Anda di halaman 1dari 1

REKOD PEMBAHAGIAN TUGASAN PEMBELAJARAN KEPADA MURID

SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN 2021/ (RPH PDPR)

RPH BAHASA MELAYU


NAMA GURU : SITI NORFHATIHAH BINTI MOHD SOBRI
TARIKH / HARI : 30/ 6/ 2021 (RABU)
MASA 11.30 - 12.30 Tgh hari
STANDARD
3.3 Menghasilkan penulisan.
KANDUNGAN
STANDARD
3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara; (i) berpandu.
PEMBELAJARAN
KELAS : 3 ALGORITHMI
KEMAHIRAN : 3.0 KEMAHIRAN MENULIS

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Menghasilkan kerangka dan menulis karangan.
PEMBELAJARAN :
Pada akhir PdPC, murid berjaya;
KRITERIA
KEJAYAAN : 1. Menghasilkan 2 kerangka dan menulis karangan dengan kemas dan teliti

AKTIVITI
1. Murid diberikan pautan kelas Google Meet melalui Wassap.
2. . Murid diminta membuka buku teks ms 64-65.
3. Murid dibimbing membaca dan memahami teks.
4. Murid dibimbing menghasilkan kerangka karangan berdasarkan gambar dan frasa.
5. Murid diminta menulis karangan naratif berdasarkan kerangka yang ditulis.(KBAT)
6. Murid menulis contoh karangan yang lengkap dalam buku latihan.(PBD)
7. Murid diminta menghantar turn in/ attach gambar karangan yang telah ditulis dalam google
classrrom bahagian classwork sebagai kehadiran.
PERKONGSIAN BAHAN/ TUGASAN
Google Classroom https://classroom.google.com/c/Mjg0NDQyOTk0MTk2?cjc=hp63vvu
Google Forms -
Lain-Lain - Wassap

Google meet https://meet.google.com/lookup/ho33epcjqm?authuser=4&hs=17

Video -
Muat naik bahan ke dalam
- Link Google Classroom & Google meet.
Whatsapp
Buku Teks/Buku Aktiviti https://sites.google.com/moe.edu.my/guru/buku-teks-digital?pli=1&authuser=1

REFLEKSI /32 daripada orang murid Berjaya mengikuti kelas hari ini.