Anda di halaman 1dari 13

TEORI PEMEROLEHAN

BAHASA
Disediakan Oleh:
Jalianah binti Long
TEORI BEHAVIORISME

Dipelopori oleh Bloomfield Penguasaan bahasa Teori ini menganggap


bahasa adalah peraturan
dalam bukunya Language dikuasai melalui latihan yang mempunyai tatabahasa
(1933) bukan semata-mata ilmu yang sistematik dan sentiasa
mengalami perubahan

Pendapat ini melahirkan Aspek lisan diberi Memberikan penekanan


aliran yang menggangap perhatian kepada penguraian jenis
PdP adalah proses pola ayat
mekanikal untuk membantu
tabiat dan melalui latihan
pengulangan
Hubungan Teori Behaviorisme
dalam PdP
Menekankan analisis Mengulangkaji semua
tatabahasa ayat / ujaran dengan
mengenai morfologi tujuan melihat ciri yang
dan sintaksis berbeza

Berfahaman bahawa Kategori tatabahasa


data-data bahasa adalah berdasarkan
dapat dikaji struktur tiap-tiap
(diperhati) aspek bahasa
Prinsip Teori Behaviorisme

 Bahasa yang diutamakan ialah lisan. Tulisan yang kedua

 Bahasa adalah tabiat / kebiasaan

 Pengukuhan penting dalam P&P.

 Model-model bahasa yang terbaik perlu diutamakan

 Wujudkan unsur ransangan dan tindakbalas dalam P&P


TEORI MENTALIS

Dipelopori oleh Noam Tidak bersetuju


Chomsky, Miller, Katz dengan teori
dan Lakoff sebelumnya Memperkenalkan
analisis bahasa
transformasi generatif
(Chomsky)

Mendokong istilah Berandaian teori kod


generatif, kreatif, kognitif bahawa P&P
eksplisit, kegramatisan bahasa sebagai satu
dan transformasi proses kognitif
Ciri-ciri Teori Mentalis

● Penguasaan bahasa mempunyai hubungan erat dengan kebolehan


mental
● Manusia secara semula jadi mempunyai kebolehan untuk menguasai
bahasa
● Kesalahan rumus tidak dianggap sebagai kegagalan sebaliknya
sebagai percubaan hipotesis
● Mengutamakan kemahiran membaca dan menulis
● Pengajaran tatabahasa diajar secara formal.
Kelebihan Menggunakan Teori
Pemerolehan Bahasa Mentalis

Menekankan
kepada
Menekankan pembelajaran
kepada mengikut kadar
proses kendiri di mana
perkembang murid
an pemikiran berpeluang
kanak-kanak belajar sesuatu

Menekankan
kaedah
pengajaran
berpusatkan
pelajar
Hubungan Teori Mentalis
dalam P&P

 Prinsip : undang-undang bahasa ditekankan


 Tulisan dan bacaan diutamakan
 Pendekatan Analisis
 Kaedah : koda-kognitif
 Teknik : Hafalan
TEORI KOGNITIF (PIAGET)

Manusia mempunyai
peringkat otak dan
saraf yang tingi

Kanak-kanak
Kecekapan menyerap dan
diperolehi kanak- menyesuaikan
kanak melalui pengetahuan sedia
pengalaman ada dalam atoknya
dalam interaksi dengan data-data
persekitaran yang diperoleh
daripada persekitaran

P&P adalah proses


mental bukan mekanis
TEORI INTERAKSIONALISME

Berkembang dalam tahun 60an

Tokoh-tokohnya ialah Bloom (1970) Bowennan (1973) dan


Gromer (1976)

Berpandangan kognitif sahaja tidak boleh menjelaskan


penguasaan bahasa

Kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi linguistik


bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat
Pandangan dalam P&P
• Sebagai satu alat berinteraksi dan ia melibatkan proses mental dan
linguistik
• Mementingkan proses pembentukan hipotesis mengenai undang-
undang bahasa dalam P&P
• Seseorang pelajar perlu menggunakan struktur-struktur bahasa
yang betul dari segi tatabahasa dan makna
• Guru perlu banyak memberi latihan kepada murid
• Ini membantu murid menggunakan sistem bahasa yang dipelajari
dengan betul.
Prinsip P&P Interaksionalisme

 Penyampaian makna bermakna dalam komunikasi


 Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan
linguistik
 P&P perlu penumpuan terhadap aktiviti yang bermakna.
Sumber Rujukan

 Faridah Nazir et al (2016). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu


Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Sasbadi Sdn. Bhd.
 Pika Osman (Ogos, 2013). Teori Pemerolehan Bahasa. Diakes
melalui https://www.slideshare.net/pikaosman/kumpulan-3-teori-
pemerolehan-bahasa

Sekian Terima Kasih


CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik.