Anda di halaman 1dari 1

Australia telah mengalami hampir satu perempat abad pertumbuhan ekonomi yang tidak terganggu.

Akibatnya, rakyat Australia terus mempunyai beberapa taraf hidup tertinggi di dunia. Dalam tempoh
beberapa dekad akan datang, cabaran bagi Australia adalah untuk mengekalkan dan meningkatkan
taraf hidup melalui pertumbuhan ekonomi. Laporan Intergenerasi baru-baru ini menunjukkan
bahawa langkah berterusan untuk meningkatkan produktiviti dan menggalakkan penyertaan tenaga
kerja yang lebih tinggi akan menjadi kritikal untuk memacu pertumbuhan ekonomi masa depan.
Pembaharuan cukai merupakan bahagian penting dalam agenda dasar Kerajaan untuk membina
pekerjaan, pertumbuhan dan peluang. Tahun lepas, Kerajaan memansuhkan cukai karbon dan
perlombongan, yang merupakan seretan ke atas pertumbuhan. Kami juga mengumumkan perubahan
kepada pengaturan percukaian bagi skim saham pekerja untuk menyediakan insentif yang murah hati
untuk permulaan baru. Tahun ini, kami akan menyampaikan pakej untuk perniagaan kecil untuk
mengembangkan peluang untuk perniagaan dan pekerja Australia. Kerajaan komited untuk
memastikan bahawa semua orang membayar ...