Anda di halaman 1dari 1

ARAS/ BAND PBD (PENTAKSIRAN BILIK DARJAH)

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Tahap
Penguasaan Tafsiran Kemahiran Prestasi
1 Tidak dapat menyebut frasa. sangat terhad
2 Boleh menyebut satu hingga dua frasa dengan betul. terhad
3 Boleh menyebut tiga hingga empat frasa dengan betul. memuaskan
4 Boleh menyebut lima hingga enam frasa dengan betul. baik
5 Boleh menyebut tujuh hingga lapan frasa dengan betul. sangat baik
6 Boleh menyebut sembilan atau sepuluh frasa dengan cemerlang
betul.

KEMAHIRAN MEMBACA

Tahap
Penguasaan Tafsiran Kemahiran Prestasi
1 Tidak boleh membaca. sangat terhad

2 Bacaan lambat/sebutan tidak jelas. terhad


3 Boleh membaca tetapi terdapat kesalahan sebutan dan memuaskan
intonasi.
4 Bacaan tepat ,sebutan jelas tetapi intonasi masih menarik. baik

5 Bacaan tepat,sebutan jelas dan intonasi yang sesuai. sangat baik


6 Bacaan tepat,sebutan jelas, intonasi yang sesuai dan cemerlang
menjadi model teladan.

KEMAHIRAN MENULIS

Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi


Penguasaan
1 Tidak menulis/tulisan yang bercelaru. sangat terhad
2 Menulis 1-3 perkataan satu ayat dengan kemas. terhad
3 Menulis 4-5 perkataan dan dua ayat dengan kemas. memuaskan
4 Menulis 6-8 perkataan dan tiga ayat dengan kemas. baik
5 Menulis semua perkataan dan ayat dengan kemas. sangat baik
6 Menulis semua perkataan dan ayat dengan kemas dan cemerlang
menjadi model teladan.