Anda di halaman 1dari 10

Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 2 KSSR Semakan Set 1

BAHAGIAN A [20 markah]

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Bulatkan


jawapan A atau B atau C atau D.

1. ___________ merupakan guru yang baik dan penyayang.


A. Cikgu Linda
B. Encik Adam
C. Doktor Murad
D. Pak Selamat

2. Anak-anak ayam itu ___________ di dalam reban ayam.


A. dibelai
B. diternak
C. diasuh
D. dijual

3. Iman ______________ tangannya dengan sabun sebelum makan.


A. menyental
B. merendam
C. membilas
D. mencuci

4. Akmal dan rakannya pergi ke sekolah. _________ ada latihan


badminton pada waktu petang.
A. Dia
B. Mereka
C. Kami
D. Beliau

1
Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 2 KSSR Semakan Set 1

5. Amirul __________ tangan orang buta itu melintas jalan.


A. mencabut
B. membela
C. membawa
D. memimpin

6. Faizah ___________ plastik sampah yang sudah penuh.


A. mengikat
B. membilas
C. membasuh
D. menggosok

7. Datuk amat meminati __________ kuda kepang.


A. tayangan
B. tarian
C. makanan
D. jamuan

8. ___________kah tujuan Kempen Keselamatan Jalan Raya itu


dilancarkan?
A. Siapa
B. Di mana
C. Apa
D. Bila

9. Nenek Ayu tidak dapat membaca surat khabar kerana dia


__________.
A. buta hati
B. buta telinga
C. buta huruf
D. buta mata
10. Muruku ialah sejenis makanan tradisional kaum ________.
A. Melayu

2
Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 2 KSSR Semakan Set 1

B. India
C. Cina
D. Murut

11. Kelakuan yang _________ harus kita contohi manakala kelakuan


__________ harus kita jauhi.
A. cuai.....degil
B. leka.....jahat
C. malas.....letih
D. baik.....buruk

12. “________, cantiknya baju awak pakai ini Sofia!” puji Najihah.
A. Oh
B. Hai
C. Wah
D. Eh

13. “__________lah makan juadah yang telah disediakan di atas


meja itu”, kata Puan Siti kepada tetamunya.
A. Pergi
B. Tolong
C. Jangan
D. Jemput

14. Sekolah kita akan mengadakan lawatan ke Zoo Melaka ________


Kidzania?
A. tetapi
B. atau
C. dan
D. kerana

15. Semakin banyak kenderaan yang _____________ di situ telah


dikenal pasti sebagai punca kemalangan jalan raya.
A. lalu-lali
B. mandi-manda

3
Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 2 KSSR Semakan Set 1

C. lalu-lalang
D. kayu-kayan

16. Aktiviti gotong-royong itu mengambil masa _____________


tetapi hasilnya amat membanggakan.
A. berbulan-bulan
B. berbelas-belas
C. berpeluh-peluh
D. berzaman-zaman

Soalan 17 hingga 20
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

4
Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 2 KSSR Semakan Set 1

Aidil suka melihat pokok Bucida. Dia ingin menanam pokok ini di
hadapan rumahnya. Dia mencari maklumat tentang pokok Bucida
dalam Internet.
Terdapat dua jenis pokok Bucida iaitu yang berdaun hijau
dan berdaun putih. Saiz daunnya kecil. Dahan pokok Bucida
tertingkat-tingkat.
Pokok ini mudah ditanam kerana tidak memerlukan
penjagaan yang rapi. Oleh itu pokok ini banyak ditaman di pinggir
jalan, di taman dan di halaman rumah.
Pokok Bucida mempunyai akar yang kuat. Pokok ini dapat
menahan tiupan angin yang kencang. Selain itu, orang ramai dapat
berteduh di bawah pokok ini selepas penat bermai atau beriadah.

17. Di manakah Aidil ingin menanam pokok Bucida?


A. Di tepi jalan
B. Di halapan rumah
C. Di tepi sungai
D. Di tepi bukit

18. Terdapat dua jenis pokok Bucida iaitu __________ dan


__________.
A. berdaun biru.....berdaun kuning
B. berdaun hijau.....berdaun hitam
C. berdaun hijau.....berdaun putih
D. berdaun merah.....berdaun ungu

19. Berikut adalah kawasan ditanam pokok Bucida kecuali


____________.
A. tepi tandas
B. pinggir jalan
C. di taman
D. di halaman rumah

20. Apakah tujuan ditanam pokok Bucida selain dapat berteduh?


A. Dapat menahan tiupan angin
B. Dapat menjadi tempat berkelah
C. Dapat menjadi tempat bersantai

5
Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 2 KSSR Semakan Set 1

D. Dapat menjadi tempat membuang sampah

BAHAGIAN B [30 markah]

Soalan 21
Perkataan yang bergaris dalam ayat-ayat di bawah salah
penggunaannya. Tulis perkataan yang betul dalam ruang yang
disediakan.

Cohtoh;

Pak Cik Daud seorang petani. Kami menanam sayur-sayuran di


kebunnya.
Pak Cik Daud seorang petani. Dia menanam sayur-sayuran di kebunnya.

(a) Encik Hadi seorang guru. Kami seorang guru yang penyayang.

______________________________________________

(b) Di waktu pagi, semua burung keluar mencari makan.

______________________________________________

(c) Ayah baru pulang kepada pejabat.

______________________________________________

daripada Dia Pada


(3 markah)

Soalan 22
Tandakan ( / ) di dalam petak yang disediakan bagi mengisi tempat
kosong dalam ayat-ayat di bawah.

6
Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 2 KSSR Semakan Set 1

(a) Di belakang rumah terdapat se____________ sungai.

batang buah bentuk

(b) Pengawal keselamatan yang bertugas di bank itu memegang


se_________ senapang.

pasang laras kaki

(c) Ayah menghadiahkan kakak se________ jam tangan.

pasang buah utas

(3 markah)

Soalan 23
Tandakan ( / ) pada ayat yang betul dan (X) pada ayat yang salah.

(a) Ibu bekerja di Melaka Hospital sejak lima tahun lalu.

(b) Pengawas sekolah itu menaikkan bendera Jalur Gemilang.

(c) Majlis makan malam itu diadakan di hotel seri malaysia.

(d) Mi goreng itu dimasak daripada Puan Hani.

(4 markah)

Soalan 24
Baca iklan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat yang lengkap.

7
Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 2 KSSR Semakan Set 1

(a) Di manakah Pesta Buah-buahan Tempatan itu berlangsung?


______________________________________________

______________________________________________

(2 markah)

(b) Ahmad berumur 12 tahun. Bolehkah Ahmad menyertai


pertandingan melukis tersebut? Mengapa?
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

(4 markah)

(c) Pada pendapat kamu, mengapakah kita digalakkan makan buah-


buahan tempatan?
______________________________________________

______________________________________________

8
Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 2 KSSR Semakan Set 1

______________________________________________

______________________________________________

(4 markah)

Soalan 25
Baca jadual di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikut dengan menggunakan ayat yang lengkap.

Razi Kumar Fatihah Suzi


Hobi bersukan mengumpul membaca bersukan
setem buku
Cita-cita Atlet Penguam Doktor Arkitek
negara
Mata Bahasa Bahasa Sains Matematik
Pelajaran Inggeris Melayu
diminati

(a) Apakah hobi dan cita-cita Kumar?


______________________________________________

______________________________________________

(2 markah)

(b) Apakah mata pelajaran yang diminati oleh Fatihah dan Suzi?
______________________________________________

______________________________________________

(2 markah)

(c) Apakah persamaan di antara Razi dan Suzi?


______________________________________________

______________________________________________

(2 markah)

9
Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 2 KSSR Semakan Set 1

(d) Pada pendapat kamu, mengapakah Fatihah meminati mata


pelajaran Sains?
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

(4 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

10

Anda mungkin juga menyukai