Anda di halaman 1dari 2

REKOD PEMBAHAGIAN TUGASAN PEMBELAJARAN KEPADA MURID

SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN 2021/ (RPH PDPR)

RPH BAHASA MELAYU


NAMA GURU : SITI NORFHATIHAH BINTI MOHD SOBRI
TARIKH / HARI : 1 / 7 / 2021 ( KHAMIS )
MASA 8.30-9.30 Pagi
STANDARD
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera.
KANDUNGAN
STANDARD 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan sastera;
PEMBELAJARAN (i)cerita
KELAS : 2 ALGORITHMI & 2 AVICENNA
KEMAHIRAN : 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN : 1. Menyatakan nilai dari teks yang dibaca.

KRITERIA Pada akhir PdPC, murid berjaya;


KEJAYAAN : 1. Murid berjaya menyatakan nilai dari teks yang dibaca dengan tepat.
AKTIVITI
1) Murid diberikan pautan kelas google meet.
2) Murid diminta membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 muka surat 76.
3) murid diminta menonton video bertajuk “Baling” dari YouTube dan murid diminta menyenaraikan
tempat-tempat menarik di Baling berdasarkan video.
4) Murid diminta membuka buku teks ms 76 dan membaca teks.
5) Murid dibimbing mengenal pasti nilai berdasarkan teks cerita yang dibaca.
6) Murid menyatakan nilai yang terdapat dalam petikan.(KBAT)
7) Murid dibimbing membaca cerita dan mengenal pasti nilai yang terdapat dalam buku aktiviti BM muka
surat 87.
8) Murid diminta menulis kembali nilai yang telah dikenal pasti. (PBD)
8) Murid diminta mengisi kehadiran hari ini menggunakan platform google form.
9) Tugasaan murid disemak dan kehadiran murid diambil oleh guru.
PERKONGSIAN BAHAN/ TUGASAN
2 ALGORITHMI : https://classroom.google.com/c/MzI4OTY3MjQxMTM2?cjc=kybfv2p
Google Classroom
2 AVICENNA : https://classroom.google.com/c/MzI4OTY3MjQxNDYw?cjc=2danjyc
2 ALGORITHMI : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr4oSbcQCCOnxWgcC_pNwY5lK-
Zkp6BVaANMZhSMeyGpUf0w/viewform?authuser=0
Google Forms 2 AVICENNA :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDHTbeRPjRKIgnizuAlMpp8cqVV4w_yV2VFM57R6_YyIrn
zw/viewform?authuser=0

Lain-Lain - Wassap

Telesidang (Live
-
Streaming)
Video - https://www.youtube.com/watch?v=in3PXKNNjiU
- Link Google Meet :
Muat naik bahan ke
https://meet.google.com/tiv-tsoy-aar
dalam Whatsapp
Buku Teks/Buku
https://sites.google.com/moe.edu.my/guru/buku-teks-digital?pli=1&authuser=1
Aktiviti
Jumlah murid :
2 ALGORITHMI (36 orang murid).
2 AVICENNA (34 orang murid).
REFLEKSI
Kehadiran :
/70 orang murid mengikuti PdPR hari ini.