Anda di halaman 1dari 4

9.

4 Proforma Penyata Kewangan


9.4.1 Proforma Belanjawan Tunai Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2009
Bulan JAN FEB MAC APL MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
BAKI AWAL BULAN 358500 321500 303220 287280 273680 262420 253500 246920 242680 240780 241220
PENERIMAAN TUNAI
Modal 143895 143895
Pinjaman berpenggal 300000 300000
Jualan 18720 21060 23400 25740 28080 30420 32760 35100 37440 39780 292500

JUMLAH PENERIMAAN 443895 0 18720 21060 23400 25740 28080 30420 32760 35100 37440 39780 736395

PEMBAYARAN TUNAI
Belanja Pentadbiran
Gaji Pentadbiran 6902 6902 6902 6902 6902 6902 6902 6902 6902 6902 6902 6902 82824
Kadar Bayaran 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
Bekalan Pejabat 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
Cukai jalan dan Insuran 500 500
Sewa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
Pendaftaran Perniagaaan 250 250
Lesen dan Permit 300 300
Pelbagai Deposit 6000 6000

Belanja Pengeluaran
Bahan Mentah 8785 3185 3185 3185 3185 3185 3185 3185 3185 3185 3185 3185 43820
Buruh langsung 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 84912
Overhead ladang 7284 7284 7284 7284 7284 7284 7284 7284 7284 7284 7284 7284 87408

Belanja Pemasaran
Iklan dan Promosi 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
Komisen / Gaji 3828 3828 3828 3828 3828 3828 3828 3828 3828 3828 3828 3828 45936
Elaun Perjalanan 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000

Belanja Kewangan
Bayaran Muka Sewabeli 10000 10000
Faedah Pinjaman Kenderaan 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 1925
Pokok Pinjaman Kenderaan 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 11000
Faedah Pinjaman 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 8250
Pokok Pinjaman 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 27500

Belanja Aset Tetap 30170 30170

JUMLAH PEMBAYARAN TUNAI 85395 37000 37000 37000 37000 37000 37000 37000 37000 37000 37000 37000 492395
Lebihan/Kurangan 358500 -37000 -18280 -15940 -13600 -11260 -8920 -6580 -4240 -1900 440 2780 244000
BAKI AKHIR BULAN 358500 321500 303220 287280 273680 262420 253500 246920 242680 240780 241220 244000 244000

Adi's Enterprise 53
9.4.2 Proforma Penyata Pengeluaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2009

Kos Bahan :
Belian Bahan Mentah 43820
(-) Stok Akhir 19500
24320
Kos Buruh Langsung 84912
KOS PRIMA 109232

Kos Overhead Pengeluaran:


Susut Nilai Peralatan Ladang 104
Susut Nilai Kenderaan 7000
Overhead ladang 87408 94512

KOS PENGELUARAN 203744

Adi's Enterprise 53
9.4.3 Proforma Penyata Pendapatan bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2009

Jualan 292500
(-) Kos Pengeluaran 203744
UNTUNG KASAR 88756

Perbelanjaan :
Perbelanjaan Pentadbiran 123474
Perbelanjaan Pemasaran 63936
Perbelanjaan Kewangan 10175
Perbelanjaan Susutnilai Aset Tetap
- Susutnilai Lekapan dan Kelengkapan 1091
- Susutnilai Peralatan Pejebat 1822 2913 200498

RUGI BERSIH -111742

Adi's Enterprise 53
9.4.4 Proforma Kunci Kira-kira Pada 31 Disember 2009

Aset Bukan Semasa :


Peralatan Ladang 1040
(-) Peruntukan Susutnilai 104 936

Kenderaan 70000
(-) Peruntukan Susutnilai 7000 63000

Lekapan dan Kelengkapan 10910


(-) Peruntukan Susutnilai 1091 9819

Peralatan Pejabat 18220


(-) Peruntukan Susutnilai 1822 16398
Jumlah Aset Tetap 90153

Aset Semasa :
Stok Akhir 19500
Tunai 4000
Bank 240000
Modal Kerja 263500

353653

Ekuiti Pemilik :
Modal 143895
(-) Rugi Bersih -111742
32153
Liabiliti Bukan Semasa
Pinjaman Modal 272500
Pinjaman Kenderaan 49000 321500

353653

Adi's Enterprise 53