Anda di halaman 1dari 1

BACAAN DZIKIR SETELAH SHALAT LIMA WAKTU

‫س ِم هَّللا ِ ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحيم‬


ْ ِ‫ب‬
‫صلِّ اللَّهُ َّم‬ َ ‫آل َوع َٰلى ُم َح َّم ٍد َسيِّ ِدنَا ع‬
َ ‫َلى‬ ِ ‫ُم َح َّم ٍد َسيِّ ِدنَا‬

‫يِف‬
َ ‫َكا‬
ْ ‫يَانَـ ـىِب‬

BERDO’A
‫هَّٰلِل‬
‫ِين َربِّ ِ ْٱل َحمْ ُد‬
َ ‫ْٱل َعالَم‬

NB :
Di baca min. 1 minggu 3x, diamalkan setelah mengerjakan shalat
Isya