAT DARI SEGI
KEBUDAYAAN

NILAI PATRIOTISME : bersama-sama bertanggungjawab untuk meningkatkan imej tempat tinggal sendiri

NILAI MURNI : bekerjasama

SUMBER ABM : KAD GAMBAR PEN MARKER TAG PERANAN

MANILA KAD ‘STOP WATCH’ ‘BLUE TAG’


ELEMEN
CATATAN /
LANGKAH PROSEDUR PERLAKSANAAN PEMBELAJARAN
ALATAN
BESTARI

1.Guru menyatakan tajuk p&p hari ini

2. Guru mempamerkan beberapa buah logo


syarikat / badan yang menyediakan perkhidmatan
asas bagi setiap kawasan.

- PERBADANAN AIR MELAKA (PAM) TEORI KECERGASAN


= menyediakan bekalan air FIZIKAL
ABM:
- verbal linguistik
SET - kad
- TENAGA NASIONAL BERHAD (TNB)
INDUKSI gambar logo
= bekalan elektrik PEMBELAJARAN
(5 minit)
KONTEKSTUAL
- TELEKOM MALAYSIA (TM)
= komunikasi

3. guru bersoal jawab dengan murid tentang


peranan setiap badan @ syarikat berkenaan.

1. guru mengaitkan contoh di atas dengan


kemudahan asas lain yang disediakan oleh kerajaan
di kawasan tempat tinggal murid

Contoh: dewan serbaguna, tempat ibadat dan lain-


lain.

2. murid diminta untuk berfikir secara senyap satu PEMBELAJARAN * rujuk


contoh prasarana yang terdapat di kawasan tempat KONTEKTUAL contoh yang
LANGKAH
tinggal murid. terdapat
1
TKP: dalam buku
(5 minit)
3. beberapa orangm urid diminta mencabut nama - verbal linguistik teks
murid lain dari dalam kotak ‘Cabutan Bertuah’. (10 halaman 66
cabutan)

4. murid yang terpilih perlu menyatakan satu contoh


prasarana. Jawapan murid tidak boleh sama dengan
jawapan murid lain.

5. guru mencatat jawapan murid pada papan hitam.


1. guru memilih satu prasarana untuk dibincangkan
iaitu ‘ Tempat Rehat Awam’.

2. Satu jadual kosong dipamerkan pada papan


hitam.

KEMAHIRAN BELAJAR
- mendengar ABM
LANGKAH - papan
PENGGUNAAN YANG
2 KEISTIMEWAAN KEMAHIRAN putih mudah
BIJAK
(10 minit) BERFIKIR alih
- menjana idea - pen marker

TKP
- verbal linguistik
-interpersonal
3. Murid diminta menyumbangkan idea tentang
keistimewaan dan cara penggunaan yang bijak bagi
‘Tempat Rehat Awam’.

4. guru mengisi idea murid dalam jadual tersebut.

LANGKAH TKP ABM


3 1. berdasarkan langkah 2, murid diminta melakukan - interpersonal - jadual pada
(20 minit) aktivit brainstorming dan guru menerangkan - kinestatik kad manila
langkah-langkah & peraturan melakukan aktivti. - verbal linguistik - tag
peranan
PERATURAN BRAINSTORMING KEMAHIRAN - pen marker
I. setiap kumpulan mempunyai seorang ketua, BERFIKIR - ‘stop
jurucakap dan pencatat - menjana idea watch’
- Ketua: Penjagaan alatana dan disiplin
- Pencatat: Menulis idea yang diberikan oleh setiap KEMAHIRAN BELAJAR
ahli - mencatat
- Jurucakap: Membentangkan hasil kumpulan - memperolehi
II. catat SEMUA idea yang diberi maklumat
III. Tempoh masa = 10 minit

2. Kelas dibahagikan kepada 9 kumpulan dengan 5


orang ahli.

3. guru menyerahkan alatan kepada ketua kumpulan

4. setiap kumpulan telah ditetpkan 1 prasarana


- KUMPULAN 1 : Perhentian bas
- KUMPULAN 2 : Tandas Awam
- KUMPULAN 3 : Taman Rekreasi
- KUMPULAN 4 : Dewan serbaguna
- KUMPULAN 5 : Telefon awam
- KUMPULAN 6 : Jejantas
- KUMPULAN 7 : Padang permainan
- KUMPULAN 8 : Perpustakaan Awam
- KUMPULAN 9 : Balai raya

1. aktiviti ‘brainstorming’ mestilah ditamatkan


mengikut masa yang ditetapkan.

2. setiap kumpulan perlu mempamerkan hasil kerja


LANGKAH kumpulan di dinding kelas PEMBELAJARAN ABM
4 KOPERATIF -manila kad
(15 minit) 3. jurucakap bagi setiap kumpulan akan - stand and share - blue tag
membentangkan hasil kumpulan masing-masing.

4. guru dan murid lain memberi komen dan


pendapat tentang hasil kerja setiap kumpulan.

1. Guru menerapkan nilai patriotisme pada murid


PENUTUP
2. nilai tanggungjawab bersama dikaitkan dengan
(5 minit)
pepatah

‘ berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’

Anda mungkin juga menyukai