FAIL-FAIL KELAS PEMULIHAN KHAS

BI L 0 1 NAMA FAIL FAIL INDUK PEMULIHAN KHAS I. II. III. IV. V. PENGISIAN Surat-surat Berkaitan Pemulihan Khas (dalaman/Luaran) Carta Organisasi Kurikulum & Panitia Jawatankuasa Panitia Pekeliling-pekeliling Ikhtisas berkaitan Pemulihan Khas Salinan S.A.P semua peralatan/perabot Pemulihan Khas (Naik taraf / HIPs) CATATAN Perlu dikemaskini setiap tahun.

S.A.P asal hendaklah diletakkan di pejabat sekolah.

0 2

FAIL SUKATAN PELAJARAN

i.

Sukatan Pelajaran Kelas Pemulihan Khas ii. Huraian Sukatan Pelajaran Sediakan buku stok Pemulihan Khas inventori pemulihan khas. iii. Rancangan Pelajaran Tahunan iv. Senarai Bahan Bantu Mengajar & Kedudukannya Surat-surat panggilan mesyuarat (sekolah, PPD dan JPN) ii. Mesyuarat Jawatankuasa sekurang-kurangnya 3 kali setahun. iii. Minit mesyuarat disediakan selepas mesyuarat diadakan. i. Perlu ditekankan secara terperinci berkenaan peningkatan program pemulihan khas. (carta gantt program / aktiviti / projek pemulihan khas. Melaporkan hasil 1

0 3

FAIL MESYUARAT

PENGISIAN CATATAN Merancang program/projek/aktiviti Pamerkan dokumentasi murid dalam bidang kurikulum. Menyediakan rekod potensi murid Rekod Prestasi Murid / BIP 001. Guru perlu menunjukkan 0 5 FAIL ANALISIS IPP2M DAN MIR 0 6 0 7 FAIL PENYELIAAN / PENCERAPAN i. Pencerapan dari PPD/JPN FAIL PEMERIKSAAN HASIL KERJA i. berbentuk dokumentasi iii. Mengikut keupayaan dan kebolehan Individu serta dipelbagaikan jenis soalan mengikut kesesuaian. Pencerapan Guru besar ii.pencapaian murid kepada pihak yang berkenaan (jawatankuasa pemulihan khas. Jadual Pemeriksaan murid (individu) MURID ii. sebarang program yang ii. ibubapa dan pihak yang berkaitan) BI L 0 4 NAMA FAIL FAIL KECEMERLANGAN PROGRAM i. Soalan dapat membantu murid untuk mengingat / memahami pelajaran. Instrumen-instrumen pemeriksaan (memastikan murid membuat pembetulan jika terdapat kesalahan) 2 . Rekod Analisis Pemulihan Khas Rekod perbandingan (3 kebelakang) Rekod prestasi hendaklah diberi sesalinan kepada tahun pihak sekolah dan waris/penjaga. Pencerapan oleh Penolong Kanan iii. Salinan pencerapan hendaklah dimasukkan ke dalam fail pencerapan. Menyediakan laporan program telah dilaksanakan.

Merancang dan menyenaraikan Aktiviti Tahunan yang dirancang. MIR & i. Surat Panggilan Mesyuarat ii. di KOKURIKULUM i. CD-CD PEMULIHAN KHAS FAIL MAKLUMAT PEMULIHAN FAIL REKOD (INDIVIDU) PERIBADI GURU i. MURID i. Laporan Aktiviti yang telah dijalankan Melaporkan hasil pencapaian aktiviti kokurikulum kepada pihak pengurusan sekolah/waris dan pihak yang berkaitan. Semua set ujian yang digunakan. iii. Jadual Waktu Guru pemulihan Borang Pencalonan Murid Borang Pengumpulan Maklumat Kaji selidik / borang latar belakang Rekod kesihatan Semua lembaran kerja murid Perlu dikemaskini setiap kali ada perubahan murid pemulihan khas. iv.kesilapan murid dan memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah. v. rekod pengamatan) Maklumat Lengkap Guru Pemulihan Khas ii.dianostik. ii. 0 9 1 0 1 1 FAIL BANK SOALAN IPP2M . iii. Memberi ulasan / penghargaan kepada hasil kerja yang baik dan membina. BI L 0 8 NAMA FAIL FAIL AKTIVITI AKADEMIK PENGISIAN CATATAN Semua perlu dokumentasikan. 3 . (saringan.

vi. Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid Disediakan oleh Program Pemulihan Khas Unit Pendidikan Khas Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas Jabatan Pelajaran Negeri Kedah 4 . Semua Ujian dijalankan vii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful