Anda di halaman 1dari 6

TREND DAN ISU DALAM

KURIKULUM
ISU DAN CABARAN:
-Cabaran dan trend baharu dalam kurikulum
Reka Bentuk dan Teknologi
- Pelaksanaan kurikulum Reka Bentuk dan
Teknologi di Sekolah Rendah
1. Tahap kesediaan guru dalam
pengetahuan isi kandungan RBT

 Guru tidak mempunyai pengetahuan dan


diberikan latihan kemahiran secukupnya untuk
menjalankan kurikulum dan pentaksiran.
 Dikendalikan oleh guru-guru baru yang
mempunyai pengalaman mengajar yang kurang.
2. Perancangan penggunaan masa
pembelajaran berdasarkan dskp

 Masa pengajaran yang diperuntukkan setiap topik


sangat terhad.
 Pelajar perlu mempelajari teori dan menghasilkan
projek (amali) dalam masa yang sama.
 Pelajar hanya dapat menghasilkan projek yang
memenuhi kriteria minimum disebabkan
kekangan waktu.
3. Keperluan kursus dan model
tambahan
 Disebabkan kurikulum yang baru maka aktiviti
pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan
hanya berpandukan kepada bahan sedia ada.
 Perkara ini berkemungkinan untuk mengelakkan
aktiviti pengajaran yang dirancang tidak selari
dengan tuntutan kurikulum.
 Guru-guru tidak boleh bergantung harap kepada
buku teks semata-mata.
4. Kesediaan bahan dan alat bantu
mengajar
 Kurikulum RBT memerlukan kesediaan peralatan
yang mencukupi agar pelaksanaan pentaksiran
dapat dijalankan dengan sempurna.
 Kuantiti dan kualiti kemudahan yang terdapat di
sekolah tidak memuaskan.
 Peralatan yang mencukupi membantu pelajar
untuk menghasilkan produk/projek yang lebih
baik.
Sekolah/
pentadbiran

Isu-isu Murid &


lain ibu bapa

Guru