Anda di halaman 1dari 1

TARIKH/HARI SELASA

TAHUN 4 KELAS DINAMIK


TAHUN Choose an item. KELAS Choose an item.
MATA SAINS TEMPOH MASA >1 -2 JAM
PELAJARAN
TAJUK 2.0 Manusia
STANDARD 2.3 Manusia bergerak balas terhadap rangsangan
KANDUNGAN
STANDARD 2.3.1 Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan.
PEMBELAJAR 2.3.2 Menjelas dengan contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam kehidupan
AN harian.
2.3.3 Membuat inferens tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan.
OBJEKTIF Pada akhir PdPr murid dapat:
PEMBELAJAR 1. menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan.
AN 2. menyatakan contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam kehidupan harian
3. kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan.
KRITERIA Pada akhir PdPR, murid dianggap berjaya apabila dapat:
KEJAYAAN 1. menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan.
2. menyatakan contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam kehidupan harian
3. kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan.
AKTIVITI Arahan:
PDPR 1. Sila tonton link video ini
https://www.youtube.com/watch?v=4PjZCwNCzvI
https://www.youtube.com/watch?v=yrYKsIFD-0E
2. Jika tidak dapat menonton video,boleh baca buku teks digital muka surat 43-47 pada
link ini.
http://online.anyflip.com/aqlbx/hpjg/mobile/index.html
3. Klik link ini untuk menjawab soalan kuiz
4. https://www.liveworksheets.com/ip1556168kh
Jika tidak dapat menjawab kuiz online,salin soalan dalam buku latihan anda.
4. Sila screenshot hantar latihan ke no cikgu https://cikguhairina.wasap.my/
5. Untuk kehadiran Sains,sila isi borang kehadiran yang dipos oleh guru kelas.
PENDEKATAN DALAM TALIAN
PDPR
KAEDAH PDPR MASTERI
PENTAKSIRAN PEMERHATIAN ☐
BILIK DARJAH PENULISAN √
(PBD LISAN ☐
GABUNGAN ☐
TIDAK DILAKSANAKAN ☐
REFLEKSI:
Choose an item. orang murid menyertai PdPR.

Choose an item. orang murid tidak menyertai PdPR.