Anda di halaman 1dari 2

Alam sekitar adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan

manusia, tidak kira bangsa, agama dan negara. Pada era globalisasi ini,
alam sekitar semakin tercemar kerana terdapat pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab telah melakukan pencemaran seperti pembuangan
sisa toksik ke dalam sungai, pembakaran terbuka, pembalakan haram
dan sebagainya. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita
seharusnya mensyukuri nikmat Tuhan yang amat berharga ini. Oleh
itu, beberapa langkah proaktif haruslah diambil bagi memelihara
keindahan alam sekitar.

Antara langkah yang boleh diambil ialah pihak kerajaan haruslah


menlaksanakan kempen alam sekitar yang lebih berkesan. Antara
kempen yang boleh diadakan ialah kempen cintailah sungai kita,
kempen kitar semula dan sebagainya. Kempen-kempen tersebut akan
mendidik masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan
cara-cara menjaga alam sekitar. Dalam kempen alam sekitar ini juga,
aktiviti-aktiviti seperti penanaman semula pokok boleh dijalankan.

Selain itu, sifat cinta terhadap alam sekitar haruslah diterapkan


pada semua murid di alam persekolahan. Pendidikan alam sekitar
perlulah diperkenalkan pada peringkat rendah. Bak kata pepatah,
melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pada peringkat menengah dan
tinggi pula, boleh diterapkan melalui pelajaran biologi dan sains
pertanian. Pertandingan kelas terbersih juga di antara kelas juga perlu
dijalankan agar perasaan tanggungjawab terhadap alam sekitar dalam
diri pelajar dapat disemai.

Di samping itu, peranan media massa. Media massa perlulah


memberi banyak maklumat tentang isu-isu pencemaran alam sekitar
terutamanya dalam siaran di televisyen. Hal ini sedemikian kerana
setiap individu harus cakna tentang keadaan alam sekitar yang
semakin tercemar dan langkah yang sepatutnya diambil untuk
menjaga alam sekitar.

Akhir sekali, pihak berkuasa seperti pihak Jabatan Alam Sekitar


haruslah peka terhadap kegiatan pembuangan sisa toksik ke dalam
sungai oleh pengusaha kilang yang tidak bertanggungjawab. Pihak
berkuasa haruslah mengenakan denda yang tinggi terhadap mereka
yang didapati bersalah mencemarkan alam sekitar agar dijadikan
pengajaran oleh individu lain untuk tidak mencemarkan alam sekitar.
Konklusinya, pelbagai langkah perlu dilakukan untuk menjaga
keindahan alam sekitar. Setiap pihak haruslah memainkan peranan
masing-masing bagi mencapai objektif kelestarian alam sekitar.
Inisiatif ini merupakan usaha yang kolektif dan akan membuahkan
hasil yang sangat berbaloi untuk generasi-generasi yang akan datang.
Bak kata peribahasa, bukit sama didaki, lurah sama dituruni.

Anda mungkin juga menyukai