Anda di halaman 1dari 1

Esai Refleksi Tugasan Matematik

Tugasan matematik ini adalah tugasan pertama bagi semester 2 tahun 2011,
Tugasan ini memerlukan pengetahuan mengenai Model Polya iaitu model penyelesaian
masalah yang digunakan bagi menyelesaikan masalah rutin dan bukan rutin. Model polya
mempunyai empat langkah iaitu 1) memahami masalah, 2) Merancang Strategi, 3)
Pelaksanaan strategi penyelesaian, 4) Menyemak Semula. Menggunakan 4 langkah ini,
masalah dapat diselesaikan.

Sepanjang tugasan matematik, kami telah mengumpulkan banyak maklumat


mengenai penyelesaian masalah dengan menggunakan model Polya. Sebahagian besar
masa kami pergi ke perpustakaan dalam IPGM KTHO untuk mendapatkan semua maklumat
yang kita perlukan. Kami juga menggunakan World Wide Web untuk mencari maklumat
tambahan dan tidak lupa pensyarah matematik kami yang memberikan sumbangan
sebahagian besar idea bagi kita yang akan digunakan untuk menyelesaikan setiap masalah.

Untuk maklumat anda, model Polya adalah dunia model yang paling terkenal
digunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang berbeza-beza dari yang
sederhana sampai yang rumit. Anda bahkan boleh menggunakan model Polya untuk
menyiasat kes pembunuhan. Luar biasa bukan?

Kerja kursus mengharuskan kita untuk mencari 2 masalah non-rutin untuk


dipecahkan dengan menggunakan pelbagai kaedah dari model Polya.

Kami akhiri dengan ucapan terima kasih banyak dan semua teman kami pada
mereka membantu selama kami melakukan tugas ini. Semoga semua dari kita keamanan di
Allah memberkati pada usaha kami untuk mendapatkan pengetahuan kita dengan
melakukan kursus ini. Terima kasih.