Anda di halaman 1dari 3

TARIKH/HARI SELASA

TAHUN 4 KELAS DINAMIK


TAHUN Choose an item. KELAS Choose an item.
MATA PELAJARAN SAINS TEMPOH MASA >1 -2 JAM
TAJUK 2.0 Manusia
STANDARD KANDUNGAN 2.1 Pernafasan Manusia
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.3 Membezakan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa menarik dan
menghembus nafas.
2.1.4 Memerihalkan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas dengan
menjalankan aktiviti.
2.15 Mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang
dilakukan.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir PdPr murid dapat:
1. Menyatakan gas yang terlibat semasa menarik dan menghembus nafas.
2. Membezakan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa tarik dan hembus
nafas
3. Mengetahui arah pergerakan dada semasa tarik dan hembus nafas
4. Mengetahui kadar pernafasan adalah dipengaruhi jenis aktiviti yang dilakukan
KRITERIA KEJAYAAN Pada akhir PdPR, murid dianggap berjaya apabila dapat:
1. mengenalpasti perbezaan antara kandungan gas oksigen dan karbon dioksida
semasa menarik dan menghembus nafas
2. menyatakan arah pergerakan dada semasa tarik dan hembus nafas
3. mengetahui maksud kadar pernafasan
4. menyatakan kadar pernafasan mengikut jenis aktviti (cergas, rehat dll)
AKTIVITI PDPR Arahan:
1. Murid diminta untuk menonton dua video pada link ini
https://www.youtube.com/watch?v=VOuUSF1RBMk
https://www.youtube.com/watch?v=xwZWA8bp7BI
2. Murid yang tidak dapat menonton boleh membaca nota ringkas mengenai topik
ini.
3. Murid klik link ini untuk menjawab soalan kuiz
4. https://wordwall.net/ms/resource/2254833
5. Jika tidak dapat buka link, salin dalam buku dan jawab soalan.
6. Hantar gambar ke no cikgu di https://cikguhairina.wasap.my/

PENDEKATAN PDPR DALAM TALIAN


KAEDAH PDPR MASTERI
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH PEMERHATIAN ☐
(PBD PENULISAN √
LISAN ☐
GABUNGAN ☐
TIDAK DILAKSANAKAN ☐
REFLEKSI:
13 orang murid menyertai PdPR.

20 orang murid tidak menyertai PdPR.


TARIKH/HARI SELASA
TAHUN 5 KELAS BESTARI
TAHUN Choose an item. KELAS Choose an item.
MATA PELAJARAN SAINS TEMPOH MASA >1 -2 JAM
TAJUK 2.0 Manusia
STANDARD KANDUNGAN 2.1 Sistem Rangka Manusia
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.2 Mengenal pasti tulang dan kedudukan sendi dalam sistem rangka
manusia.
2.1.3 Menyatakan fungsi sendi dalam sistem rangka manusia.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir PdPr murid dapat:
1. Menyatakan kedudukan sendi dalam system rangka manusia
2. Menyatakan fungsi sendi dalam sistem rangka
KRITERIA KEJAYAAN Pada akhir PdPR, murid dianggap berjaya apabila dapat:
1. Menyatakan sekurang-kurangnya 6/8 kedudukan sendi dalam sistem rangka
2. Menyatakan sekurang-kurangnya 3/6 fungsi sendi dalam sistem rangka
AKTIVITI PDPR 1. Sila tonton video ini untuk memahami tajuk. Klik link ini
https://youtu.be/uyaw1Lv5PB4
2. Jika tidak dapat menonton video,sila baca buku teks muka surat 23-25
bagi topik ini.
3. Klik link ini untuk menjawab Latihan
https://www.liveworksheets.com/qa1546914fa
4. Jika tidak dapat menjawab kuiz online,salin soalan dalam buku latihan
anda.
5. Isi kehadiran dalam link ini sahaja,tidak perlu taip nama dalam group
ini lagi.
https://surveyheart.com/form/6021ce3e97022761e5d33c11
6. Murid boleh menghantar gambar latihan ke no cikgu
https://cikguhairina.wasap.my/

PENDEKATAN PDPR DALAM TALIAN


KAEDAH PDPR MASTERI
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH PEMERHATIAN ☐
(PBD PENULISAN √
LISAN ☐
GABUNGAN ☐
TIDAK DILAKSANAKAN ☐
REFLEKSI:

21 orang murid menyertai PdPR.

9 orang murid tidak menyertai PdPR.


TARIKH/HARI SELASA
TAHUN 6 KELAS BESTARI
TAHUN Choose an item. KELAS Choose an item.
MATA PELAJARAN SAINS TEMPOH MASA >1 -2 JAM
TEMA/TAJUK SAINS HAYAT / 3.0 MIKROORGANISMA
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Mikroorganisma ialah benda hidup
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.2 Menyatakan mikroorganisma menjalani proses hidup dengan menjalankan
penyiasatan menggunakan peralatan yang sesuai ke atas beberapa contoh mikroorganisma
seperti yis, kulapok dan Paramesium.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir PdPr murid dapat:
1. Mengetahui mikroorganisma proses hidup iaitu bernafas,bergerak dan
bertumbuh
2. Mengetahui penyiasatan yang menunjukkan proses hidup mikroorganisma
KRITERIA KEJAYAAN Pada akhir PdPR, murid dianggap berjaya apabila dapat:
1. Menyatakan mikroorganisma menjalani 3 jenis proses hidup
2. Menyatakan 3 contoh penyiasatan membuktikan mikroorganisma menjalani
proses hidup
AKTIVITI PDPR
1. Murid diminta untuk menonton dua video pada link ini
https://youtu.be/NWA-7j7NAHE
https://youtu.be/Il5ija0Lw30
2. Jika tidak dapat menonton video,sila baca nota lirik lagu mikroorganisma yang
diberikan.
3. Klik link ini untuk menjawab Latihan
https://www.liveworksheets.com/rh1540937ce
4. Jika tidak dapat menjawab kuiz online,salin soalan dalam buku latihan anda.
5. Isi kehadiran dalam link ini sahaja,tidak perlu taip nama dalam group ini lagi.
http://bit.ly/6AMANAH2021
6. Murid boleh menghantar gambar latihan ke no cikgu
https://cikguhairina.wasap.my/
PENDEKATAN PDPR DALAM TALIAN
KAEDAH PDPR MASTERI
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH PEMERHATIAN ☐
(PBD PENULISAN √
LISAN ☐
GABUNGAN ☐
TIDAK DILAKSANAKAN ☐
REFLEKSI:

27 orang murid menyertai PdPR.

7 orang murid tidak menyertai PdPR.