Anda di halaman 1dari 1

EKOD PEMBAHAGIAN TUGASAN PEMBELAJARAN KEPADA MURID

SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN 2021/ (RPH PDPR)

RPH BAHASA MELAYU


NAMA GURU : SITI NORFHATIHAH BINTI MOHD SOBRI
TARIKH / HARI : 29 / 6 / 2021 (SELASA)
MASA 10.30 - 11.30 Pagi
STANDARD
1.1 Mendengar dan memberikan respons.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat; (i)frasa (ii)ayat tunggal
PEMBELAJARAN (iii)ayat majmuk
KELAS : 2 ALGORITHMI & 2 AVICENNA
KEMAHIRAN : 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN : 1. Menyebut frasa dan ayat yang didengar dengan betul dan tepat

KRITERIA Pada akhir PdPC, murid berjaya;


KEJAYAAN : 1.Murid berjaya menyebut frasa dan ayat yang didengar dengan betul dan tepat
AKTIVITI
1) Murid diberikan pautan google meet melalui wassap & google Classroom.
2) Murid diminta membuka buku teks ms 75 dan membaca dialog bersama-sama guru.
3) Murid dibimbing membaca dan memahami frasa dan ayat dengan betul.
4) Murid diminta membuka buku aktiviti BM jilid 1 ms 85 dan meyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk
dengan betul dan menulisnya. (PBD)
5) Murid dibimbing dan diiminta membuat latihan dalam buku aktiviti ms 86.
6) Murid diminta attach/ turn in gambar buku aktiviti ms 86 yang telah lengkap pada bahagian classwork
sebagai kehadiran hari ini.
PERKONGSIAN BAHAN/ TUGASAN
2 ALGORITHMI : https://classroom.google.com/c/MzI4OTY3MjQxMTM2?cjc=kybfv2p
Google Classroom
2 AVICENNA : https://classroom.google.com/c/MzI4OTY3MjQxNDYw?cjc=2danjyc
Google Forms -

Lain-Lain - Wassap

Telesidang (Live
https://meet.google.com/tiv-tsoy-aar
Streaming
Video -
Muat naik bahan ke
- Link Google Classroom
dalam Whatsapp
Buku Teks/Buku
https://sites.google.com/moe.edu.my/guru/buku-teks-digital?pli=1&authuser=1
Aktiviti
Jumlah kesemua murid : 70
2 ALGORITHMI :
/36 orang murid berjaya mengikuti PDPR pada hari ini.
REFLEKSI
2 AVICENNA :
/34 orang murid berjaya mengikuti PDPR pada hari ini.