Anda di halaman 1dari 144

ht

tp
s:
//su
ka
bu
m
ik
ab
.b
ps.
go.
id
ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
id
o.
.g
b ps
b.
a
ik
mu
ab
uk
//s
s:
tp
ht

viii Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


id
o.
.g
b ps
a b.
ik
u m
ab
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 ix ix


id
o.
.g
b ps
b.
a
ik
mu
ab
uk
//s
s:
tp
ht

x Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


id
o.
.g
b ps
a b.
ik
u m
ab
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 xi xi


id
o.
.g
b ps
b.
a
ik
mu
ab
uk
//s
s:
tp
ht

xii Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


id
o.
.g
b ps
a b.
ik
u m
ab
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 xiii xiii


id
o.
.g
b ps
b.
a
ik
mu
ab
uk
//s
s:
tp
ht

xiv Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


id
o.
.g
b ps
a b.
ik
u m
ab
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 xv xv


id
o.
.g
b ps
b.
a
ik
mu
ab
uk
//s
s:
tp
ht

xvi Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


id
o.
.g
b ps
a b.
ik
u m
ab
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 xvii xvii


ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
id
o.
.g
b ps
a b.
ik
u m
ab
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 xix xix


ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
id
o.
.g
b ps
a b.
ik
u m
ab
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 xxi xxi


ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
KEADAAN GEOGRAFI DAN IKLIM

id
o.
.g
b ps
a b.
ik
u m
ab
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 1 1


ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
KEADAAN GEOGRAFI DAN IKLIM

BAB I. LETAK GEOGRAFIS

Keadaan Geografis

Posisi wilayah Kecamatan Nyalindung terletak pada ketinggian 400 m – 700 m


di atas permukaan laut. Dari segi tata letak wilayah Kecamatan Cibadak berbatasan
dengan :

 Sebelah Utara : Kecamatan Nagrak


 Sebelah Selatan : Kecamatan Cikembar
 Sebelah Timur : Kabupaten Cicantayan

id
 Sebelah Barat : Kecamatan Parungkuda

o.
.g
Luas wilayah Kecamatan Cibadak tercatat 5659.3 Ha yang terdiri dari tanah
ps

sawah 949 Ha, lahan non pertanian 757.1 Ha dan sisanya adalah lahan untuk
pemukiman, pertokoan, fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya. Sebagian besar
b
b.

wilayah desa yang ada di Kecamatan Cibadak terletak di daerah dataran dan lereng
a

bukit/gunung. Wilayah Kecamatan Cibadak terletak 41 kilometer dari Ibukota Kabupaten


ik

Sukabumi, 115 Kilometer dari Ibukota Propinsi Jawa Barat dan 114 Kilometer dari
m

Ibukota Negara.
u
ab
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 3 3


KEADAAN GEOGRAFI DAN IKLIM

Tabel 1.1 LETAK GEOGRAFIS WILAYAH KECAMATAN CIBADAK

Jenis Data Keterangan

(1) (2)

LUAS WILAYAH : : 5659.3 Ha

> LAHAN PERTANIAN SAWAH : 949 Ha

> LAHAN NON PERTANIAN : 757.1 Ha


BATAS DAERAH :

id
UTARA : Kecamatan Nagrak

o.
.g
SELATAN : Kecamatan Cikembar
ps

TIMUR : Kecamatan Cicantayan


b
b.

BARAT : Kecamatan Parungkuda


a
ik
m

KETINGGIAN : 400 - 700 m


u
ab

JARAK DARI IBUKOTA KABUPATEN : ± 41 Km


uk

JARAK DARI IBUKOTA PROPINSI : ± 115 Km


//s
s:

JARAK DARI IBUKOTA NEGARA : ± 114 Km


tp
ht

4 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


KEADAAN GEOGRAFI DAN IKLIM

Tabel 1.2 Jarak Antar Ibukota Kecamatan Di Kabupaten Sukabumi

Pelabuhan Ratu

Kalapanunggal

Bojonggenteng
Bantargadung

Warungkiara

Cicantayan
Simpenan

Lengkong
Cikembar
Cikidang

Waluran
Cibadak
Cikakak

Ciemas
Cisolok
Kecamatan

P elabuhan Ratu - 5 8 13 21 29 35 46 49 53 55 58 58 59 60
Cikakak 5 - 13 8 16 34 40 51 54 58 78 63 63 64 79
Simpenan 8 13 - 21 29 37 43 54 57 45 47 66 66 52 82
Ciso lo k 13 8 21 - 34 42 48 59 56 66 86 71 72 72 87
B antargadung 21 16 29 34 - 8 56 25 70 69 89 37 27 75 69
Warungkiara 29 34 37 42 8 - 81 17 58 61 97 29 30 83 54
Cikidang 35 40 43 48 56 81 - 71 14 88 108 45 68 94 39
Cikembar 46 51 54 59 25 17 71 - 75 49 114 26 12 100 51
Kalapanunggal 49 54 57 56 70 58 14 75 - 102 122 50 58 94 25

id
Lengko ng 53 58 45 66 69 61 88 49 102 - 74 75 61 50 99
Ciemas 55 78 47 86 89 97 108 114 122 74 - 131 121 25 147
Cibadak 58 63 66 71 37
o. 29 45 26 50 75 131 - 13 116 25
.g
Cicantayan 58 63 66 72 27 30 68 12 58 61 121 13 - 111 28
Waluran 59 64 52 72 75 83 94 100 94 50 25 116 111 - 133
ps

B o jo nggenteng 60 79 82 87 69 54 39 51 25 99 147 25 28 133 -


P arakansalak 61 74 57 82 82 89 26 76 12 125 136 50 53 119 27
b

Jampangkulo n 61 66 53 74 62 90 96 101 118 52 43 127 113 18 152


b.

Sukabumi 62 66 72 74 41 33 61 16 66 59 133 16 18 103 41


a

Jampangtengah 64 70 75 78 44 36 108 19 95 25 139 45 47 80 70


ik

Sukaraja 68 72 78 80 47 39 68 22 72 66 139 22 24 109 47


m

Caringin 68 79 82 87 47 42 59 23 69 70 118 16 10 112 44


Cisaat 69 74 77 82 42 34 78 17 64 65 113 11 8 109 39
u

Nagrak 69 75 84 83 48 41 56 34 58 86 139 11 24 127 37


ab

Kadudampit 71 82 85 90 50 42 86 25 72 73 121 19 16 120 47


uk

Sukalarang 71 75 81 83 50 42 70 25 75 69 142 25 27 112 50


Gunungguruh 72 71 74 79 39 38 81 14 67 68 116 14 11 106 42
//s

Kabandungan 74 79 82 81 95 99 29 100 25 113 147 75 83 119 50


Surade 74 79 66 87 75 103 109 114 131 65 39 140 126 31 165
s:

P arungkuda 75 73 76 84 47 39 54 35 40 84 159 10 23 126 15


Ciracap 75 78 66 87 84 88 109 99 113 65 30 149 126 15 165
tp

Kebo npedes 75 78 84 86 54 46 73 29 78 72 145 28 30 115 53


ht

Kalibunder 77 82 69 90 98 106 112 117 134 68 59 143 129 34 168


P abuaran 78 83 70 91 88 80 113 63 127 20 99 75 91 75 95
P urabaya 81 97 95 108 71 63 130 46 122 42 124 62 74 92 78
Cireunghas 81 84 90 92 60 52 79 35 84 78 151 34 36 100 59
Cibitung 82 87 74 95 83 111 117 122 139 73 47 148 139 39 178
Gegerbitung 84 90 96 98 63 55 85 38 90 84 155 40 42 106 65
Cidahu 86 101 70 102 88 80 41 76 27 126 151 57 64 136 50
Cicurug 97 89 92 100 63 55 66 51 52 101 151 32 39 141 31
Sagaranten 93 98 85 96 89 81 116 64 140 40 92 71 73 67 96
Nyalindung 97 108 113 116 76 68 91 51 90 68 147 44 46 118 69
Curugkembar 102 104 94 105 98 90 125 73 149 49 101 80 82 76 105
Tegalbuleud 104 109 96 117 105 133 178 126 161 102 69 133 135 61 158
Cidadap 116 121 108 119 112 104 139 87 163 63 115 94 96 90 119
Cido lo g 121 136 113 124 117 109 144 92 168 68 104 99 101 79 124

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 5 5


KEADAAN GEOGRAFI DAN IKLIM

Tabel 1.2 ( Lanjutan )

Kabandungan
Jampangkulon

Gunungguruh
Jampgtengah

Kadudampit

Parungkuda
Sukalarang
Paraknsalak

Sukabumi

Ciracap
Sukaraja

Caringin

Surade
Nagrak
Cisaat
Kecamatan

P elabuhan Ratu 61 61 62 64 68 68 69 69 71 71 72 74 74 75 75
Cikakak 74 66 66 70 72 79 74 75 82 75 71 79 79 73 78
Simpenan 57 53 72 75 78 82 77 84 85 81 74 82 66 76 66
Ciso lo k 82 74 74 78 80 87 82 83 90 83 79 81 87 84 87
B antargadung 82 62 41 44 47 47 42 48 50 50 39 95 75 47 84
Warungkiara 89 90 33 36 39 42 34 41 42 42 38 99 103 39 88
Cikidang 26 96 61 108 68 59 78 56 86 70 81 29 109 54 109
Cikembar 76 101 16 19 22 23 17 34 25 25 14 100 114 35 99
Kalapanunggal 12 118 66 95 72 69 64 58 72 75 67 25 131 40 113
Lengko ng 125 52 59 25 66 70 65 86 73 69 68 113 65 84 65

id
Ciemas 136 43 133 139 139 118 113 139 121 142 116 147 39 159 30
Cibadak 50 127 16 45 22 16 11 11 19 25 14 75 140 10 149
Cicantayan 53 113 18 47 24 10
o. 8 24 16 27 11 83 126 23 126
.g
Waluran 119 18 103 80 109 112 109 127 120 112 106 119 31 126 15
ps
B o jo nggenteng 27 152 41 70 47 44 39 37 47 50 42 50 165 15 165
P arakansalak - 122 16 95 72 76 71 62 79 75 74 37 135 40 155
b

Jampangkulon 122 - 112 82 117 121 116 135 124 120 113 135 13 137 22
b.

Sukabumi 16 112 - 29 6 13 5 28 13 9 8 91 125 26 124


Jampangtengah 95 82 29 - 35 39 34 57 42 38 37 120 95 55 104
a

Sukaraja 72 117 6 35 - 16 11 34 19 3 14 97 130 32 130


ik

Caringin 76 121 13 39 16 - 8 28 16 19 11 94 134 26 134


m

Cisaat 71 116 5 34 11 8 - 23 8 14 3 103 129 24 124


Nagrak 62 135 28 57 34 28 23 - 31 37 26 83 148 21 148
u

Kadudampit 79 124 13 42 19 16 8 31 - 22 11 97 137 29 137


ab

Sukalarang 75 120 9 38 3 19 14 37 22 - 17 100 133 35 126


Gunungguruh 74 113 8 37 14 11 3 26 11 17 - 25 125 24 126
uk

Kabandungan 37 135 91 120 97 94 103 83 97 100 25 - 148 65 148


//s

Surade 135 13 125 95 130 134 129 148 137 133 125 148 - 150 9
P arungkuda 40 137 26 55 32 26 24 21 29 35 24 65 150 - 151
s:

Ciracap 155 22 124 104 130 134 124 148 137 126 126 148 9 151 -
Kebonpedes 78 123 13 41 7 22 17 40 25 9 20 103 136 38 136
tp

Kalibunder 138 16 128 78 94 101 132 116 104 97 93 151 29 114 38


ht

P abuaran 139 77 54 44 60 67 78 82 56 49 71 150 77 80 77


P urabaya 122 94 37 27 43 70 42 65 39 32 54 133 80 63 80
Cireunghas 84 129 19 47 13 22 23 46 31 15 26 109 142 44 142
Cibitung 143 21 133 103 138 142 136 156 145 141 133 156 8 158 17
Gegerbitung 90 135 22 53 19 28 27 52 37 20 32 115 148 50 148
Cidahu 15 176 67 96 73 61 57 62 70 70 65 53 150 26 170
Cicurug 40 151 42 71 48 36 32 37 45 45 40 78 174 16 165
Sagaranten 121 49 55 45 61 68 63 83 71 64 60 165 62 81 62
Nyalindung 94 92 35 38 37 41 28 56 36 40 31 115 105 54 105
Curugkembar 130 58 64 56 70 77 72 88 80 73 69 174 71 90 71
Tegalbuleud 173 43 117 104 123 122 117 145 125 126 114 186 630 143 76
Cidadap 144 72 78 68 84 91 86 106 94 87 83 129 85 104 85
Cidolo g 149 61 83 73 89 96 91 110 99 92 94 193 74 104 74

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi

6 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


KEADAAN GEOGRAFI DAN IKLIM

Tabel 1.2 ( Lanjutan )

Curugkembar
Gegerbitung

Tegalbuleud
Kebonpedes

Sagaranten

Nyalindung
Cireunghas
Kalibunder

Purabaya
Pabuaran

Cibitung

Cidadap
Cicurug
Cidahu

Cidolog
Kecamatan

P elabuhan Ratu 75 77 78 81 81 82 84 86 97 93 97 102 104 116 121


Cikakak 78 82 83 97 84 87 90 101 89 98 108 104 109 121 136
Simpenan 84 69 70 95 90 74 96 70 92 85 113 94 96 108 113
Ciso lo k 86 90 91 108 92 95 98 102 100 96 116 105 117 119 124
B antargadung 54 98 88 71 60 83 63 88 63 89 76 98 105 112 117
Warungkiara 46 106 80 63 52 111 55 80 55 81 68 90 133 104 109
Cikidang 73 112 113 130 79 117 85 41 66 116 91 125 178 139 144
Cikembar 29 117 63 46 35 122 38 76 51 64 51 73 126 87 92
Kalapanunggal 78 134 127 122 84 139 90 27 52 140 90 149 161 163 168
Lengko ng 72 68 20 42 78 73 84 126 101 40 68 49 102 63 68

id
Ciemas 145 59 99 124 151 47 155 151 151 92 147 101 69 115 104

o.
Cibadak 28 143 75 62 34 148 40 57 32 71 44 80 133 94 99
Cicantayan 30 129 91 74 36 139 42 64 39 73 46 82 135 96 101
.g
Waluran 115 34 75 92 100 39 106 136 141 67 118 76 61 90 79
ps

B o jo nggenteng 53 168 95 78 59 178 65 50 31 96 69 105 158 119 124


P arakansalak 78 138 139 122 84 143 90 15 40 121 94 130 173 144 149
b

Jampangkulo n 123 16 77 94 129 21 135 176 151 49 92 58 43 72 61


b.

Sukabumi 13 128 54 37 19 133 22 67 42 55 35 64 117 78 83


a

Jampangtengah 41 78 44 27 47 103 53 96 71 45 38 56 104 68 73


ik

Sukaraja 7 94 60 43 13 138 19 73 48 61 37 70 123 84 89


Caringin 22 101 67 70 22 142 28 61 36 68 41 77 122 91 96
m

Cisaat 17 132 78 42 23 136 27 57 32 63 28 72 117 86 91


u

Nagrak 40 116 82 65 46 156 52 62 37 83 56 88 145 106 110


ab

Kadudampit 25 104 56 39 31 145 37 70 45 71 36 80 125 94 99


Sukalarang 9 97 49 32 15 141 20 70 45 64 40 73 126 87 92
uk

Gunungguruh 20 93 71 54 26 133 32 65 40 60 31 69 114 83 94


Kabandungan 103 151 150 133 109 156 115 53 78 165 115 174 186 129 193
//s

Surade 136 29 77 80 142 8 148 150 174 62 105 71 63 85 74


P arungkuda 38 114 80 63 44 158 50 26 16 81 54 90 143 104 104
s:

Ciracap 136 38 77 80 142 17 148 170 165 62 105 71 76 85 74


tp

Kebo npedes - 88 54 37 14 144 19 77 52 55 28 76 129 90 95


Kalibunder 88 - 48 51 89 37 83 153 128 33 76 42 79 56 45
ht

P abuaran 54 48 - 17 55 85 50 119 94 15 42 24 77 38 43
P urabaya 37 51 17 - 55 104 61 122 97 18 25 27 80 41 46
Cireunghas 14 89 55 55 - 139 6 83 58 57 30 66 119 80 95
Cibitung 144 37 85 104 139 - 145 197 172 70 113 79 22 93 82
Gegerbitung 19 83 50 61 6 145 - 89 64 51 24 60 113 74 79
Cidahu 77 153 119 122 83 197 89 - 25 122 89 131 184 145 149
Cicurug 52 128 94 97 58 172 64 25 - 97 64 106 159 120 124
Sagaranten 55 33 15 18 57 70 51 122 97 - 43 9 62 23 28
Nyalindung 28 76 42 25 30 113 24 89 64 43 - 52 105 66 87
Curugkembar 76 42 24 27 66 79 60 131 106 9 52 - 71 31 37
Tegalbuleud 129 79 77 80 119 22 113 184 159 62 105 71 - 85 34
Cidadap 90 56 38 41 80 93 74 145 120 23 66 31 85 - 51
Cido lo g 95 45 43 46 95 82 79 149 124 28 87 37 34 51 -

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 7 7


KEADAAN GEOGRAFI DAN IKLIM

Tabel 1.3 Perkiraan Jarak Antar Desa di Kecamatan Cibadak


Kabpaten Sukabumi Tahun 2019

CIHEULANG TONGGOH
KARANGTENGAH
BATUNUNGGAL
SEKARWANGI

PAMURUYAN
SUKASIRNA
WARNAJATI
NEGLASARI
TENJOJAYA

CIBADAK
No. Desa/Kelurahan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (7) (8) (9)

01. NEGLASARI - 3.0 8.0 12.0 11.0 9.0 9.0 3.0 6.0 11.8
02. TENJOJAYA 3.0 - 6.0 9.0 7.0 4.0 4.0 4.0 4.0 8.8

id
03. SEKARWANGI 8.0 6.0 - 6 6.0 4.0 5.0 5.0 2.0 7.0
04. BATUNUNGGAL 12.0 9.0 6.0
o. - 9.0 5.0 12.0 13.0 7.0 2.0
.g
05. KARANGTENGAH 11.0 7.0 6.0 9.0 - 4.0 7.0 11.0 6.0 2.8
ps

06. CIBADAK 9.0 4.0 4.0 5.0 4.0 - 3.0 6.0 2.0 4.8
b

07. WARNAJATI 9.0 4.0 5.0 12.0 7.0 3.0 - 8.0 2.0 8.8
a b.

08. SUKASIRNA 3.0 4.0 5.0 13.0 11.0 6.0 8.0 - 4.0 9.8
ik

09. PAMURUYAN 6.0 4.0 2.0 7.0 6.0 2.0 2.0 4.0 - 6.8
u m

10. CIHEULANG TONGGOH 11.8 8.8 7.0 2.0 2.8 4.8 8.8 9.8 6.8 -
ab

Sumber :Kantor Desa


uk
//s
s:
tp
ht

8 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


KEADAAN GEOGRAFI DAN IKLIM

Tabel 1.4 Luas Desa, Lahan Sawah, Lahan Bukan Sawah, Dan Lahan Non
Pertanian (Ha) Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak Kabupaten
Sukabumi Tahun 2019

Pertanian (*)
Luas
No. Desa/Kelurahan Lahan Lahan Non
Desa Jumlah
Sawah Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. NEGLASARI 1,091.81 22.02 1,069.79 1,091.81

02. TENJOJAYA 910.2 22.20 888 910.2

03. SEKARWANGI 567.8 61.81 505.99 567.8

04. BATUNUNGGAL 187.0 24.50 162.5 187.0

id
o.
05. KARANGTENGAH 377.0 .g 12.93 364.07 377.0

06. CIBADAK 406.7 117.87 288.83 406.7


ps

07. WARNAJATI 566.0 5.00 561 566.0


b
b.

08. SUKASIRNA 1,332.2 7.93 1324.27 1,332.2


a

09. PAMURUYAN 588.0 8.00 580 588.0


ik
m

10. CIHEULANG TONGGOH 378.0 251.00 127 378.0


u
ab

Jumlah 6,405 533 5,871 6,405


uk

Sumbe r : Ka ntor De s a
Ke t : (*) = Ka ntor BP3K Ke ca ma ta n Ci ba da k
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 9 9


KEADAAN GEOGRAFI DAN IKLIM
Tabel 1.5 Banyaknya Embung Desa Menurut
Desa/Kelurahan di
Kecamatan Cibadak, 2018 dan 2019

No. Desa/Kelurahan 2018 2019

(1) (2) (3)

01. Ne gl a s a ri 0 0

02. Te njoja ya 0 0

03. Se ka rwa ngi 0 0

04. Ba tunungga l 0 0

05. Ka ra ngte nga h 0 0

id
06. Ci ba da k 0 0

07. Wa rna ja ti 0 o. 0
.g
ps

08. Suka s i rna 0 1

09. Pa muruya n 0 0
b
b.

10. Ci he ul a ng Tonggoh 0 0
a

CIBADAK
ik

0 1
m

Ca ta ta n:
u

Sumbe r: BPS, Pe nda ta a n Pote ns i De s a (Pode s ) 2019


ab
uk
//s
s:
tp
ht

10 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


PEMERINTAHAN

id
o.
.g
b ps
a b.
ik
u m
ab
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 11 11


ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
PEMERINTAHAN

BAB II. PEMERINTAHAN

Kecamatan merupakan wilayah administratif di bawah Kabupaten atau kota yang di


pimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebuah Kecamatan terdiri dari beberapa Desa atau
Kelurahan.

Desa/Kelurahan merupakan wilayah satu tingkat di bawah Kecamatan yang dipimpin


oleh seorang Kepala Desa / Lurah. Jabatan Kepala Desa dipilih oleh rakyat dan bertanggung

id
jawab kepada Bupati melalui Camat. Secara administratif Kecamatan Cibadak terbagi menjadi
o.
Sembilan Desa dan satu kelurahan, setiap desa/kelurahan terdiri dari beberapa Rukun Tetangga
.g
(RT) dan Rukun Warga (RW). Kecamatan Cibadak terdiri dari 36 Dusun, 139 RW dan 495 RT.
ps

Dengan jumlah RT terbanyak ada di kelurahan Cibadak sebanyak 124 dan jumlah RT paling
b

sedikit ada di desa Tenjojaya dengan jumlah 31 RT.


a b.
ik
u m
ab
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 13 13


PEMERINTAHAN

Tabel 2.1 Klasifikasi, Status Pemerintahan Desa Dan Keberadaan BPD Di Kecamatan
Cibadak Kabupaten Sukabumi, 2019

Status
No. Desa/Kelurahan Klasifikasi BPD/Dekel
Pemerintahan

(1) (2) (3) (4) (5)

01. NEGLASARI PEDESAAN DESA ADA

02. TENJOJAYA PEDESAAN DESA ADA

03. SEKARWANGI PERKOTAAN DESA ADA

id
04. BATUNUNGGAL PERKOTAAN DESA ADA

o.
.g
05. KARANGTENGAH PERKOTAAN DESA ADA
ps

06. CIBADAK PERKOTAAN KELURAHAN TIDAK ADA


b
b.

07. WARNAJATI PERKOTAAN DESA ADA


a

08. SUKASIRNA PEDESAAN DESA ADA


ik
m

09. PAMURUYAN PERKOTAAN DESA ADA


u

10. CIHEULANG TONGGOH PEDESAAN DESA ADA


ab
uk

Sumbe r : Ka ntor De s a
//s
s:
tp
ht

14 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


PEMERINTAHAN

Tabel 2.2 Jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) Dan Ketinggian (m) Menurut
Desa Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

No. Desa/Kelurahan Dusun /Lingkungan RW RT Ketinggian (m)*

(1) (2) (3) (4) (5)

01. NEGLASARI 4 13 35 597

02. TENJOJAYA 3 11 31 420

03. SEKARWANGI 3 17 57 374

id
04. BATUNUNGGAL 3 7 32 400

05. KARANGTENGAH 4
o. 13 51 410
.g
06. CIBADAK 4 29 124 391
ps

07. WARNAJATI 4 10 37 378


b
b.

08. SUKASIRNA 4 18 51 493


a
ik

09 PAMURUYAN 3 13 45 409
m

10. CIHEULANG TONGGOH 4 8 32 460


u
ab

Jumlah 36 139 495


uk

Sumber : Ka ntor Des a


//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 15 15


PEMERINTAHAN

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan / Ruangan Di Tiap Desa
Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

No. Desa/Kelurahan PNS TNI/POLRI Swasta

(1) (2) (3) (4) (5)

01. NEGLASARI (*) (*) (*)

02. TENJOJAYA (*) (*) (*)

03. SEKARWANGI (*) (*) (*)

04. BATUNUNGGAL (*) (*) (*)

id
05. KARANGTENGAH (*) (*) (*)

o.
.g
06. CI BADAK (*) (*) (*)
ps

07. WARNAJATI (*) (*) (*)


b

08. SUKASI RNA (*) (*) (*)


b.

09. PAMURUYAN (*) (*) (*)


a
ik

10. CI HEULANG TONGGOH (*) (*) (*)


u m
ab

Ke t (*) : Da ta Ti da k Te rs e di a
uk
//s
s:
tp
ht

16 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


PENDUDUK

id
o.
.g
b ps
a b.
ik
u m
ab
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 17 17


ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
PENDUDUK

BAB III. PENDUDUK

Berdasarkan konsep BPS, yang dimaksud dengan penduduk Indonesia mencakup Warga
Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal dalam wilayah
geografis Indonesia, baik yang bertemat tinggal tetap, maupun yang bertempat tinggal tidak
tetap (seperti tuna wisma, pengungsi, awak kapal berbendera Indonesia, masyarakat
terpencil/terasing, dan penghuni perahu/rumah apung). Tetapi anggota Korps Diplomatik dan
keluarganya, meskipun menetap di wilayah geografis Indonesia, tidak dicakup sebagai penduduk.

id
Dengan luas wilayah seluas 6405 Ha2 dan jumlah penduduk sebanyak 112.936 orang.

o.
Jika dilihat menurut desa, maka Kelurahan Cibadak adalah desa yang memiliki kepadatan
.g
penduduk terpadat yaitu sekitar 76 orang per Ha2. Sebaliknya desa dengan kepadatan penduduk
ps

terjarang adalah Desa Neglasari, yaitu kepadatannya 5 orang per Ha2 . Dengan rata-rata
b

kepadatan per kecamatan 17,63 orang/Ha.


a b.

Jumlah Penduduk laki-laki tercatat sebanyak 56.647 Jiwa dan jumlah penduduk
ik
m

perempuan sebanyak 56.289 jiwa, dengan sex rasio sebesar 100.64, maka dapat diartikan jika
u

ada 100.64 penduduk berjenis kelamin laki-laki maka terdapat sebanyak 100 penduduk berjenis
ab

kelamin perempuan. Desa yang memiliki sex rasio terbesar adalah Desa warnajati, yaitu sekitar
uk

105.81, ini berarti bahwa dominasi penduduk laki-laki cukup tinggi di desa tersebut.
//s

Selain penduduk WNI di Cibadak juga ada penduduk yang warga negara asing yang
s:

rata-rata bermukim di area pabrik.


tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 19 19


PENDUDUK

Tabel 3.1 Luas, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Desa


Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

No. Desa/Kelurahan Luas (Ha) Jumlah Penduduk Kepadatan/Ha

(1) (2) (3) (4) (5)

01. NEGLASARI 1,091.8 6,006 5.50

02. TENJOJAYA 910.2 6,043 6.64

03. SEKARWANGI 567.8 11,510 20.27

id
o.
04. BATUNUNGGAL 187.0.g 7,336 39.23

05. KARANGTENGAH 377.0 16,638 44.13


ps

06. CIBADAK 406.7 30,962 76.13


b
b.

07. WARNAJATI 566.0 7,011 12.39


a
ik

08. SUKASIRNA 1,332.2 11,230 8.43


m

09. PAMURUYAN 588.0 7,493 12.74


u
ab

10. CIHEULANG TONGGOH 378.0 8,707 23.03


uk

Jumlah 6,405 112,936 17.63


//s
s:

Sumber : Ka ntor Des a


tp
ht

20 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


PENDUDUK

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun
2019

Jumlah Penduduk
Rasio Jenis
No. Desa/Kelurahan
Kelamin(*)
Laki-laki Perempuan Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. NEGLASARI 3,072 2,934 6,006 104.70

02. TENJOJAYA 3,057 2,986 6,043 102.38

03. SEKARWANGI 5,891 5,619 11,510 104.84

id
04. BATUNUNGGAL 3,752 3,584 7,336 104.69

o.
.g
05. KARANGTENGAH 8,244 8,394 16,638 98.21
ps

06. CIBADAK 15,296 15,666 30,962 97.64


b
b.

07. WARNAJATI 3,594 3,417 7,011 105.18


a
ik

08. SUKASIRNA 5,695 5,535 11,230 102.89


m

09. PAMURUYAN 3,785 3,708 7,493 102.08


u
ab

10. CIHEULANG TONGGOH 4,261 4,446 8,707 95.84


uk

Jumlah 56,647 56,289 112,936 100.64


//s

Sumber : Ka ntor Des a


s:

Ket: (*) Da ta Di ol a h BPS


tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 21 21


PENDUDUK

Tabel 3.3 Penduduk Menurut Kewarganegaraan Dan Desa Di Kecamatan Cibadak


Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Warga
Negara Warga Negara
No. Desa/Kelurahan Jumlah
Indonesia Asing (WNA)
(WNI)

(1) (2) (3) (4) (5)

01. NEGLASARI 6,006 0 6,006

02. TENJOJAYA 6,043 0 6,043

id
03. SEKARWANGI 11,510 3 11,513

o.
.g
04. BATUNUNGGAL 7,336 0 7,336
ps

05. KARANGTENGAH 16,638 7 16,645


b
b.

06. CIBADAK 30,962 8 30,970


a
ik

07. WARNAJATI 7,011 0 7,011


m

08. SUKASIRNA 11,230 0 11,230


u
ab

09. PAMURUYAN 7,493 0 7,493


uk

10. CIHEULANG TONGGOH 8,707 4 8,711


//s
s:

Jumlah 112,936 22 112,958


tp

Sumber : Ka ntor Des a


ht

22 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


PENDUDUK

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga Dan Rata-Rata Jiwa Per Kepala Keluarga
Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Rata-rata Jiwa Per


No. Desa/Kelurahan Penduduk Kepala Keluarga
Kepala Keluarga

(1) (2) (3) (4) (5)

01. NEGLASARI 6,006 2,075 2.89

02. TENJOJAYA 6,043 2,066 2.92

id
03. SEKARWANGI 11,510 3,381 3.40

o.
.g
04. BATUNUNGGAL 7,336 2,059 3.56
ps

05. KARANGTENGAH 16,638 5,472 3.04


b
b.

06. CIBADAK 30,962 10,407 2.98


a

07. WARNAJATI 7,011 2,138 3.28


ik
m

08. SUKASIRNA 11,230 3,436 3.27


u
ab

09. PAMURUYAN 7,493 2,314 3.24


uk

10. CIHEULANG TONGGOH 8,707 2,310 3.77


//s

Jumlah 112,936 35,658 3.17


s:
tp

Sumber :
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 23 23


PENDUDUK

Tabel 3.5 Jumlah Kelahiran Dan Kematian Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Cibadak
Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Kelahiran Kematian
No. Desa/Kelurahan
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. NEGLASARI 34 35 (*) (*)

02. TENJOJAYA 42 32 (*) (*)

03. SEKARWANGI 97 80 (*) (*)

id
04. BATUNUNGGAL 51 49 (*) (*)

05. KARANGTENGAH 82
o. 99 (*) (*)
.g
ps

06. CIBADAK 208 157 (*) (*)


b

07. WARNAJATI 30 34 (*) (*)


a b.

08. SUKASIRNA 73 58 (*) (*)


ik
m

09. PAMURUYAN 44 45 (*) (*)


u
ab

10. CIHEULANG TONGGOH 58 62 (*) (*)


uk

Jumlah 719 651 0 0


//s

Sumber : Di s dukca pi l Ka b.Suka bumi


s:

Ket (*) = Da ta ti da k ters edi a


tp
ht

24 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


PENDUDUK

Tabel 3.6 Penduduk Yang Datang Dan Pindah Di Tiap Desa Kecamatan Cibadak Kabupaten
Sukabumi Tahun 2020

Penduduk Pendatang Baru Penduduk Yang Keluar Dari


Di Desa Ini Desa Ini
No. Desa/Kelurahan
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. NEGLASARI 11 13 170 188

02. TENJOJAYA 9 7 54 63

03. SEKARWANGI 1 1 38 35

id
o.
04. BATUNUNGGAL 11 .g 9 121 154

05. KARANGTENGAH 2 3 22 15
ps

06. CIBADAK 2 5 23 31
b
b.

07. WARNAJATI 3 5 17 28
a
ik

08. SUKASIRNA 1 7 49 66
u m

09. PAMURUYAN 4 6 62 47
ab

10. CIHEULANG TONGGOH 3 10 58 51


uk
//s

Jumlah 47 66 614 678


s:

Sumber : Di s dukca pi l Ka b.Suka bumi


tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 25 25


PENDUDUK

Tabel 3.7 Sumber Penghasilan Utama, Komoditi Pertanian Utama Dan


Persentase Keluarga Pertanian Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak
Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Sumber Penghasilan Komoditi Pertanian


No. Desa/Kelurahan
Utama Utama

(1) (2) (3) (4)

01. NEGLASARI PERTANIAN PADI

02. TENJOJAYA PERTANIAN PADI

id
03. SEKARWANGI JASA PADI

04. BATUNUNGGAL o.
PERTANIAN PADI
.g
ps

05. KARANGTENGAH JASA/PERDAGANGAN PADI


b

06. CIBADAK PERDAGANGAN/JASA PADI


ab.

07. WARNAJATI PERTANIAN PADI


ik

08. SUKASIRNA PERTANIAN PADI


u m

09. PAMURUYAN PERTANIAN PADI


ab

10. CIHEULANG TONGGOH PERTANIAN PADI


uk
//s
s:
tp

Sumbe r : Ka ntor De s a
ht

26 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


PENDUDUK

Tabel 3.8 Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dan Keberadaan Agen TKI
Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun
2019

No. Desa/Kelurahan Jumlah TKI* Agen TKI

(1) (2) (3) (4)

01. NEGLASARI (*) (*)

02. TENJOJAYA (*) (*)

03. SEKARWANGI (*) (*)

id
04. BATUNUNGGAL
o. (*) (*)
.g
05. KARANGTENGAH (*) (*)
ps

06. CIBADAK (*) (*)


b
b.

07. WARNAJATI (*) (*)


a
ik

08. SUKASIRNA (*) (*)


m

09. PAMURUYAN (*) (*)


u
ab

10. CIHEULANG TONGGOH (*) (*)


uk

Jumlah -
//s

Sumbe r : Ka ntor De s a
Ke te ra nga n : (*) = Da ta Ti da k Te rs e di a
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 27 27


PENDUDUK

Tabel 3.9 Jumlah Keluarga Pemakai Sumber Air Untuk Masak Menurut Desa Di Kecamatan
Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Ledeng Sumur Sungai Mata


No. Desa/Kelurahan Sumur Lainnya Jumlah
(PAM) Pompa Danau Air

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01. NEGLASARI (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

02. TENJOJAYA (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

03. SEKARWANGI (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

id
o.
04. BATUNUNGGAL (*) (*) .g (*) (*) (*) (*) (*)

05. KARANGTENGAH (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)


ps

06. CIBADAK (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)


b
b.

07. WARNAJATI (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)


a
ik

08. SUKASIRNA (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)


m

09. PAMURUYAN (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)


u
ab

10. CIHEULANG TONGGOH (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
uk

Jumlah
//s

Sumber : Ka ntor Des a


s:

Ketera nga n (*) = Da ta Ti da k Ters edi a


tp
ht

28 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


PENDUDUK

Tabel 3.10 Jumlah Keluarga Menurut Penggunaan Bahan Bakar Untuk Memasak Di
Tiap Desa Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Arang /
Minyak Gas /
No. Desa/Kelurahan Kayu Lainnya Jumlah
Tanah Listrik
Bakar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. NEGLASARI (*) (*) (*) (*) (*)

02. TENJOJAYA (*) (*) (*) (*) (*)

id
03. SEKARWANGI (*) (*) (*) (*) (*)

04. BATUNUNGGAL (*)


o.
(*) (*) (*) (*)
.g
05. KARANGTENGAH (*) (*) (*) (*) (*)
ps

06. CIBADAK (*) (*) (*) (*) (*)


b
b.

07. WARNAJATI (*) (*) (*) (*) (*)


a
ik

08. SUKASIRNA (*) (*) (*) (*) (*)


u m

09. PAMURUYAN (*) (*) (*) (*) (*)


ab

10. CIHEULANG TONGGOH (*) (*) (*) (*) (*)


uk

Jumlah
//s
s:

Ket (*) = Da ta Ti da k Ters edi a


tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 29 29


PENDUDUK

Tabel 3.11 Jumlah Keluarga Menurut Penggunaan Kakus/Jamban Di Tiap Desa


Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Jamban Jamban
No. Desa/Kelurahan Sendiri Lainnya Jumlah
Bersama Umum

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. NEGLASARI (*) (*) (*) (*) (*)

02. TENJOJAYA (*) (*) (*) (*) (*)

03. SEKARWANGI (*) (*) (*) (*) (*)

id
04. BATUNUNGGAL (*) (*) (*) (*) (*)

o.
.g
05. KARANGTENGAH (*) (*) (*) (*) (*)
ps

06. CI BADAK (*) (*) (*) (*) (*)


b

07. WARNAJATI (*) (*) (*) (*) (*)


b.

08. SUKASI RNA (*) (*) (*) (*) (*)


a
ik

09. PAMURUYAN (*) (*) (*) (*) (*)


u m

10. CI HEULANG TONGGOH (*) (*) (*) (*) (*)


ab

Jumlah
uk

Sumbe r : Ka ntor De s a
//s

Ke te ra nga n (*) = Da ta Ti da k Te rs e di a
s:
tp
ht

30 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

id
o.
.g
b ps
a b.
ik
u m
ab
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 31 31


ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
SOSIAL

BAB IV. SOSIAL

Pendidikan
Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitasnya. Pada tahun
2019, tercatat ada 32 unit pendidikan pra sekolah , 47 SD, 19 SMP, 6 SMA, dan 7 SMK di
Kecamatan Cibadak (Tabel 4.1). Jumlah murid dari seluruh jenjang pendidikan baik sekolah negeri
maupun swasta adalah 24 048 orang dari tingkat TK sampai dengan SMA/sederajat. Adapun
Sekolah yang berada di bawah Kementrian Agama di Kecamatan Cibadak ada sebanyak 3 unit,
denagn rincian 9 unit Mi, 11 MTs, dan 6 unit sarana MA.

id
Kesehatan
o.
.g
Sarana kesehatan di Kecamatan Cibadak terdiri dari Puskesmas 2 unit, Puskesmas
ps

Pembantu 3 unit, 21 unit Tempat Praktek Dokter,dan 141 unit Posyandu.


b
b.

Agama
a
ik

Pembangunan mental dan spiritual di Wilayah Kecamatan Cibadak terus ditingkatkan


m

dalam menunjang wilayah pembangunan wilayah Kecamatan Cibadak seutuhnya. Sarana


u

peribadatan yang ada di Wilayah Kecamatan Cibadak tersebar di seluruh desa di kecamatan
ab

Cibadak terdiri dari multi agama, dengan agama Islam sebagai penganut terbesar.
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 33 33


SOSIAL

Tabel 4.1 Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah di Tiap Desa di Kecamatan Cibadak Kabupaten
Sukabumi Tahun 2019

SD SMP SMA/SMK

No. Desa/Kelurahan TK RA
Umum Inpres Kejuruan Umum Kejuruan Umum

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

01. NEGLASARI 0 1 3 _ _ 1 0 0

id
02. TENJOJAYA 0 0 3 _ _ 0 0 1

03. SEKARWANGI 1 2 3 _
o. _ 2 0 2
.g
ps

04. BATUNUNGGAL 0 1 3 _ _ 2 2 0
b

05. KARANGTENGAH 3 3 4 _ _ 1 3 1
a b.

06. CIBADAK 8 8 15 _ _ 9 1 2
ik

07. WARNAJATI 1 0 3 _ _ 1 0 0
u m

08. SUKASIRNA 0 1 5 _ _ 1 1 0
ab

09. PAMURUYAN 2 0 4 _ _ 0 0 0
uk

CIHEULANG
//s

10. 1 0 4 _ _ 2 0 0
TONGGOH
s:

Jumlah 16 16 47 0 0 19 7 6
tp
ht

Sumber : dapodikdas men.kemdikbud.go.id & emis pendis .kemenag.go.id

34 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.2 Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah Di Tiap Desa Kecamatan Cibadak Kabupaten
Sukabumi Tahun 2019

TK SD * SMP* SMA/SMK*
No. Desa/Kelurahan Paud
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

01. NEGLASARI 7 0 0 3 0 1 0 0 0

02. TENJOJAYA 6 0 0 3 0 0 0 0 1

03. SEKARWANGI 12 0 1 3 0 0 2 0 2

id
04. BATUNUNGGAL 4 0 0 2 1 0 2 0 2

o.
.g
05. KARANGTENGAH 9 0 3 4 0 1 0 1 3
ps

06. CIBADAK 15 0 8 11 4 2 7 1 2
b
b.

07. WARNAJATI 4 0 1 3 0 0 1 0 0
a
ik

08. SUKASIRNA 6 0 0 5 0 0 1 0 1
m

09. PAMURUYAN 8 0 2 4 0 0 0 0 0
u
ab

CIHEULANG
10. 6 0 1 4 0 0 2 0 0
TONGGOH
uk

Jumlah 77 0 16 42 5 4 15 2 11
//s
s:

Sumber : dapodikdasmen.kemdikbud.go.id per semester genap (2019/2020)


tp

Keterangan (*) = Data tidak termasuk SLBN Handayani karena tidak tersedia jumlah tingkatan
sekolah, jumlah murid dan guru per jenjang pendidikan
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 35 35


SOSIAL

Tabel 4.3 Jumlah Murid Sekolah Menurut Desa Kecamatan Cibadak Kabupaten
Sukabumi Tahun 2019

TK SD SMP SMA/SMK
No. Desa/Kelurahan
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

01. NEGLASARI _ _ 698 _ 282 _ _ _

02. TENJOJAYA _ _ 622 _ _ _ _ 77

03. SEKARWANGI _ 36 669 _ _ 290 _ 829

04. BATUNUNGGAL _ _ 589 187 _ 173 _ 412

id
05. KARANGTENGAH _ 196 1,504 _ 807 _ 1,781 735

o.
06. CIBADAK _ 337 3,239
.g 859 1,703 983 1,271 525

07. WARNAJATI _ 32 692 _ _ 165 _ _


ps

08. SUKASIRNA _ _ 1,211 _ _ 581 _ 421


b

09. PAMURUYAN _ 41 770 _ _ _ _ _


b.

CIHEULANG
a

10. _ 32 939 _ _ 360 _ _


TONGGOH
ik
m

Jumlah 0 674 10,933 1,046 2,792 2,552 3,052 2,999


u

Sumbe r : da podi kda s me n.ke mdi kbud.go.i d & e mi s pe ndi s .ke me na g.go.i d
ab
uk

24,048
//s
s:
tp
ht

36 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.4 Jumlah Guru Sekolah Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi
Tahun 2019

TK SD SMP SMA/SMK
No. Desa/Kelurahan
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

01. NEGLASARI _ _ 17 _ 15 _ _ _

02. TENJOJAYA _ _ 21 _ _ _ _ 5

03. SEKARWANGI _ 2 27 _ _ 13 _ 53

id
04. BATUNUNGGAL _ _ 24 5 _ 13 _ 9

KARANGTENGAH o.
.g
05. _ 12 43 _ 35 _ 71 52
ps

06. CIBADAK _ 23 111 37 74 44 51 16


b

07. WARNAJATI _ 2 18 _ _ 5 _ _
a b.

08. SUKASIRNA _ _ 34 _ _ 22 _ 18
ik
m

09. PAMURUYAN _ 3 24 _ _ 0 _ _
u

CIHEULANG
ab

10. _ 2 33 _ _ 19 _ _
TONGGOH
uk

Jumlah 0 44 352 42 124 116 122 153


//s

Sumber : da podi kda s men.kemdi kbud.go.i d & emi s pendi s .kemena g.go.i d
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 37 37


SOSIAL

Tabel 4.5 Jumlah Sekolah Agama Islam Menurut Jenis Di Tiap Desa
Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Pondok
No Desa/Kelurahan Ibtidaiyah Tsanawiyah Aliyah Jumlah
Pesantren

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. NEGLASARI 0 0 0 0 0

02. TENJOJAYA 1 1 0 0 2

03. SEKARWANGI 3 1 1 2 7

id
04. BATUNUNGGAL 0 1 0 0 1

o.
.g
05. KARANGTENGAH 2 2 1 2 7
ps

06. CIBADAK 1 2 2 2 7
b

07. WARNAJATI 1 1 0 2 4
a b.

08. SUKASIRNA 1 1 0 0 2
ik
m

09. PAMURUYAN 0 1 1 1 3
u

CIHEULANG
10. 0 1 1 3 5
ab

TONGGOH
uk

Jumlah 9 11 6 12 38
//s

Sumbe r : e mi s pe ndi s .ke me na g.go.i d


s:
tp
ht

38 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.6 Jumlah Sekolah Agama Islam Menurut Jenis Di Tiap


Desa Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun
2019

No Desa/Kelurahan Madrasah Murid Guru

(1) (2) (3) (4) (5)

01. NEGLASARI 6 (*) (*)

02. TENJOJAYA 3 (*) (*)

03. SEKARWANGI 8 (*) (*)

id
04. BATUNUNGGAL 5 (*) (*)

05. KARANGTENGAH 11
o. (*) (*)
.g
06. CIBADAK 17 (*) (*)
ps

07. WARNAJATI 3 (*) (*)


b
b.

08. SUKASIRNA 10 (*) (*)


a
ik

09. PAMURUYAN 5 (*) (*)


m

CIHEULANG
10. 8 (*) (*)
TONGGOH
u
ab

Jumlah 76
uk

Sumbe r : Da fta r Di ni ya h Ta kmi l i ya h ke ca ma ta n Ci ba da k


Ke t. _* Da ta ti da k te rs e di a
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 39 39


SOSIAL

Tabel 4.7 Jumlah Madrasah, Murid Dan Guru Ibtidayah Menurut Desa Di
Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2020

Guru
No. Desa/Kelurahan Madrasah Murid
Negeri Swasta Jumlah
(1) (2) (3) (5) (7) (8) (9)

01. NEGLASARI _ _ _ _ _

02. TENJOJAYA 1 90 _ 10 10

03. SEKARWANGI 3 599 _ 25 25

id
04. BATUNUNGGAL _ _ _ _ _

05. KARANGTENGAH 2 277


o. _ 18 18
.g
ps

06. CIBADAK 1 237 _ 15 15


b

07. WARNAJATI 1 147 _ 9 9


a b.

08. SUKASIRNA 1 131 _ 10 10


ik

09. PAMURUYAN _ _ _ _ _
u m

CIHEULANG
10. _ _ _ _ _
ab

TONGGOH
uk

Jumlah 9 1,481 0 87 87
//s

Sumbe r : e mi s pe ndi s .ke me na g.go.i d


s:
tp
ht

40 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.8 Jumlah Madrasah, Murid Dan Guru Tsanawiyah Menurut Desa Di
Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Guru
No. Desa/Kelurahan Madrasah Murid
Negeri Swasta Jumlah

(1) (2) (3) (5) (7) (8) (9)

01. NEGLASARI _ _ _ _ _

02. TENJOJAYA 1 124 _ 10 10

03. SEKARWANGI 1 107 _ 9 9

id
04. BATUNUNGGAL 1 101 _ 11 11

o.
.g
05. KARANGTENGAH 2 238 _ 33 33
ps

06. CIBADAK 2 215 _ 17 17


b
b.

07. WARNAJATI 1 101 _ 11 11


a

SUKASIRNA
ik

08. 1 186 _ 11 11
m

09. PAMURUYAN 1 114 _ 10 10


u

CIHEULANG
ab

10. 1 28 _ 9 9
TONGGOH
uk

Jumlah 11 1,214 0 121 121


//s

Sumbe r : e mi s pe ndi s .ke me na g.go.i d


s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 41 41


SOSIAL

Tabel 4.9 Jumlah Madrasah, Murid Dan Guru Aliyah Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak Kabupaten
Sukabumi Tahun 2019

Guru
No. Desa/Kelurahan Madrasah Murid
Negeri Swasta Jumlah

(1) (2) (3) (5) (7) (8) (9)

01. NEGLASARI 0 0 0 0 0

02. TENJOJAYA 0 0 0 0 0

id
o.
03. SEKARWANGI 1 94.g 0 8 8

04. BATUNUNGGAL 0 0 0 0 0
ps

05. KARANGTENGAH 1 72 0 9 9
b
b.

06. CIBADAK 2 176 0 11 11


a
ik

07. WARNAJATI 0 0 0 0 0
m

08. SUKASIRNA 0 0 0 0 0
u
ab

09. PAMURUYAN 1 1,279 58 0 0


uk

CIHEULANG
10. 1 12 0 4 4
TONGGOH
//s

Jumlah 6 1,621 58 28 28
s:
tp

Sumber : emi s pendi s .kemena g.go.id


ht

42 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.1 Keberadaan Pemberantasan Buta Aksara / Keaksaraan


Fungsional, Pos Pendidikan Usia Dini (Paud), Dan Taman Bacaan
Masyaraat (TBM) Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak
Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Taman
Keaksaraan Pos Pendidikan
No. Desa/Kelurahan Bacaan
Fungsional Anak Usia Dini
Masyarakat

(1) (2) (3) (4) (5)

01. NEGLASARI TI DAK ADA ADA ADA

02. TENJOJAYA TI DAK ADA ADA ADA

03. SEKARWANGI TI DAK ADA ADA ADA

id
04. BATUNUNGGAL
o.
TI DAK ADA ADA TI DAK ADA
.g
05. KARANGTENGAH TI DAK ADA ADA TI DAK ADA
ps

06. CIBADAK TI DAK ADA ADA TI DAK ADA


b
b.

07. WARNAJATI TI DAK ADA ADA TI DAK ADA


a
ik

08. SUKASIRNA TI DAK ADA ADA TI DAK ADA


m

09. PAMURUYAN TI DAK ADA ADA ADA


u
ab

CIHEULANG
10. TI DAK ADA ADA ADA
TONGGOH
uk
//s

Sumbe r : Ka ntor De s a
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 43 43


SOSIAL

Tabel 4.11 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak


Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Mantri
Dukun Bayi
No. Desa/Kelurahan Dokter Dokter Gigi Kesehatan/ Bidan
Terlatih
Perawat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. NEGLASARI _ _ _ 2 (*)

02. TENJOJAYA _ _ _ 2 (*)

03. SEKARWANGI 1 _ _ 2 (*)

id
04. BATUNUNGGAL 2 _ _ 3 (*)

05. KARANGTENGAH 9 1
o. _ 6 (*)
.g
ps

06. CIBADAK 6 _ _ 6 (*)


b

07. WARNAJATI _ _ _ 3 (*)


b.

08. SUKASIRNA _ _ _ 5 (*)


a
ik

09. PAMURUYAN 2 _ _ 2 (*)


m

CIHEULANG
u

10. 1 _ _ 2 (*)
TONGGOH
ab

Jumlah 21 1 0 33 0
uk
//s

Sumbe r : Ka ntor De s a
Ke te ra nga
: ( _*
n ) Da ta Ti da k te rs e di a
s:
tp
ht

44 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.12 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak Kabupaten
Sukabumi Tahun 2019

Tempat
Puskesmas Rumah Sakit
No. Desa/Kelurahan Poliklinik Puskesmas Praktek Posyandu
Pembantu Bersalin
Dokter

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

01. NEGLASARI _ _ 1 _ 0 12

02. TENJOJAYA _ _ _ _ 0 11

03. SEKARWANGI _ _ _ _ 1 16

id
04. BATUNUNGGAL _ 1 _ _ 2 7

o.
.g
05. KARANGTENGAH _ _ _ 9 15
ps

06. CIBADAK 4 1 _ _ 6 30
b
b.

07. WARNAJATI _ _ 1 _ 0 12
a

08. SUKASIRNA _ _ 1 _ 0 14
ik
m

09. PAMURUYAN 1 _ _ _ 2 13
u

CIHEULANG
ab

10. 1 _ _ _ 1 11
TONGGOH
uk

Jumlah 6 2 3 0 21 141
//s

Sumber : Ka ntor Des a


s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 45 45


SOSIAL

Tabel 4.13 Banyaknya Penderita Gizi Buruk, Keluarga Yang Penerima Manfaat
Jamkesmas (Target & Realisasi) Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak
kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Penerima Kartu Jamkesmas


Penderita Gizi
No. Desa/Kelurahan
Buruk
Sasaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)

01. NEGLASARI (*) (*) (*)

02. TENJOJAYA (*) (*) (*)

03. SEKARWANGI (*) (*) (*)

id
04. BATUNUNGGAL (*) (*) (*)

05. KARANGTENGAH (*)


o.
(*) (*)
.g
ps

06. CIBADAK (*) (*) (*)


b

07. WARNAJATI (*) (*) (*)


b.

08. SUKASIRNA (*) (*) (*)


a
ik

09. PAMURUYAN (*) (*) (*)


m

CIHEULANG
u

10. (*) (*) (*)


TONGGOH
ab

Jumlah 0 0 0
uk

Sumbe r : Ka ntor De s a
//s

Ke tera nga
: ( _*
n ) Da ta Ti da k ters e di a
s:
tp
ht

46 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.14 Jumlah Tempat Ibadah Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi
Tahun 2019

Langgar/Surau
No. Desa/Kelurahan Masjid Gereja Pura Viraha Jumlah
/Mushola

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

01. NEGLASARI 13 35 _ _ _ _

02. TENJOJAYA 10 14 _ _ _ _

03. SEKARWANGI 23 19 _ _ _ _

id
04. BATUNUNGGAL 11 19 _ _ _ _

05. KARANGTENGAH 21 o.
19 _ _ _ _
.g
ps

06. CIBADAK 39 18 5 _ _ _
b

07. WARNAJATI 11 8 _ _ _ _
a b.

08. SUKASIRNA 15 35 _ _ _ _
ik
m

09. PAMURUYAN 15 24 _ _ _ _
u

CIHEULANG
10. 15 26 _ _ _ _
ab

TONGGOH
uk
//s

Sumber :
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 47 47


SOSIAL

Tabel 4.15 Jumlah Pemeluk Agama Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak Kabupaten
Sukabumi Tahun 2019

No. Desa/Kelurahan Islam Protestan Katholik Hindu Lainnya Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

01. NEGLASARI (*) (*) (*) (*) (*) (*)

02. TENJOJAYA (*) (*) (*) (*) (*) (*)

03. SEKARWANGI (*) (*) (*) (*) (*) (*)

04. BATUNUNGGAL (*) (*) (*) (*) (*) (*)

id
05. KARANGTENGAH (*) (*) (*) (*) (*) (*)

o.
.g
06. CIBADAK (*) (*) (*) (*) (*) (*)
ps

07. WARNAJATI (*) (*) (*) (*) (*) (*)


b

08. SUKASIRNA (*) (*) (*) (*) (*) (*)


b.
a

09. PAMURUYAN (*) (*) (*) (*) (*) (*)


ik

CIHEULANG
10. (*) (*) (*) (*) (*) (*)
m

TONGGOH
u

Jumlah 0 0 0 0 0 0
ab

Sumbe r : Ka ntor De s a
uk

Ke t (*) = Da ta Ti da k te rs e di a
//s
s:
tp
ht

48 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.16 Jumlah Perkumpulan Olahraga Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak Kabupaten
Sukabumi Tahun 2019

Sepak Bola Bulu Tenis Pencak Bela Bola


No. Desa/Kelurahan Catur Renang
Bola Voli Tangkis Meja Silat Diri Basket

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

01. NEGLASARI 3 2 _ _ _ 4 _ _ _

02. TENJOJAYA 4 2 2 2 _ 1 _ _ _

03. SEKARWANGI 1 7 3 2 _ 2 _ _ 1

04. BATUNUNGGAL 2 2 1 _ _ _ _ _ _

id
05. KARANGTENGAH 9 11 17 4 _ 2 _ 1 _

o.
.g
06. CIBADAK 5 9 5 5 _ _ _ _ 1
ps

07. WARNAJATI 15 5 2 2 _ 1 _ _ _
b
b.

08. SUKASIRNA 4 4 _ _ _ 2 _ _ _
a

09. PAMURUYAN 2 2 4 2 _ 1 _ _ _
ik

CIHEULANG
m

10. 6 6 4 2 _ _ _ _ _
TONGGOH
u
ab

Sumber : Ka ntor Des a


uk

Ket. _* Da ta ti da k ters edi a


//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 49 49


SOSIAL

Tabel 4.17 Jumlah Sarana Untuk Olahraga Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak
Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Sepak Bola Bulu Bola Tenis Gedung


No. Desa/Kelurahan Tenis
Bola Voli Tangkis Basket Meja Olahraga

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01. NEGLASARI 2 4 2 _ _ 3 _

02. TENJOJAYA 2 9 _ _ _ 2 _

03. SEKARWANGI 2 7 3 2 _ 2 1

04. BATUNUNGGAL 2 2 _ 6 _

id
05. KARANGTENGAH 1 5 8 1 _ 8 2

06. CIBADAK 2 8 4 o. 2 _ 22 _
.g
ps

07. WARNAJATI 2 5 3 _ _ 2 _
b

08. SUKASIRNA 1 9 2 _ _ 2 _
b.

09. PAMURUYAN 1 4 3 _ _ 6 _
a
ik

CIHEULANG
10. 1 11 2 _ _ 4 _
m

TONGGOH
u

Jumlah 14 64 29 5 0 57 3
ab

Sumbe r : Ka ntor De s a
uk

Ke t. _* Da ta ti da k te rs e di a
//s
s:
tp
ht

50 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.18 Jumlah Sarana Untuk Olahraga Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak
Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Taman
Wayang
Gedung Kolam Hiburan/
No. Desa/Kelurahan Pertunjukan Jumlah
Bioskop Renang Tempat
Kesenian
Rekreasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. NEGLASARI _ _ _ _ 0

02. TENJOJAYA _ _ _ _ 0

03. SEKARWANGI _ _ _ _ 0

id
04. BATUNUNGGAL _ _ _ 1 1

05. KARANGTENGAH _ _
o. _ 1 1
.g
06. CIBADAK _ _ _ _ 0
ps

WARNAJATI
b

07. _ _ _ _ 0
b.

08. SUKASIRNA _ _ _ _ 0
a
ik

09. PAMURUYAN _ _ _ _ 0
m

CIHEULANG
10. _ _ _ _ 0
u

TONGGOH
ab

0
Jumlah 0 0 0 2 2
uk

Sumbe r : Ka ntor De s a
//s

Ke t. _* Da ta ti da k te rs e di a
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 51 51


SOSIAL

Tabel 4.19 Keberadaan Pencemaran Lingkungan Hidup Air, Tanah, Udara, Dan Suara
Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Pencemaran Lingkungan Hidup


No. Desa/Kelurahan
Air Tanah Udara Suara

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. NEGLASARI TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA

02. TENJOJAYA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA

03. SEKARWANGI TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA

04. BATUNUNGGAL TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA

id
05. KARANGTENGAH TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA

06. CIBADAK TIDAK ADA


o.
TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA
.g
ps

07. WARNAJATI TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA
b

08. SUKASIRNA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA
b.

09. PAMURUYAN TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA
a

CIHEULANG
ik

10. TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA


TONGGOH
u m
ab

Sumbe r : Ka ntor De s a
Ke t. _* Da ta ti da k te rs e di a
uk
//s
s:
tp
ht

52 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.20 Banyaknya Penyandang Cacat Menurut Jenis Dan Desa Di Kecamatan
Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Tuna
Tuna Tuna Tuna Tuna Tuna Tuna
No. Desa/Kelurahan Rungu-
Netra Rungu Wicara Daksa Grahita Laras
Wicara

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01. NEGLASARI (*) (*) (*) 3 1 1 (*)

02. TENJOJAYA 2 (*) 2 (*) (*) 3 1

03. SEKARWANGI 3 (*) 3 4 8 2 9

04. BATUNUNGGAL 2 5 6 (*) (*) (*) (*)

id
05. KARANGTENGAH 2 2 2 1 (*) 4 (*)

06. CIBADAK (*) (*)


o.(*) 1 2 (*) 2
.g
07. WARNAJATI 5 (*) 15 (*) 8 (*) (*)
ps

08. SUKASIRNA (*) 2 3 (*) 3 7 (*)


b
b.

09. PAMURUYAN (*) (*) 1 (*) 3 5 1


a

CIHEULANG
10. (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
ik

TONGGOH
u m

Sumbe r : Ka ntor De s a
ab

Ke t. _* Da ta ti da k ters e di a
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 53 53


SOSIAL

Tabel 4.21 Banyaknya Keluarga Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis


Pengguna Listrik di Kecamatan Cibadak, 2019

Pengguna Listrik Bukan


No. Desa/Kelurahan Pengguna
PLN Non PLN Jumlah Listrik

(1) (2) (3) (4) (5)

01. Ne gl a s a ri 1,975 0 1,975 0

02. Te njoja ya 1,916 0 1,916 2

03. Se ka rwa ngi 3,398 0 3,398 0

id
04. Ba tunungga l 2,045 0 2,045 0

05. Ka ra ngte nga h 3,898


o. 0 3,898 0
.g
06. Ci ba da k 9,823 0 9,823 0
ps

07. Wa rna ja ti 1,753 0 1,753 0


b
b.

08. Suka s i rna 3,240 0 3,240 0


a

09. Pa muruya n 2,311 0 2,311 0


ik
m

10. Ci he ul a ng Tonggoh 2026 0 2,026 0


u

CIBADAK 32 385.00 0.00 32 385.00 2.00


ab
uk

Ca ta ta n:
Sumbe r: BPS, Pe nda ta a n Pote ns i De s a (Pode s ) 2019
//s
s:
tp
ht

54 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.22 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan


Penerangan Jalan Utama Desa/Kelurahan di Kecamatan
Cibadak, 2014, 2018, dan 2019

Penerangan Jalan Utama 2014 2018 2019

(1) (2) (3) (4)

Sumber Penerangan Jalan


Utama
Lis trik Pemerinta h 4 4 10

id
Lis trik Non
4 4 0
Pemerinta h
o.
.g
Non Lis trik 0 0 0
b ps
a b.

Ca ta ta n:
ik

Sumber: BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2014,2018, da n 2019


u m
ab
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 55 55


SOSIAL

Tabel 4.23 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Bahan Bakar


untuk Memasak yang Digunakan Oleh Sebagian Besar
Keluarga di Kecamatan Cibadak, 2014, 2018, dan 2019

Jenis Bahan Bakar 2014 2018 2019

(1) (2) (3) (4)

Ga s Kota 0 0 0

LPG 3 Kg 10 8 10

LPG l ebi h da ri 3 Kg … 2 0

id
o.
Mi nya k Ta na h .g 0 0 0

Ka yu Ba ka r 0 0 0
ps

La i nnya 0 0 0
b
a b.
ik

1
Ca ta ta n: Terma s uk LPG l ebi h da ri 3 Kg
m

Sumber: BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2014,2018, da n 2019


u
ab
uk
//s
s:
tp
ht

56 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.24 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Air Minum


Sebagian Besar Keluarga di Kecamatan Cibadak, 2014, 2018,
dan 2019

Sumber Air Minum 2014 2018 2019

(1) (2) (3) (4)

Ai r Kema s a n Bermerk 0 0 0

Ai r Is i Ul a ng … 0 0

Ledeng Denga n Metera n 0 0 0

id
Ledeng Ta npa Metera n 0 1 0
o.
.g
Sumur Bor a ta u Pompa 0 1 0
ps

Sumur 9 7 10
b

Ma ta Ai r 1 1 0
b.

Sunga i /Da na u/Kol a m/


a

0 0 0
ik

Wa duk/Si tu/
m

Ai r Huja n 0 0 0
u

La i nnya 0 0 0
ab
uk

Ca ta ta n:
//s

Sumber: BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2014,2018, da n 2019


s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 57 57


SOSIAL

Tabel 4.25 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Penggunaan


Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar
Keluarga di Kecamatan Cibadak, 2014, 2018, dan 2019

Sumber Air Minum 2014 2018 2019

(1) (2) (3) (4)

Jamban

Sendi ri 10 10 10

id
Bers a ma 0 0 0
o.
.g
Umum 0 0 0
ps

Bukan Jamban 0 0 0
b
ab.

Ca ta ta n:
ik

Sumber: BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2014,2018, da n 2019


u m
ab
uk
//s
s:
tp
ht

58 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.26 Banyaknya Sekolah Dasar (SD) Menurut Desa/Kelurahan


di Kecamatan Cibadak, 2019

No. Desa/Kelurahan Negeri Swasta Jumlah

(1) (2) (3) (4)

01. Ne gl a s a ri 3 0 3

02. Te njoja ya 3 0 3

03. Se ka rwa ngi 3 0 3

04. Ba tunungga l 2 1 3

id
05. Ka ra ngte nga h 4 0 4

06. Ci ba da k
o. 12 3 15
.g
07. Wa rna ja ti 3 0 3
ps

08. Suka s i rna 5 0 5


b
b.

09. Pa muruya n 4 0 4
a

10. Ci he ul a ng Tonggoh 4 0 4
ik

CIBADAK 43 4 47
u m

Ca ta ta n:
ab

Sumbe r: BPS, Pe nda ta a n Pote ns i De s a (Pode s ) 2019


uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 59 59


SOSIAL

Tabel 4.27 Banyaknya Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Desa/


Kelurahan di Kecamatan Cibadak, 2019

No. Desa/Kelurahan Negeri Swasta Jumlah

(1) (2) (3) (4)


01. Ne gl a s a ri 0 0 0
02. Te njoja ya 0 1 1
03. Se ka rwa ngi 0 3 3
04. Ba tunungga l 0 0 0

id
05. Ka ra ngtenga h 0 1 1
06. Ci ba da k 0
o. 1 1
.g
07. Wa rna ja ti 0 1 1
ps

08. Suka s i rna 0 1 1


b

09. Pa muruya n 0 0 0
a b.

10. Ci he ul a ng Tonggoh 0 0 0
ik

CIBADAK 0.00 8.00 8.00


u m

Ca ta ta n:
ab

Sumbe r: BPS, Pe nda ta a n Potens i De s a (Pode s ) 2019


uk
//s
s:
tp
ht

60 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.28 Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP)


Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cibadak, 2019

No. Desa/Kelurahan Negeri Swasta Jumlah

(1) (2) (3) (4)

01. Ne gl a s a ri 1 1 2

02. Te njoja ya 0 0 0

03. Se ka rwa ngi 0 2 2

04. Ba tunungga l 0 2 2

id
05. Ka ra ngtenga h 1 1 2

06. Ci ba da k 2
o. 6 8
.g
07. Wa rna ja ti 0 1 1
ps

08. Suka s i rna 0 1 1


b
b.

09. Pa muruya n 0 0 0
a

10. Ci he ul a ng Tonggoh 0 2 2
ik

CIBADAK
m

4 16 20
u
ab

Ca ta ta n:
uk

Sumbe r: BPS, Pe nda ta a n Potens i De s a (Pode s ) 2019


//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 61 61


SOSIAL

Tabel 4.29 Banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Desa/


Kelurahan di Kecamatan Cibadak, 2019

No. Desa/Kelurahan Negeri Swasta Jumlah

(1) (2) (3) (4)

01. Negl a s a ri 0 0 0

02. Tenjoja ya 0 1 1

03. Seka rwa ngi 0 1 1

04. Ba tunungga l 0 1 1

id
05. Ka ra ngtenga h 0 1 1

06. Ci ba da k 0
o. 2 2
.g
07. Wa rna ja ti 0 1 1
ps

08. Suka s i rna 0 1 1


b
b.

09. Pa muruya n 0 1 1
a
ik

10. Ci heul a ng Tonggoh 0 1 1


m

CIBADAK
0 10 10
u
ab

Ca ta ta n:
uk

Sumber: BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2019


//s
s:
tp
ht

62 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL
Tabel 4.30 Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Desa/
Kelurahan di Kecamatan Cibadak, 2019

No. Desa/Kelurahan Negeri Swasta Jumlah

(1) (2) (3) (4)

01. Ne gl a s a ri 0 0 0

02. Te njoja ya 0 1 1

03. Se ka rwa ngi 0 2 2

04. Ba tunungga l 0 0 0

05. Ka ra ngte nga h 0 0 0

id
06. Ci ba da k 1 1 2

o.
.g
07. Wa rna ja ti 0 0 0
ps

08. Suka s i rna 0 0 0


b

09. Pa muruya n 0 0 0
b.

10. Ci he ul a ng Tonggoh 0 1 1
a
ik

CIBADAK
1 5 6
u m
ab

Ca ta ta
Sumbe BPS, Pe nda ta a n Pote ns i De s a (Pode s ) 2019
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 63 63


SOSIAL

Tabel 4.31 Banyaknya Madrasah Aliyah (MA) Menurut Desa/


Kelurahan di Kecamatan Cibadak, 2019

No. Desa/Kelurahan Negeri Swasta Jumlah

(1) (2) (3) (4)

01. Negl a s a ri 0 0 0

02. Tenjoja ya 0 0 0

03. Seka rwa ngi 0 1 1

04. Ba tunungga l 0 0 0

id
05. Ka ra ngtenga h 0 1 1

06. Ci ba da k 0 o. 2 2
.g
ps

07. Wa rna ja ti 0 0 0
b

08. Suka s i rna 0 0 0


a b.

09. Pa muruya n 1 0 1
ik

10. Ci heul a ng Tonggoh 0 1 1


u m

CIBADAK
1 5 6
ab
uk

Ca ta ta
//s

Sumber BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2019


s:
tp
ht

64 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.32 Banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut


Desa/Kelurahan di Kecamatan Cibadak, 2019

No. Desa/Kelurahan Negeri Swasta Jumlah

(1) (2) (3) (4)

01. Negl a s a ri 0 1 1

02. Tenjoja ya 0 0 0

03. Seka rwa ngi 0 0 0

04. Ba tunungga l 0 2 2

id
05. Ka ra ngtenga h 1 2 3
o.
.g
06. Ci ba da k 0 1 1
ps

07. Wa rna ja ti 0 1 1
b

08. Suka s i rna 0 1 1


a b.

09. Pa muruya n 0 0 0
ik
m

10. Ci heul a ng Tonggoh 0 1 1


u

CIBADAK
1 9 10
ab
uk

Ca ta ta n:
//s

Sumber: BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2019


s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 65 65


SOSIAL

Tabel 4.33 Banyaknya Akademi/Perguruan Tinggi Menurut


Desa/Kelurahan di Kecamatan Cibadak, 2019

No. Desa/Kelurahan Negeri Swasta Jumlah

(1) (2) (3) (4)

01. Ne gl a s a ri 0 0 0

02. Te njoja ya 0 0 0

03. Se ka rwa ngi 0 0 0

04. Ba tunungga l 0 0 0

id
05. Ka ra ngtenga h 0 0 0

06. Ci ba da k 0
o. 0 0
.g
ps

07. Wa rna ja ti 0 0 0
b

08. Suka s i rna 0 0 0


b.

09. Pa muruya n 0 0 0
a
ik

10. Ci he ul a ng Tonggoh 0 0 0
m

CIBADAK
0 0 0
u
ab
uk

Ca ta ta
Sumbe BPS, Pe nda ta a n Potens i De s a (Pode s ) 2019
//s
s:
tp
ht

66 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.34 Kemudahan Untuk Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat Bagi Desa/Kelurahan
yang Tidak ada Sarana Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan dan Jenjang
Pendidikan di Kecamatan Cibadak, 2019

No. Desa/Kelurahan SD MI SMP MTs

(1) (2) (3) (3) (4)

01. Negl a s a ri - Muda h - Muda h

02. Tenjoja ya - - Muda h -

03. Seka rwa ngi - - - -

id
o.
04. Ba tunungga l - .g Muda h - -

05. Ka ra ngtenga h - - - -
ps

06. Ci ba da k - - - -
b
b.

07. Wa rna ja ti - - - -
a
ik

08. Suka s i rna - - - -


m

09. Pa muruya n - Muda h Muda h -


u
ab

10. Ci heul a ng Tonggoh - Muda h - -


uk

CIBADAK
//s
s:

Ca tatan:
tp

Sumber: BPS, Penda taa n Potens i Des a (Podes ) 2019


ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 67 67


SOSIAL

Lanjutan tabel 4.34

Akademi/
No. Desa/Kelurahan SMA MA SMK Perguruan
Tinggi
(1) (2) (3)

01. Negl a s a ri Muda h Muda h - Muda h

02. Tenjoja ya - Muda h Muda h Muda h

03. Seka rwa ngi - - Muda h Muda h

04. Ba tunungga l Muda h Muda h - Muda h

id
05. Ka ra ngtenga h Muda h - - Muda h

06. Ci ba da k -
o. - - Muda h
.g
ps

07. Wa rna ja ti Sul i t Sul i t - Muda h

08. Suka s i rna Muda h Muda h - Muda h


b
b.

09. Pa muruya n Muda h - Muda h Muda h


a
ik

10. Ci heul a ng Tonggoh - - - Muda h


m

CIBADAK
u
ab

Ca ta ta n
uk

Sumber: BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2019


//s
s:
tp
ht

68 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL
Tabel 4.35 Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan dan
Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Cibadak, 2019

Rumah Sakit Poliklinik/Balai


No. Desa/Kelurahan Rumah Sakit
Bersalin Pengobatan

(1) (2) (3) (4)

01. Ne gl a s a ri 0 0 0

02. Te njoja ya 0 0 0

03. Se ka rwa ngi 0 0 0

04. Ba tunungga l 0 0 0

05. Ka ra ngte nga h 0 0 1

id
06. Ci ba da k 2 0 1

o.
.g
07. Wa rna ja ti 0 0 0
ps

08. Suka s i rna 0 0 0


b

09. Pa muruya n 0 0 1
b.

10. Ci he ul a ng Tonggoh 0 0 0
a
ik

CIBADAK
2 0 3
u m
ab

Ca ta ta n:
Sumbe r: BPS, Pe nda ta a n Pote ns i De s a (Pode s ) 2019
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 69 69


SOSIAL

Lanjutan tabel 4.35

Pukesmas
No. Desa/Kelurahan Apotik
Tanpa Rawat
Rawat Inap
Inap
(1) (2) (3) (4)

01. Ne gl a s a ri 0 0 0

02. Te njoja ya 0 0 0

03. Se ka rwa ngi 0 0 0

04. Ba tunungga l 0 1 0

id
05. Ka ra ngtenga h 0 0 1

06. Ci ba da k 0
o. 1 12
.g
ps

07. Wa rna ja ti 0 0 0
b

08. Suka s i rna 0 0 1


b.

09. Pa muruya n 0 0 0
a
ik

10. Ci he ul a ng Tonggoh 0 0 0
m

CIBADAK
0 2 14
u
ab
uk

Ca ta ta
Sumbe r BPS, Pe nda ta a n Potens i De s a (Pode s ) 2019
//s
s:
tp
ht

70 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.36 Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi


Desa/Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut
Desa/Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Cibadak,
2019

Rumah Sakit Poliklinik/Balai


No. Desa/Kelurahan Rumah Sakit
Bersalin Pengobatan

(1) (2) (3) (4)

01. Negl a s a ri Muda h Muda h Muda h

02. Tenjoja ya Muda h Muda h Muda h

03. Seka rwa ngi Muda h Muda h Muda h

id
04. Ba tunungga l Muda h Muda h Muda h

o.
.g
05. Ka ra ngtenga h Muda h Muda h -
ps

06. Ci ba da k - Muda h -
b

07. Wa rna ja ti Muda h Muda h Muda h


a b.

08. Suka s i rna Muda h Muda h Muda h


ik

09. Pa muruya n Muda h Muda h -


u m

10. Ci heul a ng Tonggoh Muda h Muda h Muda h


ab

CIBADAK
uk
//s

Ca ta ta n
s:

Sumber BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2019


tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 71 71


SOSIAL

Lanjutan tabel 4.36

Pukesmas
No. Desa/Kelurahan Apotik
Tanpa Rawat
Rawat Inap
Inap
(1) (2) (3) (4)

01. Ne gl a s a ri Muda h Muda h Muda h

02. Te njoja ya Muda h Muda h Muda h

03. Se ka rwa ngi Muda h Muda h Muda h

04. Ba tunungga l Muda h - Muda h

id
05. Ka ra ngtenga h Muda h Muda h -

06. Ci ba da k o.
Muda h - -
.g
ps

07. Wa rna ja ti Muda h Muda h Muda h


b

08. Suka s i rna Muda h Muda h -


b.

09. Pa muruya n Muda h Muda h Muda h


a
ik

10. Ci he ul a ng Tonggoh Muda h Muda h Muda h


m

CIBADAK
u
ab
uk

Ca ta ta n:
Sumbe r: BPS, Pe nda ta a n Potens i De s a (Pode s ) 2019
//s
s:
tp
ht

72 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.37 Banyaknya Warga Penderita Gizi Buruk Menurut


Desa/Kelurahan di Kecamatan Cibadak, 2017 dan
2018

No. Desa/Kelurahan 2017 2018

(1) (2) (3)

01. Ne gl a s a ri 0 0

02. Te njoja ya 0 0

03. Se ka rwa ngi 0 0

04. Ba tunungga l 0 0

id
05. Ka ra ngtenga h 0 0

o.
.g
06. Ci ba da k 0 0
ps

07. Wa rna ja ti 0 0
b

08. Suka s i rna 0 0


b.

09. Pa muruya n 0 2
a
ik

10. Ci he ul a ng Tonggoh 0 0
m

CIBADAK
u

0 2
ab
uk

Ca ta ta n:
Sumbe r: BPS, Pe nda ta a n Potens i De s a (Pode s ) 2019
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 73 73


SOSIAL

Tabel 4.38 Banyaknya Kejadian Bencana Alam Menurut Desa/Kelurahan dan


Jenis Bencana Alam di Kecamatan Cibadak, 2018

Gunung Tanah
No. Desa/Kelurahan Gempa Bumi Tsunami
Meletus Longsor

(1) (2) (3) (4) (5)

01. Negl a s a ri 2 0 0 2

02. Tenjoja ya 1 0 0 1

03. Seka rwa ngi 2 0 0 2

id
04. Ba tunungga l 0 0 0 5

05. Ka ra ngtenga h 1
o.0 0 0
.g
06. Ci ba da k 0 0 0 0
b ps

07. Wa rna ja ti 2 0 0 4
b.

08. Suka s i rna 2 0 0 1


a
ik

09. Pa muruya n 0 0 0 2
m

10. Ci heul a ng Tonggoh 2 0 0 1


u
ab

CIBADAK
12 0 0 18
uk
//s

Ca ta ta n:
s:

Sumber: BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2019


tp
ht

74 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Lanjutan Tabel 4.38

Banjir
No. Desa/Kelurahan Banjir Kekeringan
Bandang

(1) (2) (3) (4)

1. Ne gl a s a ri 0 0 0

2. Te njoja ya 0 0 0

3. Se ka rwa ngi 0 0 0

4. Ba tunungga l 0 0 0

id
5. Ka ra ngtenga h 0 0 0

6. Ci ba da k 1
o. 0 0
.g
7. Wa rna ja ti 0 0 0
ps

8. Suka s i rna 0 0 0
b
b.

9. Pa muruya n 0 0 0
a
ik

10. Ci he ul a ng Tonggoh 0 0 0
m

CIBADAK
1 0 0
u
ab

Ca ta ta n:
uk

Sumbe r: BPS, Pe nda ta a n Potens i De s a (Pode s ) 2019


//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 75 75


SOSIAL

Lanjutan Tabel 4.38

Kebakaran Hutan Angin Putuh/ Putting Gelombang


No. Desa/Kelurahan
dan Lahan Beliung/ Topan Pasang Laut

(1) (2) (3) (4)

1. Negl a s a ri 0 0 0

2. Tenjoja ya 0 0 0

3. Seka rwa ngi 0 0 0

4. Ba tunungga l 1 0 0

id
5. Ka ra ngtenga h 0 0 0

6. Ci ba da k 0 o. 0 0
.g
ps

7. Wa rna ja ti 0 0 0
b

8. Suka s i rna 0 1 0
b.

9. Pa muruya n 0 1 0
a
ik

10. Ci heul a ng Tonggoh 0 0 0


m

CIBADAK
1 2 0
u
ab
uk

Ca ta ta n:
Sumber: BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2019
//s
s:
tp
ht

76 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.39 Banyaknya Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Menurut


Desa/Kelurahan dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Cibadak,
2018

Gunung Tanah
No. Desa/Kelurahan Gempa Bumi Tsunami
Meletus Longsor

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Negl a s a ri 0 0 0 0

2. Tenjoja ya 0 0 0 0

3. Seka rwa ngi 0 0 0 0

4. Ba tunungga l 0 0 0 0

id
5. Ka ra ngtenga h 0 0 0 0
o.
.g
6. Ci ba da k 0 0 0 0
ps

7. Wa rna ja ti 0 0 0 0
b

8. Suka s i rna 0 0 0 0
a b.

9. Pa muruya n 0 0 0 0
ik

10. Ci heul a ng Tonggoh 0 0 0 0


u m

CIBADAK
0 0 0 0
ab
uk

Ca ta ta n:
//s

Sumber: BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2019


s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 77 77


SOSIAL

Lanjutan Tabel 4.39

Banjir
No. Desa/Kelurahan Banjir Kekeringan
Bandang

(1) (2) (3) (4)

1. Ne gl a s a ri 0 0 0

2. Te njoja ya 0 0 0

3. Se ka rwa ngi 0 0 0

4. Ba tunungga l 0 0 0

id
5. Ka ra ngtenga h 0 0 0

6. Ci ba da k 0
o.0 0
.g
7. Wa rna ja ti 0 0 0
ps

8. Suka s i rna 0 0 0
b
b.

9. Pa muruya n 0 0 0
a
ik

10. Ci he ul a ng Tonggoh 0 0 0
m

CIBADAK
0 0 0
u
ab

Ca ta ta n:
uk

Sumbe r: BPS, Pe nda ta a n Potens i De s a (Pode s ) 2019


//s
s:
tp
ht

78 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.40 Keberadaan Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam


Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cibadak, 2019

Sistem
Peringatan Sistem Peringatan Perlengkapan
No. Desa/Kelurahan
Dini Bencana Dini Khusus Tsunami Keselamatan
Alam
(1) (2) (3) (4)
1. Negl a s a ri Ti da k Ada Ti da k Ada Ti da k Ada

2. Tenjoja ya Ti da k Ada Ti da k Ada Ti da k Ada

3. Seka rwa ngi Ti da k Ada Ti da k Ada Ti da k Ada

id
o.
4. Ba tunungga l Ti da k Ada Ti da k Ada Ti da k Ada
Buka n wi l a ya h
.g
5. Ka ra ngtenga h Ti da k Ada potens i ts una mi Ti da k Ada
ps

Buka n wi l a ya h
b

6. Ci ba da k Ada potens i ts una mi Ti da k Ada


b.

7. Wa rna ja ti Ti da k Ada Ti da k Ada Ti da k Ada


a

8. Suka s i rna Ada Ti da k Ada Ti da k Ada


ik
m

9. Pa muruya n Ti da k Ada Ti da k Ada Ti da k Ada


u

10. Ci heul a ng Tonggoh Ti da k Ada Ti da k Ada Ti da k Ada


ab

CIBADAK
uk
//s

Ca ta ta n:
s:

Sumber: BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2019


tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 79 79


SOSIAL

Lanjutan Tabel 4.40

Rambu-rambu Pembuatan, Perawatan, atau


dan Jalur Normalisasi: Sungai, Kanal,
No. Desa/Kelurahan
Evakuasi Tanggul, Parit, Drainase,
Bencana Waduk, Pantai, dll
(1) (2) (3)
1. Ne gl a s a ri Ti da k Ada Ti da k Ada

2. Te njoja ya Ti da k Ada Ada

3. Se ka rwa ngi Ti da k Ada Ti da k Ada

id
4. Ba tunungga l Ti da k Ada Ti da k Ada

o.
5. Ka ra ngte nga h Ti da k .gAda Ti da k Ada
6. Ci ba da k Ti da k Ada Ti da k Ada
7. Wa rna ja ti Ti da k Ada Ti da k Ada
ps

8. Suka s i rna Ti da k Ada Ti da k Ada


b

9. Pa muruya n Ti da k Ada Ti da k Ada


a b.

10. Ci he ul a ng Tonggoh Ti da k Ada Ada


ik

CIBADAK
u m
ab

Ca ta ta n:
Sumbe r: BPS, Pe nda ta a n Pote ns i De s a (Pode s ) 2019
uk
//s
s:
tp
ht

80 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


SOSIAL

Tabel 4.41 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Kelompok Kegiatan Olahraga


Menurut Jenis Olahraga dan Ketersedian Fasilitas/Lapangan Olahraga di
Kecamatan Cibadak, 2019

Kondisi Fasilitas/Lapangan Olahraga


Tidak Ada
No. Jenis Olahraga Fasilitas/Lapangan
Baik Rusak Sedang Rusak Parah Olahraga

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Sepa k bol a 3 5 0 2

id
2. Bol a vol i 4 4 2 0

o.
.g
3. Bul u ta ngki s 4 5 0 1
ps

4. Bol a ba s ket 4 1 0 5
b

5. Teni s l a pa nga n 0 0 0 10
b.
a

6. Teni s meja 6 0 1 3
ik
m

7. Futs a l 4 2 1 3
u

8. Rena ng 1 0 0 9
ab

Bel a di ri (penca k
uk

9. s i l a t, ka ra te, dl l ) 5 2 0 3
//s

10. Bi
Pusl ya
a trdkebuga ra n 1 0 0 9
s:

(s ena m, fi tnes s ,
11. a erobi k, dl l ) 4 0 0 6
tp
ht

12. La i nnya 0 0 0 10
CIBADAK 36 19 4 61

Ca ta ta n:
Sumber: BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2019

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 81 81


ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
PERTANIAN

BAB V. PERTANIAN

Potensi utama di Kecamatan Cibadak adalah pada sektor pertanian sawah di seluas 207
Hektar, dengan rincian menurut jenis pengairannya adalah sawah tadah hujan seluas 74 Ha.

Tanaman Pangan
Pada tahun 2019 Kecamatan Cibadak terdiri dari pertanian sawah, sisanya komoditas
lainnya selain tanaman pangan adalah palawija khususnya tanaman ubi kayu serta holtikultura.

Tanaman Perkebunan

id
o.
Komoditas perkebunan utama di kecamatan Cibadak adalah sawit yang berada di
.g
hampir tiga-empat desa di kecamatan Cibadak di bawah naungan PTPN VIII Nusantara
ps

(Sukamaju).
b
b.

Peternakan
a
ik

Tidak ada data yang pasti mengenai jumlah ternak di kecamatan Cibadak, tapi apabila
m

dilihat dari keberadaan ternak ayam, ada 2 perusahaan besar (PT. Manggis III dan Jaffa Comfeed
u

Indonesia) yang bergerak di bidang peternakan ayam dengan jumlah produksi mencapai puluhan
ab

ribu ayam setiap tahun.


uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 85 85


PERTANIAN

Tabel 5.1 Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Pengairan Di Tiap


Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 (ha)

Irigasi
Tadah Hujan/
No. Desa/Kelurahan
Setengah Tegalan
Teknis Sederhana
Teknis
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. NEGLASARI _ 0 (*) 22.02

02. TENJOJAYA _ 0 (*) 22.2

03. SEKARWANGI _ 56.417 (*) 5.395

id
04. BATUNUNGGAL _ 24.5 (*) 0

05. KARANGTENGAH _ 8.88 o.


(*) 4.05
.g
ps

06. CIBADAK _ 117.871 (*) 0


b

07. WARNAJATI _ 0 (*) 5


a b.

08. SUKASIRNA _ 0 (*) 7.933


ik
m

09. PAMURUYAN _ 0 (*) 8


u

CIHEULANG
10. _ 0 (*) 0
ab

TONGGOH
uk

JUMLAH 207.668 74.598


//s

Sumber : Lua s La ha n perta ni a n Keca ma ta n Ci ba da k


s:
tp
ht

86 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


PERTANIAN

Tabel 5.2 Jumlah Ternak Yang Dipotong Menurut Desa Di Kecamatan Cibadak
Kabupaten Sukabumi (Ekor) Tahun 2019

No. Desa/Kelurahan Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01. NEGLASARI (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

02. TENJOJAYA (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

03. SEKARWANGI (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

id
04. BATUNUNGGAL (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

05. KARANGTENGAH (*) (*)


o.
(*) (*) (*) (*) (*)
.g
06. CIBADAK (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
ps

07. WARNAJATI (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)


b
b.

08. SUKASIRNA (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)


a
ik

09. PAMURUYAN (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)


m

CIHEULANG
10. (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
u

TONGGOH
ab

Sumbe r : Ka ntor De s a
uk

Ke tera nga n : ( _* ) Da ta Ti da k ters e di a


//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 87 87


PERTANIAN

Tabel 5.3 Jumlah Populasi Ternak Yang Dipelihara Oleh Rumah Tangga Pertanian Menurut
Desa Dan Jenis Ternak di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

No. Desa/Kelurahan Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01. NEGLASARI (*) (*) (*) (*) (*) (*) 0

02. TENJOJAYA (*) (*) (*) (*) (*) (*) 0

03. SEKARWANGI (*) (*) (*) (*) (*) (*) 0

id
04. BATUNUNGGAL (*) (*) (*) (*) (*) (*) 0

05. KARANGTENGAH (*) (*) (*) o. (*) (*) (*) 0


.g
ps

06. CIBADAK (*) (*) (*) (*) (*) (*) 0


b

07. WARNAJATI (*) (*) (*) (*) (*) (*) 0


b.

08. SUKASIRNA (*) (*) (*) (*) (*) (*) 0


a
ik

09. PAMURUYAN (*) (*) (*) (*) (*) (*) 0


m

CIHEULANG
u

10. (*) (*) (*) (*) (*) (*) 0


TONGGOH
ab
uk

Sumber : Ka ntor Des a


//s

Ketera nga n : ( _* ) Da ta Ti da k ters edi a


s:
tp
ht

88 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


PERTANIAN

Tabel 5.4 Jumlah Populasi Unggas Yang Dipelihara Oleh Rumah Tangga Pertanian Menurut
Desa Dan Jenis Ternak di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Ayam Ras Ayam Buras Itik/Bebek


No. Desa/Kelurahan
Banyaknya Telur Banyaknya Telur Banyaknya Telur
(ekor) (butir) (ekor) (butir) (ekor) (butir)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

01. NEGLASARI (*) (*) (*) (*) (*) (*)

02. TENJOJAYA (*) (*) (*) (*) (*) (*)

id
03. SEKARWANGI (*) (*) (*) (*) (*) (*)

04. BATUNUNGGAL (*) (*)


o. (*) (*) (*) (*)
.g
ps

05. KARANGTENGAH (*) (*) (*) (*) (*) (*)


b

06. CIBADAK (*) (*) (*) (*) (*) (*)


a b.

07. WARNAJATI (*) (*) (*) (*) (*) (*)


ik
m

08. SUKASIRNA (*) (*) (*) (*) (*) (*)


u

PAMURUYAN
ab

09. (*) (*) (*) (*) (*) (*)


CIHEULANG
uk

10. (*) (*) (*) (*) (*) (*)


TONGGOH
//s
s:

Sumber : Ka ntor Des a


tp

Ketera nga n : ( _* ) Da ta Ti da k ters edi a


ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 89 89


PERTANIAN

Tabel 5.5 Produksi Ikan Menurut Tempat Pemeliharaan Di Tiap Desa Di Kecamatan Cibadak
Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Perikanan Darat
Perikanan
No. Desa/Kelurahan Jumlah
Laut Kolam Air Jaring
Tambak Kolam Keramba
Deras Terapung
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01. NEGLASARI (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

02. TENJOJAYA (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

03. SEKARWANGI (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

id
04. BATUNUNGGAL (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

05. KARANGTENGAH (*) (*) (*)


o. (*) (*) (*) (*) (*)
.g
06. CIBADAK (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
ps

07. WARNAJATI (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
b
b.

08. SUKASIRNA (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
a
ik

09. PAMURUYAN (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
m

10. CIHEULANG TONGGOH(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
u
ab

Jumlah
uk

Sumber : Ka ntor Des a


Ketera nga n : ( _* ) Da ta Ti da k ters edi a
//s
s:
tp
ht

90 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


INDUSTRI

id
o.
.g
b ps
a b.
ik
u m
ab
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 91 91


ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
INDUSTRI

BAB VI. PERINDUSTRIAN

Industri

Persebaran usaha industri di Kecamatan Cibadak di dominasi oleh perusahaan garment,


terdapat lima perusahaan garment yang beroperasi di kecamatan Cibadak, yaitu di desa
Ciheulang Tonggoh, Batununggal, Karangtengah, Cibadak, dan desa Sekarwangi dengan jumlah
tenaga kerja yang terserap masing-masing perusahaan mencapai ribuan tenaga kerja. Untuk
Industri lainnya datanya tidak terlalu lengkap tapi sebagian lagi ada di bidang bahan pangan,
seperti pabrik mochi, yang berada di Batununggal, olahan bahan kue seperti pabrik hun kwe yang
berada di kelurahan Cibadak serta industri garam yang ada di sekarwangi. Selain industri pangan,

id
industri yang menyerap tenaga kerja juga adalah industri galian batu kapur, industri bola serta
o.
usaha mikro pembuatan kaos kaki dan usaha lainnya.
.g
b ps
a b.
ik
u m
ab
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 93 93


INDUSTRI

Tabel 6.1 Jumlah Perusahaan Industri Dan Tenaga Kerja Menurut Desa Di Kecamatan
Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Industri Sandang Industri Pangan Industri Lainnya


No. Desa/Kelurahan
Tenaga Tenaga Tenaga
Perusahaan Perusahaan Perusahaan
Kerja Kerja Kerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

01. NEGLASARI _ _ (*) (*) (*) (*)

02. TENJOJAYA _ _ (*) (*) (*) (*)

03. SEKARWANGI 1 1200 1 32 (*) (*)

BATUNUNGGAL

id
04. 1 1800 (*) (*) (*) (*)

05. KARANGTENGAH 1 1700


o. (*) (*) (*) (*)
.g
06. CIBADAK 1 2200 1 30 (*) (*)
ps

07. WARNAJATI _ _ (*) (*) (*) (*)


b
b.

08. SUKASIRNA _ _ (*) (*) (*) (*)


a
ik

09. PAMURUYAN _ _ (*) (*) (*) (*)


m

CIHEULANG
10. 1 1500 1 35 (*) (*)
u

TONGGOH
ab

Jumlah 5 8400 3 97 0 0
uk

Sumbe r : Ka ntor De s a
//s

Ke tera nga n : ( _* ) Da ta Ti da k ters e di a


s:
tp
ht

94 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


INDUSTRI

Tabel 6.2 Jumlah Perusahaan Industri Menurut Klasifikasi Di Tiap Desa


Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Industri
Industri Industri Industri
No. Desa/Kelurahan Rumah
Besar Sedang Kecil
Tangga

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. NEGLASARI _ _ (*) (*)

02. TENJOJAYA _ _ (*) (*)

03. SEKARWANGI 3 1 (*) (*)

id
04. BATUNUNGGAL 2 1 _ (*)

o.
.g
05. KARANGTENGAH 2 (*) (*) (*)
ps

06. CIBADAK 2 2 10 (*)


b
b.

07. WARNAJATI _ (*) _ (*)


a
ik

08. SUKASIRNA _ _ 1 (*)


m

09. PAMURUYAN _ _ (*) (*)


u

CIHEULANG
ab

10. 1 _ 8 (*)
TONGGOH
uk

Jumlah 10 4 19 0
//s

Sumbe r : Ka ntor De s a
s:

Ke te ra nga n : ( _* ) Da ta Ti da k te rs e di a
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 95 95


INDUSTRI

Tabel 6.3 Banyaknya Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut


Desa/Kelurahan dan Jenisnya di Kecamatan Cibadak, 2019

Pasar
Pasar dengan
Kelompok dengan Pasar Tanpa
No. Desa/Kelurahan Bangunan Semi
Pertokoan Bangunan Bangunan
Permanen
Permanen
(1) (2) (3) (4) (5)

1. Negl a s a ri 0 0 0 0

2. Tenjoja ya 0 0 0 0

3. Seka rwa ngi 0 0 0 0

id
4. Ba tunungga l 0 0 0 0
o.
.g
5. Ka ra ngtenga h 1 0 0 0
ps

6. Ci ba da k 14 1 1 0
b
b.

7. Wa rna ja ti 0 0 0 0
a

8. Suka s i rna 0 0 0 0
ik
m

9. Pa muruya n 0 0 0 0
u

10. Ci heul a ng Tonggoh 0 0 0 0


ab

CIBADAK
uk

1 0
//s

Ca ta ta n:
s:

Sumber: BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2019


tp
ht

96 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


INDUSTRI

Lanjutan Tabel 6.3

Restoran/
Minimarket/ Toko/Warung
No. Desa/Kelurahan Rumah
Swalayan 1 Kelontong
Makan
(1) (2) (3) (4)

1. Negl a s a ri 0 80 0

2. Tenjoja ya 0 76 0

3. Seka rwa ngi 0 248 4

id
4. Ba tunungga l 2 79 4

5. Ka ra ngtenga h 8
o. 400 2
.g
6. Ci ba da k 14 200 20
ps

7. Wa rna ja ti 0 2 0
b
b.

8. Suka s i rna 2 53 0
a
ik

9. Pa muruya n 3 74 7
m

10. Ci heul a ng Tonggoh 0 60 2


u
ab

CIBADAK
29 1,272 39
uk
//s

Ca ta ta n:
Sumber: BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2019
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 97 97


INDUSTRI

Lanjutan Tabel 6.3

Warung/Kedai Hostel/Motel/
No. Desa/Kelurahan Hotel
Makanan Losmen/Wisma

(1) (2) (3) (4)

1. Ne gl a s a ri 2 0 0

2. Te njoja ya 6 0 0

3. Se ka rwa ngi 5 0 0

4. Ba tunungga l 16 1 0

id
5. Ka ra ngte nga h 17 0 0

o.
.g
6. Ci ba da k 88 1 1
ps

7. Wa rna ja ti 4 0 0
b

8. Suka s i rna 4 0 0
b.

9. Pa muruya n 6 0 0
a
ik

10. Ci he ul a ng Tonggoh 2 0 0
m

CIBADAK
u

150 2 1
ab
uk

Ca ta ta n:
Sumbe r: BPS, Pe nda ta a n Pote ns i De s a (Pode s ) 2019
//s
s:
tp
ht

98 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


PERHUBUNGAN

id
o.
.g
b ps
a b.
ik
u m
ab
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 99 99


ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
PERHUBUNGAN

BAB VII. PERHUBUNGAN

Pergerakan roda perekonomian di suatu wilayah akan semakin berkembang pesat


ketika sarana dan prasarana pendukungnya tersedia dan terjangkau oleh masyarakatnya. Salah
satu sarana dan prasarana pendukung yang memiliki peran vital adalah tranportasi. Ketersediaan
dan terjangkaunya fasilitas tersebut oleh seluruh kalangan masyarakat dirasa akan semakin
mendorong kemajuan pergerakan roda perekonomian.

Pembangunan akan semakin meningkat apabila lalu lintas perhubungan darat tidak
mengalami hambatan, terutama dalam membawa hasil produksi dan bahan baku. Perhubungan

id
darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan karena
o.
kontsribusinya untuk menembus isolasi suatu daerah lebih mudah
.g
ps

Secara geografis, kecamatan Cibadak merupakan kecamatan yang strategis sebagai


b
b.

jalur lalu lintas kendaraan ataupun barang. Jalur akses jalan menghubungkan Sukabumi bagian
a

utara maupun selatan dan akses menuju ke kota Sukabumi serta ke arah Bogor-Jakarta maupun
ik

sebaliknya pasti akan melewati akses jalan Kecamatan Cibadak. Makanya kemacetan seringkali
m

terjadi di kecamatan Cibadak terutama di titik-titik rawan macet seperti, pasar, terminal dan
u
ab

kawasan pabrik pada jam-jam tertentu. Hampir semua jalan utama kecamatan Cibadak sudah
beraspal, untuk jalur menuju desa-desa yang lain juga sebagian besar sudah menggunakan aspal
uk

tapi belum menyeluruh terutama akses jalan ke desa Neglasari, karena letaknya ada di tengah
//s

perkebunan Sawit kondisi jalannya agak sedikit rusak dan belum sepenuhnya beraspal. Untuk
s:

kawasan jalan lingkungan sebagian besar sudah di plester menggunakan semen.


tp
ht

Untuk kelancaran dibidang telekomunikasi, di kecamatan Cibadak sudah tersebar


pemancar seluler dari berbagai operator sudah ada di beberapa desa. Namun demikian, untuk
desa yang masih ada desa yang penerimaaan sinyalnya kurang bagus seperti desa Neglasari,
Tenjojaya, Warnajati, Sukasirna dan sebagian desa Ciheulang Tonggoh hanya operator tertentu
yang bisa menerima sinyal dengan bagus. Secara keseluruhan semua area di kecamatan Cibadak
sudah tersentuh jaringan sinyal selular.

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 101 101


PERHUBUNGAN

Tabel 7.1 Sarana Dan Prasarana Transportasi Antar Desa / Kelurahan Di Kecamatan Cibadak
Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Dapat Dilalui Kendaraan


Lalu Lintas Jenis Permukaan Jalan
No. Desa/Kelurahan Roda 4 atau lebih
Antar Desa Terluas
sepanjang tahun

(1) (2) (3) (4) (5)

As pa l / Di perkera s /
01. NEGLASARI Da ra t Ya
Ba tu/Ta na h
02. TENJOJAYA Da ra t As pa l /Di perkera s Ya

03. SEKARWANGI Da ra t As pa l /Di perkera s Ya

id
04. BATUNUNGGAL Da ra t As pa l /Di perkera s Ya

05. KARANGTENGAH Da ra t o.
As pa l /Di perkera s Ya
.g
ps

06. CIBADAK Da ra t As pa l /Di perkera s Ya


b

07. WARNAJATI Da ra t As pa l /Di perkera s Ya


a b.

08. SUKASIRNA Da ra t As pa l /Di perkera s Ya


ik
m

09. PAMURUYAN Da ra t As pa l /Di perkera s Ya


u

CIHEULANG
ab

10. Da ra t As pa l /Di perkera s Ya


TONGGOH
uk
//s

Sumber : Ka ntor Des a


s:

Ketera nga n : ( _* ) Da ta Ti da k ters edi a


tp
ht

102 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


PERHUBUNGAN

Tabel 7.2 Jarak Dan Waktu Tempuh Penduduk Dengan Ibukota Pemerintahan Menurut Desa Di Kecamatan
Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Ibukota Kabupaten/kota
Ibukota Kecamatan Ibukota Kabupatem
lain
Waktu Tempuh
No. Desa/Kelurahan Waktu Tempuh Waktu Tempuh
Jarak Jarak dengan Jarak
dengan Kendaraan dengan Kendaraan
(km) (km) Kendaraan (km)
Tercepat (menit) Tercepat (menit)
Tercepat (menit)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

01. NEGLASARI 11 60 43 150 36 180

02. TENJOJAYA 5 15 40 150 30 70

03. SEKARWANGI 3.7 15 45 140 17 75

id
04. BATUNUNGGAL 5 15 53 150 13 50

o.
.g
05. KARANGTENGAH 3.3 10 45 165 14 60
ps

06. CIBADAK 1 5 41 160 17 70


b

07. WARNAJATI 3 15 49.6 135 22 85


a b.

08. SUKASIRNA 8 25 33 120 26 75


ik

09. PAMURUYAN 12 15 40 130 23 70


u m

10. CIHEULANG TONGGOH 5.4 15 50 150 15 60


ab
uk

Sumber : Ka ntor Des a


//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 103 103


PERHUBUNGAN

Tabel 7.3 Keberadaan Terminal Penumpang Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
Dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Menurut Desa Di
Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Terminal
No. Desa/Kelurahan SPBU
Keberadaan Trayek

(1) (2) (3) (4) (5)

01. NEGLASARI _ _ _

02. TENJOJAYA _ _ _

id
03. SEKARWANGI _ _ _

04. BATUNUNGGAL _ o. _ _
.g
ps

05. KARANGTENGAH _ _ 1
b

Angkuta n Des a , Angkuta n


06. CIBADAK 1 2
b.

Kota , Anta r Kota


a

07. WARNAJATI _ _ _
ik
m

08. SUKASIRNA _ _ _
u
ab

09. PAMURUYAN _ _ 1
CIHEULANG
uk

10. _ _ _
TONGGOH
_ _
//s

JUMLAH 1 1 4
s:

Sumber : Ka ntor Des a


tp

Ketera nga n : ( _* ) Da ta Ti da k ters edi a


ht

104 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


PERHUBUNGAN

Tabel 7.4 Jumlah Alat Komunikasi Menurut Jenis Di Tiap Desa Kecamatan
Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Kantor Pos/KP Pemancar


No. Desa/Kelurahan Stasiun Radio
Pembantu Telepon Seluler

(1) (2) (3) (4) (5)

01. NEGLASARI _ _ 2

02. TENJOJAYA _ _ 0

03. SEKARWANGI _ _ 3

id
04. BATUNUNGGAL _ _ 2

o.
.g
05. KARANGTENGAH _ _ 2
ps

06. CIBADAK 1 _ 3
b
b.

07. WARNAJATI _ _ 1
a

SUKASIRNA
ik

08. _ _ 3
m

09. PAMURUYAN _ _ 2
u

CIHEULANG
ab

10. _ _ 1
TONGGOH
uk

Jumlah 1 0 19
//s

Sumbe r : Ka ntor De s a
s:

Ke te ra nga n : ( _* ) Da ta Ti da k te rs e di a
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 105 105


PERHUBUNGAN

Tabel 7.5 Jumlah Menara dan Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler
Serta Kondisi Sinyal Telepon Seluler Menurut Desa/Kelurahan di
Kecamatan Cibadak, 2019

Jumlah Operator
Kondisi Sinyal
Layanan
Jumlah Menara Telepon Seluler di
Komunikasi
No. Desa/Kelurahan Telepon Seluler Sebagian Besar
Telepon Seluler
(BTS) Wilayah
Yang Menjangkau
Desa/Kelurahan
di Desa/Kelurahan
(1) (2) (3) (4)

01. Negl a s a ri 0 3 Si nya l l ema h

02. Tenjoja ya 0 5 Si nya l kua t

id
o.
03. Seka rwa ngi 1 .g 5 Si nya l kua t

04. Ba tunungga l 2 5 Si nya l kua t


ps

05. Ka ra ngtenga h 2 5 Si nya l kua t


b
b.

06. Ci ba da k 3 5 Si nya l kua t


a

07. Wa rna ja ti 1 5 Si nya l l ema h


ik
m

08. Suka s i rna 3 7 Si nya l kua t


u

09. Pa muruya n 2 5 Si nya l kua t


ab

10. Ci heul a ng Tonggoh 1 4 Si nya l kua t


uk

CIBADAK
//s

15 49
s:

Ca ta ta n:
tp

Sumber: BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2019


ht

106 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


PERHUBUNGAN

Tabel 7.6 Sarana Transportasi Antar Desa/Kelurahan Menurut


Desa/Kelurahan di Kecamatan Cibadak, 2019

Keberadaan Angkutan
No. Desa/Kelurahan Jenis Transportasi
Umum

(1) (2) (3)

01. Negl a s a ri Da ra t Ada , denga n tra yek teta p

02. Tenjoja ya Da ra t Ada , ta npa tra yek teta p

03. Seka rwa ngi Da ra t Ada , denga n tra yek teta p

id
04. Ba tunungga l Da ra t Ada , denga n tra yek teta p

05. Ka ra ngtenga h
o.
Da ra t Ada , denga n tra yek teta p
.g
06. Ci ba da k Da ra t Ada , denga n tra yek teta p
ps

07. Wa rna ja ti Da ra t Ada , ta npa tra yek teta p


b
b.

08. Suka s i rna Da ra t Ada , denga n tra yek teta p


a
ik

09. Pa muruya n Da ra t Ada , denga n tra yek teta p


m

10. Ci heul a ng Tonggoh Da ra t Ada , ta npa tra yek teta p


u

CIBADAK
ab

0 0
uk

Ca ta ta n:
Sumber: BPS, Penda ta a n Potens i Des a (Podes ) 2019
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 107 107


PERHUBUNGAN

Tabel 7.7 Kondisi Jalan Darat Antar Desa/Kelurahan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan
Cibadak, 2019

Dapat Dilalui Kendaraan Bermotor Roda


No. Desa/Kelurahan Jalan Permukaan
4 atau Lebih

(1) (2) (3)

01. Neglas ari Diperkeras (kerikil, batu, dll)Sepanjang tahun kecuali s aat tertentu

02. Tenjojaya As pal/beton Sepanjang tahun

id
03. Sekarwangi As pal/beton Sepanjang tahun
o.
.g
04. Batununggal As pal/beton Sepanjang tahun
ps

05. Karangtengah As pal/beton Sepanjang tahun


b

06. Cibadak As pal/beton Sepanjang tahun


a b.

07. Warnajati As pal/beton Sepanjang tahun


ik
m

08. Sukas irna As pal/beton Sepanjang tahun


u

09. Pamuruyan As pal/beton Sepanjang tahun


ab

10. Ciheulang Tonggoh As pal/beton Sepanjang tahun


uk

CIBADAK
//s
s:

Catatan:
tp

Sumber: BPS, Pendataan Potens i Des a (Podes ) 2019


ht

108 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


PERHUBUNGAN

Tabel 7.8 Keberadaan Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos dan


Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta Menurut
Desa/Kelurahan di Kecamatan Cibadak, 2019

Kantor Pos/Pos
Perusahaan/Agen Jasa
No. Desa/Kelurahan Pembantu/Rumah
Ekspedisi Swasta
Pos

(1) (2) (3)

01. Ne gl a s a ri Ti da k a da Ti da k a da

02. Te njoja ya Ti da k a da Ti da k a da

03. Se ka rwa ngi Ti da k a da Ti da k a da

id
04. Ba tunungga l Be rope ra s i Be rope ra s i

05. Ka ra ngte nga h o.


Ti da k a da Be rope ra s i
.g
ps

06. Ci ba da k Be rope ra s i Be rope ra s i


b

07. Wa rna ja ti Ti da k a da Ti da k a da
b.

08. Suka s i rna Ti da k a da Ti da k a da


a
ik

09. Pa muruya n Ti da k a da Ti da k a da
m

10. Ci he ul a ng Tonggoh Ti da k a da Ti da k a da
u
ab

CIBADAK
uk

Ca ta ta n:
//s

Sumbe r: BPS, Pe nda ta a n Pote ns i De s a (Pode s ) 2019


s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 109 109


ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
ht
tp
s:
//s
uk
ab
um
ik
ab.
bps
.g
o.
id
KEUANGAN

BAB VIII. KEUANGAN

Keberadaan lembaga keuangan dalam sebuah wilayah merupakan urat nadi


perekonomian. Di kecamatan Cibadak tersebar bank-bank baik BUMN, bank swasta, maupun
bank yang dikelola oleh pemerintah daerah dan BPR. Tercatat ada 7 bank BUMN yang beroperasi
di kecamatan Cibadak, sisanya 11 bank swasta, 1 bank pemerintah daerah serta 3 BPR baik
dikelola pemda kab. Sukabumi maupun swasta. Sayangnya roda perekonomian hanya berpusat di
sebagian wilayah saja terutama di kelurahan Cibadak sebagai pusat kegiatan ekonomi. Sementara
di desa-desa lainnya keberadaan bank belum tersedia secara merata.

id
o.
Adapun sarana Perekonomian yang berada di Wilayah Kecamatan Cibadak Yaitu: Pasar
.g
ps

dengan bangunan 1 Unit, Supermarket & Toserba sebanyak 2 unit. Mini Market 32 Unit, dan
b

Toko/warung kelontong sebanyak 1179 Unit.


a b.

Selain itu keberadaan sarana akomodasi di kecamatan Cibadak juga tidak terlalu
ik
m

signifikan jumlahnya. Tercatat ada dua hotel kelas melati di kecamatan Cibadak yaitu di desa
u

Batununggal dan kelurahan Cibadak, sedangkan satu penginapan di kelurahan Cibadak.


ab

Sedikitnya jumlah sarana akomodasi dikarenakan minimnya tujuan destinasi di kecamatan ini.
uk
//s
s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 113 113


KEUANGAN

Tabel 8.1 Banyaknya Koperasi Menurut Jenis Dan Desa Di Kecamatan Cibadak
Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

No. Desa/Kelurahan KUD Kopinkra Simpan Pinjam Non KUD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. NEGLASARI _ _ _ _

02. TENJOJAYA _ _ _ _

id
o.
03. SEKARWANGI _ .g _ 1 _

04. BATUNUNGGAL _ _ 1 _
b ps

05. KARANGTENGAH _ _ 4 _
b.
a

06. CIBADAK _ _ 2 _
ik
m

07. WARNAJATI _ _ _ _
u
ab

08. SUKASIRNA _ _ _ _
uk

09. PAMURUYAN _ _ _ _
//s

CIHEULANG
10. _ _ _ _
s:

TONGGOH
tp

Jumlah 0 0 8 0
ht

Sumber : Ka ntor Des a

114 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


KEUANGAN

Tabel 8.2 Banyaknya Sarana Perekonomian Menurut Jenis Dan Desa Di Kecamatan Cibadak
Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Pasar
Pasar Tanpa Supermarket/ Toko/ Warung
No. Desa/Kelurahan Dengan Mini Market
Bangunan Toserba Kelontong
Bangunan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. NEGLASARI _ _ _ _ 25

02. TENJOJAYA _ _ _ _ 75

id
03. SEKARWANGI _ _ _ _ 220

04. BATUNUNGGAL _ _ o. _ 2 140


.g
ps

05. KARANGTENGAH _ _ _ 8 300


b

CIBADAK
b.

06. 1 _ 2 18 200
a

07. WARNAJATI _ _ _ _ 30
ik
m

08. SUKASIRNA _ _ _ 2 55
u
ab

09. PAMURUYAN _ _ _ 2 74
uk

CIHEULANG
10. _ _ _ _ 60
TONGGOH
//s

Jumlah 1 0 2 32 1179
s:
tp

Sumber : Ka ntor Des a


ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 115 115


KEUANGAN

Tabel 8.3 Banyaknya Restoran, Kedai Makanan, Hotel, Dan Penginapan Menurut
Desa Di Kecamatan Cibadak kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Warung/ Kedai Penginapan (Hostel/


Restoran/
No. Desa/Kelurahan Makanan Hotel Motel/ Losmen/
Rumah Makan
Minuman Wisma)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. NEGLASARI (*) (*) 0 0

02. TENJOJAYA (*) (*) 0 0

03. SEKARWANGI (*) (*) 0 0

id
04. BATUNUNGGAL (*) (*)
o. 1 0
.g
05. KARANGTENGAH (*) (*) 0 0
ps

CIBADAK
b

06. (*) (*) 1 1


b.

07. WARNAJATI (*) (*) 0 0


a
ik

08. SUKASIRNA (*) (*) 0 0


u m

09. PAMURUYAN (*) (*) 0 0


ab

CIHEULANG
10. (*) (*) 0 0
uk

TONGGOH
//s

Jumlah 2 1
s:

Sumber : Ka ntor Des a


tp

Ketera nga n : ( * ) Da ta Ti da k ters edi a


ht

116 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


KEUANGAN

Tabel 8.4 Banyaknya Bank Menurut Pengelolanya Per Desa Di Kecamatan


Pabuaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

BUMD/
No. Desa/Kelurahan BUMN SWASTA Pemerintah BPR Jumlah
Daerah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. NEGLASARI _ _ _ _ 0

02. TENJOJAYA _ _ _ _ 0

id
03. SEKARWANGI _ _ _ _ 0

o.
.g
04. BATUNUNGGAL _ _ _ _ 0
ps

05. KARANGTENGAH 1 _ _ _ 1
b
b.

06. CIBADAK 5 11 1 3 20
a
ik

07. WARNAJATI _ _ _ _ 0
m

08. SUKASIRNA 1 _ _ _ 1
u
ab

09. PAMURUYAN _ _ _ _ 0
uk

CIHEULANG
10. _ _ _ _ 0
TONGGOH
//s
s:

Jumlah 7 11 1 3 22
tp

Sumber : Ka ntor Des a


ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 117 117


KEUANGAN

Tabel 8.5 Nilai Keuangan Desa Berdasarkan Sumbernya Menurut Desa Di Kecamatan
Cibadak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 (Jutaan Rp)

Bantuan
PAD/
No. Desa/Kelurahan
PAN Pemerintah Pemerintah Pemerintah Luar
Swasta Lainnya
Kab/Kota Provinsi Pusat Negeri
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01. NEGLASARI 15 (*) (*) (*) (*) (*) (*)

02. TENJOJAYA 15 (*) (*) (*) (*) (*) (*)

03. SEKARWANGI 23 (*) (*) (*) (*) (*) (*)

id
04. BATUNUNGGAL 35 (*) (*) (*) (*) (*) (*)

o.
.g
05. KARANGTENGAH 39 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
ps

06. CIBADAK _ (*) (*) (*) (*) (*) (*)


b
b.

07. WARNAJATI 40 (*) (*) (*) (*) (*) (*)


a
ik

08. SUKASIRNA 10 (*) (*) (*) (*) (*) (*)


m

09. PAMURUYAN 17.7 (*) (*) (*) (*) (*) (*)


u

CIHEULANG
ab

10. 15 (*) (*) (*) (*) (*) (*)


TONGGOH
uk

Jumlah 210 - 0 - 0 0 0
//s

Sumber : Ka ntor Des a


s:

Ketera nga n : ( _* ) Da ta Ti da k ters edi a


tp
ht

118 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


KEUANGAN

Tabel 8.6 Banyaknya Sarana Lembaga Keuangan Yang


Beroperasi Menurut Desa/Kelurahan dan Jenisnya di
Kecamatan Cibadak, 2019

Bank Bank
Bank Umum
No. Desa/Kelurahan Umum Perkreditan
Pemerintah
Swasta Rakyat

(1) (2) (3) (4)

1. Ne gl a s a ri 0 0 0

2. Te njoja ya 0 0 0

3. Se ka rwa ngi 0 0 0

id
4. Ba tunungga l 0 0 0

5. Ka ra ngte nga h
o.1 0 0
.g
6. Ci ba da k 7 12 2
ps

7. Wa rna ja ti 0 0 0
b
b.

8. Suka s i rna 1 0 0
a
ik

9. Pa muruya n 0 0 0
m

10. Ci he ul a ng Tonggoh 0 0 0
u
ab

CIBADAK
9 12 2
uk

Ca ta ta n:
//s

Sumbe r: BPS, Pe nda ta a n Pote ns i De s a (Pode s ) 2019


s:
tp
ht

Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020 119 119


KEUANGAN
Tabel 8.7 Banyaknya Koperasi yang Masih Aktif Menurut Desa/Kelurahan
dan Jenis Koperasi di Kecamatan Cibadak, 2019

Koperasi
Koperasi
Industri Kecil
Koperasi Unit Simpan Koperasi
No. Desa/Kelurahan dan Kerajinan
desa (KUD) Pinjam Lainnya
Rakyat
(Kospin)
(Kopinkra)
(1) (2) (3) (4) (5)

01. Ne gl a s a ri 0 0 0 0

02. Te njoja ya 0 0 0 0

03. Se ka rwa ngi 0 0 0 0

04. Ba tunungga l 0 0 1 0

id
o.
05. Ka ra ngte nga h 0 .g 0 1 0

06. Ci ba da k 0 0 0 4
ps

07. Wa rna ja ti 0 0 0 0
b

08. Suka s i rna 0 0 0 0


b.

09. Pa muruya n 0 0 0 0
a
ik

10. Ci he ul a ng Tonggoh 0 0 0 0
m

CIBADAK
0 0 2 4
u
ab

Ca ta ta n:
uk

Sumbe r: BPS, Pe nda ta a n Pote ns i De s a (Pode s ) 2019


//s
s:
tp
ht

120 Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2020


ht
tp
s:
//su
ka
bu
m
ik
ab
.b
p s.
g o.
id