Anda di halaman 1dari 2

Kepala Puskesmas : dr.

Arista Kautsar Rahman

PJ Mutu : Mathildis Kaki

Sekretaris Muti :

PJ Mutu Admen : Ketua Bab III

Anggota :

PJ Mutu UKM : Ketua Bab VI

Anggota :

PJ Mutu UKP : Ketua Bab 9

Anggota :

Tim Audit Internal : Nur Dalla Amd. Kep

Anggota :
Tim Keselamatan Pasien :

Anggota :

Tim PPI : dr. Arista Kautsar Rahman

Anggota :

Tim K3 : S. KM

Anggota :

Tim PPP : Ketua Bab 1

Anggota :