Anda di halaman 1dari 4

Daftar Peserta

Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi


Oleh Kementrian PUPR

tempat dan
No. Nama Mhs. NIM
tanggal lahir

1 Bimo Fajar Santoso G1C014033


2 Bachrizal G1C014039
3 Yogi Septian N G1C014050
4 Martian G1C014056
5 Rolly Hermanda G1C014062
6 Syaftian Mardi Kusuma G1C015013
7 Hendri Alfian G1C015025
8 M Fais Alghifahri G1C015031
9 Mirza Aditya Pangestu G1C015033
10 Pebriyanto S G1C015036
11 Ariska Afriansyah G1C015038
12 Muhammad Reza Febriyanto G1C015041
13 Ari Kesuma Busali G1C015049
14 Muhammad Ikhwanusshofa G1C016002
15 Faidathun Nifahmi G1C016004
16 Tito Apiyanto G1C016004
17 Ananda Bayu Segara G1C016005
18 Erzon Ahmad Harlian G1C016008
19 M. Fitri Yaldi G1C016010
20 Rafles Jaka Nanda G1C016011
21 Ardi Ramadhani G1C016013
22 Argian Ardi Prasetya G1C016014
23 Ali Abdul Majid G1C016016
24 Imam Wiranto G1C016017
25 Severus Dian Samosir G1C016018
26 Bowo Anugrah G1C016020
27 Putra Sahab Purba G1C016023
28 Putra Sahab Purba G1C016023
29 Muhammad Okta Hadinata G1C016024
30 Olga Triyansyah G1C016027
31 Adam Rivaldo G1C016028
32 Zafira Ulfa G1C016031
33 M. Rasyid Ridlo G1C016031
34 Hade Syamitra G1C016033
35 Alfin Mustagfirin Pohan G1C016034
36 Abdul Haris Mu’in G1C016035
37 Febriansyah G1C016037
38 Aldair Mahendra G1C016038
39 Muhammad Imam Safi’i G1C016042
40 Edi Nugroho G1C016043
41 Syahrir M Iqbal Nasution G1C016046
42 Satryo Ramadhani G1C016048
43 Takasi G1C016051
44 Aditya Afrizal G1C016052
45 Lika Frideka Andromeda G1C016061
46 Herlambang Ajiwicaksono G1C016070
47 Sudaryanto G1C016072
Kompetensi

Bidang No. HP
email
Keahlian (WA)

Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin
Teknik Mesin

Anda mungkin juga menyukai